Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina5/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

GROOT LITH
114.6.3.12

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.6.4.1

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1444 tot en met Kerstmisse 1444 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 29 januari 1444 door genoemde schout

OSS

Gherit Olysleger die een mes getrokken zou hebben op Coppen Corten

Henrick Snavels knaap had in dronkenschap een mes getrokken

Janne Rutten verwondde Henrick Rombouts


114.6.4.2

Peter den Doncker verwondde Luken Buck


BERCHEM

Deenken Gheris had tweemaal zijn mes getrokken

Lemken Jongen soen – idem
114.6.4.3

Peter Cirf die zijn mes getrokken zou hebben op Zeelken Theeus

Dyrck Tap verwondde Lemken Jongen soen
HEESCH

Thoenys die Snyder verwondde Henneken die Sceeper


114.6.4.4

NISTELRODE

Dyrck Eefschen soen ‘die was uut den besetsele gegaen’


BERLICUM

Luken Jan Baten soen verwondde Willen van die Berze

Janne Baten verwondde Gheenken Tymmermans

Heyn Korstiaens sloeg Henneken van Cleve


114.6.4.5

ALEM

MAREN

Willem Rutgers soen verwondde Daem Theus

Alaert van den Borne tegen Jan Holen
114.6.4.6

LITHOIJEN

Coppen den Wever had in dronkenschap zijn broer geslagen


EIGEN

Janne Dyrcs soen die een paardje had verkocht


GROOT LITH

Janne Dyrcx soen verwondde Peter Doncker


114.6.4.7

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.6.4.8

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1444 tot en met Sint Jansmisse 1445 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 3 november 1445 door Jo. Didden procureur van genoemde schout
OSS

Henneken sCosters trok zijn mes op Henneken Lair

Henneken Lair verwondde Henneken sCosters
114.6.4.10

BERCHEM

Gheert Quattel trok zijn mes op Peter Jans soen

Lemken Jongen met een betalingsgelofte aan Dyrck den Roode die hij niet nakwam

Gheert Jans soen van der Achter


114.6.4.11

HEESCH

Heyn Ghyskens Sceeper verwondde een andere scheper

Dyrck Coolen met een betalingsgelofte aan de schout


NISTELRODE
114.6.4.12

BERLICUM

Janne Pyngen verwondde Thijsken van Garwen


ALEM

MAREN

Willem Rutgheers sone sloeg Daem Theeus


114.6.5.1 [bewogen camera – onleesbaar]

114.6.5.2 [herhaling van 6.5.1 maar nu wel leesbaar]

Alaert van Born had paarden had aanvaard en verkocht
LITHOIJEN

Willem van Haeren


EIGEN
114.6.5.3

Herman Ghyselen te Nuland


GROOT LITH

Janne Laureysen dingde tegen Dyrck Muyken [dubieus]


114.6.5.4

Dyrck van der Poorten had zijn dijk niet gemaakt

dezelfde heeft ook zijn dijk te Maeren achter de kerk niet laten maken
114.6.5.5

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.6.5.6

NIEUWE REKENING van HENRIC VAN LYESHOUT schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1445 tot 23 april 1446 de dag waarop de huidige schout uit dat ambt is ontzet en het heeft verlaten en FLORYS VAN DER DUSSEN zijn commissiebrief heeft ontvangen gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 26 april 1447 door genoemde schout

OSS

Ruelen Zanders Oyen soen die in dronkenschap een mes had getrokken maar wist niet op wie

Willeken Olysleger die in de oliemolen een mes had getrokken Janne van Loone/Coone
114.6.5.7

van een oude verdwaalde koe die door de schout was verkocht

Aernt van Hees die te Oss 2 zwermen had gekocht die gevonden waren, 4 zwermen te Heesch en 2 zwermen te Nistelrode en 6 zwermen te Berchem ter waarde van 6 lichte kromstaarten = 14 zwermen
114.6.5.8

BERCHEM

Jan Hermans soen die borg was voor Peter Zanne

Rolof Jans soen met een betalingsgelofte aan Bollen Quattel

Janne den Ruter dingde tegen Janne Hernmans soen


HEESCH

Bollen van Uden dingde tegen Ruelen Willems


114.6.5.9

NISTELRODE

Dyrck den Cuper met een betalingsgelofte aan Peter Rolofs


BERLICUM

Zeelken Dranarts [dubieus] verwondde Aernt Knoeden

Thijs van Garwen dingde tegen Lambert den Smyt

Janne Borrekens dingde tegen Goyken Ricols/Rieels [dubieus] te Hees


114.6.5.10

Joes Peters dingde tegen de molenaar van Rosmalen

Aernt Rikouts dingde tegen Heynken den Molder

Aernt den Brouwer te HeesALEM

MAREN
114.6.5.11

Janne Godevaerts soenen te Gewande tegen Alart van Borne

Loy Loyensoen ging in tegen het vonnis van de heemraad
LITHOIJEN

Coel Heynen stak Ries Lambrechts

Dyrck Herberts sloeg Otten van den Graft
EIGEN

Gheerit van der Schueren trok zijn mes op Willem van Berze

Willem van Berze trok zijn mes op Gheerit van der Schueren

Aernt Wouters en Willem zijn broer zouden hun mes getrokken hebben op Aernt Jans soen


114.6.5.12

Aernt Jans soen moest zich verweren tegen aernt Wouters

Heyn Eynsen had 5 gevonden zwermen te Berlicum gekocht van 6 kromstaarten per stuk
GROOT LITH

Herman Erken soen die zijn schouw niet ‘verwaert’ hadMICROFICHE 7 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.7.1.1

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.7.1.2 [nagenoeg blanco pagina]

114.7.1.3NIEUWE REKENING van FLORYS VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 23 april 1446 de dag waarop Hendric van Luyeshout het ambt verlaten heeft en hij op basis van een commissiebrief is aangesteld tot en met Kerstmisse 1446 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 22 april 1447 door Jan Roeverzoen procureur van genoemde schout
114.7.1.4

OSS

Valk van Os Janssone met een betalingsgelofte aan Claes den Groote waaraan hij zich niet gehouden had

een zekere Aelbrecht - idem
114.7.1.5

Quade Theeuwen met twee boeten


BERCHEM

Deenken Bickersoen sloeg Zebeken van den Campe Gerit sone van den Campe

Janne Genen soen i.v.m. een afpaling tussen zijn erf en dat van Heyntick Sebers soens kinderen
114.7.1.6

HEESCH

Henrick Dirics Colensoen en Jan Vilcosten verowndden Ceelken den Molner


NISTELRODE

Emont Kievit die een betalingsgelofte niet nakwam


114.7.1.7

Ruelken Wolf en Jan van der Spans

Willem van Berse tegen Heyn Ruelkens
BERLICUM

Heinken Coppen en Merten van Tuyl die met elkaar gevochten hadden


114.7.1.8

Coppeken Cop Franckensoen vocht met Jan van Gelre

‘van enen boem die gevallen lach inder gemeynden straten dat niemand dair doer en conste gelyden’

ALEM
114.7.1.9

MAREN

Jan de Molner die dingde tegen Yken van Bakel ‘om een vestinge van enen huyse’

Lijsken Jans dochter van Os en Loyken Daemsoen
114.7.1.10

LITHOIJEN

Welleken die een knecht geslagen had

Welleken Floryssoen die een stuk Maasdijk had ingenomen voor zichzelf
114.7.1.11

EIGEN

Aernt Wouterssoen van Nuwelant verwondde Janne van Sochel

Henneken van Beerse in een geding
114.7.1.12

GROOT LITH
114.7.2.1

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.7.2.2

NIEUWE REKENING van FLORYS VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1446 tot en met Sint Jansmisse 1447 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 24 mei 1448 door genoemde schout
114.7.2.3

OSS

Jan Sensen dingde tegen Jan Royborch


114.7.2.4. – geen vermeldingen

114.7.2.5BERCHEM

Janne Gheenen dingde tegen Agnees Henric Zeeberts wijf

Gheerit Deenkens dingde tegen zijn eigen zuster
114.7.2.6

HEESCH

NISTELRODE
114.7.2.7

BERLICUM

Gheerit Peters zoen tegen Ghibe van Lenxvelt


114.7.2.8

ALEM
114.7.2.9

MAREN

Loy Colenzoen en Andriesken verwondden Aernt Mercelys soen van Alem

Reynken van der Loeten is beboet
114.7.2.10

Vranck Reynkens zwager van der Loeten tegen Reynken van der Loeten


LITHOIJEN

Roelof van der Terssen die een mes getrokken zou hebben


114.7.2.11

Willem Floreys zoen tegen de Kerkmeesters van Lithoijen


EIGEN
114.7.2.12

GROOT LITH

Jan Vossen en Jan Baillaert vanwege een handlichting


114.7.3.1

Jan Haertsteen n Diric Peters zoen ‘die hair hant sloegen aent lant dat onder hen lach’

Henric van Lieshout die de gevonden zwermen had gepacht van Os, Heesch, Nistelrode en Berchem

Wouter Aernts Lammenzoen de zwermen gepacht te Eigen,


114.7.3.2

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol –


114.7.3.3

nabetaling van Henric van Lyeshout voorheen schout van Maasland –


114.7.3.4

NIEUWE REKENING van FLORYS VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1447 tot en met Kerstmisse 1447 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 24 mei 1448 door genoemde schout
114.7.3.5

OSS


Lambrecht den Smet i.v.m. een afpaling tussen zijn erf en dat van Hillen Beckers
114.7.3.6

Heynrick van Oyen, Dierick Spermer [dubieus], Rombout Spermer


114.7.3.7

Henrick Robben, Eyken Zwevers [dubieus] en Roelof Henneken zijn beboet


BERCHEM

Dierick Tap die een mes getrokken zou hebben


114.7.3.8

HEESCH

Aernt Bouwenszone verwondde Costenszone


114.7.3.9

NISTELRODE
114.7.3.10

BERLICUM

ALEM
114.7.3.11

Goyken Reynkens die zich rijs had toegeëigend menende dat het van hem was


MAREN
114.7.3.12

LITHOIJEN
114.7.4.1

EIGEN


de jonge Willem Voet en zijn broer verwondden Huben Keepen [dubieus]
GROOT LITH
114.7.4.2

114.7.4.3

de schouw op de Teefelensedijk [Teffelschendijck]

Willem Floreys soen die een stuk dijk had laten liggen

Jan Rutten die zijn dijk niet gemaakt had

Jan den Brauwer die zijn dijk niet gemaakt had

Groot Goden te ‘sBosch wiens land onder ban gelegen was
114.7.4.4

te Eygen waar een gat in een wetering dat ongemaakt was blijven liggen en toebehoorde aan Jan de Coster en Aert Heynen wijf

te Nuwelant waar een stuk dijk ongemaakt was blijven liggen

Rutgher Spysen rentmeester van het Claraklooster en Coppen van Mierle t.a.v. hun stuk dijk
114.7.4.5

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol

114.7.4.6

NIEUWE REKENING van FLORYS VAN DER DUSSEN schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1447 tot en met 10 mei 1448 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 29 mei 1448 door genoemde schout

114.7.4.7OSS

Henric van Loen dingde tegen Robbrecht den Smet


114.7.4.8

BERCHEM [er staat Berlichem]

Wouter Jan Boyszone die een mes getrokken zou hebben


114.7.4.9

HEESCH
114.7.4.10

NISTELRODE

BERLICUM
114.7.4.11

Janne van Bladel verwondde Henneken Lonys zoen

Henneken Lonys soen verwondde Janne van Bladel
114.7.4.12

ALEM

MAREN

Gheryt de Kemp [dubieus] die zijn mes trok op Jan den Hollander


114.7.5.1

Janne Goerys soen van Maren met een betalingsgelofte aan Maes Kauwen

Ghysken Loyen soen met een betalingsgelofte aan genoemde Maes Kauwen
LITHOIJEN

Daem …..soen beboet


114.7.5.2

EIGEN


Willem Voet sloeg Huben Carpen
GROOT LITH
114.7.5.3

Roelof Aerts soen n Willem Sliver [dubieus] die hun dijk niet hadden gerepareerd

Engbrcht den Vorster die een gat in een dijk genaamd den Achterdijk achter Maren Kessen en Alem niet had gerepareerd
114.7.5.4

Heyn Aerts sone – idem

Engbrecht die ook een ander gat niet had gerepareerd

‘op een weteringe geheiten den Nye Greve van xxv roeden weteringe te graven elc roede ii postulaats gulden’


UITGAVEN avn de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol
114.7.5.5

vervolg van de uitgaven


114.7.5.6

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 8 mei 1448 de dag waarop Floreys van der Dussen het schoutambt had verlaten en Aernt op basis van een commisiebrief was aangesteld tot en met 31 december 1448 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 6 maart 1448 door Jo. van Cliven/Clinen [dubieus] procureur van genoemde schout
114.7.5.7

OSS

Henneken van Kensel verwondde Ruelen Mees

Goedeken Robben verowndde Aernt Ghiben

Heyn Tapen verwondde Dierick Ghenen van Heze

Dierick den Loyer die een schepenvonnis moest nakomen tegen Agnes Boys
114.7.5.8

Gherit Heynen Haken knaap die te Oss in het veld een zwerm had gevonden

Emmen Jacop sGeenen wijf die een zwerm had gevonden opt Damsteleynde [dubieus]
114.7.5.9

BERCHEM

Jan Bonaert die een mes trok op Zander Ghysberts


HEESCH

Thoenis den Snyder verwondde Vrijs Baten zone


114.7.5.10

Lemmen van Hedel wonende in Oestlant verwondde Korstek de knaap van Henrick van Lieshout

Dierick Coelen tegen Gherit den Cuper

Jan Ruelens tegen Gherit den Cuper


NISTELRODE

114.7.5.11

Ghiben Jans die te Nistelrode een zwerm had gevonden die zeer licht was

Jan Aerts die daar ook een zwrm had gevonden aan de hei


BERLICUM

Heyn Huben die een mes trok op Willem Claes


114.7.5.12

Joes Peters van Loefvoert die een verklaring onder ede afglegd eover een zaak waartoe hij wa sopgeroepen

Aert Herman Pynghen sone die te Berlicum een zwerm had gevonden
ALEM

MICROFICHE 8 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.8.1.1

MAREN

Willem Rutgerts soene sloeg Gherit den Kemp

Gherit den Kemp verwondde Willem Rutgerrts

Gherit den Kemp verwondde Claesken van der Achter


LITHOIJEN
114.8.1.2

EIGEN [polder van der Eyghen]

Hubert Ruelens tegen Huben Carper [dubieus]

Merten Wouterss. die te Rosmalen een zwerm gevonden had

Aernt Watermael van een zwerm die hij gevonden had te Hynen

Gheenken Noyten die aldaar ook een zwerm had gevonden
114.8.1.3

GROOT LITH

Dierick Keyken die zijn hek gesloten had i.v.m. de schouw


114.8.1.4

UITGAVEN van de kwartierschout onder hoogschout Ywan de Mol

nabetaling van Floreys van der Dussen als voorganger van de hidige schoout Aernt Berwout Roelofs zoen
114.8.1.5

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 31 december 1448 tot en met Sint Jansmisse 1449 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 15 september 1449 door Jo. van Gel………. procureur van genoemde schout

114.8.1.6OSS

Aerdeken van Bruchlaer die een mes trok op Janne de Volder van Geldorp

Ruelen Merss die een mes trok op Ryck Claes soene

Hencken de Loyer sloeg Peter Maech

Hencken de Loyer sloeg Ruelen Hanen

Janne Scellinc van Oyen die niet deed wat het vonnis had uitgewezen


114.8.1.7

BERCHEM

114.8.1.8

Sander Oeden soen sloeg Pauwels Jan Vilten soene
HEESCH

Steven Busscher die drie magere kalveren had verkocht


114.8.1.9

NISTELRODE

Janne Aerts verwondde Janne Kampairt

Gherit Aelbertss. verwondde Aernt Thijss.

Janne Buelen verwondde Janne Steven Busschers soen

‘van den koeren te Nistelre nae hoeren charteren soe wyens beesten opter gemeynten aldair vonden wordden ende die lude daerover koeren die verboirt i l. payment’
114.8.1.10

Claes Wynkens wiens schapen op de gemeynt aangetroffen waren


BERLICUM

Heyn van der Hellen trok zijn mes op Ludeken Heyen Lukens soene

Heynvan der Hellen trok zijn mes op Willeken Bessen

Ricout Meeus verwondde Hencken van den Perre


114.8.1.11

ALEM

MAREN
114.8.1.12

LITHOIJEN

EIGEN

Janne van den Perre trok zijn mes op Heyn Rusen


114.8.2.1

Vosken uut den Eyghen tegen Peter Zibben van Gheffen


GROOT LITH
114.8.2.2

Heyn van den Waeden, Henneken sDekens en Jan Buck Zeeben soene die belooft hadden naar een rechtszitting te komen maar deden dat niet

114.8.2.3

UITGAVEN van de kwartierschout onder de hoogschout Ywan de Mol


114.8.2.4

schrijven van de schout van Maasland met de volgende tekst:

Eerbaere heren ende meesteren alsoe ghy my bescreven hebt van ons genedigen heren wegen in myn selfs persoene te comen myne rekening te doen opten ixsten septembri alsoe eest lieve heren dat ick in deser tijdt sunderlinge last hebbe van zekeren gewonden luden liggende in groter crancheyt van hoeren live inder bancken van Hees ende van den Eyghenen by alsoe of ic uyt were ende noch van den gewonden van live ter doet quame, soe soude die heerlicheit ende pertyen in den recht dair af te vorderen versumelic (?) werden by den absentien van my ende ic nogh egheen macht en heb eenen stedehouder te setten, hier omme lieve meesteren soe wil Jannes van Olmen clerck heren meesteren Peter Beckers op dese tyt laten doen mine rekening voirscr. ende mu uwen brieven nyet ongehoirsam kenne en wilt ende of ghy yet begeert des ic vermach dair inne en wilt my niet spaeren – Ons Heer God hebbe u allen in syne heiliger hoeden – geschreven tot Os

i dach in septembri – ondertekend Arnt Berwout Rolofss. scouthet van Maeslant tuwen liefden altyt bereet”
114.8.2.5

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1449 tot en met Kerstmisse 1449 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 16 februari 1449 door genoemde schout zelf

OSS

Godevaert Wynrics soene van Tefelen die een mes trok op Janne Oemken


114.8.2.6

Hencken de Loyer verwondde Hans van Zittart

Quade Ghijs verwondde Willem Weylen

Deenken ut Vinkel verwondde Heyn Coeman

Aernt Bonmans en Alit zijn zuster tegen Aleyt de vrouw van Aernt zijn broer
114.8.2.7

Alit de vrouw van Ryck Bonmans tegen Aernt Bonmans de broer van haar man


114.8.2.8

BERCHEM
114.8.2.9

HEESCH
114.8.2.10

drie gevonden zwermenNISTELRODE

Goedeken Godevairts Meeus soene van Vechel verwondde Diericxken Gherits soene van der Craenmeeren


114.8.2.11

drie gevonden zwermen in de parochie van Nistelre


BERLICUM
114.8.2.12

iii gevonden zwermen


ALEM

MAREN
114.8.3.1

LITHOIJEN

Dierick van Alsen in het land van Gelre die publiek de straat is opgegaan te Lithoijen met een lang mes

twee gevonden zwermen te Lithoijen
114.8.3.2

EIGEN

Janne Roelofs soene Hagen verwondde Aert Jans soene van Vinkel en Henneken Heyn Willems soene

Henneken Heyn Willems soene verwondde Willem Zeben soene

Gherit Huben Malsen soene verwondde Roelof van der Hagen


114.8.3.3

Heyn Rufen verwondde Willem Zeben soene d eknaap van Roelof van der Hagen

Aernt Gheens Rufen verwondde Roelof van der Hagen

9 gevonden zwermen onder de bank van Deyghen


114.8.3.4

GROOT LITH
114.8.3.5

Aert Jan Aven soene die zijn dijk te Gewande onder de parochie Maren niet had gemaakt

Aert Jan Aven soene die in zijn dijk te Gewande een gat in de dijk had laten liggen

Willem van der Borch die zijn dijk te Gewande niet gemaakt had


114.8.3.6

Egbeert de vorster te Maren die zijn dijk te Maren niet gemaakt had


114.8.3.7

UITGAVEN van de schout onder hoogschout Ywan de Mol

betaling aan Peter van der Eycken ontvanger generaal van Brabant in verband met geleende gelden getuige een brief van 2 september 1447
114.8.3.8

vervolg van de uitgaven


114.8.3.9

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1449 tot en met Sint Jansmisse 1450 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 7 augustus 1450 door genoemde schout zelf

OSS

Pauwels Gheen Robben soene trok zijn mes op Hencken de Loyer


114.8.3.10

Hencken den Loyer en Henneken zijn broer verwondden Pauwels Gheenen Robben soen


114.8.3.11

BERCHEM

Goedeken Lambert Campen soene verwondde Bolleken Dierick Boeden soene

Pauwels en Aernt van Bakel broers zonen van Lemmen Aernts van Bakel verwondden Gerit Quattel
114.8.3.12

HEESCH

NISTELRODE

114.8.4.1BERLICUM

Dierick van der Stegen die een schuld vorderde van Willem van der Hautert


114.8.4.2

Michiel Heynen gedaagd vanwege Lemmen Pingen


ALEM
114.8.4.3

MAREN

Spyrinck Jan Ruysschen soene verwondde Zeelen Graet

Willem Willems soene van Bakel verwondde Zeelen Graet

Hadewych Vrancken de dienstmaagd van verwondde de dochter van Gerard Renkens [dubieus] van Luet


114.8.4.4

LITHOIJEN

Janne van Lent Belien sone tegen Jacop Buck Goessens soen

Henrick van Lent Belien sone [of Beken sone ?] tegen Henrick de Bruyn de knecht van Floreys van der Dussen
EIGEN

114.8.4.5Heyn Heer Gielis soene coester tot Rosmale verwondde Heynden Wever knaap van Wouter van Beke

Willen den Hoel soene Willems Hoeben van Empel verwondde Aernt Knoeden


114.8.4.6

: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina