Meidenactiviteiten in Amsterdam-Noord InhoudsopgaveDovnload 487.75 Kb.
Pagina1/5
Datum25.07.2016
Grootte487.75 Kb.
  1   2   3   4   5


Meidenactiviteiten

in Amsterdam-NoordInhoudsopgave
1. Inleiding 3
2. Huidig (meiden)activiteitenaanbod 5

2.1. Jongerencentra 5

2.2. Buurthuizen 7

2.3. Scholen 9


3. Methoden 10

3.1. Trendspotten 10

3.2. Enquêtes 10

3.3. Verwerking enquetes 11

3.4. Meidenpanel 12
4. Deelname jongeren 13
5. Panel 16

5.1. Aanbod activiteiten 16

5.2. Communicatie 17

5.3. Eigen ideeën 18 5.4. Beweegredenen 19

5.5. Locatie 20
6. Conclusies 21
7. Aanbevelingen 22

7.1. Meidenactiviteiten 22

7.2. Communicatie 22

7.3. Locatie 23

7.4. Tijdstip 24
8. Onderzoeksresultaten 25

8.1. Hoe belangrijk meiden activiteiten vinden 26

8.1.1. Alle enquêtes 26

8.1.2. JAA! Enquêtes 27

8.2. Hoe leuk meiden meidenactiviteiten vinden 28

8.2.1. Alle enquêtes 28

8.2.2. JAA! Enquêtes 28

8.3. Wat meiden vinden van het huidige aanbod 30

8.3.1. Alle enquêtes 30

8.3.2. JAA! Enquêtes 31

8.4. Welke activiteiten meiden willen 32

8.4.1. Alle enquêtes 32

8.4.2. JAA! Enquêtes 33

8.5. Aan welke huidige activiteiten meiden meedoen 35

8.5.1. Alle enquêtes 35

8.5.2. JAA! Enquêtes 36

8.6. Waarom meiden niet aan activiteiten meedoen 37

8.6.1. Alle enquêtes 37

8.6.2. JAA! Enquêtes 38

8.7. Of ouder/voogd op de hoogte moet zijn 39

8.7.1. Alle enquêtes 39

8.7.2. JAA! Enquêtes 40

8.8. Waar meidenactiviteiten moeten plaatsvinden 41

8.8.1. Alle enquêtes 41

8.8.2. JAA! Enquêtes 42

8.9. Hoe een jongerencentrum eruit moet zien 43

8.9.1. Alle enquêtes 43

8.9.2. JAA! Enquêtes 44

8.10. Hoe vaak meiden mee willen doen 45

8.10.1. Alle enquêtes 45

8.10.2. JAA! Enquêtes 45

8.11. Welke dag meiden ideaal vinden 47

8.11.1. Alle enquêtes 47

8.11.2. JAA! Enquêtes 48

8.12. Welk tijdstip meiden ideaal vinden 49

8.12.1. Alle enquêtes 49

8.12.2. JAA! Enquêtes 50

8.13. Hoe lang meiden willen reizen 51

8.13.1. Alle enquêtes 51

8.13.2. JAA! Enquêtes 52

9. Diversion 53
Bijlage A 54
Bijlage B 57


1. Inleiding
Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) is een groep jongeren van 12 tot 23 jaar die aan de Amsterdamse gemeente, diensten en instellingen gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen waar Amsterdamse jongeren zich mee bezighouden. Al vijf jaar organiseert JAA! activiteiten en acties rond de belangrijkste jongerenonderwerpen, als veiligheid, vrijetijdsvoorzieningen, alcohol & drugs, de financiële positie van jongeren, deurbeleid bij uitgaansgelegenheden en de multiculturele stad.
In december 2007 is JAA! in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord, van start gegaan met een onderzoek naar de behoeften van meiden aan meidenactiviteiten in Noord.
Het stadsdeel heeft de opdracht voor dit onderzoek gegeven omdat er in het jongerenbeleid momenteel een omslag wordt gemaakt van het bieden van vooral huiskamerachtige opvang naar het bieden van een actiever en zinvol vrijetijdsbeleid voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar! Dit nieuwe beleid geeft jongeren de kans om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen, een stimulans die lang niet alle jongeren van huis uit meekrijgen. Noord wil jongeren die trots op zichzelf zijn en een gevoel van eigenwaarde krijgen. Dat lukt niet met de huidige invulling van het jongerenwerk in de jongerencentra die er nu zijn. Om het nieuwe beleid ook fysiek de ruimte te geven zal het huidige aantal jongerencentra in de komende jaren worden omgevormd van acht grotendeels kleine verouderde jongerencentra naar drie grote en drie kleinere. De grote jongerencentra moeten toegankelijk zijn voor alle jongeren in Noord. De kleinere jongerencentra werken meer buurtgericht of voor specifieke doelgroepen.

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft behoefte aan een onafhankelijk en uitgebreider onderzoek naar de behoefte aan meidenwerk in het stadsdeel. JAA! is in december 2007 van start gegaan met dit onderzoek.2. Huidig (meiden)activiteitenaanbod
Voordat dieper wordt ingegaan op de behoeften van meiden in Noord aan meidenactiviteiten, worden de huidige activiteiten in Amsterdam-Noord in kaart gebracht. Zodoende kan bekeken worden welke activiteiten, waar meiden behoefte aan hebben, nog missen binnen het huidige aanbod. In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de (meiden)activiteiten in jongerencentra, buurthuizen en scholen.
2.1. Jongerencentra

In Amsterdam-Noord zijn zeven jongerencentra, waarvan een aantal meidenactiviteiten aanbiedt. In onderstaande tabel worden de meidenactiviteiten weergegeven. Naast deze vaste activiteiten organiseren alle jongerencentra regelmatig uitstapjes, zoals een dagje naar de bioscoop, het zwembad, de Amsterdam Dungeons of een pretpark. Echter, deze uitstapjes zijn niet altijd alleen voor meiden bedoeld.
Jongerencentrum


Meidenactiviteiten

Scorpio


 • Meidenclub 10 t/m 13 jr. zoals: spelletjes, gamen

 • Streetdance
Het Vuurschip


 • Geen

De Valk


 • Filmclub girlz only 10 t/m 14 jr.

 • V8 girlz only 10 t/m 14 jr.

 • Girlz only 10 t/m 14 jr.

 • Meiden survival weekend
‘t Crat


 • Tienermeidendisco 9 t/m 14 jr.

 • Activiteiten 15+ jr. zoals: spelletjes, gamen
De Dijk


 • Geen.

De Dijk is bezig een plek te zoeken in de buurt,

waar meidenactiviteiten gehouden kunnen

worden.


P10


 • Geen

Satirius


 • Meidenclub 10 t/m 14 jr.

 • Streetdance
De Banne


 • Meidenclub 10 t/m 12 jr. zoals: spelletjes, computeren, zingen, dansen

 • Meidenclub 12 t/m 14 jr. zoals: fotoworkshop

 • Activiteiten voor Fit Girls, zoals: make up middag, fotoshoot, koken, zelfverdediging, collage maken, henna, nagels, traditioneel Arabisch dansen, haarvlechten.

 • Streetdance


2.2. Buurthuizen

Bij alle buurthuizen vinden tal van activiteiten plaats, voor jong en oud, voor mannen en voor vrouwen. Bij een aantal buurthuizen worden activiteiten specifiek voor vrouwen en meiden georganiseerd. In de tabel worden deze activiteiten weergegeven.
Buurthuis


Meidenactiviteiten

De Evenaar


 • Geen

De Driehoek


De Gouwe


 • Bodywork voor vrouwen

 • Naailes voor vrouwen

 • Aerobics voor vrouwen
De Meeuw


 • Arabische les voor vrouwen

 • Yoga voor vrouwen

 • Meidenclub 14 t/m 18 jr.

 • Aerobics voor vrouwen
Ons Huis


 • Yoga voor vrouwen

De Rietwijker


 • Marokkaanse vrouwengroep

 • Meidenclub 6 t/m 10 jr.
Het Zwanenmeer


 • Ontmoetingstocht voor vrouwen

 • Vrouwen dansavond

 • Zelfverdediging voor vrouwenAndere activiteiten in deze buurthuizen die specifiek voor vrouwen zijn, zijn voor vrouwen die 35+ zijn.


Overige activiteiten voor meiden in Amsterdam-Noord:
 • Miss Noordje voor meiden van 15 t/m 23 jr. vanuit Stichting JAM in buurtcentrum de Rietwijker en Muziekcentrum Noord.

 • Vrouwencentrum EVA, een ontmoetingsplek voor vrouwen van 12 jr. en ouder voor empowerment, scholing, sport en ontspanning en sociale activering.

2.3. Scholen

Een aantal scholen in Amsterdam-Noord biedt beduidend meer activiteiten aan dan andere scholen. De Rosa school organiseert veel activiteiten voor haar leerlingen. Aangezien er alleen meiden een opleiding volgen op de Rosa school zijn deze activiteiten automatisch meidenactiviteiten. De activiteiten die op de andere scholen worden georganiseerd zijn bedoeld voor zowel de jongens als de meiden. In de tabel hieronder worden de activiteiten, die buiten het reguliere lesprogramma vallen, weergegeven. Dit zijn activiteiten waar de scholen zelf mee naar buiten treden.
School


Activiteiten

Damstede


 • Theatergroep

IJdoorn Beroepscollege


 • Geen

ROC ASA Noord


 • Geen

Over Y-college


 • Geen

Rosa Beroepscollege • Uitstapjes naar Snowplanet, Artis, Walibi,

Boerderij Stadshoeve
Bredero College


 • Vrijwilligersdiner

 • Popmuziekfestival

 • Theaterweek

 • Kookwedstrijd
Clusius College


 • Geen

Praktijkschool Parnassia


 • Hobbymiddagen: van sporten tot goochelen

3. Methoden
In december en januari 2008 hebben jongerenwerkers van vier jongerencentra in Amsterdam-Noord zich ingezet om meiden tussen de 12 en 23 jaar te werven die mee wilden werken aan dit onderzoek. Eind januari stonden er voldoende meiden paraat om met het onderzoek van start te gaan.
3.1. Trendspotten

Peer educators van JAA! hebben in januari en februari de vier jongerencentra bezocht. Het ging om Satirius, Scorpio, de Banne en de Valk. In elk van de vier centra hebben peer educators de meiden een interviewtraining gegeven. Vervolgens zijn de geworven meiden onder begeleiding van de peer educators de buurt in gegaan om andere meiden te enquêteren. Daarnaast hebben meiden van een 2 VMBO klas van het Rosa Beroepscollege Zorg en Welzijn een interviewtraining gekregen van een peer educator. De meiden uit deze klas hebben ook onder leeftijdgenoten enquêtes afgenomen. Deze onderzoeksmethode noemen wij een trendspotopdracht waarbij jongeren meningen van andere jongeren in hun omgeving verzamelen. Doel van deze methode is dat jongeren zelf als experts van hun leeftijdsgenoten fungeren. Jongeren praten vaak ook makkelijker met andere jongeren.


3.2. Enquêtes

Naast de enquêtes die door meiden zelf zijn afgenomen, zijn er enquêtes rondgegaan via het ROC ASA Noord en via Communities that Care. Meiden van het ROC ASA Noord hebben op school de enquête ingevuld. Verder is de enquête op internet toegevoegd aan een vragenlijst van Communities that Care. Deze digitale verspreiding van de enquête leverde een nog groter aantal enquêtes op.


In de tabel hieronder staat weergegeven hoeveel meiden in elk jongerencentrum enquêtes hebben afgenomen en hoeveel meiden er in totaal per jongerencentrum zijn geënquêteerd. Ook de aantallen geënquêteerde en enquêterende meiden van de Rosa school zijn in de tabel verwerkt. Onderaan worden de aantallen enquêtes die zijn afgenomen via het ROC ASA Noord en Communities that Care weergegeven, zodat de totalen helder in beeld worden gebracht.


Waar de enquêtes zijn afgenomen

Aantal meiden dat enquêtes afnam

Aantal meiden dat werd geënquêteerd

Jongerencentrum Scorpio

9

63

Jongerencentrum De Banne

5

45

Jongerencentrum Satirius

6

49

Jongerencentrum De Valk

3

31

De Rosa school

20

80

ROC ASA Noord

NVT

75

Communities that Care

NVT

976

Totaal Aantal Afgenomen Enquêtes

1319  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina