Met dit formulier kunt u een sbir-offerte indienen bij rvo nlDovnload 70.74 Kb.
Datum09.02.2018
Grootte70.74 Kb.


Over dit formulier


 • Met dit formulier kunt u een SBIR-offerte indienen bij RVO.nl.
 • Lever formulier en alle bijlagen in bij RVO.nl.
 • Let op de juiste naamgeving van bijlagen.
 • Lever tijdig in! De uiterste inleverdatum verschilt per SBIR.
 • Ga naar rvo.nl/sbir voor meer informatie.Aanbieding

SBIR


Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar het adres vermeld in de oproep.
RVO.nl

t.a.v. SBIR

Postbus 93144

2509 AC Den Haag


Meer informatie

Voor toelichting bij het formulier:

website: www.rvo.nl/sbir

T 088 – 602 5597 (op werkdagen van 8:30 – 17:30 uur)


NL_ELI

1

Aanbieder1 Vult u hier uw International Bank Account Number (IBAN) en Bank Identifier Code (BIC) in. Via www.ibanbicservice.nl kunt u van een bestaand Nederlands rekeningnummer de juiste BIC-code en het juiste IBAN-nummer opvragen.

Naam organisatie

     
KvK-nummer

     Postadres

     

Postcode

     

Plaats

     Land

     Bezoekadres

     

Postcode

     

Plaats

     Land

     
IBAN-nummer1

     

BIC-code1

     

Aantal medewerkers werkzaam bij de organisatie?

     

Jaar van oprichting van de organisatie?

     

Rechtsvorm van de organisatie

     2

Contactpersoon bij de aanbieder

Geef hier de gegevens op van de inhoudelijk projectleider van het project is.Naam

     

 Dhr. Mw.
Titel(s)

     Functie

     

Telefoon

     

Mobiel

     

E-mail

     3

Intermediair

4


Heeft u een intermediair gemachtigd om namens u de aanbieding in te dienen?

 Nee > ga verder met 4

 Ja > Vul hierna de gegevens inNaam organisatie

     
KvK-nummer

     Postadres

     

Postcode

     

Plaats

     Land

     Bezoekadres

     

Postcode

     

Plaats

     Land

     
IBAN-nummer1

     

BIC-code1

     
2 Vul hier de gegevens van de contactpersoon van de intermediair in.

Naam2

     

 Dhr. Mw.
Titel(s)

     Functie

     

Telefoon

     

Mobiel

     

E-mail

     Project3 Controleer of uw projectkosten niet boven maximum toegestane bedrag uitkomen

Titel SBIR oproep

     
Naam van project

     Acroniem (afkorting

beginletters)     

Dit is een offerte voor

 Fase 1

 Fase 2 (vermeld SBIR nummer offerteverzoek): SBIR     
Totale projectkosten (exclusief BTW)

     

Totale projectkosten (inclusief BTW) 3

     
Heeft u voor dit project ook andere subsidie(s)/opdracht(en) aangevraagd en/of gekregen?

 Ja

 Nee

Werkt u samen met andere partijen?

 Ja

 Nee

Is een of meer van deze partijen een bedrijf?

 Ja

 Nee

Is een of meer van deze bedrijven in het buitenland gevestigd?

 Ja

 Nee

Is een of meer van deze partijen een kennisinstelling?

 Ja

 Nee

Is een of meer van deze kennisinstellingen in het buitenland gevestigd?

 Ja

 Nee


5

Checklist bijlagen
4 Een machtiging dient toegevoegd te worden waarin de aanbieder de intermediair machtigt om namens hem op te treden.

 Bijlage A

Projectplan incl. managementsamenvatting en begroting Bijlage B

Businessplan (alleen voor fase 2)

 Bijlage C

Begroting als apart (pdf) bestand

 Bijlage D

Managementsamenvatting als apart (pdf) bestand Bijlage E

Machtiging4NB gebruik het acroniem uit vraag 4 als titel voor al uw digitale bestanden, om correcte en snelle verwerking mogelijk te maken, dus:

 • acroniem.SBIRform.pdf

 • acroniem.projectplan.pdf,

 • acroniem.businessplan.pdf,

 • acroniem.begroting.pdf

 • acroniem.man.sam.pdf

 • acroniem.machtiging.pdf

 • acroniem.xxx.pdf6

Verklaring en ondertekening

 • Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanbieding te ondertekenen.

 • Ik verklaar dat dit formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld.

 • Ik ben bekend met de voorwaarden en procedures van deze aanbesteding zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten en ik accepteer deze.

 • Mijn organisatie voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

 • (Indien van toepassing) de in het plan genoemde partners hebben een kopie van het projectplan gezien en zijn hiermee akkoord.Ondertekenaar

     Organisatie

     Datum

     Handtekening


7

Vervolg

U levert het formulier in

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met alle bijlagen tijdig naar RVO.nl.

De uiterste inleverdatum verschilt per SBIR; ga naar www.rvo.nl/sbir voor meer informatie.

Vergeet niet alle vereiste bijlagen als aparte bestanden mee te sturen.
U ontvangt van ons ontvangstbevestiging

Binnen 10 dagen stuurt RVO.nl u per e-mail een ontvangstbevestiging.


Aanbieding SBIR versie okt.2014

Pagina van
Pagina van 1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina