Met de moderne muziek mee? InhoudDovnload 283.88 Kb.
Pagina7/11
Datum22.07.2016
Grootte283.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Antisemitisme en neo-nazisme

Muziek blijkt een machtig middel om een boodschap over te dragen. Ook een politieke of racistische boodschap, die voortkomt uit en leidt tot de hel. Niet alleen de christenen moeten het telkens van satan ontgelden, ook de Joden. God is onaantastbaar en onoverwinnelijk, maar zijn volk of kinderen worden wel als een prooi door de duivel belaagd. De Noorse Kristian Vikernes, die als overtuigd paganist (heiden) en nationaal-socialist zijn naam veranderde in Varg (betekent wolf) Vikernes, is veroordeeld tot 21 jaar voor moord en drie brandstichtingen in diverse kerken. In de gevangenis speelt hij gewoon verder Black Metal in zijn eenmansband Burzum. Zijn muziek wordt verkocht in allerlei platenwinkels ondanks de met hakenkruisen geïllustreerde cd hoesjes. Varg Vikernes was een van de eerste Black Metaltypes die paganisme verbond met de nationaal-socialistische ideologie. Hij ziet overeenkomsten in de strijd tegen de christelijke en Joodse religie en de ideologie van het nationaal socialisme. Hij strijdt tegen de wereldoverheersing van de Joden.

Het 850-jarige kerkgebouw in het Noorse plaatsje Gjerpen, werd na een langdurige restauratie een van de mooiste kerkgebouwen van Noorwegen, maar is kort erop beklad en in brand gestoken. Twee verdachten van rond de 25 jaar oud met neonazistische sympathieën zijn gearresteerd157.

Van de Duitse Black Metalband ‘Absurd’ geldt hetzelfde als voor Burzum. Drummer Jarl Flagg Nidhoegg (pseudoniem van Hendrik Möbus) van ‘Absurd’, vermoordde met twee anderen een in zijn ogen te linkse medescholier. Hiervoor zat hij vijf van de acht jaar cel uit, maar dat had hij er graag voor over. Het zien van de angst in iemands ogen op het moment van de moord noemde hij een geweldige ervaring. ‘Absurd’ brengt de Hitlergroet tijdens de concerten en boycot producten waarvan men weet dat ze door Joden zijn vervaardigd. De satansgroet of bokkegroet (vuist waarbij alleen de pink en wijsvinger omhoog steken) zien we trouwens ook steeds meer bij concerten. Het platenlabel van ‘Absurd’ heet ‘Darker than Black Records’ (donkerder dan zwarte platen/ opnames). Dit label brengt platen uit van bands uit de paganistische/nationaal-socialistische hoek, zoals Kristallnacht. Deze band zegt dat zij aanhangers zijn van een arische oorlog tegen de Joden, communisten, homoseksuelen, buitenlanders en allen waarvan zij vinden dat ze niet in Frankrijk thuishoren. De Nederlandse distributeurs van ‘Darker than Black Records’ is o.a. Daimonion (!) uit Schiedam. Het fascistische Amerikaanse label ‘Dungeons of Darkness’ (kerker van duisternis) heeft een verzamel-cd uitgebracht van nationaal-socialistische Black Metalbands. Bij de eerste 88 exemplaren ontvangt de besteller een zakje met zand dat afkomstig is uit Auschwitz! Een Nederlander maakte een omstreden clip voor een digitale videoreclame voor het niet bestaande technofeest ‘Housewitz’. In het filmpje is onder meer een hek met de inscriptie ‘Tanzen macht frei’(Dansen maakt vrij) te zien, een verwijzing naar de poort van het voormalige concentratiekamp Auschwitz met de tekst ‘Arbeit macht frei’. Na twaalf dagen hadden al een kwart miljoen mensen deze clip via internet bekeken.158

Def Jam vertelt ons dat de brute dokter van het Nazi-concentratiekamp Joseph Mengele, de ‘Engel des Doods’ was: een ‘sadist van het nobelster soort’ die ‘zwoegde ten bate van het Arische ras’ en ‘opereerde zonder verdoving.’159 Frankrijk kent een zeer groot aantal nationaal-socialistische black-metalbands en vanuit die kringen zijn ook aanslagen gepleegd, islamieten en Joden gemolesteerd en begraafplaatsen ontheiligd160. De Franse minister van Binnenlandse Zaken wil maatregelen nemen tegen racistische rap, bijvoorbeeld de groep Sniper161. Vervolgens is er een Nederlandse Black Metal band die ‘Holocaust’ heet en een cassette ‘Holocaust revival’ uitbracht. En wat te denken van de housetekst ‘zeg Roodkapje waar ga je henen? Naar de gaskamer.’ Daarop volgt een doffe dreun. Na veel herhalingen wordt één letter veranderd: ‘Zeg Joodkapje waar ga je henen? Naar de gaskamer.’162 Muziek wordt dus gebruikt om politieke propaganda te verspreiden. Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat extreem rechts probeert via een subcultuur toegang te krijgen tot de hoofden van jonge mensen163. Ondanks protesten van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI), heeft de burgemeester van Eindhoven besloten om een concert door twee extreemrechtse, antisemitische Duitse bands niet te verbieden. Het betreft hier ‘Rassenhass’ en de in fascistische kringen populaire skinheadband ‘Oidoxie’. De laatste groep bezingt Zyklon B, het gas waarmee miljoenen Joden zijn vergast. Dit concert heeft, volgens de landelijke antifascistische organisatie AFA, als motto ‘Rock gegen ZOG’ (Zionist Occupation Government), mag dus toch doorgaan nota bene nog wel een dag voor de herdenking van de Kristallnacht164. Omdat de Kroatische muziekgroep Thompson nazi-sympathieën aanhangt, is hun concert in Amsterdam-noord wèl afgelast. Veel (3700) fans, die zelfs met bussen uit België en Duitsland kwamen, waren te laat ingelicht en kwamen dus tevergeefs165.

De leider van de rechts-extremistische Duitse popband Landser, Michael Regener, is wegens raddraaierij tot drie jaar en vier maanden celstraf veroordeeld. De rechtbank in Berlijn achtte bewezen dat hij met zijn twee medemuzikanten nazi-propaganda heeft verspreid en zich aan opruiing schuldig heeft gemaakt. Zeker vier teksten op hun cd’s wekken haat en geweld op166.

De Nederlandse rapgroep Nieuwe Allochtone Generatie (NAG) zingen in hun lied Kankerjoden ‘Moslims weten dat de wereld binnenkort vergaat, jullie joden moeten weten dat ik jullie haat. Het gaat verder over doden van vieze Joden167.

Neonazi’s zien de 13-jarige blonde tweelingzusjes Lynx en Lamb als de ideale ambassadeurs van ‘White Power’. Een van hun grootste fans is David, de voormalige leider van de Ku Klux Klan. Op hun T-shirts prijkt een breed grijnzende Smiley, die met kuif en snorretje in Hitler is veranderd. In hun liedjes verheerlijkt dit uit het Californische Bakersfield afkomstige duo nazi’s als Rudolf Hess, Hitlers rechterhand en Amerikaanse racisten als William Pierce. Laatstgenoemde schreef het boek dat de Amerikaanse terrorist Timothy McVeigh inspireerde tot de bomaanslag in Oklahoma City in 1995. Hun notoire racistische moeder April droomt ervan om haar dochters tot racistische popsterren te maken en hun ster rijst momenteel.168


Op een school/discofeest zag en hoorde ik zelf jongens heftig dansen op de eindeloos herhaalde tekst ‘Sieg Heil’. Deze jongelui ontbreekt het aan gezond historisch besef. En als zij zich wel bewust zijn van de herkomst van deze uitroep, dan hebben zij er blijkbaar geen moeite mee om bewust of onbewust te shockeren.

Veel jeugd zal waarschijnlijk niet de ernst en de realiteit van dit alles inzien, maar het puur onschuldig vinden. Maar de geestelijke wet ‘Wie u (Jacob Israël) vervloekt, zij vervloekt en wie u zegent zij gezegend. (Gen.27:29, Jes.54:15) geldt en werkt.

God, hemel, satan en hel zijn voor de meeste jonge mensen slechts onschuldige verzinsels. Met satan kun je anderen shockeren. Satan vindt ongeloof in hem prima, want dan kan hij ongestoord zijn destructieve werk doen. Hij laat zijn masker steeds meer vallen. Hij blijkt aanbeden te willen worden, in ruil bijvoorbeeld voor beroemdheid. Helaas wordt hij onvoldoende serieus genomen. Vroeger werkte hij nog bedekt.
In de jaren 1983 -1985 werden we opgeschrikt door zogenaamde ‘omkeertechniek’ of ‘terugspoeltechniek’ of ‘backward masking’169. Christenonderzoeker van Baaren uit Nederland Yaroll uit Amerika bracht dit aan het licht. Hij schreef dat als rock-artiesten deze terugspoel-en vermommingstracks op hun LP’s overnemen, de satanskerk dan een lucratief contract aanbiedt, dat naast geldelijke vergoeding de belofte inhoudt, dat als iemand in de sector waarin hij werkzaam is, iets van het occulte laat doorwerken, satan in ruil daarvoor bepaalde voorrechten verleent.

Sommige componisten hebben de bedoeling om het bewustzijn van de hoorders onbewust te beïnvloeden. Toenmalig staatssecretaris van der Reijden van volksgezondheid bevestigde dat wetenschappelijk voldoende is vastgesteld dat de omkeertechnieken het gedachtepatroon onbewust kunnen beïnvloeden. Zo gebruikten ‘The Beatles’ als een van de eersten de omkeertechniek in hun lied ‘Ob-la-di, ob-lada, live goes on, bra, la la la la, live goes on’. Omgekeerd zou dit worden ‘Hi devil, he’s devil.’(hallo duivel, hij is een duivel)170. De groep ‘Queen’ (koningin) zong het lied getiteld ‘Another one bites the dust’ (nog een / een andere bijt in het stof), dat omgekeerd te horen geeft: ‘Start to smoke marihuana’ (begin met het roken van marihuana) en elders: ‘satan mag geen beperkingen worden opgelegd’171. Op het nummer van Black Oak Arkansas ‘When electricity came to Arkansas’(toen elektriciteit in Arkansas kwam) hoort men op een onduidelijk klinkend deel geschreeuw van de groep in nauwelijks verstaanbare woorden. Als dit deel in tegengestelde richting wordt afgedraaid, hoort men duidelijk: ‘satan, satan, hij is god, hij is god.’, afgesloten met satanisch gelach. Het nummer ‘Stairway to heaven’ (trap naar de hemel) van Led Zeppelin, hoort men ‘er is nog tijd om een andere weg te kiezen’. Achterstevoren afgedraaid hoor je echter: ‘Mijn dierbare satan, niemand anders baande de weg’172. En achteruit gedraaid geeft dit ook te horen ‘Oh, I will sing because I live with satan’(o, ik zal zingen omdat ik met satan leef)173. Is de menselijke geest in staat om deze verborgen boodschappen te decoderen? De producenten van deze techniek blijken hiervan in elk geval wel van overtuigd! Naar aanleiding van zijn openlijke waarschuwingen hiertegen, ontving de heer J.J. Frinsel sr. een brief van het genootschap van ‘de tempel des doods’: ‘Publiceer niets meer over de praktijken van onze Heer Satan als uw leven u lief is. Probeer ook niet de erbij betrokken artiesten ervan te overtuigen dat ze er verkeerd aan doen om aan dit soort praktijken mee te werken, want wij hebben ons reeds geïnfiltreerd in de platenindustrie en kunnen zodoende door allerlei moderne technieken de boodschap van Satan verspreiden en zo een hel op aarde creëren met Satan als enige Heer en Meester. Niets kan en niets zal ons stoppen bij deze voorname missie’174. Wat een satanische grootspraak. De echte waarheid verkondigt het lied: ‘Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, Hij is de hoogste Heer!’175.

Naar aanleiding van de beschuldigingen van stichting Moria, uitgever van de brochure ‘(Verborgen) gevaren in de popmuziek’ (auteur J.I. van Baaren), sleepte in 1985 de Satanskerk deze stichting voor de rechter. De Satanskerk voelde zich namelijk nota bene ‘in eer en goede naam aangetast.’ Ten onrechte zou de satanskerk maatschappijondermijnend werken en jonge mensen aanzetten tot zelfmoord. De christen-advocaat van stichting Moria las echter voor uit de satansbijbel: ‘Allen die in God geloven worden vervloekt.’ Ook volgde een instructie hoe de satanist een vijand moet vernietigen176. Hoewel de rechter het niet als zijn taak beschouwde een oordeel te geven over geschillen van levensbeschouwelijke aard, achtte hij st. Moria niet schuldig aan onrechtmatige uitlatingen ten aanzien van de eer en goede naam van de Kerk van satan. De kerk van satan bleek bovendien geen rechtspersoonlijkheid toe te komen177.

Een christen hoeft voor deze vreemde techniek niet bang te zijn. Immers ‘Hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is.’ (Jac.4:7) We kunnen de duivel hier ook overschatten. Als we zo makkelijk te beïnvloeden zouden zijn, wat zou er dan allemaal aan negatieve maar ook aan positieve dingen in ons onderbewuste brein rondspoken, als we wat we horen ook nog zouden omdraaien? Is de mens werkelijk zo makkelijk te manipuleren? Kan satan om de vrijheid van de mens heen om ja of nee tegen hem te zeggen, komt hij zomaar binnen zonder invalspoort?178

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina