Met het oog op het sluiten van de raamovereenkomst nr met betrekking tot Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het sluiten van de raamovereenkomstDovnload 13.27 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte13.27 Kb.

Deze template moet gebruikt worden voor de notificatie aan de inschrijvers en/of kandidaten van het afzien van het sluiten van een raamovereenkomst


LOGO
Aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging

Inlichtingen :

Naam kandidaat of inschrijver

Ter attentie van contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en stadContactpersoon bij de aanbestedende overheid

Dienst


Telefoonnummer

Fax


E-mail

Onze referentie :

Uw referentie :

Plaats,

Referentie(s)

Referentie(s)

Datum> met het oog op het sluiten van de raamovereenkomst nr > met betrekking tot >

Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het sluiten van de raamovereenkomst.

Geachte heer, mevrouw1


Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stel ik u in kennis van de beslissing om af te zien van het sluiten van de hierboven vermelde raamovereenkomst. Deze beslissing werd genomen op basis van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.


OF
Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stel ik u in kennis van de beslissing om af te zien van het sluiten van de hierboven vermelde raamovereenkomst en van het opstarten van een nieuwe procedure met het oog op het sluiten van de raamovereenkomst. Deze beslissing werd genomen op basis van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
2
Hoogachtend

Naam en voornaam van de bevoegde persoon voor de aanbestedende overheid Functie van de bevoegde persoon voor de aanbestedende overheid


Beroepsmogelijkheden:
U kunt, mocht u zulks nodig achten, bij de Raad van State twee soorten beroep indienen:
- een schorsingsberoep via een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid binnen een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van deze beslissing.

- en/of een beroep tot vernietiging binnen een termijn van 60 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van deze beslissing


De vormvoorschriften van die verzoekschriften staan omschreven in het K.B. van 5.12.91 (schorsing) en in het besluit van de Prins Regent van 23.08.48 (nietigverklaring). Voor meer informatie zie: www.raadvanstate.be
Het beroep moet ingediend worden bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


2 Deze zin moet voor alle procedures worden hernomen, zonder rekening te houden met het bedrag.

Versie september 2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina