Microtel bv, augustus 25, 2016Dovnload 310.7 Kb.
Pagina1/4
Datum25.08.2016
Grootte310.7 Kb.
  1   2   3   4

Microtel BV,


augustus 25, 2016

───────────────────────────── Toegelaten door het ministerie van V&W nr 95012710
Algemeen 7

Installatie software pakket 9

Handmatige Instellingen 10

Ingeven van de pincode 10

Instellen wekvertraging 10

Instelcode datum en tijd 11

Instellingen voor Bezettoon detectie 12

Instellen detectie aantal hits bezettoon 13

Flash forward 13

Instellen van niveau muziek in de wacht 14

Overzicht handmatige instelcodes Queue 8 15

Inspreken van de teksten 15

inspreken van meldteksten bundels 16

wissen van meldteksten bundels 16

afluisteren van meldteksten bundels 17

inspreken meldtekst nachtstand en 17

afluisteren meldtekst nachtstand en 17

wissen van meldtekst nachtstand en 17

wissen van meldteksten aantal wachtenden 18

inspreken van meldteksten aantal wachtende 18

afluisteren van meldteksten aantal wachtenden 18

Instellingen timers 19

Flashimpulstijd 19

Aardtoets impulstijd 19

Flash-detectie bovenlimiet 19

Flash-detectie onderlimiet 20

Debounce disable lijn 20

Bezettoon bovenlimiet 20

Bezettoon onderlimiet 20

Weksignaal vertraging 20

Wachttijd tussen de aftelberichten 20

Pauze tussen de meldtekst en interruptietekst 21

Instellen tijd Alarm 1 21

Instellen tijd Alarm 2 21

Bezettoon detectie duty factor 21

Bezettoon detectie aantal hits 21

Instellingen van de bundels 22

Inkomende selectie per bundel 23

Uitgaande selectie per bundel 23

Wekritme selectie per bundel 25

Barge-in per bundel 26

Call-screening per bundel 26

Uitgaand telefoonverkeer via de Queue 8 27

Automatische Dag/nachtstand. 28

Instellingen dag/nachtstand via de computer 29

Keuze toestellen 29

Keuze belritme 31

Barge-In Aan/UIT 31

Call-screening AAN/UIT 31

Nachtstand tijdklok AAN/UIT 31

Handmatig mogelijk/niet mogelijk 31

Uurstelling automaat 31

Dagkeuze voor automaat 32

Bijzondere dagen 32

Diverse Instellingen Queue 8 33

Lijn 1 t/m 8 flash/aardpuls 33

Uitlezen pincode via de pc 33

Instellen muziek-in-de wacht niveau 33

Zomertijd/Wintertijdtabel 34

Aantal lijnen Queue 8 34

Omschakeling van Wachtrijmelder naar Call-sequencer 34

Herroutering tabel Alarm 2 35

Rapportage Queue 8 35

Instellingen rapportage via computer 37

Uuroverzicht/Dagoverzicht 39

Weekoverzicht/Maandoverzicht 39

Instellen tijdgrens dag 39

Instellen tijdgrens week 40

Rapportage wordt wel/niet op nul gesteld 40

Afdrukken van het grafische overzicht 40

Grafisch overzicht wordt op nul gesteld 40

Ophalen/wegschrijven diverse files 40

Instellingen laden van disk 41

Instellingen wegschrijven naar de disk 41

Instellingen Downloaden van de Queue 8 41

Instellingen Uploaden naar Queue 8 42

Spraak Uploaden van disk naar Queue 8 42

Spraak Downloaden van de Queue 8 op disk 43

Download grafiek data in database 44

Bewaar grafiek data op disk 45

Laad grafiek data van disk 45

Settings voor de PC en taalkeuze 46

EGA/LCD monitor. 46

COM 1,2,3,4 46

Afdrukken diverse gegevens via de pc 46

Gebruik Queue 8 via de PC 47

Indeling Spraakgeheugen 47

Overzicht gebruik Queue 8 47

Grafisch overzicht meetperiode 48

Grafisch overzicht Pie-chart 49

Aansluiten van een takacom display op de Queue 8 49

Voorbeeld afdrukken rapportage 50

Voorbeeld afdruk Indeling spraakgeheugen Queue 8 51

Voorbeeld afdruk instellingen Queue 8 52

Voorbeeld Grafische Plot 62

Algemeen
De Wachtrijmelder (Call sequencer) Queue 8 is ontwikkeld om zo breed mogelijk toepasbaar te kunnen worden ingezet waarbij door middel van software instellingen (bijna) elke wens van de gebruiker ingevuld kan worden.


De Queue 8 heeft 8 ingangen, 8 uitgangen, printer-uitgang, uitgang voor communicatie met een separaat computer-installatieprogramma, muziek in de wacht ingang en een uitgang waarop displays aangesloten kunnen worden welke het aantal wachtenden kunnen aangeven.
Met de Queue 8 kunnen maximaal acht bedrijven (bundels) gevormd worden, waarbij men vrij kan programmeren welke bundel naar welk toestel moet gaan. Hierbij kan men ook kiezen (per bundel) of de aangekozen toestellen in groepsoproep moeten gaan bellen, of in sequentie, waarbij ook weer te programmeren is in welke volgorde dit moet gebeuren. Tevens kan men onderscheid maken in het gegenereerde weksignaal per bundel.


Om doorschakelen tussen een PABX en de Queue 8 mbt tot "het in de wacht staan" zo veel mogelijk ongemerkt te laten passeren, is het mogelijk om de muziek in de wacht- ingang gelijk aan de bron van de centrale te koppelen en elektronisch op het juiste geluidsniveau in te stellen.
Bij het gebruik van de reductie-mogelijkheid (meer netlijnen, gaan naar minder toestellen) zal de Queue 8 gaan aftellen, in de vorm van de ingesproken tekst, zoals bijvoorbeeld "er zijn nog 2 wachtenden voor u" indien alle aangewezen toestellen ingesprek zijn er meer (wachtende) lijnen binnen komen.
Alle teksten welke de Queue 8 kan produceren dienen te worden ingesproken om stemverschil te vermijden. De weergegeven spraakkwaliteit is van hoge kwaliteit, en is een visitekaartje voor uw bedrijf. U zult het verschil niet kunnen horen tussen uw telefoniste en de Queue 8!
In het geval dat de Queue 8 voor uw centrale geïnstalleerd wordt, zijn er circuits aangebracht die direct de lijn afbreken zodra iemand het gesprek tijdens het wachten verbreekt. Spooklijnen zijn uitgesloten.
In het geval dat de Queue 8 als ondercentrale bij uw bedrijf geïnstalleerd wordt, kunnen deze circuits niet meer werken, maar heeft de Queue 8 standaard bezettoon detectiecircuits die het mogelijk maken om binnen 2-3 seconden nadat iemand de lijn heeft verbroken ook het gesprek in de wacht verbreekt. Hierbij is -in tegenstelling met andere systemen- het muziek in de wachtsignaal niet storend.


Indien de Queue 8 als ondercentrale bij uw telefoonsysteem wordt geïnstalleerd heeft u ook de mogelijkheid om een gesprek terug te geven aan de hoofdcentrale, middels ingebouwde flash detectiecircuits.

In het geval dat uw telefoonsysteem slechts alleen aardtoets detectiecircuits bevat, heeft de Queue 8 standaard de mogelijkheid om per inkomende lijn flash of aardtoets puls te genereren.


De Queue 8 kan zo ingesteld worden, dat deze als "back-up" unit actief is, dwz pas nadat het weksignaal enkele malen is overgegaan de lijn aanpakt. Hierbij kan men ook weer instellen wanneer de Queue 8 het gesprek aan de uitgang moet door geven.

Per bundel is instelbaar of er ingebroken moet worden op de meldtekst het zgn "Barge-in" (indien men vrijwel gelijktijdig met de Queue 8 het gesprek aanneemt), of dat de Queue 8 de meldtekst eerst afmaakt, en daarna pas het gesprek doorgeeft.


Ook is instelbaar of het inkomende gesprek eerst door de Queue 8 dient te worden aangenomen, om pas nadat men de meldtekst heeft afgeluisterd doorgegeven te worden aan de uitgang, het zgn "Call-screening".
Om aan te geven hoeveel en op welke bundel er wachtende gesprekken gaande zijn, kunnen er display's met alarm mogelijkheid aangesloten worden. De alarm mogelijkheid is instelbaar op een bepaalde tijd. Mocht een gesprek te lang in de wacht staan, dan wordt de gebruiker hierop geattendeerd.
Een extra mogelijkheid is een 2-e alarm detector, waarbij een wachtend gesprek 'omgeleid' wordt naar een -eventuele- vrij aansluiting waarop bijvoorbeeld een antwoordapparaat aangesloten kan worden.
Omdat er meerdere bundels mogelijk zijn, kunnen er ook meerdere display's aangesloten worden, waarbij de display's zonder probleem op een aanzienlijke afstand van de Queue 8 opgesteld kunnen worden. (100 meter).
Om de gebruiker inzicht te geven in het telefoonverkeer, is het mogelijk om per uur, per dag, per week, of per maand een statistisch rapport te laten afdrukken, automatisch of op commando.
Voor gebruik buiten werktijden is het mogelijk de Queue handmatig op een nachtstand te schakelen, of te laten schakelen middels een uitgebreid tijdsschema, inclusief automatische zomer/wintertijd en schrikkeljaar.

Installatie software pakket
Voor het programmeren van de Queue is een bijgeleverd programmapakket beschikbaar (Q8). Met dit programma pakket kunt u de Queue 8 instellen, uitlezen en rapporten opmaken van gegevens.

Nodig is een computer van type 286, 386 of 486 met een snelheid van minimaal 8 mhz. Een vrije comm-poort is noodzakelijk om gegevens met de Queue 8 uit te wisselen/cq programmeren.

Het is mogelijk dat andere programma's geladen in uw computer de communicatie met de Queue 8 verstoren. Hoe dit op te lossen staat beschreven in het onderdeel Files.

De bijgeleverde disk kunt u eenvoudig installeren op uw PC door deze in de A: of B: drive te stoppen en Install [Enter] in te toetsen. Het programma gebruikt zelf ca 200 kb aan ruimte op uw schrijf. Data zoals spraak en instellingen kunnen dit doen aangroeien tot ca 1 mb of meer.
Na installatie start het programma de eerste keer zelf op.

Het is mogelijk dat u foutmeldingen krijgt zoals Q8.INS niet aanwezig of Q8.SET niet aanwezig. In dat geval gewoon [Enter] geven waarna het programma opstart met het scherm zoals hierbij aangegeven. Hieruit kunt u uw keuze maken. De onderdelen worden in de hoofdstukken hierna besproken.

Wilt u later weer dit programma opstarten dan is het voldoende om q8 in te toetsen in de gemaakte directory \q8


Handmatige Instellingen
Ingeven van de pincode
Bij alle programmeringen dient men vooraf de pincode (eenmalig) in te toetsen. Hierbij wordt uitgegaan dat u beschikt over een toon-druktoetstoestel. Standaard staat deze pincode op ##1234. U kunt deze veranderen een vrij te kiezen getal tussen ##0000 en ##9999.
Het ingeven cq veranderen van de pincode gaat als volgt:

1- Bel de Queue 8 aan via een lijn. Indien er andere gebruikers op dat moment ook bezig zijn, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt. Op het LCD-display kunt u zien of er andere gebruikers aanwezig zijn.

2- Wacht totdat de Queue 8 zijn meldtekst heeft afgemaakt.

3- Toets dan de pincode in. Indien dit de juiste is, hoort u de melding van de Queue 8 met "Begrepen"; anders hoort u "Verkeerde keuze toets opnieuw".4- Wilt de u pincode veranderen, toets dan gelijk na "Begrepen" de nieuwe pincode in. U dient dit te doen Binnen 10 seconden na "Begrepen". Indien de nieuwe pincode geaccepteerd is, hoort u wederom te bevestiging "Begrepen".

5- Hierna blijft de Queue 8 in de programmeerstand staan totdat u de lijn verbreekt.

6- U kunt de lijn verbreken door middel van een ster (*) te toetsen.

Instellen wekvertraging

U kunt de Queue 8 zodanig programmeren dat deze als "back-up" unit actief is, dwz pas het gesprek aanpakt als niet binnen een bepaalde tijd is gereageerd. Bij het binnenkomen van een gesprek geeft de Queue altijd wekspanning op de uitgang, echter wanneer het gesprek aangepakt wordt, is te bepalen met de wekvertraging.

Bij een wekvertraging van 1, wordt het gesprek direct aangepakt, bij een wekvertraging van 3, gaat dus eerst 2 keer "de bel over", voordat de Queue de lijn aanpakt en de meldtekst geeft.

Instellen van de wekvertraging kan men doen via de code 64[.].#641 is dus aanpakken na de eerste keer overgaan; #644 is dus aanpakken bij de 4-e maal overgaan.
Voorts kunt u -via het installatie-software programma bepalen, of de wekspanning pas gegeven moet worden nadat de meldtekst is afgelopen, het zgn "CALL-SCREENING".

Ook kunt u bepalen, (bij geen "CALL-SCREENING"), of de mogelijkheid moet bestaan om bij vrijwel gelijktijdig aanpakken van de lijn door de Queue 8 en de operator, of de Queue 8 eerst het meldtekst af moet maken, of dat de operator "in moet breken" in de meldtekst, het zgn "BARGE-IN".Instelcode datum en tijd
Voor het bijhouden van de van de rapportage heeft de Queue 8 informatie nodig van datum en tijd. Deze tijd kan eventueel bijgesteld worden indien nodig .

Tevens dient u gebruik te maken van een druktoetstelefoon met DTMF frequentie's.

Voor het ingeven van deze gegevens dient men de Queue 8 aan te bellen, en na het einde van de meldtekst de pincode in te toetsen

Standaard staat deze pincode op ##1234.

NB Het programmeren van deze gegevens is alleen mogelijk indien er geen andere gebruikers op andere lijnen bezig zijn.

#*##[ddmmjj]


Instellen van dag, maand en jaar

Let op! er moeten 6 cijfers ingegeven worden. 4 januari 1994 wordt dus:040194

#*#*[uummss]


Instellen van tijd in uren minuten seconden. Let op! er moeten 6 cijfers ingegeven worden. 8:04:12 wordt dus:080412

#*#0[0..6]


Instellen van de dag van de week.

0=Maandag 2=Woensdag 4=Vrijdag 6=Zondag

1=Dinsdag 3=Donderdag 5=ZaterdagProgrammeercodes eenmalige instellingen


Een aantal instellingen kunnen veranderd worden via een druktoets telefoon met DTMF frequentie's. Hiertoe dient u de Queue 8 aan te bellen en na de meldtekst de pincode in te toetsen.


Instellingen voor Bezettoon detectie
Standaard staat de Queue 8 ingesteld op de frequentie's en perioden van de openbare centrales van netwerk PTT.
In het geval dat de Queue 8 als ondercentrale moet fungeren waarbij de Queue 8 (eventueel) bezettonen van uw telefoonsysteem moet kunnen detecteren is de mogelijkheid aanwezig de Queue 8 in te stellen op eventuele afwijkingen van uw telefooncentrale.


Voor de duidelijkheid wordt bijgaand in voorbeelden aangegeven wat met de verschillende instellingen wordt bedoeld.

Het bezettoon signaal bestaat uit een ritmische signaal van een enkele frequentie tussen ca 350 hz en 550 hz.


De periode dat het signaal AANwezig is, en de periode dat het signaal AFwezig is, is per definitie gelijk aan elkaar. Echter blijkt in de praktijk dat dit per telefoonsysteem kan afwijken, dwz de AAN-tijd kan korter of langer zijn dan de AF tijd. Bij eventuele ongelijkheid kan men de Queue 8 aanpassen door de "DUTY-FACTOR" te veranderen. Een DUTY-factor van 1 is perfect, dwz de AAN en AF-tijden zijn aan elkaar gelijk. Bij grotere ongelijkheid zal men deze factor moeten opvoeren van 1 tot maximaal 9. De praktijk leert dat een waarde van ca 4 zeer goed is.


Tevens dient men de waarden in te stellen in welk tempo (per seconde) dit signaal varieert. Door een boven en onderlimiet toe te kennen aan de Queue 8, stelt men de detectiegrenzen in waartussen de Queue 8 het aangeboden signaal moet testen op wel/niet bezettoon signaal. De praktijk leert dat een onderlimiet van ca 250 ms (2 x per seconde) en een bovenlimiet van 600 ms (ca 0.8 per seconde) een goede waarde is.
Als laatste dient men op te geven hoevaak de Queue 8 dit signaal achter elkaar dient te detecteren voordat de beslissing wordt genomen dat het bezettoonsignaal "echt" is. Sterk aanbevolen wordt om dit niet minder te maken dan 2, waarbij 3 een goede waarde is.
Opgelet! Bij onjuiste instellingen van deze parameters kan de Queue 8 minder nauwkeurig werken en bij het geven van de meldteksten -of tijdens het in de wacht staan- de lijn verbreken.
De spraak van de meldteksten en bepaalde fragmenten van muziek kunnen voor de bezettoon detectiecircuits storend werken waardoor het mogelijk is dat de software onjuiste beslissingen neemt en de lijn afbreekt.
Samengevat:
Bezettoon bovenlimiet

In te stellen met code #71[...] dus bijvoorbeeld op #71625.


Bezettoon onderlimiet

In te stellen met code #72[...] dus bijvoorbeeld op #72225.


Dutyfactor bezettoon

In te stellen met code #60[.] dus bijvoorbeeld op #603.


Instellen detectie aantal hits bezettoon

In te stellen met code #70[.] dus bijvoorbeeld op #703


Flash forward
Bij gebruik van de Queue 8 als wachtrijmelder achter uw telefoonsysteem, zijn er circuits aanwezig waarmee u een gesprek terug kan geven aan de telefooncentrale.

Het is immers mogelijk dat een gesprek verkeerd is binnengekomen, en de opbeller wil terug geven aan een ander toestel zoals bijvoorbeeld de receptie. De Queue 8 kan een flash-signaal detecteren aan de uitgangen, en dit omzetten naar een flash of aardpuls aan de ingang. Hiertoe dient u de detectie grenzen in te stellen waartussen de Queue 8 de flash-puls aan de uitgang moet kunnen detecteren, alsmede de flash-tijd of aardtoetspuls tijd die gevormd moet worden aan de ingang van de Queue 8.
1- Voor de uitgang dient u de onderlimiet op te geven.

Voor een gangbare tijd van 100ms is dit bijvoorbeeld 90 ms

U dient dan de code #68090 in te toetsen.

2- Tevens dient u de bovenlimiet op te geven. Bij een 100ms flashtijd is dit bijvoorbeeld 150 ms. U dient dan de code #67150 in te toetsten.

Voor toestellen van aziatische oorsprong is de flashtijd veelal langer. Goede waarden zijn 400ms-800ms.

De codes worden dan #68400 en #67800

Opgelet! U mag de bovenlimiet niet kleiner dan de onderlimiet maken.
3- Voorts dient u te specificeren of de Queue 8 een aardtoetspuls of een flashpuls aan de ingang moet geven.

Met de code #630 zet u alle lijnen op een flashpuls.

Met de code #631 zet u alle lijnen op een aardtoetspuls.
4- Bij specificatie van een aardtoetspuls kunt u eventueel de lengte van de puls veranderen. Algemeen is 500 ms een goede waarde. Met de code #66500 stelt u de waarde in op 500ms
5- Bij specificatie van een flashpuls kunt u de lengte van deze flashpuls veranderen. Gangbare waarde is 100ms, echter Aziatische apparatuur werkt veelal op tijden van 600 ms tot 800 ms. U kunt deze tijd veranderen met de code #65100 voor 100 ms flashpuls of met #65600 voor 600 ms flashpuls.

Instellen van niveau muziek in de wacht
U kunt een externe muziekbron aansluiten op de Queue 8. Hierbij kunt u eventueel gebruik maken van de muziekbron die op uw telefoonsysteem is aangesloten. Er kunnen situatie's voorkomen waarbij de opbeller eerst in de wacht gezet wordt via uw telefoonsysteem, en vervolgens in de wacht gezet wordt via de Queue 8. Bij gebruik van een muziekbron, zal de opbeller dit niet opmerken, vermits het geluidsniveau van uw telefoonsysteem en de Queue 8 gelijk aan elkaar is. Dit is in te stellen op de Queue 8 via de code #73[...] Hierbij is #73000 minimaal geluidssterkte, en #73100 maximale geluidssterkte. Proefondervindelijk dient u de juiste waarde vast te stellen.

Overzicht handmatige instelcodes Queue 8

#60[.]

Instellen van de Dutyfactor bezetttoon [1..9]

#61[..]

Wachttijd tussen de aftelberichten [10..99] {sec)

#62[..]

Pauze meldtekst..1e interruptie text [01.99] (sec)

#630

Zet alle lijnen (netlijnzijde) op flashpuls

#631

Zet alle lijnen (netlijnzijde) op aardpuls

#64[.]

Instellen wekvertraging [1..9]

#65[...]

Instellen van de flashpuls (netlijnzijde) [040..975]

#66[...]

Instellen van de aardpuls (netlijnzijde) [040..975]

#67[...]

Instellen van window flash bovenlimiet [040..975]

#68[...]

Instellen van window flash onderlimiet [040..975]

#69[...]

Instellen van alarm 2(rerouting gesprek)[1..255] min

#70[.]

Instellen van het aantal voltooide hits buzytone

#71[...]


Instellen van de bovenlimiet buzytone [350..975] ms


#72[...]

Instellen van de onderlimiet buzytone [175..975] ms

#73[...]

Instellen van Muziek On Hold niveau [000..100] %


Inspreken van de teksten
Bij het inspreken van de teksten gaat men als volgt te werk:

-Nodig is een toondruktoestel.


1- Bel via een lijn de Queue 8 op. Wacht tot de Queue 8 de lijn aan heeft gepakt, (en uitgesproken is). Toets daarna de pincode in.

(standaard staat deze pincode op ##1234)

2- De Queue 8 meldt zich gereed voor programmeren door de tekst "Begrepen".

Toets daarna de gewenst code in om de tekst in te spreken.

Let op ! Indien er reeds een tekst op de gewenste code is ingesproken dient men EERST deze tekst te wissen.!

Begin pas te spreken als het laatste cijfer los gelaten is.

Wanneer de tekst ingesproken is, toets dan een willekeurig cijfer in. De Queue 8 speelt dan de ingesproken tekst af ter controle.

3- Als men klaar is met inspreken kan men de lijn verbreken door middel van intoetsen van een ster. (*).Samengevat:

1- Opbellen

2- Toets pincode in (##1234)

3- Toets betreffende code in voor gewenste tekst (bv #*91)

4- Bij loslaten van laatste cijfer direct gaan spreken

5- Na einde boodschap een willekeurig cijfer intoetsen


Voor inspreken van volgende teksten kan dan vanaf 3 verder gegaan worden.
Programmeercodes voor inspreken van meldteksten bundels

#*91

Naam bedrijf 1 (bundel 1)

#*92

Naam bedrijf 2 (bundel 2)

#*93

Naam bedrijf 3 (bundel 3)

#*94

Naam bedrijf 4 (bundel 4)

#*95

Naam bedrijf 5 (bundel 5)

#*96

Naam bedrijf 6 (bundel 6)

#*97

Naam bedrijf 7 (bundel 7)

#*98

Naam bedrijf 8 (bundel 8)

Programmeercodes voor wissen van meldteksten bundels


#*31

Wis meldtekst bundel 1

#*32

Wis meldtekst bundel 2

#*33

Wis meldtekst bundel 3

#*34

Wis meldtekst bundel 4

#*35

Wis meldtekst bundel 5

#*36

Wis meldtekst bundel 6

#*37

Wis meldtekst bundel 7

#*38

Wis meldtekst bundel 8

Programmeercodes voor afluisteren van meldteksten bundels


#91

Afluisteren van meldtekst bundel 1

#92

Afluisteren van meldtekst bundel 2

#93

Afluisteren van meldtekst bundel 3

#94

Afluisteren van meldtekst bundel 4

#95

Afluisteren van meldtekst bundel 5

#96

Afluisteren van meldtekst bundel 6

#97

Afluisteren van meldtekst bundel 7

#98

Afluisteren van meldtekst bundel 8

Programmeercodes voor inspreken meldtekst nachtstand en interuptietekst#*88

"Een momentje geduld nog aub"

#*89

Meldtekst _alle lijnen nachtstand

Programmeercodes voor afluisteren meldtekst nachtstand en interruptietekst#88

Afluisteren: "een momentje geduld aub"

#89

Afluisteren: Meldtekst nachtstand


Programmeercodes voor wissen van meldtekst nachtstand en interruptietekst#*48

Wis: "een momentje geduld aub"

#*49

Wis: Meldtekst nachtstand


Programmeercodes voor wissen van meldteksten aantal wachtenden#*41

Wis opname "Er is nog 1 wachtende voor u"

#*42

Wis opname "Er zijn nog 2 wachtenden voor u"

#*43

Wis opname "Er zijn nog 3 wachtenden voor u"

#*44

Wis opname "Er zijn nog 4 wachtenden voor u"

#*45

Wis opname "Er zijn nog 5 wachtenden voor u"

#*46

Wis opname "Er zijn nog 6 wachtenden voor u"

#*47

Wis opname "Er zijn nog 7 wachtenden voor u"

Programmeercodes voor inspreken van meldteksten aantal wachtende#*81

"Er is nog 1 wachtende voor u"

#*82

"Er zijn nog 2 wachtenden voor u"

#*83

"Er zijn nog 3 wachtenden voor u"

#*84

"Er zijn nog 4 wachtenden voor u"

#*85

"Er zijn nog 5 wachtenden voor u"

#*86

"Er zijn nog 6 wachtenden voor u"

#*87

"Er zijn nog 7 wachtenden voor u"

Programmeercodes voor afluisteren van meldteksten aantal wachtenden#81

Afluisteren opname "Er is nog 1 wachtende voor u"

#82

Afluisteren opname "Er zijn nog 2 wachtenden voor u"

#83

Afluisteren opname "Er zijn nog 3 wachtenden voor u"

#84

Afluisteren opname "Er zijn nog 4 wachtenden voor u"

#85

Afluisteren opname "Er zijn nog 5 wachtenden voor u"

#86

Afluisteren opname "Er zijn nog 6 wachtenden voor u"

#87

Afluisteren opname "Er zijn nog 7 wachtenden voor u"

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina