Met de moderne muziek mee? InhoudDovnload 283.88 Kb.
Pagina6/11
Datum22.07.2016
Grootte283.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. Satan

Echt niet alleen de moderne musici kan je van sympathie met de duivel verdenken. Satan was allang inspiratiebron, ook in de klassieke muziek, bijvoorbeeld bij veel opera’s en operettes.

Klassieke componisten als Wolfgang Amadeus Mozart zouden eveneens door satanisten zijn gesteund en geïnspireerd. Een van de vele voorbeelden hiervan is Mozarts ‘Die Zauberflöte’, waarin rituelen uit de vrijmetselarij zijn verwerkt117. Mozart, maar ook Haydn, schijnt vrijmetselaar te zijn geweest en Paganini satanist, terwijl Moessorgski een satansmis schreef. Verheerlijkte Wagner met zijn opera’s niet de heidense mythologische wereld en werd hij niet bewonderd door Hitler?! Een klassieke musicus kan dus evenzeer ten onrechte worden verafgood. En zelfs het idolaat aanhangen van een christen muzikant, -spreker, -leider of -schrijver is de Heer een gruwel. Hoeveel geld en aandacht besteden we aan concerten en cd’s vergeleken met investering in bijvoorbeeld de zending en hulpverlening? Met recht is Hij jaloers, Hij en Hij alléén verdient alle aandacht en aanbidding.

De levensstijl van een musicus mag dan voor een christen verwerpelijk zijn, het wordt nog kwalijker als hij wat God verboden heeft door zijn kunst propageert. Privéleven en werk zijn vooral in de moderne muziekwereld dikwijls afkeurenswaardig. Satans invloed is soms in klassieke muziek aanwezig, maar opvallend vaak en openlijk in de moderne muziek.


Volgens de musicus Ronald Koops bestaat er een heleboel goede seculiere muziek met goede, neutrale teksten118. Niet alles komt uit en is voor de hel. We willen niet overal spoken zien, maar evenmin de kop in het zand steken. De bassist van de groep Demon gaf toe dat de gekozen naam alleen maar een truc was om platen te verkopen. De meeste heavy-metalfans trachten alleen maar te choqueren en iets te lijken wat ze niet zijn. Het occulte imago is een van de manieren om zich machtig te voelen en om bij iedereen als slecht over te komen119. Dit is echter slechts de halve waarheid. Zo onschuldig en vrijblijvend is het namelijk beslist niet. Een Amerikaans zendingsgezin kocht op verlof rock-and-roll albums. Al spoedig na hun terugkeer werd de vader bezocht door de toverdokter uit het dorp. Hij wilde weten waarom ze hun God hadden verlaten. Dit had de toverdokter geconcludeerd uit de ritmische beat muziek, wat dezelfde beat is die zij toepassen om demonische geesten op te roepen120. In de video “They sold their souls for rock ‘n roll’ vertelt een satanspriester dat muziek een zeer geschikt middel is om zielen voor de hel te vergaren121. Freddy Mercury, de solozanger van de band Queen (straatjargon voor homoseksueel), zei eens: ‘Ik ben een duivel. Wij zijn de kampioenen en wij zullen winnen. Wij winnen de wereld voor satan. Rock ’n Roll leeft in eeuwigheid.’ Frank Zappa verklaarde de advocaat van de duivel te zijn en David Bowie zei ‘Rock ’n Roll zal u vernietigen. Rock is altijd duivelse muziek geweest.’122

Het nummer ‘Stairway to heaven’ van Led Zeppelin is het meest aangevraagde nummer. Anders dan de titel suggereert, is niet een trap naar de hemel, maar hoe je één kunt worden met satan en zo naar de hel geleid kunt worden, het onderwerp.

‘Hotel California’ van de Amerikaanse popgroep The Eagles, is eveneens opvallend vaak aangevraagd. Ook hier blijkt de vlag de lading niet te dekken. ‘Hotel California’ blijkt een directe verwijzing naar de kerk van satan te zijn. Het wàs een hotel en is in 1969 opgekocht door Anton Lavey, die er een satanskerk van maakte. Anton Lavey is de stichter en de leider van de wereldwijde satanskerk.123 De bisschop van de kerk van satan, Maarten Lamers, schrijft: ‘De kerk van satan is van oordeel, dat de huidige popmuziek veel waardevolle elementen bevat, ook in levensbeschouwelijk opzicht. Daarom wordt deze muziekvorm door de kerk in ieder op zich gesteund. Popmuziek is als zodanig een uitstekend voertuig voor het verbreiden van de satanische gedachte.’124 De gitarist Robert Johnson, de leden van de groep Metallica en artiest Marilyn Manson gaven openlijk toe hun ziel aan de duivel te hebben verkocht, in ruil voor een succesvolle muziekcarrière. Rapartiesten als Snoop Dogg en DMX getuigen van eveneens van deze transactie. DMX: ‘Ik zal op een dag berouw hebben, nu nog niet, je zult mijn shit (=muziek) overal horen, ik ben nu te gek. Sinds ik met de duivel ben, ben ik één met hem. Ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht, de prijs was laag.125

De ‘shockrocker’ Manson, die eigenlijk Brian Warner heet, gaf eerder aan herinnerd te willen worden ‘als de persoon die een eind maakte aan het christendom’126. Zanger Alice Cooper vertelde dat satan tijdens het optreden gedeeltelijk de zang en de acts over nam. In 1968 werd Ginger Baker, drummer van Cream, gevraagd naar zijn emoties tijdens een uitvoering. Hij antwoordde: ‘Het overkomt ons vaak –het voelt alsof ik mijn instrument niet bespeel, iets anders bespeelt het en datzelfde bespeelt alle drie onze instrumenten [verwijzend naar de rest van de groep] Dat bedoel ik als ik zeg dat het je soms bang maakt. Het overkomt ons vaak.’ Satan blijkt een geweldige inspirator te zijn: Een tiener luisterde naar de radio en deelde telkens iets van de woorden mee van de songs die hij nooit eerder had gehoord. Toen hem gevraagd werd hoe hij dit kon, antwoordde de zestienjarige dat dezelfde demoon als die hij kende, de songs geïnspireerd had. Hij legde ook uit dat hij tijdens ‘acid-trips’ demonen enkele songs kon horen zingen die hij later precies zo op opnamen van psychedelische rockgroepen terughoorde.127


Gothicaanhangers tonen veel interesse in rituelen en magische praktijken en voeren deze ook daadwerkelijk uit. Men is met name nieuwsgierig naar alles wat te maken heeft met zwarte magie en de duistere kwaadaardige transcendentie, zoals magische muziek, liederen, gezangen, spreuken, vervloekingen, symbolen en handelingen. Men zoekt rituelen en ceremonies op waar bovennatuurlijke krachten worden opgeroepen, en brengt deze occulte kennis in praktijk.

De gothicbeweging is zeer eclectisch omdat het uit alle occulte en magische tradities zijn rituelen haalt, zoals uit wicca, neopaganisme, satanisme, zwarte magie, boeken van Aleister Crowley enz. Ook is er sprake van een eigen creatieve occulte traditie om zelfgemaakte magische praktijken te creëren. Starhawk noemt dit zelf creëren van occulte praktijken de ‘creatieve traditie’ binnen de magische occulte wereld.

Uit de verschillende interviews was het zeer duidelijk dat de meeste gothicaanhangers geloven in wicca of neopaganisme. Daarnaast waren er ook velen bezig waren met occulte of magische praktijken. Het meest gepraktiseerde occulte verschijnsel is het leggen van tarotkaarten, hetgeen volgens de gothicaanhangers daadwerkelijk effectief werkt. Daarnaast wordt er volop in esoterische en occulte werken gelezen en gestudeerd zoals de werken van Aleister Crowley en ‘The Satanic Bible’ van Anton LaVey. Het lezen en bestuderen van esoterische en occulte werken wordt als rustgevend beschouwd en ervaren.128
Het oog wil ook wat. Een zondig mens wil bedrogen worden. Dat kan uitlopen op een gevaarlijk gezichtsbedrog. De rockmusical ‘Hair’ was een grove aanval op de kerk. Alles wat God verboden heeft wordt daar juist aangeprezen. De opvolger van Hair was ‘Oh Calcutta’, met als regisseur Maarten Lamers, tevens de Nederlandse bisschop van de satanskerk. ‘Godspell’ en ‘Jesus Christ Superstar’ zijn razend populair geworden. De schrijvers Tim Rice en Andrew Lloyd Webber hadden met deze kaskraker-opera de bedoeling om de zielige Christus door de ogen van de wijze Judas te bekijken en hem niet als God maar als mens uit te beelden129. Begeleid door prachtige, meeslepende muziek en knappe artistieke filmopnamen wordt het historische verhaal voor de massa’s verdraaid. Jezus is hier de zwakke mislukkeling. Deze ontheiligende tragikomedie is misleidend. Voor de onwetenden wordt Jezus alleen maar een uitgedoofde superster.

‘Ghouls, attack the church, crush the holy priest, turning the cross towards


hell, ride in satans flames.’ (Demonen, val de kerk aan, vernietig de heilige priester, draai het kruis richting de hel, rijdt in satans vlammen) Dit betekent dus het kruis van Jesus naar beneden omdraaien in het satansteken. Zie daar een schokkend citaat uit de death-metalband "Morbid Angel".

Housers zeggen dat satan op party’s zelf aanwezig is. Er worden demonen opgeroepen door satanisten. Openlijk wordt op houseparty’s gezongen dat satan jongeren voorbereidt op de heilige oorlog tegen God. Op een groot scherm was plotseling Jezus aan het kruis te zien, waarna een duivel met rollende ogen Hem ervan af rukte.130

In Duitsland is het satanisme schrikbarend in opkomst. Naar schatting van deskundigen tellen onze oosterburen tussen de 3000 en 5000 radicale satanisten, duivelvereerders die bereid zijn om tijdens rituelen mensen te offeren. De helft van de Duitse jongeren gelooft in astrologie, 54 % gelooft in God. Satanisme is ook onder de Duitse jeugd populair. Kenmerkend voor jeugdsatanisme is het protest tegen de christelijke cultuur. De intensiteit kan zo hevig zijn dat jonge satanisten in hun blinde haat niet zouden terugschrikken voor een moord131. Hoe het met de Nederlandse jeugd voorstaat is mij niet bekend, maar ik vrees niet veel beter.

Dat satan steeds openlijker genoemd en vereerd wordt moge duidelijk worden. Na onderzoek concludeert het lid van de werkgroep Popcultuur en spiritualiteit van de Landelijke Hervormde jeugd Raad dat ‘de huidige popkulturen een grote mate van religiositeit vertonen’.132 De modernste muziek is niet alleen opvallend religieus, maar ook antichristelijk, maar zelfs satanisch geworden. Ongekend populair zijn ‘The Beatles’ geweest. John Lennon van deze popgroep zei: ‘Wij zijn populairder dan Jezus’ en ‘Ik weet dat de Beatles succes zullen hebben als nog geen andere groep. Ik weet het precies –want voor dit succes heb ik de duivel mijn ziel verkocht.’133 en ‘Jezus is een knoflook etende, stinkende, kleine, gele, vettige, fascisten-bastaard, katholieke Spanjaard’134. Popster en idool Elvis Presley, die in de vijftiger jaren nog ontroerende gospels zong, is extreem verafgood. Zijn persoonlijke lerares was de door en door occulte grondlegster van de theosofische beweging Helena Blavatsky. Over deze ‘king of rock ’n roll’ schreef een biograaf godslasterlijk: ‘The artist or the leader dies for our sins, after permitting us to enjoy them’ (De artiest of de leider sterft voor onze zonde, nadat hij toestond dat we van hen zouden genieten.). Hij meende dat Elvis een messias was135 en de jood Elvis Aron Presley beweerde trouwens van zichzelf de Christus te zijn. Hij speelde in 33 succesvolle films, verkocht meer dan een biljoen platen en won voor 140 verschillende albums goud, platina en multiplatina. Tenslotte had hij ruzie met zijn vader en dochter, woog op ’t laatst 160 kg en stierf in grote eenzaamheid. Elvis’ dode lichaam bleek 14 soorten drugs te bevatten, maar voor zijn fans is Elvis nog springlevend. 136 Op basis van inkomsten uit beeld, muziek en filmrechten, plus allerhande parafernalia, bepaalde Forbes Elvis Presley tot de nummer één in de topverdieners van dode beroemdheden in 2005, met inkomsten van maar liefst $ 45 miljoen137.

Er zijn zangers geweest die het podium op gingen als een Christusfiguur: met een laken om hun middel en een doornenkroon op hun hoofd. De namen van hardrockbands als ‘God dethroned’ (God onttroond) en ‘Shotgun Messias’ (dood aan Christus) laten aan duidelijkheid niets te wensen over.138

Net zo als bij de introductie en promotie van drugs en vrije seks, was muziek ook hier weer het middel om muzikanten en vooral de fans van God af te leiden, en wel naar de oosterse afgoderij. De sterren zijn voorgegaan naar het oosten, daar waar de wijzen zouden zijn met hun yoga en (transcendente) meditatie, hare krisjna mantra’s. Wijlen Beatle George Harrison oriënteerde zich op Indiase muziek en reisde in 1968 met zijn band naar India. Daar zat hij met de invloedrijkste band ter wereld vol ontzag aan de voeten van de yogi Maharishi Mahesh die hen beïnvloedde139. Hij veranderde subtiel in zijn lied ‘My sweet Lord’ ‘halleluja’ in ‘hare krisjna’.140 Goeroes uit het oosten kregen zo een platform om hun mantra’s uit te delen alsof het snoep was, terwijl het feite gaat om hindoegoden en demonen.

Veel artiesten zijn of waren bezig met een vorm van religie: Madonna141 en Britney Spears (kaballa), Prince (Jehova’s getuigen), George Harrison (Boedhisme), Jennifer Lopez (Voodoo), Bob Marley (Rastafari) en John Lennon (satanisme) –om er maar enkele te noemen. 142

In een popblad stond een artikel over de death-metal band ‘God Dethroned’ (God onttroond (!)), compleet met foto van de vier bandleden met scherpe punten (kogels?!) aan hun armen. Titels als ‘Ravenous’(vraatzuchtig), ‘No Mercy Festivals’ (geen genade festivals), ‘Bloody Blasphemy’(verdomde godslastering), ‘The Grand Grimoire’ (het grote toverboek (Frans)) voor ‘Morbid Angel’ (ziekelijk engel), ‘Cannibal Corpse’ (lijk van een kanibaal), ‘Obituary’ (overlijdensbericht), ‘Hate Eternal’(eeuwige haat) geven een indruk waar het om te doen is. De schrijver wijdt daar echter opvallend geen letter aan143.

Mick Jagger van de Rolling Stones zegt dat Anton la Vey, de oprichter van de eerste satanskerk en schrijver van de satansbijbel, hen heeft geholpen met het inspireren van onder andere het lied ‘Their Satanic Majesties Request’ (Hun verzoek van de satanische majesteiten) en ‘Sympathy for the devil’, waarin het werk van satan verheerlijkt wordt tijdens de kruisiging van de Here Jezus144. Jagger gaf toe: ‘Inderdaad, popmuziek is het terrein van de satan.145’ Opvallend dat uit een oeuvre van honderden songs uitgerekend dit de tophit is van deze top-popgroep. Zij organiseerden een gratis concert. Voor de beveiliging huurden de Stones de Hell’s Angels in (!). Wat een vredelievend flowerpower-evenement moest worden, liep genadeloos uit de hand. De angels takelden bezoekers toe met biljartkeus en messen. Eén bezoeker overleed tijdens het concert, volgens sommigen tijdens het nummer Sympathy for the devil. Waar of niet, de Stones hebben het nummer zes jaar niet gespeeld146. Wel is dit lied gekozen tot een onofficieel nationaal volkslied voor satanisten147. Een ander lied van satansaanbidding van deze groep is ‘Goats Head Soup’(geitenkoppensoep), dat tijdens een echt Haïtiaans voodooritueel is opgenomen. De geitekop is een symbool voor de satan en de Stones hebben hier bewust voor gekozen. Ook oud zijn de teksten: ‘Dance with the devil’, ‘We sold our soul for rock and roll’ (Black Sabbath). Led Zeppelins teksten komen uit oude toverboeken en de muziek ontvangt men uit spiritistische seances. Satanist Alister Crowley leefde aan het begin van de 20e eeuw in engeland en werd door de pers in zijn tijd ‘de slechtste mens ter wereld’ genoemd. Crowley beweerde dat satan hem een boek dicteerde in 1904, genaamd ‘The Book of the Law’, wat stelt dat er geen wet is boven ‘doe wat je wil’. Deze centrale waarde: ‘doe wat je wil’ – dit is de vervulling van de wet, verbreidde Crowley vooral door middel van muziek. Hij heeft grote invloed gehad op de bevordering van satanisme, drugs, (homo)seksualiteit, playboy, enz. Popmusici als Ozzy Osbourne, de Beatles, de Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin, de Doors en Marilyn Manson zijn door deze satanist beïnvloed148. De band Queen zingt in haar lied ‘Bohemian Rhapsody’ ‘Beëlzebul has a devil put aside for me’ (Beëlzebul heeft een duivel apart gehouden voor mij)149. De naam KISS (SS in runentekens geschreven) herinnert sterk aan Hitlers SS, waardoor zij niet in Duitsland mochten optreden. KISS schijnt de afkorting te zijn van ‘Knights (of Kids of Kings) in Satans Service’ (ridders of kinderen of koningen in satans dienst). Vreemd dat de oprichters van deze band nota bene de joodse Paul Stanley (Stanley Harvey Eisen) en Gene Simmons (Chaim Witz) zijn.

Dat de satanische invloed alleen maar is toegenomen blijkt uit drie recente dikke catalogi150. Een greep hieruit onthult al snel heel duidelijk uit wat voor bron de te koop aangeboden artikelen komen. Zoals al bekend, blijkt Engels de voertaal van de jeugd te zijn. Opvallender is dat veel muziek met accessoires religieus geladen is, maar dan wel van een schokkende, godslasterlijke en satanische lading! De teksten van black metal zijn over het algemeen glashelder: dood aan het christendom en alle lof voor satan. Zoals uit de geschiedenis blijkt moeten deze woorden wel degelijk serieus genomen worden. De meeste antichristelijke bands blijken te zijn voortgekomen uit streng protestantse kringen151.


Hieronder een lijst met vele voorbeelden om aan te tonen dat het niet een enkel incident betreft. Zowel de illustraties als de teksten op de platenhoes van vroeger van de L.P.’s en nu van de cd’s openbaren de aard van de muziek. De volgende naamteksten zijn te lezen: Angelcorpse: Iron, blood and blasphemy (Lijk van een engel: ijzer, bloed en godslastering), Annihilator: refreshing of the the demon (vernietiger: verfrissing van de demon), Cenobites: Demons to some …angels to others (Kloosterlingen: demonen voor sommigen, engelen voor anderen), Children of Bodom: Hatebreeder, en Follow the reaper (Kinderen van Bodom: haatfokker en Volg de man met de zeis (de dood dus WJPH)), Death: Spiritual healing, (Dood: geestelijke genezing), Deicide: legion (Godsmoord: legioen)(Als personificatie van de antichrist maakt deze groep muziek die als doel heeft het christendom te vernietigen op allerlei manieren.), Entomed: Sons of satan praise (Begraven: zonen van satans lofzang), Faith No More: the real thing (Geen geloof meer: het ware), God Detroned: The Great Grimoire (God onttroond: Het grote toverboek), Immortal: Pure holocaust (Onsterfelijk: Zuivere volkerenmoord (van de Joden)), Impaled Nazarene (Gespietste Nazarener), JBO: Blastphemie (dubbelzinnig naam: vloek / opblaas en godslastering), Killer Barbis: Sin is in (Moordpoppen: zonde is in), Kreator: coma of souls (Schepper: zieleslaap), Malevolent Creation: the ten commandments (Boosaardige schepping: de tien geboden), Murderdolls: Perfect pissed off beautiful I’M God (moordpoppen: volmaakt woest zijn op iemand prachtig ik ben God), The Bones: bigger than Jesus (de beenderen: groter dan Jezus), Das Ich: Anti’christ (Het ik: antichrist), Judas Priest: Demolition (Judas priester: vernieling, vernietiging) en Screaming for vengeance (Schreeuwen om wraak) en Sin after sin (Judas priester: zonde na zonde), Rotting Christ: Genesis (rottende Christus: Genesis), Slayer: God hates us all (Moordenaar: God haat ons allemaal), Sodom: ‘Til death do us unite, (Sodom: tot de dood ons verenigt) Venom: welcome to hell (Gif: welkom in de hel), Witchhunter: gravedigger (heksenjager: grafdelver). Van ‘Morbid Angel’ is het lied ‘blessed are the sick’ (Ziekelijke engel: zalig zijn de zieken). De leden van deze Death Metal band blijken fascisten te zijn. Behalve de inhoud van de teksten is bij veel Black Metalbands de podiumact erg belangrijk: verkleedpartijen en sterke symboliek zorgen voor een demonische, agressieve en nihilistische uitstraling152.
Op T-shirts, waardoor men dus een boodschap uitdraagt, zijn de volgende kreten te lezen: Anathema (vloek), Antichrist, een rond verkeersbord met rode rand daarin een zwart kruis in een wit veld met een rode streep erdoor met tekst: Bad religion (slechte godsdienst); Immortal: sons of northern darkness (onsterfelijk: zonen van de noordelijke duisternis); pentagram met daaronder: Protected by Witchcraft (Beschermd door hekserij), God’s busy (duiveltje eronder) Can I help you?? (God is drukbezig, kan ik je helpen?) Ozzy Osbourne: Prince of darkness (prins der duisternis); Slayer: demon face (doodslager: gezicht van een demon); Korn153: Voodoo Doll (Voodoo pop); Gothenburg: 666, Agnostic Front: love to be hated (Agnostische front: liefhebben om te haten); Cradle of Filth: touched by Jesus (bakermat van vuiligheid: aangeraakt door Jezus) Deze band noemt zich ‘supreme vampyric evil (uiterst vampierachtige slechtheid) en legt dus de nadruk op de schoonheid van het kwaad. De boodschap van Cradle of Filth is: ‘als je gelooft in jezelf is alles mogelijk, doe wat je wil doen’. In een popblad zag ik een foto van een T-shirt met de schokkende tekst: ‘Joy to the world Sing for satan!’154.

Opvallend veel doodskoppen, pentagrammen, omgekeerde kruizen, draken, bokkenkoppen, duivels en demonen, galgen, ‘Sacred talismans’ (heilige amuletten), kristallen bollen, zwaarden zijn er te zien. In deze catalogi worden ook geweld- en seksvideo’s, zwaarden en dolken, boeken over hekserij en voodoo, weedbladeren, stickers o.a. het ichtus-symbool met daarin de naam satan, zelfs schedels te koop aangeboden. Blijkbaar is er een markt voor.


Posters en flyers liegen er ook niet om. Satan afgebeeld als bok en doodshoofden staan garant voor een heftig concert. Wat denkt u van deze: ‘Club Nightmare BACK FROM HELL’ (Club Nachtmerrie terug van de hel) en ‘From the gates of HELL NiPa Events Presents: Night of the DEMONS.’ Onder dit opschrift van een poster is te zien hoe een vastgebonden man (clown) door ontelbare wezens met messen of zwaarden wordt bewerkt. Met recht hardcore. Verder las ik namen als ‘Christan Death’ (christelijke dood), ‘Lover of Sin’ (liefhebber van zonde), ‘Diet of Worms’ (wormendieet).
De Overijsselse death metal-groep ‘Altar’ (altaar!) heeft op Wâldrock haar vierde cd gepresenteerd: ‘In the name of the father’ (in de naam van de vader) met kritiek op het christendom. De eerste cd heet trouwens ‘Youth against Christ’ (jeugd tegen Christus). Concerten werden op last van een burgemeester vaak afgelast. Het gaat zanger Edwin Kelder niet zozeer om God zelf, maar om de christenen155. Dit alles laat de luisteraar niet onberoerd. Bezetenheid door demonen kan het gevolg zijn.1561   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina