Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina6/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

GROOT LITH
114.8.4.7

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.8.4.8

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1450 tot en met Kerstmisse 1450 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 10 april 1450 door Peter van Thielt procureur van genoemde schout zelf op basis van een procuratiebrief

114.8.4.9OSS

Everart Reuwen had een mes getrokken op Alaert Ghyben

Heynken den Loyer verwondde Gruenen Gheryt
114.8.4.10

Coppen Corten verwondde Henrick den Bruyne geheten Coppen

Henrick den Bruyn verwondde Coppen Corten

Peter sCosters verwondde Heynken Jan Boudens


114.8.4.11

BERCHEM
114.8.4.12

HEESCH

Weltken Dircxz. trok een mes op Wynken van Hees


114.8.5.1

NISTELRODE

Janne Aertsz. tegen Janne van Thiel


114.8.5.2

BERLICUM

Heynken Voet had een mes getrokken op Coppen Persoens knaap


ALEM
114.8.5.3

MAREN

Willem Willems zoen van Bakel verwondde Gheryt den Kymp geheten Willems

114.8.5.4

LITHOIJEN

EIGEN
114.8.5.5

Heyn Heyn Aertsz. trok een mes op Henneken Lobbe

Janne Denke trok een mes op Janne Denke

Janne Willemsz. verwondde Gheryt Gheryts Molsz.

Gheryt van Aken verwondde Heyn van Sochel

Dirck Gheryts verwondde Heyn van Sochel


114.8.5.6

GROOT LITH
114.8.5.7

dijkschouwing:

het maken van een gat te Lith

Valck Jans die beloofde zijn dijk goed te maken binnen een bepaalde tijd maar dat niet deed

Peter Tymmermans die beloofde ‘synen thuyn’ te maken binnen een bepaalde tijd maar het niet deed
114.8.5.8

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol met onderaan een korte aantekening over de schout van Maasland Henric van Lieshout


114.8.5.9

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1450 tot en met Sint Jansmisse 1451 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 19 februari 1451 door Peter van Thielt procureur van genoemde schout zelf op basis van een procuratiebrief
114.8.5.10

OSS

Willem Weille verwondde Ghiben Sanders zoen

Clase Demers verwondde Gheert Ghybenz.

Reynken den Wever verwondde Gheert Ghybenz.


114.8.5.11

BERCHEM

Dyrck die Roede geheten Kerchof verwondde Roever den Steenmetser


HEESCH

Costen Dircxzoen verwondde Seelken van Enkenbeke


NISTELRODE

MICROFICHE 9 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.9.1.1

BERLCICUM

Vranck Roelens soen verwondde Coppen Besselman


ALEM

Willem van Bakel had de gezworenen zijn beesten afgenomen


114.9.1.2

MAREN

Henrick Beckers knaap verwondde Willem Rutten

Goessen Peters zoen verwondde Gheryt den Kemp

Gheryt Daems zoen die beloofd had in de rechtzittig te komen maar kwam niet


LITHOIJEN
114.9.1.3

EIGEN [Deyghen - polder]

Vosken was beboet omdat hij tegen de schepenen gesporken gehad


114.9.1.4

GROOT LITH
114.9.1.5

dijkschouw:

Aernt Deenkens soen die beloofd had zijn weg te maken maar het niet had gedaan

Willem van Velpen die de zeedijk beloofd te maken maar het niet gedaan had


114.9.1.6

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol met notitie over schout Henric van Lieshout


114.9.1.7

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1451 tot en met Kerstmisse 1451 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 9 juni 1452 door Peter van Thielt procureur van genoemde schout zelf op basis van een procuratiebrief
114.9.1.8

OSS

Janne Broessens die een mes trok op Ghyben Corten [of Coeten?]

Matheeus den Loyer verwondde Lemmenken Stevensz.

Lemmen Kerstens verwondde Matheeus den Loyer

Janne den Loyer verwondde Godevert Sobbn

Matheeus den Loyer verwondde Claes Vitsen


114.9.1.9 – kopie van 9.1.8

114.9.1.10

Peter den Coster tegen Wouter Emonts

Janne Serys tegen Lambrecht Roelofs zoen

Mathijs Serys soen tegen Janne zijn broer
114.9.1.11

BERCHEM

Dierick die Roede geheten Kerchof verwondde Roever den Steenmetser


114.9.1.12

HEESCH__NISTELRODE'>HEESCH

NISTELRODE
114.9.2.1

BERLICUM


Aert van Gherwen tegen Jacop Kerstenszoen

Jacop Kerstens zoen tegen Aernt van Gherwen


114.9.2.2

ALEM

MAREN

LITHOIJEN
114.9.2.3

EYGHEN

GROOT LITH

114.9.2.4

dijkschouwing:

een zekere Spierynck ‘die verdingt hadde’ op de Maasdijk om een ½ postulaatsgulden en nogeens om 2 rijnsgulden

Willem Rutgheerts idem
114.9.2.5

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol met anderaan eex extra notitie over de vroegere schout Henric van Lieshout over een van zijn rekeningen


114.9.2.6

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1451 tot en met Sint Jansmisse 1452 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 20 december 1452 door de schout zelf
114.9.2.7

OSS

Clase Henrix Gruyters soen verwondde Goeyart Rob Hennen zoen

Gheryt Jan Dueren soen verwondde Dirck Bobben

Janne den Loyer en Matijs zijn broer verwondden Goeyart Sobben enClase Wissen

Janne Ruttensoen verwondde verwondde Clase Wissen

Janne Serys zoen tegen Lambrecht Roelofzoen


114.9.2.8

BERCHEM

Jan Lambert Campesoen en Godert zijn broer trokken hun mes op een zekere Reynken

Heyn Ghenen zoen en Heyn Doncker hadden hun mes getrokken op Henneken Jannis en Jan Lambert Campenzoen
114.9.2.9

Heyn van Ghessel verwondde Gheryt Quattel


HEESCH

NISTELRODE

Willem Kyevit en Pauwels zijn broer verwondden Jannen van Teeffelen


114.9.2.10

Janne Jans zoen van Teffelen verwondde Willem Kyevit


BERLICUM

ALEM
114.9.2.11In Nuland en Rosmalen wordt nu ineens aangegeven

de molder van Roesmoelen had zijn mes getrokken op Deenken den Snyer

Clase den Kemp op Henric Heynric den bastart
MAREN

Goeyart Jan Goyaertssoen tegen Willem Rutgheerts soen

Janne Sachel kwam een belofte niet na

Aernt Merselys werd beboet


114.9.2.12

LITHOIJEN

EYGHEN

GROOT LITH


114.9.3.1

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol

114.9.3.2

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1452 tot en met Kerstmisse 1452 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 augustus 1453 door de schout zelf
OSS

114.9.3.3

Lemmen Corstens soen verwondde Jan de Moller

Claes Wynen ‘van dat hy opten heilegen vervallen is’ tegen Jan Lambrecht

Jan Rovers soen
114.9.3.4

BERCHEM

Heyn Ghenen soen die een mes had getrokken op Jan Lambrechts soen die men hiet Kerchof


114.9.3.5

HEESCH

Welken Bitsen soen verwondde aert Bouwen Jans soen


114.9.3.6

NISTELRODE

BERLICUM
114.9.3.7

Peter Gheefken Bosch soen verwondde Aert Jans Haerdschens

Heyn Heyn Smollers soen verwondde Aelbert van Best

Heyn Gherit Tymmermans soen verwondde Willem Muys [dubieus]


ALEM
114.9.3.8

MAREN

Heinric Peter Janssoens soen verwondde Dirick Heer Goyarts soen

Willem Berger [dubieus] verwondde Heyn Aelberts
114.9.3.9

LITHOIJEN

EYGHEN

Claes van Kuyck die zijn mes getrokken had op Heinric den Bastairdt


114.9.3.10

Gherit Huyb Malsens soen verwondde Willem Willems soen van Nulant


GROOT LITH
114.9.3.11

Robb Wynen die in pacht gehouden heeft de gevonden zwermen


114.9.3.12

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol

114.9.4.1

NIEUWE REKENING van AERNT BERWOUTS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1452 tot en met 26 mei 1453 de dag waarop hij uit dit ambt ontzet en het heeft verlaten en Aernt Grotaert daarin is aangesteld gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 augustus 1453 door de schout zelf
114.9.4.2

OSS

Bollen Doncker die een mes getrokken had op Herman de Moelder

Jan de Moelder die zijn mes getrokken had op Lemmen Koers Rutten soen

Riben Daenlen [vl. Daendel en Daniel] Ghenen soen die ongerecht goed had aanvaard

Claes Denken soen verwondde Peter van Goest
114.9.4.3

114.9.4.4BERCHEM

een zekere Olifer die een mes had getrokken op Mathijs van der Aa

Jan Vaersoen verwondde Gherit Lanen soen

Heyn den Moelder verowndde Aelbaert van Best


114.9.4.5

HEESCH

NISTELRODE
114.9.4.6

BERLICUM
114.9.4.7

ALEM

MAREN
114.9.4.8

LITHOIJEN

EYGHEN
114.9.4.9

GROOT LITH
114.9.4..10

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.9.4.11NIEUWE REKENING van AERNT GROETAERTS VAN OS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 26 mei 1453 tot en met Sint Jansmisse 1454 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 17 juli 1455 door de schout zelf
114.9.4.12

OSS

Janne Tuylen had een mes getrokken op Janne Wynkenss.

Henric Mersman en Henric die Smyt idem op elkander

Jacop Mersman op Dirck de Molder

Janne Rembouts verwondde Theuken Loyen

Wouter XComans verwondde Aert Coman

Ryck Claess. en Heyn zijn broer, Spyrinck Peters de laat ……en Dyrick Lambrechtss. hadden te Geffen gevochten buiten het schoutsbedrijf

Henneken Hoessen of Hoeffen verwondden Dyrck Bobben een arme landloper


114.9.5.1

Coppen mitten Vlecken verwondden Heyn Scherpinck

Peter en Pauwels Gheen Rubbens kinderen verwondde Heynken Loyer

Dyrck Bobben verwondde Kersten Goessens

Heyn Baten verowndde Dyrck Bobben
114.9.5.2

BERCHEM

Hennisken Huessen trok een mes op Jannis Bornekint [dubieus]

Bolleken Doncker op Reynken Vorsters broer maar hij is voortvluchtig

Henneken Quattel trok een me sop Janne den Huesse

Gherit Jan Bornckens [dubieus] knaap verwondde Jacob Sanders
114.9.5.3

HEESCH

Anthoenys de Snyder verwondde Heyn van Schyndel

Willem Costen verwondde Jacob van den Stock

Heyn Willems deed een betalingsgelofte aan Willem Costen maar kwam die niet na

Symon Dame idem aan Willem Floreys
114.9.5.4

NISTELRODE

BERLICUM

Heyn den Molder had een mes getrokken op Copken Weert


114.9.5.5

Janne van den Nuwenhuyse op Rutger Copkens en Dyrck Hartscheen

Luyken Baten idem op Vranck Roelen

Melys Janssoen op Ghyb Loyen

Quade Cleys op Copken Kesselman

Rutger Copkens en Aernt Hartscheen verwondden Jannen van den Nuwenhuyse


114.9.5.6

ALEM

MAREN

Willem Rutgers soen trok een mes op Aernt Brynen soen

Willem van Bakel de jonge verwondde Janne van Zochel

Daem Peterss. verwondde Reynken Mutsen


114.9.5.7

LITHOIJEN

Dyrck den Decker die zijn mes had getrokken op Wynken Tuylen

Synoen Dame had een mes getrokken in een gevecht met Steffens kinderen en Goyaert Stock

Steffen die Huessch, Willem Heymericxss. en Willem die Vader verwondden Goyaert Stock

Struysken …….verwondde Goyaert Stock en Heymeric zijn broer

Dyrck Copkenss. verwondde Jan van der Sluysen

Reynken Loyen die te Kessel buiten het schoutambacht van de schout zijn beesten uit de schutskooi had gehaald
114.9.5.8

EYGHEN

Loyen Arnt Muts had een mes getrokken op Henneken Watermael

Janne Lenaerts soen idem op Janne van der Sporct

Janne Henric Willemss. verwondde Hageman

Janne van den Colck verwondde Henric Bastairt

Everairt van Berze deed niet wat het vonnis hem opgedragen had

Claes Wouters tegen tegen zijn knaap [= knecht]

Rolof Wouters en Brien Janss.


114.9.5.9

GROOT LITH

Henric van Os had de pacht van de zwermen die men in het genoemd schoutambt zou vinden


114.9.5.10

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.9.5.11

NIEUWE REKENING van AERNT GROETAERTS VAN OS schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1454 tot en met 22 mei 1455 de dag waarop hij van het schoutambt werd ontlast en het heeft verlaten en in zijn plaats is benoemd Mercelys van Uden gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 17 juli 1455 door de schout zelf
OSS

Henric die Smyt verwondde Henric Mersman

Janne Broessys soen trok zijn mes op Bryn Claes

114.9.5.12

Janne van Os verwondde Henneken Rutten

Gheerit Rob Wynen soen verwondde de knecht van Jan van Os

Janne den Molder verwondde Corte Gherit

Corte Gherit verwondde Janne den Molder

Janne den Molder verwondde Hennen Janssen

Henric die Smyt verwondde Henric Mersman

Wynen Rob Wynen soen verwondde Janne die Cuper

Bollen Maes verwondde Henrick Heusen of Hensen

Dyrck Bobben is door de schout beboet


MICROFICHE 10 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.10.1.1.

Aernt van der Stegen heeft de gevonden zwermen te Heesch in pacht genomen

Aleyd Wouters van Bessel de gevonden zwermen te Nistelrode

Thijs van Gerwen heeft ook gevonden zwermen in pacht genomen

Heyn den Dorre heeft van de schout een gevonden zwerm gekocht

Dyrick Peters ha dook een gevonden zwerm gekocht

Claes Boyens idem
114.10.1.2

BERCHEM

Bolleken Doncker had een mes getrokken op Heyn Ghenen

Henneken Quattel op Gheenken Rombouts [dubieus]

Dyrick Willems deed een betalingsgelofte aan Heylken Boyens maar kwam die niet na

Janne Bonaert met een betalingsgelofte aan Heyn Stock die hij niet nakwam

Dyrck Peters idem aam Heyn van Zeel


114.10.1.3

HEESCH

Peter Besselen had een mes getrokken op Willem die Best

Adam Stoelmans verwondde Heyn Wevers

Zeger Wynkens in gevecht met Seger van Bree


NISTELRODE

Claesken Heynen had een mes getrokken op Heyn Keteler


114.10.1.4

Janne den Brouwer verwondde Janne Ermerts


BERLICUM

Ruelken Hermanss. trok een mes op gherit Tymmermanss.


114.10.1.5

ALEM

MAREN
114.10.1.6

Gheen de Kemp verwondde Broes Jans soen van den Einde [dubieus]

Aelbrecht Clooten

Willem Dame had in de Maas ‘gevischt ….den regenwater in der Mazen gevloten was


LITHOIJEN
114.10.1.7

Peter Willem Heymericss. en Goyart Steffen soen hadden een mes getrokken op Wynken den Weert

Dyrck Willems Will/Well/Willem (?) idem op Wynken den Weert

Janne Wynkenss. en Goyaert Wynkenss. verwondde ’s nachts Wynken Heyn Vilten

Zebrecht Jacopss. verwondde Aernt en Peter van Macharen

Dyrck Willems verwondde Janne van Tuylen die in het buitenland is

Stenisken tot Lot [dubieus] die niet had gedaan wat het vonnis hem geboden had te doen
114.10.1.8

Willem Floris idem

Brien Henricss.
EYGHEN

Aernt Watermael verwondde Henric Heym bastaart

Janne van den Colck verwondde Henneken Eynskens
114.10.1.9

Aernt Watermael verwondde Michiel van Boexstel

Janne Heyn Willemss. verwondde Hageman Robert Swertss.

Dyrick van Zegewerp verwondde Aernt Watermael

Henneken Eynskens verwondde Janne van den Kolck

Dyrck int Hoeft verwondde Loyen in de Muts

Herman van Orten beleed de waarheid niet

Peter van den Colck deed een betalingsglofte aan Claes Wouters maar kwam die niet na
114.10.1.10

Janne van den Eynde heeft een slecht verdwaald runderke gekocht

Aernt van den Vesten – idem
GROOT LITH
114.10.1.11 – blanco pagina

114.10.1.12

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol – Peter Blonde rentmeester generaal van Brabant – voots wordt gesproken over geleend geld
114.10.2.1

notitie voor de Brusselse rekenkamer n.a.v. de rekening van de vorige schout Aernt Berwouts

114.10.2.2 en 10.2.3 en 10.2.4

zeer uitgebreid vervolg van de uitgaven van Aert Groetaert waarin wederom Aernt Berwout en diens voorgangers Floreys van der Dussen en Henric van Lieshout worden genoemd – in de marge een aantekening t.a.v. Peter van der Eycken te Brussel – datering 11 januari anno 1459 en 12 april 1459 na Pasen


114.10.2.5

NIEUWE REKENING van MERCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 22 mei 1455 de dag waarop hij in het schoutambt benoemd tot en met Kerstmisse 1455 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op ….juni 1456 door Joh. Didden de procureur van de schout van Maasland
OSS

Wyn Rob Wynen soen verwonnde Janne Heeze Daems soen

Rolof Merssen of Meissen verwondde Janne den Loyer
114.10.2.6

Gielys Gielys en Peter Peter Loyen soen hebben voor een jaar dr gevonden zwermen gepacht van de schout


BERCHEM
114.10.2.7

Aernt Vorden of Boeden [dubieus] die een mes had getrokken op Johannis Byekens

Willeken Doncker op Janne van Kerchof

Gherit Jan Hermanss. op Janne den Hoessche

Jacob Sanders Oedenss. verwondde Heyn Deenkens

Bollen den Snyder verwondde Marike Aernt Jacobs


HEESCH
114.10.2.8

Rolof Peters Costers soen verwondde Lemmen Andries

Lemmen Andries verwondde Rolof Peters Costers soen
NISTELRODE
114.10.2.9

BERLICUM

Rutger Keelbreker trok zijn mes op Rolof Hermans soen

Rolof Hermans soen op Rutger Keelbreker

Peter Willem Muys soen op Ghysbrecht Arnts soen

Ghysbrecht die Dorre verwondde Peter Meeus soen van Tuyl

114.10.2.10ALEM

MAREN

Vastart Aerntssoen had zijn mes getrokken op Willem Rutgherts soen

Janne Dapaert verwondde Aernt de Molder van Kessel

Wouter Dianaerts/Dranaerts [dubieus] verwondde Adriaan de Coster

Willem Willems soen van Bakel verwondde Reynken Claes soen
114.10.2.11

LITHOIJEN

Willem Rutgherts soen had een mes getrokken op Vastart Aernts soen van Maeren Rolof Mercelys Gerits soen [of: Griets soen ?] op Dyrick Spierincx

Goedevart Stevens soen op Dyrick den Decker

Roever Henricx soen en Brien verwondden Lambert Korstiaens soen en Johan zijn broer

Lambert Korstiaens soen verwondde Roever Henricxss.
114.10.2.12

EYGHEN

Henric Dranaerts verwondde Koyten Andries soen

Janne Wautgherts verwondde Korsten Sensen
114.10.3.1

GROOT LITH


114.10.3.2

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol + aantekening m.b.t. de vroegere schout Henric van Lieshout om te voldoen aan wat hem was opgedragen i.v.m. zijn uitgaven over 1451


114.10.3.3

NIEUWE REKENING van MERCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1455 tot en met Sint Jansmisse 1456 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 30 september 1456 door Hubrecht van Heel de procureur van deze schout van Maasland
OSS

Aernt van der Spanck trok zijn mes op Goyke Robben Heynen soen

Vilten Heyn Vilten soen op Aernt Ghyben

Otto Sterken en Claes Stercken op Peter Costers


114.10.3.4

Peter Costers op Claes Sterken

Willem Lemmens verwondde Vilten Heyn Vilten soen

Bolleken …. verwondde Rycke Claes

Janne van Loon verwondde Jacob van Oyen

Peter Loyen soen had de gevonden zwermen gepacht die te Oss gevonden zouden worden


114.10.3.5

BERCHEM

Rolof Sanders soen trok zijn mes op Aernt Torien

Janne de Huessch op Gheryt Jans soen

Vilten Heyn Vilten soen op Ceelken Dyrck Hermans soen

Janne Baris op Lemmen Brants [dubieus]

Janne Sterck in een geding tegen Bolleken Pynen [dubieus]


114.10.3.6

HEESCH

Loenys van den Broeke trok een mes op Aernt van Garwen

Boudewijn Rusen op Janne den Molder

Willem Roevers soen tegen Gielys Jan Gielys


114.10.3.7

NISTELRODE

Lenart Mars Coppens soen verwondde Janne Ermarts met een staaf


114.10.3.8

BERLICUM

Andries van der Aa trok een mes op Thijs van Garwen

Andries Pauwels soen van den Brande op Heyn Colensoen
ALEM
114.10.3.9

MAREN

Janne de Zwerte tegen Willem Rutgerts soen

Aelbert van den Borne
114.10.3.10

LITHOIJEN

Dyrck Willems soen trok zijn mes op Janne Lenarts soen

Willem Florys tegen Janne Reyners soen
EYGHEN
114.10.3.11

Janne Noyen verwondde Janne den Wytte of Wutte [dubieus]


GROOT LITH
114.10.3.12

114.10.4.1

UITGAVEN van de kwartierschout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol

met anatekeningen rond de vorige schout Aernt Groetaert


114.10.4.2

vervolg van de uitgaven


114.10.4.3NIEUWE REKENING van MERCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1455 tot en met Sint Jansmisse 1456 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 oktober 1457 door de schout van Maasland zelf
114.10.4.4

OSS

Wyn Wynen soen trok zijn mes op Goyken Sobben

Jacob Maetssen verwondde Janne Mersman

Jan Mersman verwondde Aernt Maessen

Pauwels Gheen Robben verwondde Janne Roevers
114.10.4.5

….van Aemstel dingde tegen Henrick zijn broer

Gielys Coel en Henrick de Cupere hadden de gevonden zwermen gepacht
114.10.4.6


: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina