Migraine bij kinderenDovnload 35.08 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte35.08 Kb.
UFO bijeenkomst 3 oktober 2002 “Migraine bij kinderen”

Dr. R H.J.M. Gooskens, kinderneuroloog UMCU/WKZ


Hoofdpijn bij kinderen

Driekwart van de kinderen heeft jaarlijks wel een keer hoofdpijn.

Men spreekt van “echte” hoofdpijn bij kinderen als deze minimaal 2 keer per maand optreedt en tot schoolverzuim leidt. Dit komt bij 6-7% van de kinderen voor.
Wat zijn de alarmsignalen voor een achterliggend probleem zoals bijvoorbeeld een tumor?


 • leeftijd < 6 jaar

 • versnelde lengtegroei

 • schedelgroei

 • ochtendbraken

 • hoofdpijn bij veranderende lichaamshouding

 • hoofdpijn door hoesten of persen

 • veranderend gedrag en/of leerprestaties

 • verminderd effect analgetica

 • toe- of afnemende hoofdpijn

 • epileptische aanvallen

 • neurologische verschijnselenClassificatie van hoofdpijn bij kinderen:
hoofdpijn

acuut aanvalsgewijs chronisch

koorts (+/-) progressief (+/-)
Acute hoofdpijn met koorts Acute hoofdpijn zonder koorts


 • systemische infectie - posttraumatisch

 • meningitis - intracraniële bloeding

 • encefalitis - migraine (eerste aanval)

 • hersenabces - hydrocefalus

 • empyeem - vasculitis

 • otitis media - toxisch

 • acute sinusitis - Meningeosis Leucemia

- hypertensie

- sinusthrombose


Migraine bij kinderen is meestal tweezijdig van aard (bifrontale localisatie) en de aanvallen zijn vaak korter dan bij volwassenen. Daarnaast gaat de aanval bij kinderen gepaard met veel vegetatieve verschijnselen zoals misselijkheid, braken en transpireren.
De prevalentie van migraine bij kinderen is 5%. (literatuur: 2-22%)

Het beloop kenmerkt zich door een debuut tussen het 6e en 8e levensjaar (meer jongens) en een geleidelijk toenemende frequentie. Op volwassen leeftijd heeft nog 50% last van migraine (meer vrouwen; 3:1).

Is aanvullend onderzoek nodig na de diagnose “migraine bij kinderen”?

- CT of MRI: eigenlijk alleen bij ernstige ongerustheid (ouders)

- lumbaal punctie: alleen bij een ontsteking of een bloeding

- EEG: alleen bij twijfel over epilepsie


Bijzondere migrainevormen bij kinderen zijn:

Complexe varianten: hemiplegische migraine (met verlamming van lichaamshelft)

basilaire migraine

opthalmoplegische migraine


Equivalenten: Abdominale migraine

cyclisch braken (1-2x per maand)

benigne paroxysmale vertigo
Verschijnselen van symptomatische migraine Oorzaken van aanvalsgewijze hoofdpijn

Aura: - zelfde kant migraine

- <10 min > 60 min arterio veneuze malformatie

- na hoofdpijn hersentumor

- zonder hoofdpijn dysfunctie liquordrain

- niet gradueel beginnend cluster hoofdpijn

geen reactie op medicatie na lichamelijke inspanning

epilepsie in de voorgeschiedenis epilepsie

lichamelijke afwijkingen chronische sinusitis

metabole stoornissen


De IHS (International Headache Society) Diagnostische criteria van migraine bij kinderen:

 1. Migraine zonder aura

 2. Migraine met aura

 3. Migraine met verlengde aura aura > 60 min >, 7 dagen

 4. Migraineus infarct - criteria 2 - neurologische uitval > 7 dagen of infarct op scan - geen andere oorzaak infarct


Het onderscheid tussen migraine en epilepsie:

MIGRAINE EPILEPSIE


Begin aanval geleidelijk plotseling

Invloed emotie +++ +/-

Provocatie +++ +/-

Duur aura minuten seconden

Aanvalsduur uren sec./min.

Postictale slaap +/- +++

EEG afwijking +/- +++

Belaste familie +++ +/-


Chronische hoofdpijn niet-progressief Chronische hoofdpijn progressief

- spanningshoofdpijn - hersentumor

- posttraumatisch - hersenabces

- hyperventilatie - hydrocefalus

- anemie - benigne intracraniële hypertensie

- chronisch analgetica gebruik - subduraal haematoom/hygroom


De behandeling van migraine bij kinderen.

Niet-medicamenteus: - educatie - biofeedback

- ontspanningsoefeningen - eliminatie uitlokkende factoren

- slaapregulatie - oefeningen
Medicamenteus: - aanvalsbehandeling

A. Anti-emetica (domperidon/metoclopramide)

B. Analgetica (paracetamol/ acetylsalicylzuur/triptanen)

Starten met paracetamol. In de meeste gevallen is het vooraf innemen van een anti-emeticum noodzakelijk.

Als paracetamol onvoldoende effectief is kan soms acetylsalicylzuur nog wel werken (cave: syndroom van Reye).
- onderhoudsbehandeling

beta-adrenerge antagonisten

5-HT2-antagonisten

calciumblokkers

valproïnezuur

Starten met propranolol of amitryptilline. Tweede plaats: valproïnezuur


Het probleem van hoofdpijn bij kinderen is dat het merendeel niet gesignaleerd wordt en er met name zelfzorg toegepast wordt. Slechts 1% komt bij de kinderarts terecht.

De anamnese wordt vaak bemoeilijkt doordat het kind niet praat (afhankelijk van de leeftijd) of dat de ouders iets heel anders zeggen. Ook lichamelijk onderzoek is divers en afhankelijk van de leeftijd.

Bij hele jonge kinderen vindt de diagnose meestal per “uitsluiting” plaats. (Behandeling cyproheptadine, amitryptilline)
Let op: ergotamine wordt nooit meer toegepast!!!!!

Drs. M.F. Vriesman, medical information manager GlaxoSmithKline.


Sumatriptan neusspray (Imigran)

Toepassingen in de acute behandeling van migraine bij kinderen.


Therapeutische indicatie:

- bestemd voor de acute behandeling van een migraine aanval

- bestemd voor het couperen van alle symptomen van migraine aanvallen, met en zonder aura

- niet geïndiceerd voor patiënten jonger dan 18 jaar

- niet geïndiceerd voor patiënten ouder dan 65 jaar
Toepassing van sumatriptan bij kinderen behoort tot een van de meest gestelde vragen bij de afdeling medische informatie van GlaxoSmithKline.
Enkele kenmerken van migraine bij kinderen, volgens criteria van de IHS:

Duur: 1-48 uur (volwassene: 4-72 uur)

Kenmerken (2 of meer): dubbelzijdig (60%) of eenzijdig

kloppend/pulserend

matig tot hevige pijn

verergert bij inspanning

Begeleidende verschijnselen: misselijkheid en/of braken

(1 of meer) fotofobie of fonofobie

soms aura (15-30%)

Verschillen tussen kinderen en volwassenen


- aanvallen duren korter - kortdurende slaap helpt vaak

- pijn vaak dubbelzijdig - voor de puberteit: meer jongens dan

- aura komt vaker voor meisjes met migraine

- misselijkheid en braken komt vaker voor


Er zijn diverse klinische data beschikbaar over gebruik van triptanen bij kinderen en adolescenten. De database van GlaxoSmithKline bevat data van 8 trials waarin in totaal 1932 adolescenten (12-17 jaar) minimaal 1 dosering studiemedicatie hebben gebruikt.
Publicaties van triptanen-studies bij kinderen:

Oraal: Sumatriptan tablet 3 studies

Zolmitriptan tablet 1 studie

Naratriptan tablet 1 studie

Rizatriptan tablet 1 studie

Niet-oraal: Sumatriptan injectie 4 studies

Sumatriptan neusspray 5 studies (1999-2001)
De meeste trials zijn uitgevoerd met sumatriptan neusspray. Met name bij kinderen werkt de tablet te laat, vanwege veel gastrostase en vertraagde peristaltiek.
De in de studies bekeken eindpunten:

- hoofdpijnverlichting 2 uur na toediening medicatie

- hoofdpijnvrij 2 uur na toediening medicatie

- vermindering van begeleidende symptomen

- patiëntenvoorkeur

- veiligheid/verdraagbaarheid (incidentie van Adverse Events)


3 studies met sumatriptan neusspray nader beschreven.
Studie 1. Kinderen in de leeftijd van 8-17 jaar; placebogecontroleerd.

94 patiënten behandelden minstens 1 aanval

- hoofdpijnverlichting: 67% suma gebruikers (10 mg + 20 mg)

38% op placebo (p<0,001)

- hoofdpijnvrij: 32% suma gebruikers (10 mg + 20 mg)

21% op placebo (p= 0,102)

- patiëntenvoorkeur: 57% voorkeur voor suma neusspray

33% placebo


Studie 2. Kinderen in de leeftijd 12-17 jaar; open-label, lange termijn (1 jaar).

437 patiënten behandelden minimaal 1 aanval, 3272 aanvallen werden met studiemedicatie behandeld. Te beginnen met neusspray 10 mg.

De sumatriptan dosering werd bij 50% van de patiënten verhoogd van 10 mg naar 20 mg en bij 2,3% verlaagd van 10 mg naar 5 mg.

- hoofdpijnverlichting: +/- 70%

- hoofdpijnvrij: +/- 40%
Studie 3. Adolescenten; placebogecontroleerd.

510 patiënten behandelen een aanval met studiemedicatie.

- hoofdpijnverlichting: na 1 uur na 2 uur

placebo 41% 53%

5 mg 47% 66%

10 mg 56% 64%

20 mg 56% 63%
Opvallend is de hoge placeborespons in de beschreven studies.

Op dit moment loopt een vierde studie in Nederland.

Multicentrum, dubbelblind, placebogecontroleerd; met als eindpunt: De effectiviteit en verdraagbaarheid van sumatriptan neusspray in de behandeling van acute migraine bij adolescenten van 12-17 jaar.
Het bijwerkingenprofiel van sumatriptan neusspray:

In het algemeen mild van aard en van korte duur.


- triptansensaties (warm/loom, soms parestesieën)

- gastro-intestinale klachten

- opvliegers, duizeligheid, vermoeidheid

- voorbijgaande stijging van de bloeddruk kort na toediening

- irritatie of brandend gevoel in neus of keel (1-10%)

- meest frequent: vieze smaak in de mond (26-33%); blijft 30-60 min.


Deze laatste bijwerking is goed te voorkomen door juiste toediening van de neusspray:

- neus snuiten- niet achterover maar voorover buigen van hoofd

- niet opsnuiven (loopt in keel)

- 1 neusgat dichthouden

- door de mond in en uitademen
Conclusie

Bij veel patiënten gaat migraine gepaard met misselijkheid en/of braken. Bij kinderen staan gastro-intestinale klachten vaker op de voorgrond.

Niet orale toedieningsvormen, zoals de neusspray, zijn dan meer geschikt om mee te behandelen.
Sumatriptan is echter nog niet geregistreerd voor de behandeling van migraine < 18 jaar.

Het registratiedossier is inmiddels wel ingediend voor de sumatriptan neussppray van 10 mg, voor adolescenten vanaf 12 jaar.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina