Mei 2009 Nieuwsbrief van de Cornelis Vrijschool ‘Rokjesdag’ viel vroeg dit jaarDovnload 50.98 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte50.98 Kb.

Mei 2009 Nieuwsbrief van de Cornelis Vrijschool‘Rokjesdag’ viel vroeg dit jaar

Namelijk al op 27 maart! Want niet alleen werd de stad overspoeld met enthousiaste achtstegroepers, ook waren er veel Schotten met blote, harige onderdanen op de been. De mannen in kilts waren hier om hun legioen aan te moedigen en zij vermengden zich met kinderen van verschillende basisscholen die allemaal cultuur kwamen proeven in het kader van de Kunstkijkdag. In de tram ontstond al snel een gezellige sfeer, waarin de diverse volksliederen over en weer gezongen werden. Als dat geen goed begin is van een dag vol kunst en cultuur! Onze groep acht was in drie groepjes opgedeeld die elk afzonderlijke projecten bezochten onder leiding van Loes, Leslie en Saskia. Een bezoek aan o.a. De Melkweg en Nemo stond op het programma. In Paradiso waren de rappers Dio en Sef te beluisteren en in het Concertgebouw speelde een zigeunerorkest. Er waren voorstellingen van een stand-up comedian en van Hakim. Diversiteit alom! De kinderen mochten deze dag gratis reizen met het openbaar vervoer en doorkruisten de hele stad. En als je ook nog eens, zoals Sarah en Laura overkwam, geïnterviewd wordt door AT5……. dan kan de Kunstkijkdag natuurlijk niet meer stuk!Even voorstellen:

Nieuw MR-lid Jeroen Schutter

Sinds kort is de MR versterkt met Jeroen Schutter; een echte ‘vergadertijger’ met veel politieke ervaring, die bovendien de structuren van de Cornelis Vrijschool al goed leerde kennen tijdens zijn zitting in de ouderraad. Een prima aanwinst dus. Tijd voor een korte kennismaking in zes vragen.
Vertel eens iets over jezelf

‘Ik ben Jeroen Schutter, 41 jaar. Mijn oudste dochter zit in groep vier, bij Vincent, en de jongste zit bij de kleutergroep van Gijsje. Ik werk als adviseur bij het intern adviesbureau van de Gemeente Amsterdam. Een hele gevarieerde baan waarbij ik elke zes à acht maanden wissel van werkomgeving. Dat kan de Centrale Stad zijn, de ambulancedienst, de GG&GD, een stadsdeel…. Het zijn vaak economische zaken waar ik over adviseur maar momenteel ben ik bezig met een project Gezonde Lucht. De ‘op Voeten en Fietsen naar School wedstrijd’ die de Cornelis Vrijschool vorig jaar gewonnen heeft, maakt daar onderdeel van uit. Ik heb die wedstrijd toen onder de aandacht gebracht bij Marjon. Maar dat wij gewonnen hebben, daar had ik geen invloed op. Dat kwam echt omdat bij ons het minste aantal auto’s geteld werd.Zelf ook altijd op de fiets?

Ja, we zijn echte Amsterdammers, wonen en werken hier al ons hele leven. Onlangs heb ik met pijn in mijn hart Amsterdam Oud West verlaten omdat we een huis gekocht hebben op de Middenweg in Oost. Dat is een stukje verder trappen maar we zijn het inmiddels helemaal gewend en dol op ons nieuwe huis.Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld voor de MR?

Ik zat in de Ouderraad maar toen mijn oudste in groep 3 begon, kwamen we erachter dat we met onevenredig veel ouders uit dezelfde klas in de Ouderraad vertegenwoordigd waren. Toen ik hoorde dat David uit de MR trad, besloot ik zijn plek op te vullen. Ik vind het leuk om te doen, ben een echte vergadertijger. En omdat ik overdag weinig tijd heb, is dit een goede manier om toch betrokken te blijven bij school.Kost het je veel tijd?

We zitten één avond per maand bij elkaar en dat kost natuurlijk wat voorbereiding. De rest van de maand mailen we flink heen en weer maar dat gaat tussen de bedrijven door. Al met al valt het enorm mee.Wat zijn de aandachtspunten voor de komende tijd?

Het schoolplan voor de komende vier jaar begint al aardig vorm te krijgen, maar moet nog steeds definitief gemaakt worden. Ook veiligheid staat hoog op de agenda. En verder volgen we de jaarcyclus van het bestuur en de directie. En natuurlijk wat we aan input ontvangen via de ouders op school.Weten de ouders je inmiddels een beetje te vinden?

Nee, want ik ben nog niet in de Vrijpost geweest, ha. Maar punten van ouders komen in principe altijd goed binnen via de klassenouders en de ouderraad.


Laatste schoolreis voor groep 8

Op 9 maart vertrok groep acht met, zo voelde het tenminste, windkracht acht naar Vlieland! In de vliedende storm maakten ze de overtocht naar het mooie Waddeneiland waar traditiegetrouw de laatste schoolreis naar toe gaat. Op ‘De Vliehorst’, dat prachtig midden in het bos ligt, werd weer veel gelachen, gejoeld en gedanst, gesport en gesjanst en, ook traditiegetrouw, niet zo heel veel geslapen. Leslie, Loes, Saskia en Jelle vormden het superteam dat groep acht begeleidde. Wat een feest was het weer, met een spannend nachtspel, een rit met de Vliehors Expres over het stille gedeelte van het eiland met daarna een groot vuur in de open lucht, de speciale ‘move’ van Jelle, een disco op de laatste avond met een heuse drag-queen, ook nog wat corvee, twee jarigen (Stijn en Josephine), zwemmen in een heerlijk bad met alleen je eigen klas, lekker met elkaar door het dorpje slierten en een sportieve volleybalcompetitie. Zelfs de wind die de kinderen op de heenreis bijna overboord blies was gaan liggen en de zon liet zich regelmatig zien waardoor de week echt een gouden randje kreeg! Het was kortom een heerlijke schoolreis. En dat de kinderen in Amsterdam zonder stem en ietwat bleekjes uit de bus rolden, tja….dat hoort er nu eenmaal bij!

Lotingsleed in groep 8

Ook dit jaar was er weer lotingsleed voor de kinderen van groep 8. Ook waren er weer de gebruikelijke perikelen rondom de kernprocedure. Verder deed zich een onverwachte wending voor in het loten zelf: het 4de gymnasium bleek dit jaar het meest populaire gymnasium, samen met het Ignatius (samen rond de 90 overaanmeldingen). Het Barlaeus blijft de meest populaire school voor Cornelis Vrijers, toch werd hier voor het eerst sinds jaren niet geloot dankzij een extra klas.

Hoe is dit jaarlijks terugkerend drama de kinderen van groep 8 op de Cornelis Vrijschool vergaan? Razende reporters Roosmarijn de Koning en Pieter van den Brink (beide groep 8) inventariseerden de lotinguitslag. Roosmarijn ondervroeg de meisjes, Pieter de jongens.
Roosmarijn, Jasmijn L., Micaela en Stijn kozen voor het St. Ignatius Gymnasium. Zij werden alle vier ingeloot. Ook Mo is blij: hij gaat naar het 4de Gymnasium. Geluk hadden ook Sarah, Eden, Maaike, Ardash, Laura en Kaj. Zij gaan naar het Vossius Gymnasium, waar niet werd geloot. Jantien gaat naar het Gerrit van de Veen College, Charif naar het Spinoza Lyceum en Sjeng naar het Cygnus. Estelle, Isis, Sam en Florian beginnen na de zomer op het Hervormd Lyceum Zuid. Eva, Sophie en Sacha gaan naar het Amsterdams Lyceum. Yasmijn, Nikki, Rogier, Pieter, Tim, Axel, Quintijn en Chase gaan naar het Barlaeus. Helaas werden ook dit jaar weer kinderen uitgeloot. Clara had zich ingeschreven bij het Montessori Lyceum Amsterdam, maar gaat nu naar het Cartesius. Net als Josephine, nu ze is uitgeloot bij het 4e Gymnasium.

Roosmarijn en Pieter vroegen een aantal kinderen waarom ze voor ‘hun’ school hadden gekozen:

Yasmijn de V. (Barlaeus): Ik vond de lesjes daar het leukst en het gebouw is mooi (binnen en buiten) en ligt op een leuke plek.

Jantien(Gerrit v.d. Veen): Ik vond het er gezellig, aardige kinderen, mooi gebouw, gewoon alles leuk!!

Sophie (Amsterdams): Het is maar 15/20 min fietsen, mooi gebouw, gezellige sfeer.

Jasmijn L (Ignatius): Bepaalde sfeer en een leeruitdaging.

Ardash: Er is Cambridge English en ze doen veel aan muziek, ik vond verder de sfeer ook heel gezellig!!

Mo (4e Gymnasium): Het gebouw, maar vooral de leraren.

Tot slot nog een vraag aan Mo:

Hoe kwam je er achter dat je was ingeloot? Ik hoorde dat Joos was gebeld, toen heb ik mijn moeder gebeld. Ze zou me terugbellen en toen hoorde ik in de pauze dat ik was ingeloot. Dus ik ging schreeuwen, en op de grond liggen, maar toen ging iedereen op me liggen’. :(

Vrijpost zoekt redacteur

De redactie van de Vrijpost is op zoek naar nieuwe redacteuren. De werkzaamheden komen neer op vier keer per jaar vergaderen en het schrijven van één of meer stukjes per nummer. Vind je schrijven leuk of ken je een mede-ouder die leuk schrijft: laat het een van de

redacteuren (zie colofon) weten of bel met coördinator Dosia Brewer, 675 52 75/06-24615978

CO2-meter in de klas

Uit onderzoek blijkt dat er op ruim eenderde van de scholen onvoldoende wordt geventileerd. Een slecht binnenmilieu leidt volgens de GGD tot slechtere leerprestaties, toename van ziekteverzuim door de verspreiding van infectieziekten en problemen voor kinderen met astmatische aandoeningen. Daarom heeft de dienst in februari ook op onze school het binnenmilieu gemeten. Daaruit bleek dat alleen de klassen van Sjoerd en Leslie voldoende geventileerd werden. De school heeft van de GGD een meetkastje gekregen waarop leerkrachten kunnen zien of ze voldoende ventileren. Het kastje blijft steeds voor een week in een lokaal en gaat dan naar het volgende lokaal. Bedoeling is dat leerkrachten zo meer bedacht worden op de luchtkwaliteit en zo nodig vaker de ramen openzetten.

Architectuur in het spotlicht

De MOCCA-subsidiepot (Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) van de Gemeente Amsterdam is een niet onaanzienlijke pot waar iedere school in de stad gebruik van kan maken voor culturele projecten. Jaarlijks is er een soort markt voor het basis- en voortgezet onderwijs waar allerlei kunst- en cultuurinstellingen hun projecten presenteren. Onlangs vond deze markt plaats in de Beurs van Berlage.

Niet iedere school blijkt deze mogelijkheid volledig te benutten maar de werkgroep Cultuur van de CVS haalt het onderste uit de ‘pot’ en ging naar de Beurs. Frank (groep 7) oriënteert zich op het aanbod voor de bovenbouw, Elizabeth (Beeldende Vorming) kijkt voor de middenbouw en Sjoerd voor de kleuters. Ook Eline (groep 6) en muziekjuf Jette zitten in de werkgroep. Dit jaar vond men dat Muziek en Theater ruim aan bod geweest zijn de afgelopen jaren maar dat Architectuur een beetje een blinde vlek gebleven is op deze school.

Daarom gingen de kleuters en groep 3 naar Museum Willet-Holthuysen, een patriciërswoning aan de Keizersgracht, bekeek groep 4 de nieuwe Openbare Bibliotheek en maakte een rondvaart, ging groep 5 naar het Muiderslot en groep 6 naar het Zuiderzeemuseum. De groepen 7 en 8 gingen naar de Spaarndammerbuurt en brachten een bezoek aan Museum Het Schip, gewijd aan de Amsterdamse School. Voor het eind van het schooljaar maken groep 7 en 8 nog een architectuurwandeling door de buurt, onder leiding van Jeroen Henneman, vader van Hawick (groep 7).

Groep 7 tekende ter voorbereiding op de opdracht het eigen huis. Hetzij met behulp van Google Street View, hetzij door gewoon even aan de overkant te gaan staan. Nu wordt er nog een kamer uit het eigen huis in perspectief getekend in de lessen van Elizabeth. Voorafgaand aan het museumbezoek werd groep 7 in drie groepjes opgedeeld: verslaggevers, fotografen en tekenaars. De verslaggevers kregen een voordracht van journalist Pieter Bots, tevens echtgenoot van Elizabeth, over de ins en outs van het schrijven van recensies. De fotografen kregen een introductie in de fotografie van Hugo Keizer, vader van Lars. Vervolgens gingen zij met weggooicameraatjes aan de slag. De tekenaars hadden als opdracht ter plekke datgene te schetsen wat zij mooi, of juist lelijk, vonden.

De kinderen waren erg geïnteresseerd, aldus Frank.

Tegen het eind van dit schooljaar hangen de diverse architectuurpresentaties in wissellijsten door de hele school en houdt elke klas in het eigen lokaal wellicht nog een presentatie voor de andere klassen, en mogelijk ouders. Dit staat nog in de steigers.

Groep 4 is groot

Onder ouders was er de laatste maanden ongerustheid over de groepsgrootte van groep 4. Groep 4 telt momenteel 37 kinderen terwijl de gewenste groepsgrootte 33 is. Deze situatie is ontstaan door het beleid van de afgelopen jaren om kinderen van de kleuterklassen eerder door te schuiven dan voorheen het geval was. Bij het aannamebeleid was daar geen rekening mee gehouden. Tijdens een ouderavond werd bezorgdheid uitgesproken door de ouders. Dit jaar is door school gekozen voor de oplossing om de groep minder vaak samen in een lokaal te laten zitten dan een groep met een gewone groepsgrootte. Dat gebeurt door middel van extra uren door 2 extra leerkrachten. Een aantal ouders is bang dat deze oplossing ten koste gaat van de persoonlijke aandacht, stabiliteit en continuïteit in de klas. Zij zouden graag een andere oplossing zien, bijvoorbeeld dat de klas gesplitst zou worden. De directie en het bestuur zijn geen voorstander van deze oplossing.

Een korte termijn oplossing die ter sprake is gekomen op de informatieavond is het toevoegen van extra leerkrachturen aan groep 4 op het moment dat zij groep 5 gaan worden; inmiddels heeft de huidige groep 4 deze extra uren al gekregen i.v.m. de groepsgrootte. Dit zouden bestuur en directie graag voor de komende jaren willen voortzetten. Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om  ieder kind dat boven de gewenste groepsgrootte komt, in de toekomst 1 extra leerkrachtuur toe te kennen. Bij de urenberekening is rekening gehouden met de normale vermindering van het aantal extra leerkrachturen in groep 5 (i.p.v. 2 ochtenden in groep 3 en 4 wordt dat 1 ochtend). Bestuur en directie vinden dat op de lange termijn en schoolbreed deze oplossing niet toereikend is. Een bijkomende complexiteit is daarbij de versnippering van de leerkrachten en hun uren.

Het bestuur en directie zijn om die reden dan ook bezig met het verder bestuderen van scenario's voor de lange termijn. 
Even voorstellen:

Nieuw bestuurslid Saskia Jongman

Ook in het bestuur heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Saskia Jongman heeft onlangs Valerie Smit vervangen. Met haar ruime ervaring als coach en organisatie adviseur, lijkt het bestuur de juiste vrouw op de juiste plek te hebben gevonden. Tijd voor een nadere kennismaking in de Vrijpost.
Vertel eens iets over jezelf

‘Mijn naam is Saskia Jongman, ik ben 44 jaar en ik heb twee kinderen op de Cornelis Vrijschool. Mees in groep zes en Nina in groep vier. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig coach en -organisatieadviseur. In 2003 ben ik voor mezelf begonnen, nadat ik vijf jaar bij Boer & Croon als strategieconsultant heb gewerkt. In mijn coachingspraktijk begeleid ik verschillende bedrijven, teams en individuen. Ook Boer & Croon is opdrachtgever. Zo ben ik momenteel bijvoorbeeld coach van zes Young Executives; jonge, net afgestudeerde twintigers die drie jaar lang door Boer & Croon ingezet worden voor projecten bij verschillende bedrijven. Erg fijn dat mijn werk op die manier heel divers blijft.’En goed aansluit bij je bestuursfunctie

‘Ja, absoluut. De post Personele Zaken/Human Resources past erg goed bij me. Ik had al eerder bedacht dat ik met het vervullen van deze bestuursfunctie een persoonlijke bijdrage aan school zou willen leveren. Voorheen was ik een paar keer klassenmoeder, dat vond ik ook erg leuk. Nu kan ik wat breder meedenken, en met grotere invloed.’Je was al eerder gevraagd voor deze functie?

‘Toen was de timing wat minder gunstig. Marco was MR-lid en met twee echtelieden in twee bestuursorganen krijg je misschien toch een beetje belangenverstrengeling. Maar nu Marco niet meer in de MR zit en Nina en Mees nog een paar jaar op school zitten, is het een goed moment.”Wat zijn de aandachtspunten voor de komende tijd?

‘Het formatieplan en het schoolplan moeten definitief gemaakt worden. Daarnaast zal de komende tijd de groepsgrootte ook onder de loep genomen worden. En personele zaken, in de breedste zin van het woord. We hebben een ervaren leerkrachtenteam en we moeten waarborgen dat dit ook voor de lange termijn goed geregeld is. Net als bijvoorbeeld de rol en de verantwoordelijkheid van het bestuur. Op 7 april heb ik m’n eerste bestuursvergadering gehad en ik heb de indruk dat we een ervaren team hebben. Maar misschien kan ik als fris lid toch ook her en der een spiegel voorhouden of een nieuw licht werpen op zaken.”Wat weten we nog niet van Saskia Jongman?

‘Ik ben fanatiek flamenco danseres, dat doe ik elke woensdagavond. En alleen als ik niet met 40 graden koorts in bed lig, ga ik niet. Dat dansen is voor mij heilig. Half mei heb ik opgetreden in het Compagnietheater. Dat was weer een hele mooie ervaring.”

Nieuws van de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een voorstel gedaan voor een aanvulling voor het Schoolplan 2008-2012. Deze aanvulling is bedoeld als addendum bij het Schoolplan. De komende jaren zal er elk jaar in het voorjaar tijdens de bespreking van het schooljaarplan bekeken worden hoe de school met deze punten omgaat. Zo vraagt de MR om meer aandacht voor een aantal onderwerpen. Met het vak Engels als tweede taal zou vroeger begonnen kunnen worden en het zou minder vrijblijvend mogen. Binnen het Natuuronderwijs zou het onderwerp milieu-educatie ingebouwd kunnen worden. Er mag meer aandacht worden besteed voor spreken in het openbaar door middel van spreekbeurten, voordrachten, discussies etc. Er zou binnen het lesprogramma ook meer ruimte mogen komen voor levensbeschouwelijke aspecten zoals religies en culturen in het Nederland van nu. De Ouderraad kan zich goed vinden in deze voorstellen.

Terug in de tijd in het Zuiderzeemuseum

Maandag 20 april ging groep 6 in het kader van het architectuur project naar het Zuiderzeemuseum. Per auto en veerboot kwamen we om 10.30 uur aan bij het museum. We werden opgedeeld in groepen en rondgeleid door zeer enthousiaste vrijwilligers. We gingen terug in de tijd naar het jaar 1905 en konden zien hoe de kinderen daar op school zaten en hoe de mensen lekker dicht op elkaar woonden. Zo liepen we van Volendam naar Marken en weer terug via Urk. Overal in het park zie je authentieke panden uit het voormalige Zuiderzeegebied die steen voor steen zijn overgezet, zoals een kerk, een school, een visrokerij en woonhuizen uit de omliggende vissersdorpen. Verder vind je er ambachtslieden die druk bezig zijn met hun dagelijks werk dat tegenwoordig niet of bijna niet meer te vinden is, zoals kuiperij, visnetten naaien, ijzer smeden, wassen in tobben, haring en paling roken, kortom een impressie van het leven en werken langs de vroegere Zuiderzeekust. De kinderen maakten daarna in groepjes via een puzzeltocht kennis met deze verschillende ambachten en probeerden de antwoorden te ontfutselen aan de loslippige ambachtslieden. Ook wisten veel kinderen dat de film Pietje Bel hier was opgenomen.

Het was een geweldige dag, iedereen was heel enthousiast over dit uitstapje, de kinderen hadden heel veel vragen te stellen en sommigen zouden eigenlijk zelf het liefst daar willen wonen, lekker overzichtelijk met z’n allen op een kluitje!! Na nog wat ouderwets maar heerlijk snoep uit het snoepwinkeltje te hebben gekocht ging de tocht weer terug naar school. Een echte aanrader voor de zomervakantie!!!
De eerste oogst is binnen

Enthousiast kwamen de kinderen van groep 6 afgelopen dinsdag terug van de schooltuinen. De eerste oogst was van het land gehaald en bestond uit raapstelen, rucola en viooltjes. Noah Oudejans: ‘Wij hebben meteen stamppot raapstelen gegeten en sla met rucola en viooltjes. Het smaakte heel lekker. Er is zelfs nog wat rucola over. Ik heb ook nog wat radijsjes uit de grond getrokken, maar die waren nog wel erg klein. Ik heb ook ijspegel radijzen gezaaid. Daar ben ik erg benieuwd naar!” Tot de zomervakantie gaat groep 6 elke week naar hun eigen tuintjes. Het seizoen begon met theorielessen en sinds de Pasen wordt er echt buiten gewerkt. Na de zomervakantie gaan de kinderen dan nog een paar keer naar de schooltuin voor de laatste oogst.

Overblijfnieuws

Met het oog op de veiligheid van de kinderen moet sinds kort elke overblijfkracht een ‘Bewijs van goed gedrag’ overleggen.

Wij streven ernaar om iedere klas met twee overblijfkrachten te bemannen. Dit is nog in ontwikkeling maar zal naar we hopen spoedig gerealiseerd worden. Kent u mensen die interesse hebben om overblijfkracht te worden (of lijkt het u zelf leuk), laat ze dan contact zoeken met coördinator Khadija.

Groep 5 kon tot voor kort tijdens het overblijf soep warm maken tijdens de overblijf. Helaas werkte dit niet, in verband met de veiligheid van de kinderen is dit afgeschaft.

Tot slot vragen wij u het volgende. Heeft u thuis nog speelgoed waar uw kinderen niet meer mee spelen, zoals zachte ballen, springtouwen, stelten, elastieken of andere leuke spelletjes voor zowel buiten als binnen, dan zijn die van harte welkom. U kunt ze inleveren bij Khadija of Marjon. Alvast hartelijk dank.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bellen tussen 11.30 en 13.15 uur, mijn nummer is 06 449 34 925. Ik ben de overblijfcoördinator op maandag, dinsdag en donderdag. Jos is de coördinator op vrijdag.

Namens de overblijfkrachten,

Khadija


Reageren?

Wilt u reageren op de stukken in de Vrijpost of heeft u zelf ideeën dan kunt u deze mailen naar: communicatie@cornelisvrijschool.nl.


VrijPost wordt gemaakt door de Werkgroep Communicatie. Aan dit nummer werkten o.a. de volgende ouders en teamleden mee: Dosia Brewer, Marjon Dries, Magteld de Koning, Caroline Schut, Marije Slijkerman, Livia Schäperkötter, Margot de Jong. Razende reporters: Roosmarijn de Koning en Pieter van den Brink (groep 8).

De volgende Vrijpost verschijnt donderdag 2 juli. Deadline inleveren stukken volgende nummer: donderdag 19 juni.


De agenda staat op de CVS-site

Op de nieuwe site www.cornelisvrij.nl vindt u een uitgebreide agenda met de data van alle vergaderingen, rapportbesprekingen en, niet onbelangrijk, de vakanties.


Verjaardagen


Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
30 apr: coen kang (9)

1 mei: juliette lyppens (8)

robine di arutuin (5)

4 mei: sam doorenbosch (7)

6 mei: anousha bonn (9)

daniel stegman (5)

11 mei: veda markx (11)

12 mei: charlotte kuipers (6)

15 mei: yara fransen (8)

felix massaut (10)

julia voerman (5)

thomas budewus (4)

17 mei: felix cunningham (8)

bruno bot (6)

18 mei: jack vecht (8)

21 mei: martin wilkinson (5)

23 mei: micaela ferilli (12)

25 mei: tieme van hees (8)

28 mei: pieter van den brink (11)

30 mei: jens de man (8)

31 mei: justine brüninghaus (10)

3 juni: zarina smalbraak (7)

6 juni: zoe beket (6)

7 juni: sammie geels (10)

zelda geels (10)

sophie van lennep (9)

8 juni: jantien de graaf bierbrauwer (12)

9 juni: floor de haan (9)

10 juni: tonko bossen (11)

15 juni: zoë menovsky (10)

16 juni: ardash nelson (12)

19 juni: yasmijn lippens (12)

21 juni: niels dekker (5)

25 juni: zoë savalle (8)

26 juni: geert wood (10)

maud wood (5)

28 juni: djulia bot (8)

1 juli: livia wassink (11)

2 juli: sarah fijen(12)

olivia schootstra (11)

3 juli: juliette voorhoeve (5)

4 juli: max Knap (12)

loïs staleman (7)

Van de Veldestraat 3

1071 CW AMSTERDAM

020-6623754

www.cornelisvrijschool.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina