Met welke documenten worden de pakbon en/of de vrachtbrief vergeleken?Dovnload 16.43 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte16.43 Kb.

Afhandeling goederenontvangst

 1. Met welke documenten worden de pakbon en/of de vrachtbrief vergeleken?


Met de orderbevestiging en de factuur.

Met de factuur en de ontvangstbon.

Met de orderbevestiging en de ontvangstbon.

De administratie kan de pakbon en/of de vrachtbrief twee keer gebruiken als controlemiddel:De eerste keer met de orderbevestiging, om te zien of de geleverde artikelen overeenkomen met de bestelde artikelen.De tweede keer met de factuur. De totaalprijs op de pakbon wordt dan vergeleken met de totaalprijs op de factuur. De leverancier kan namelijk - per ongeluk - meer artikelen in rekening hebben gebracht dan hij feitelijk geleverd heeft.Als alles goed is gegaan bij het bestellen en leveren, dan verschillen de orderbevestiging, pakbon en de vrachtbrief niet van elkaar.Studietip. Kijk nog eens goed in de theorie Controle goederenstroom.
 1. Plaats de juiste documenten en administratieve handelingen bij elkaar.


  • Controle van het overzicht van bestelde artikelen : Order-bevestiging

  • Controle van colli : Vrachtbrief, NTL-lijst

  • Controle van aantal stuks en artikelnummers : Pakbon, manco-, breuk- of teveellijst, NTL-lijst

  • Noteren van ontvangen goederen : Ontvangstbon, logboek

De volgende documenten worden gebruikt bij de verschillende administratieve handelingen:Controle van het overzicht van bestelde artikelen gebeurt met de orderbevestiging.Controle van de colli gebeurt met de vrachtbrief en de NTL-lijst.Controle van het aantal stuks en artikelnummers gebeurt met de pakbon, de manco-, breuk- of teveellijst en de NTL-lijst.Het noteren van ontvangen goederen gebeurt met de ontvangstbon en het logboek.Studietip. Kijk nog eens goed in de theorie Controle goederenstroom.

 1. Derving die voorkomen had kunnen worden, leidt tot verlies voor het bedrijf.

Door derving bij de goederenontvangst te voorkomen, voorkom je afschrijving van de voorraad.

Door derving bij de goederenontvangst te voorkomen, voorkom je interne criminaliteit.

Het is belangrijk derving bij de ontvangst van goederen te voorkomen, omdat dat tot verlies leidt voor het bedrijf.Studietip. Kijk nog eens goed in de theorie Controle goederenstroom.
 1. Op welke manier wordt derving bij de goederenontvangstcontrole voorkomen?

  pakbon, factuur en orderbevestiging

  manco-/breuk-/teveellijst

  Niet betalen voor niet geleverde goederen of diensten

  Niet accepteren van beschadigde artikelen

  Niet betalen voor onverkoopbare goederen

  Niet betalen voor verkeerd geleverde goederen

 2. Door controle met de pakbon, factuur en orderbevestiging voorkom je dat betaalt voor niet geleverde goederen of diensten. Door controle met de manco-/breuk-/teveellijst zorg je dat je niet betaalt voor goederen die beschadigd en/of onverkoopbaar zijn.Studietip. Kijk nog eens goed in de theorie Controle goederenstroom.
 3. Plaats de stappen in de procedure in de juiste volgorde.


  1. Teruggeven van de verkeerde goederen aan de chauffeur.

  2. Aangeven op de vrachtbrief welke goederen niet zijn geleverd.

  3. De chauffeur de vrachtbrief laten tekenen.

  4. De vrachtbrief archiveren.

  5. Contact opnemen met de leverancier om te zorgen voor de juiste levering.

De juiste volgorde in de procedure bij verkeerd geleverde goederen is:Teruggeven van de verkeerde goederen aan de chauffeur.Aangeven op de vrachtbrief welke goederen niet zijn geleverd.De chauffeur de vrachtbrief laten tekenen.De vrachtbrief archiveren.Contact opnemen met de leverancier om te zorgen voor de juiste levering.Studietip. Kijk nog eens goed in de theorie Controle goederenstroom en Retourneren

 1. Een artikel dat te laat geleverd is en niet verkoopbaar meer is.

Een artikel dat wel geleverd is, maar niet besteld was.

Een artikel dat door verkleuring niet verkoopbaar meer is.

Een artikel dat bedorven is.

Een onbeschadigd artikel dat je niet langer wilt verkopen.

Artikelen die je kunt retourneren naar de leverancier zijn:Een artikel dat te laat geleverd is en niet verkoopbaar meer is.Een artikel dat wel geleverd is, maar niet besteld was.Een artikel dat door verkleuring niet verkoopbaar meer isStudietip. Kijk nog eens goed in de theorie Retourneren en Coördineren ontvangst en opslag.

© 2013 | Noordhoff Uitgevers bvDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina