Microbiologie deel I j. Swings en A. Willems 2003-2004 inhoudstabelDovnload 42.53 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte42.53 Kb.

08-10-2016MICROBIOLOGIE DEEL I
J. SWINGS en A. WILLEMS
2003-2004
INHOUDSTABEL
De nummers verwijzen naar de nummering in "Biology of Microorganisms", 10de ed. (2003).
1. INLEIDING

Alle paragrafen2. OVERZICHT VAN MICROBIEEL LEVEN

  1. Elementen van cellen en virale structuur

2.3. Evolutionaire verwantschappen bij levende organismen

3. MACROMOLECULEN

Fig 3.4, 3.5, 3.6, 3.74. Struktuur en functie van de microbiËle cel

4.1. Microscopen en microscopie

- Licht-microscoop, fasecontrast, fluorescentiemicroscopie

- Kleuringsmethoden, de Gram-kleuring

4.3. Electronenmicroscopie


  1. De cellulaire struktuur - prokaryoten en eukaryoten

- De prokaryote cel; komponenten

- Morfologie van prokaryoten

Afmetingen, vormen (coccen, staafjes, spirillen, spirocheten, cellen met aanhangsels (hyfen)

- De eukaryote microbiële cel

- Afmetingen van micro-organismen en het belang van klein te zijn

4.5. Struktuur van de cytoplasmatische membraan

- Chemische samenstelling

- de fosfolipide dubbellaag

- Eukaryote en prokaryote celmembranen

- Membraanversterkende elementen: sterolen en hopanoiden

- Celmembraan bij de Archaea

- Andere kenmerken; transmembranaire eiwitten

4.6. Funktie van de celmembranen

- Osmose, plasmolyse

- De celmembraan als permeabiliteitsbarrière

4.7. Membraantransportsystemen

- Transmembranaire transporteiwitten

- uniport, symport, antiport

- Werkingsmechanisme van membraan transporteiwitten.

Lac permease

Groep translocatie

Actief transport dmv ABC transporters

4.8. De celwand van prokaryoten

- Overzicht celwand Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën

- Peptidoglycaanlaag (mureïne)

- Het glycaandeel

- Het peptidedeel: L- en D-aminozuren, diaminopimelinezuur.

- Peptiden bij Escherichia coli en Staphylococcus aureus

- Diversiteit van peptidoglycaan

- Gram-positieve bacteriën, teichoïnezuren en lipoteichoïnezuren

- Pseudopeptidoglycaan

- Protoplastvorming

- Osmose, lyse en protoplastvorming

- Werking van lysozyme

4.9. De celwand van Gram-negatieve bacteriën

lipopolysacchariden, buitenste ('outer') membraan,

lipoproteïnen, periplasmatische ruimte, endotoxinen

Permeabiliteit van de Gram-negatieve cel; porinen en het periplasma

Verband celwandstruktuur en Gram-kleuring

4.10 & 4.11. Flagellen en beweeglijkheid

- Bacteriële flagellen en verschillende types van flagellatie

polair, peritrich, subpolair; lofotrich, amfitrich

- Flagellaire struktuur; flagelline, haak;

basaal lichaam met ringen

- Mechanisme van flagellaire beweging

- Groei van het flagel

4.12. Bacterieel gedrag: Chemotaxis, fototaxis en andere taxis

- Positieve en negatieve chemotaxis. Attractantia en afstotende chemicaliën

- Experimenteel bewijs van chemotaxis en fototaxis

- Voortbeweging en rondtollen

- Andere taxis

4.13. Bacteriële oppervlakte strukturen en cel-inklusies

Fimbriae en pili. De pilus bij E. coli

Andere funkties van fimbriae en pili

S -lagen

Kapsels en slijmlaag. Glycocalyx. Struktuur

Aantonen van kapsel. Funktie

Inclusies en reservematerialen

- Poly-ß-hydroxyboterzuur, poly-ß-hydroxyalkanoaten

- glycogeen

- polyfosfaat, metachromatische granules

- elementaire zwavelbolletjes

- magnetosomen

4.14. Gasvacuolen

4.15. Bacteriële endosporen

Voorkomen en struktuur; eigenschappen;de cortex ; kieming

dipicolinezuur

Vorming van endosporen5. Metabolisme, biosynthese en VOEDING EN lABORATORIUMKWEEK

5.1. Microbiële voeding

- Belangrijkste macronutriënten: C, N

- Andere macronutriënten: P, S, K, Mg, Ca, Na, Fe

Fe: sideroforen, hydroxaminezuur-derivaten, enterobactine

- Micronutriënten: Co, Zn, Mo, Cu, Mn, Ni, Se

- Groeifactoren

5.2. Cultuurmedia

- Het in kultuur brengen van microorganismen

- Reinkultuur, besmettingen

- Bereiding van kultuurmedia

- Het toedienen van sporenelementen

- Groeifactoren: vitaminen en aminozuren

- Voorbeelden van groeimedia

5.3. Laboratoriumculturen van micro-organismen

6. GROEI


  1. De groei van bacteriële cel

6.2 Peptidoglycansynthese

- Celwand synthese en celdeling.

- Autolysinen, autolyse

- Werking van penicilline

6.3. Populatie-groei

- groeisnelheid, generatietijd, exponentiële groei

- berekening van generatietijd

6.4. De groeicyclus, groeikurve ('batch' kulturen)

- Lag fase

- Exponentiële fase

- Stationaire fase

- Afstervingsfase

6.5.& 6.6. Meten van groei

- Telling van totaal aantal cellen

- Telling van levende cellen

- Bepaling van celmassa, turbiditeitsmeting

6.7. Continu kultuur, chemostaat

- Steady state, dilutiesnelheid

- Effekt van uitwendige faktoren op groei

6.8. Effect van de temperatuur op de microbiële groei

- Groei bij lage temperatuur (psychrofielen, facultatief psychrofielen)

6.9. Microbiële groei bij koude temperaturen

- Leven bij <0°C

6.10. Microbiële groei bij hoge temperaturen

- Leven bij hoge temperatuur

- Ecologie van thermofielen en hyperthermofielen

- Thermofielen en biotechnologie

6.11. Zuurtegraad (pH)

- Acidofielen en alkalinofielen

6.12. Osmofiele effecten: beschikbaarheid van water

- Halotoleranten, halofielen, extreem halofielen; osmofielen, xerofielen

- Hoe overleven bij verminderde 'water potentiaal'?

6.13. Zuurstof

- Aëroben, anaëroben; facultatief anaëroben, micro-aërofielen

- Toxische vormen van zuurstof

- Catalase, peroxidase, superoxide dismutase

- Strikt (obligaat) anaërobe microorganismen

7. PRINCIPES VAN MICROBIELE MOLECULAIRE BIOLOGIE

7.3. DNA structuur en supercoiling30. INDUSTRIELE MICROBIOLOGIE

30.1. Industriële micro-organismen en hun producten

30.2. Groei en productvorming in industriële processen

30.3. Eigenschappen van grootschalige fermentaties

30.4. Up-scaling van fermentaties

30.5. Isolatie en characterizering van antibiotica

30.6. Industriële productie van antibiotica: alleen penicilline; productie van aminoglycosidenen tetracyclines is niet te kennen

30.7. Vitaminen en aminozuren

30.9. Enzymen

30.12. Gist

30.13. Alcohol en alcohol-houdende dranken

Wijn


Bier

Distillaten

30.14 Voedsel van micro-organismen

20. CONTROLE VAN DE MICROBIELE GROEI

20.1. Warmtesterilisatie

- Sterilisatie door hitte

- Sporen en sterilisatie

- De autoclaaf

20.2. Sterilisatie door straling

20.3. Filter sterilisatie

- Verschillende soorten filters (dieptefilters, membraanfilters en nuclepore filters)

20.4. Chemische kontrole van microbiële groei

- Bacteriostatische, bactericiede en bacteriolytische agentia

- De minimale inhibitorische concentratie (MIC)

20.5. Desinfectantia en antiseptica  1. Synthetische antibacteriele chemotherapeutische agentia

- Groeifactoranalogen

- Sulfamiden en andere groeifactor-analogen

20.7. Doelwit van de antibiotica

20.8. Beta-lactam antibiotica: penicillines en cefalosporines

- Types van penicilline


 • Werkingsmechanisme

20.9. Antibiotica uit Prokaryoten

20.12. Resistentie t.o.v. antibiotica

- Weerstandsmechanismen

- R plasmiden en hun oorsprong

- Verspreiding van antibiotica weerstandigheid

21. INTERACTIES TUSSEN GASTHEER EN MICRO-ORGANISME

-Inleiding

- Parasiet, gastheer, pathogeen micro-organisme

- Pathogeniciteit, virulentie, infektie

21.1 Microbiële interacties met hogere organismen

- Muceuse membranen

21.2. Normale flora van de huid

21.3. Normale flora van de mondholte

- Tanden en tandplaque

- Caries en Streptococcus sobrinus en S. mutans

21.4. Normale flora van spijsverteringsstelsel

- Maag, dundarm, colon

- Intestinale gassen

21.5. Normale flora van andere lichaamsdelen

- Ademhalingsstelsel

- Urogenitaal stelsel

21.6. Het binnendringen van pathogeen micro-organisme in de gastheer

- Specifieke adhesie

- Penetratie van epitheelcellen

21.7. Kolonisatie en groei

- Localisatie van pathogeen micro-organisme in het lichaam

- Rol van enzymes bij invasie21.8.& 21.9 Virulentie

  1. Exotoxinen:alleen tetanos en cholera

  2. Enterotoxinen: allen cholera


08-10-2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina