Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 114 inventarisnummer 13022 – periode 1429-1467Dovnload 488.38 Kb.
Pagina7/8
Datum26.08.2016
Grootte488.38 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

BERCHEM

Bolleken Pyn trok zijn mes op Janne Stryck

Dirck de Roy op Janne Biekens soen Heyn Sibben vrwondde Janne van der Maey
114.10.4.7

Bolleken Pyn verwondde Heyn den Raet


HEESCH

Jacob Andries trok zijn mes op Willem Everitssoen


114.10.4.8

Henrick van Aemstel verwondde Willem Gheryts

Ariaan den Drayer verwondde Willem van Brede

Janne den Molder verwondde Aernt den Brouwer

Willem van Brede verwondde Aernt Janssen
114.10.4.9

NISTELRODE

BERLICUM
114.10.4.10

Gielken van den Brande verwondde Willem MuysALEM
114.10.4.11

MAREN

Heyn Janssen


LITHOIJEN
114.10.4.12

Peter van Kouwen trok zijn mes op Heyn die Huessche

Thielman van Zonne verwondde Muyken Reynerssoen

Janne die Huessch trok zijn mes op Peter Lauwereyns soen


EYGHEN
114.10.5.1 [bleke inkt]

Janne Jan Wautgerts ….

Wautger Dyrcx soen ….

Heyn Jan Lemmens soen ….Ghyben Aernts soen


114.10.5.2

GROOT LITH
114.10.5.3

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol -


114.10.5.4

vervolg van de uitgaven met een speciale notitie rond schout Aernt Groetaerts


114.10.5.5

vervolg van de uitgaven


114.10.5.6

NIEUWE REKENING van MERCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1456 tot en met Sint Jansmisse 1457 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 oktober 1458 door de schout van Maasland zelf

OSS

Wyn Rob Wynensoen trok zijn mes op Janne Rutten

Jacop van Oeyen op Hanssen
114.10.5.7

Bruysten Laer op Aert van Bergelen

Goedart Robben soen verwondde Art Gheritden

Jan Bruess. verwondde Goedart Robenss.

Gielys Coel en Henrick de Cuper hebben de gevonden zwermen gepacht
114.10.5.8

BERCHEM

Vilt Heyn Vilten soen trok zijn mes op Dierick Hermanssoen


HEESCH

Kerstiaen Janss. trok zijn mes op Lambrecht den Balmeker


114.10.5.9

NISTELRODE

Jan de Brouwer verwondde Heyn Roloeff Maess.

Jan Gheenkenss. dingde tegen Roeloeff ….
114.10.5.10

BERLICUM

Gheenken Lucas trok zijn mes op Bouden van der Hagen

Andries van der A verwondde Aernt Jan Leonartss.
ALEM
114.10.5.11

MAREN

Jan Abenss. trok zijn mes op Jacop Diericxss.

Willem Engbertss.
114.10.5.12

LITHOIJEN

Claes Cop [dubieus] verwondde Jan Stevenss.


EYGHEN

Heyn Jan Lemmenss. verwondde Janne van den Clock

Gheryt de Coman verwondde Wouter Aert Lemmenss.

MICROFICHE 11 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.11.1.1

GROOT LITH


114.11.1.2

UITGAVEN van de wschoout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.11.1.3

vervolg van de uitgaven


114.11.1.4

NIEUWE REKENING van MARCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1457 tot en met Kerstmisse 1457 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 oktober 1458 door de schout van Maasland zelf
OSS

Wyn Rob Wynen soen trok zijn mes op Jan Rutten


114.11..1.5

Jacop van Oeyen op Hanssen

Hanssen op Jacop van Oeyen

Jan Bruess. verwondde Godaert Robbenss. met een kan

Heyn Ghybben verwondde Deenken Corten met een kan
114.11.1.6

Gyelis Will en Henrick die Cupere hebben de gevonden zwermen gepacht


BERCHEM
114.11.1.7

Rycxken van der Soer/Stee [dubieus] tegen Meeus Quattel


HEESCH

Korstiaen Janssen trok zijn me sop Bauden Balmeker


114.11.1.8

NISTELRODE

Jan de Brouwer verwondde Roelof Maessens


114.11.1.9

BERLICUM

Gheenken Lucas trok zijn mes op Bauden van der Hagen

Bauden van der Hagen op Gheenken Lucas
114.11.1.10

Zebrecht van den Brande verwondde Heyn Muys


ALEM

MAREN
114.11.1.11 [vlek in de tekst]

LITHOIJEN

Peter van …..

Aernt Coelne verowndde Ghysberecht den Bastairt van Aemstel

Goedaert Wynricx met een betalingsgelofte aan Steynsken van Berghem die hij niet nakwam


114.11.1.12

EYGHEN

Heyn Jan Lemmenssoen verwondde Jan van den Clock


GROOT LITH
114.11.2.1

vervolg van Groot Lith

114.11.2.2

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Moll


114.11.2.3 – blanco pagina
114.11.2.4

NIEUWE REKENING van MARCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1457 tot en met Sint Jansmisse 1458 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 oktober 1458 door de schout van Maasland zelf
OSS

Bruysten Laer trok zijn mes op Aernt van Bergelen


114.11.2.5

Zebert Doncker trok zijn mes op Gheryt den Moelder

Dyerick den Moelder op Goyken Robbenss.

Aert van Bree op Rycken de Bye

Goedert Robbenss. verwondde Cort Gheryt met een kan

Roelen Mannaerts verwondde Claes Wysen

Claes Robben tegen Gherys de Loeyer
114.11.2.6

Claes Symoens dingde tegen Jan Symoens zijn broer

Aert van Bergelen tegen Heyn Loyen

Roelen Bergrs tegen tegen Robben de Woest

Gyelis Coel en Henrick de Cuper hebben de gevonden zwermen gepacht
114.11.2.7

BERCHEM

Aert van Rysbout tegen een zekere Louwen

Jan Aelbertss.

Heyn Vilt

Maes Lamberts
114.11.2.8

HEESCH

Lambert van den Stock trok zijn mes op Zeger van Bree

Willem Roelen ….verwondde Heyn Willemss.
114.11.2.9

NISTELRODE

Jan Gheenkens dingde tegen Roelof de Wolff


BERLICUM
114.11.2.10

Joest Peters verwondde Heyn van Ghelre

Claes die Dor dingde tegen Thijs van Garwen
ALEM
114.11.2.11

MAREN

Willem Egbertssen ‘van dat hy ut der prochien van Maren was gegaen’


LITHOIJEN
114.11.2.12

Daem Cop of Top trok zijn mes op Lemmen de Molder

Jan Byekens verwondde Dyrck den Decker

Claes Top verwondde Jan Stevenssen


EYGHEN

Geryt de Comen verwondde Wouter lemmens


114.11.3.1

Kerstiaen Andriess. verwondde Weltken janssen


GROOT LITH
114.11.3.2

Aert de Mesmaker die zijn stuk dijk ‘opten Foysdyck’(?} ongerepareerd had laten liggen

van een vrouw geheten Henrick die haar dijk ongerepareerd had laten liggen

van een stuck erfs liggende onder Kessele ende Maren dwelck men niet en conste geweeten wyen toebehoirde ende midts de groote nootlike reparacien syns dycx dair toe behoirende is bliven liggen welken dyck ter stont zo dat costumelic is biden heemraet bescuet (?) wort ende den voirs. schoutete te maken gegeven om sekere penningen lopende tsamen metter costen des heemraets ende andere ter sommen van twyntich peters etc. etc. ‘


114.11.3.3

vervolg van dat stuk

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol
114.11.3.4

notities vanuit de Brusselse rekenkamer in de marge + Peter Blonde rentmeester van Brabant – gesloten op 14 oktober 1458


114.11.3.5

NIEUWE REKENING van MARCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1458 tot n met Kerstmisse 1458 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 15 februari 1458 door Hubrecht van Heel procureur van deze schout van Maasland
er wordt een criminele zaak gemeld uit Eyghen waarbij iemand ter dood is gebracht maar er worden verder geen namen genoemd, alleen dat de dader voortvluchtig is en zich ophoudt in het land van Gelre

114.11.3.6

ook wordt een doodslag gemeld uit Rosmalen waar een zekere Jan Voet door twee broers om het leven is gebracht, maar ook deze daders zijn voortvluchtig en de hoogschout heeft de goederen van hun moeder ‘in myns heren handen geset’
OSS

Aert van Bree trok zijn mes op Rycxken de Bie


114.11.3.7

Henrick Mersman op Goessen Claessone

Bollen Pijn verwondde Cort Gherit

Goeken Joostenss. verwondde Bouwen Peters

Heyn Borken tegen Claes Damen
114.11.3.8

BERCHEM
114.11.3.9

Janne Vosken verwondde de Langhe Willeken en verbleef int land van Ghelre

Heynvan Duer met een betalingsgelofte aan Gheryt Mattel
HEESCH

Lambrecht van der Stock trokzijn mes op Seger van Bree


NISTELRODE

Claes de Moelder trok zijn mes op Claes Wageman


114.11.3.10

BERLICUM

Janne Gielyss. op Peter Abenss.


114.11.3.11

Gheenken Lucas op Gheenken Hermanss.


114.11.3.12

Henrick Mutsken op Roelof Hermanss.


ALEM
114.11.4.1

MAREN

Dierick Oyenss. verwondde Moelen Henricss.


114.11.4.2

LITHOIJEN

Clais Daem Tappenss. trokzijn mes op Lemmen den Moelder

Goedert Henrickss. op Rycxsken de Bie

Henrick Willemss. op Rycxsken de Bie

Gherart van Kouwen verwondde Janne Egenss.
114.11.4.3

EYGHEN

van gevonden vaarzen


114.11.4.4

GROOT LITH
114.11.4.5

Rob Wynen en Henrick Cuper die de bijenzwermen hebben gepacht van de schout

over 1458-1459

allerhande personen die erven hadden liggen aan de Zeedijk te Gewande aan de sluis onder het gericht van Maren die hun dijk niet hadden gerepareerd en die de schout op verzoek van de heemraad heeft laten maken


114.11.4.6

Fastryt Aertnss. was een van hen

het Sint Janskapittel van ’s-Hertogenbosch had ook een erf liggen aan de Maasdijk te Maren dat toebehoorde aan Goessen van Bylant die zijn dijk ook niet had gerepareerd
114.11.4.7

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.11.4.8

NIEUWE REKENING van MARCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1458 tot en met Sint Jansmisse 1459 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 14 januari 1459 door de schout van Maasland zelf

criminele zaken di gemeld worden:

in Oss een zekere Vranck uit het land van Kleef die zich aan diefstal misgrepen had

in Etghen waar twee gezellen Jan voet om het leven hebben gebracht


114.11.4.9

in Maren heeft Heyn van Berkel Reynken van Aelen om het leven gebracht


civiele zaken
OSS

Lambrecht Christiaens trok zijn mes op Peter Costere


114.11.4.10

Jan Strick die zijn mes had getrokken

Dyerick Roelofs verowndde Gheert Rob Hermenss.

Jacop van Oeyen verwondde Jan Ruttenss. en Jacop is nu in het buitenland

Wouter Buys verwondde Deeneken Rutten

Geert Rob Hermenss. verwondde Jan van Mersven [dubieus] en Aelbrecht zijn broer

Jan Jan Mersvenss. verwondde vs. Gheryt Rob

114.11.4.11

Wyn Rob Boyenss. verwondde Janne Loyen
114.11.4.12

BERCHEM

Vilt Heyn Viltenss. trok zijn mes op Jan Vosken

Willem Jacopss. op Willem zijn broer

Gheen Quattel op Dirck Roeloefs


114.11.5.1

HEESCH

Heyn Corten op Gheerdt Hermans

Jan Willems verwondde Jan Wynantss.
NISTELRODE
114.11.5.2

BERLICUM

Baudwyn van der Hagen trok zijn mes op Wouter de Cuper


114.11.5.3

ALEM

MAREN

Roeff Gheertss. trok zijn mes op Wouter de Cuper


114.11.5.4

LITHOIJEN

Goert Wynricxss. verwondde Gheert Lauwen


EYGHEN

Christiaen Driessen verwondde Jan Wautgens


114.11.5.5

Claes Voet verwondde een zekere Jan

Roelen van der Hagen in een geding tegen Jan Willemss.

GROOT LITH


114.11.5.6.

pachters van de gevonden zwermen Rob Wynen en Henrick de Cuper

personen die hun dijk ongerepareerd hadden laten liggen o.a. een zekere Wouter Aert Lemmenss.
114.11.5.7

andere ontvangsten


114.11.5.8

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol met notities m.b.t. de vorige schouten Arnt Groetaert, Aert Berwout en Florys van der Dussen


114.11.5.9

vervolg van de uitgaven


114.11.5.10

los stuk:

Marcelys van Uden heeft genomen op synen eet diemen hem indr cameren ten sluyten van deser rekeningen heeft gedaen doen dat alle den partien in dontfanc van deser rekeningen hier voer begrepen sijn goet waerachtich ende rechtverdich ende dat bynnen der tyt van dese selve rekeningen nyet anders en is gevallen dan tgheen dat hier voer in deser selver rekeningen is vercleert ende dat hy nyet en weet dat myn genedigen heer in synen hooghen ende heerlicheijt vercort wort by yemande noch van egheenre andere saken”
114.11.5.11

NIEUWE REKENING van MARCELYS VAN Uden schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1459 tot en met den 10e dag van januari daar aan volgend de dag dat hij het ambt heeft verlaten gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 15 januari 1459 door de schout van Maasland zelf
notitie over criminele zaken:

in Oss waar Jan de Loeyer om het leven heeft gebracht Henrick Wisscher

in Nuland waar Willem Ermaerts Janne van Aeffort om het leven heeft gebracht
114.11.5.12

civiele zaken:

Deenken Rutterss. trok zijn mes op Willem Weylen

Jan Herman Treslmanss. [dubieus] op Rutten Aelbrecht Comans knecht

Jan Viltenss. op Deenekn Claessen


MICROFICHE 12 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.12.1.1

Willem Weylen verwondde Deenken Rutten

Jan Roevers had gesproken tegen een schepenvonnis
114.12.1.2

BERCHEM

Aelbert Goewels tok zijn mes op Lange Willem

Jan Tiel sprak tegen een schepenvonnis
114.12.1.3

HEESCH

Gheert Vuysman of Ruysman trok zijn mes op Aernt Bouwens

Jan Wyntkenss. verwondde Jan Willem van Geffen
114.12.1.4

NISTELRODE

BERLICUM
114.12.1.5

Claes de Dorre in een geding tegen Thijs van GarwenALEM

MAREN
114.12.1.6

Wouter de Cuper trok zijn mes op Broes Gheritss.


LITHOIJEN

Reyn Aertss. van Hoemen op Peter Janss. van Kouwen


114.12.1.7

EYGHEN

Merck van den Bosch op Henric den Bastart

Heyn Willemss. verwondde Heynden Bastart

jan Engelant verwondde Heyn Willemss.

Jan Wouterss. verwondde Kerstiaen Bruynen
114.12.1.8

Wouter Vucht had ten onrecht een erfweg betreden


GROOT LITH

114.12.1.9

Rob Wynen en Henrickde Cuper hebben de gevonden zwermen gepacht
114.12.1.10

allerhande andere ontvangsten zoals:

van den ghenen due geleyde willen, die aldair byder justicien geexecuteert worden, meddedigen te moegen stelln in heymelike plaetsen ende nyet int openbaer ter executien, te mogen opnemen doode luden gevallen int watere of anderssins , dn ghenen die hen selven nemen, van den gelde of goede welc men over die mesdedige ten tide van hoeren aentasten gegouden, van yemande ende sine sake inden grachte te moegen verschoenen, van poirters te maken onder den prochie van Os, van koeren gemaict by ennige ambachten, etc.’
114.12.1.11

UITGAVEN van de schout van Maasland onder de hoogschout Ywan de Mol – notitie over Aernt Groetaert de vorige schout


114.12.1.12

vervolg van de uitgaven – gesloten 16 januari 1459


114.12.2.1 – kopie van 114.12.1.12

114.12.2.2

verklaring van Marcelys van Uden in de Brusselse rekenkamer m.b.t. de juistheid van zijn rekening

114.12.2.3 en 12.2.4NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode 12 januari 1459 de dag waarop Marcelys van Uden het schoutambt heeft verlaten tot en met Sint Jansmisse 1460 en dat op basis van zijn door de hertog uitgegeven bezegelde commissiebrief van 9 januari 1459 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 13 september 1460 door de schout van Maasland zelf

daarna volgt in extenso de genoemde commissiebrief gegeven in Brussel op 9 januari 1459


114.12.2.5

OSS

Aelbert Jans dat hij iemand van buiten met een pot had geslagen

Nach van Sebken trok zijn mes op Peter Doncker

Deenken Pingen sone sloeg Thijs van der Aa met een lange staaf


114.12.2.6

Aertken Lambrechts son verwondde Heyn Henricx soen

Paulwels Robben die zich in een geding misgrepen had

Rycxken Spapen/Spopen die binnen de tijd van deze rekening POORTER van Oss geworden is


114.12.2.7

BERCHEM

Gheryt die Moelder die grond van ‘sherenstrate’ [= openbare weg] had weggevoerd had

Dierick de Rode die Aernt Laureysen (?) soen geslagen had

Henrick Joerdens in en geding


114.12.2.8

Janne Aelberts hield zijn belofte niet

Aert Laureysen idem
HEESCH

Zeger van Bre[e] en Rover van Bre[e] die Roelen Willems ….geslagen hadden


114.12.2.9

Heyn Wever

de gastmeesters van Heesch tegen Janne Roeloefs

Roelen Willems die zijn belofte niet nakwam


NISTELRODE
114.12.2.10

Thijs Woelfs die zijn belofte niet hield


BERLICUM

Heyn van Lancvelt trok zijn mes


114.12.2.11

Claes die Dor in een geding

van eenen wylgenboem onder den welken by ongevalle met nedertrecken eem doot liggende bleeff’
ALEM
114.12.2.12

MAREN

Ghyben Loey hield zijn belofte niet

Henrick Aelbaerts idem
114.12.3.1

LITHOIJEN

EYGHEN – waaronder Nuland en Rosmalen
114.12.3.2

Heyn Joerdens verwondde Dyerck van der Hanen

Dyerick Hertsoen tegen een schepnvonnis

Jan Lemmens tegen een schepenvonnis

Dyerick Tolinck die zijn belofte niet nakwam
114.12.3.3

GROOT LITH

Claes Dyericssen die een belofte niet nakwam


114.12.3.4

gevonden zwermen te Oss en Berghem gepacht door Lambrecht Korstkens

te Nistelrode en Heesch ook gepacht door genoemde Lambrecht

in Nuland, Rosmalen en Berlicum door Jan Willemss. en Huben de Vorster


114.12.3.5

in Maren en Lith gepacht door Ryxken de Bye


114.12.3.6

andere ontvangsten [zie de lijst in een vorige rekening]


114.12.3.7

vervolg van de andere ontvangsten

Bolleken Quatten die zijn beestn op andermans erf had laten lopen te Berghem
114.12.3.8

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.12.3.9

vervolg van de uitgaven met onderaan extra notities over Henric Heym als schout van Maasland


114.12.3.10

blanco pagina


114.12.3.11

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Sint Jansmisse 1460 tot en met Kerstmisse 1460 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 21 januari 1460 door de schout van Maasland zelf
criminele zaken:

Dirck Kolf vanwege een doodslag op Uden de Bock


114.12.3.12

Arnken van der Spanck had ‘in quaetheyden enen verve doot gesteken’


114.12.4.1

civiele zaken:

OSS

Gherit Halt had zijn mes getrokken

Deenken Gherits verwondde Deenken Rutten

Deenken van der Stegen verwondde Deenkn Rutten


114.12.4.2

Claas Robben omdat zijn schapen gevonden warn


114.12.4.3

BERGHEM

Bollen Doncker die zijn mes had getrokken

Gherit van den Lamp verwondde Janne Bolart

Aernt Lauwen ‘omdat hij over die lauwen gevaren was dwelc in der kerken verboden was op i ouden scilt’

Jacoppe Quattel, Beert Hoessen en Steyn Hoessen tegen Willem van den Wyngert
114.12.4.4

Deenken Biekens die bezet goed had aanvaard


HEESCH

Aernt Boetslate die ‘enen onrechten aenvanck gedaen heeft’

Zeger van Bre had zich in een geding misgrepen in woorden
114.12.4.5

NISTELRODE

Thijs Wolf omdat hij een erf had aanvaard


114.12.4.6

BERLICUM

Willem den Lodder had een mes getrokken

Dries van den Brande

Koirt Ghiben


114.12.4.7

ALEM

verdwaalde beesten n 3 verkochte kalveren


114.12.4.8

MAREN

Ghyben Loey die zich misgrepen had via woorden


LITHOIJEN

Roever Goyaerts die zijn mes getrokken had


114.12.4.9

Goyart Henricss. die een mes getrokken had

Aert Louwen had zich misgrepn via woorden
EYGHEN
114.12.4.10

GROOT LITH

Lambrecht Kerstkens die de zwermen gepacht heeft van de schout

gpachte zwermen van Oss en Berghem gepacht door Lambrecht Kerstkens
114.12.4.11

zwermen te Nistelrode en Heesch [pachtr wordt niet genoemd]

zwermen te Rosmalen, Nuland n Berlicum door Jan Willemss. gepacht

in Maren en Lith gepacht door Ryxken de Bye


114.12.4.12

klein briefje betreffende het kapittel van Groot Lith inde rekening van Maasland die eindigt op 1 augustus 1436


114.12.5.1 – kopie van 12.4.10

114.12.5.2 – kopie van 12.4.11

114.12.5.3

overzicht van de andere ontvangsten [zie een van de vorige rekeningen]


114.12.5.4

UITGAVEN van de schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol


114.12.5.5

notitie betreffende Henric Heijm en Marcelys van Uden

114.12.5.6

NIEUWE REKENING van HENRICK HEYM schout van Maasland onder hoogschout Ywan de Mol over de periode Kerstmisse 1460 tot en met Sint Jansmisse 1461 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel op 7 juli 1463 door de schout van Maasland zelf

OSS
114.12.5.7

Bruysten Laer had zijn mes getrokken op zijn vrouw

Broes Broessen op Aernt van der Spanc

Dierick de Rode verwondde Janne Spierinc

Maes van Liebergen verwondde Lijsbet Bouwens wijf en is nu voortvluchtig
114.12.5.8

Rutten Straetmans soen verwondde Pauwels Aerts soen

Rycxken op Hoevelen verwondde Aernt van der Spanck en is voortvluchtig

Willem Bancken verwondde Heyn Stryck

Ghysen Symons verwondde Janne Collart en is voortvluchtig

Janne Heussen/Henssen had Wouter den Bcker geslagen

Gheryt Rob Wynen verwondde Janne den Weyer en is voortvluchtig

Janne den Weyer verwondde Gheryt Rob Wynn


114.12.5.9

Janne van Essche kwam zijn belofte niet na

Rycxken Daneels die begeerde in een zeker erf gezet te worden

Janne Senssen dingde tegen Heyn Selen

Janne Rutten dingde tegen den heer

Lambrecht van den Hoven dingde tegen Heyn Bogart

verdwaalde beesten gevonden
114.12.5.10

straatschouw:

van een huis en hoeve ‘dat in wanwercke bevondn was’
114.12.5.11

BERGHEM


Dierick Tap die en ms trok op Willem van den Wyngerde

Janne Heyseler idem op Willem van den Wyngerde

Gheryt Quattel en Janne Bonart verwondden Willem Florys en Henrick zijn broer
114.12.5.12

Deenken Beekens die bezet koren aanvaard had

Delys Vylt die een ongerecht gericht gedaan had

Gheryt Quattel over het vangen van een zekere Jan Aelbrechts soen

Gherit den Moleneer die grond van de gemeynt van Berghem zou hebben weggevoerd

Gherit den Moleneer die Gherit Kaels goed deed bezettenMICROFICHE 13 inventarisnummer 13022 periode 1429-1467
114.13.1.1

: historisch onderzoek -> Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 105 inventarisnummer 13016 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen
Schoutsrekeningen -> Index op meierijse schoutsrekening
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 116 inventarisnummer 13024 – periode 1429-1467
Schoutsrekeningen -> Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107 computerbestand 091 inventarisnummer 13004 – periode 1437-1458
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Verzamelband Schoutsrekeningen van de laagschout van ’s-Hertogenbosch over de periode [1528] 1589-1615 – zie alle andere laagschoutrekeningen voor de concrete
Schoutsrekeningen -> Schoutsrekeningen ara brussel
Schoutsrekeningen -> Bijzondere gegevens uit schoutsrekening 13007 Schematisch overzicht van alle poorterinschijvingen en ingeboden personen over alle rekeningen


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina