Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat WaterdienstDovnload 377.46 Kb.
Pagina1/11
Datum22.07.2016
Grootte377.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Waterdienst

Wvo toezichtplan

Scheepswerven

Landelijke analyse van scheepswerven

Datum: maart 2008

Versie: 1.1

Status: eindconcept


Inhoudsopgave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Samenvatting 6

1 INLEIDING 9

1.1 Aanleiding 9

1.2 Functie toezichtplan 9

1.3 Reikwijdte toezichtplan scheepswerven 10

1.3 Opbouw van het toezichtplan 10

1.4 Monitoring 102 strategisch deel 12

2.1 Algemene doelen handhaving Rijkswaterstaat 12

2.2 Algemene informatie scheepswerven 12

2.3 Emissies door scheepswerven 13

2.3.1 Soorten stoffen (aard emissie) 14

2.3.2 Omvang emissies 15

2.4 Beheersing van de emissies 18

2.4.1 Bronaanpak 18

2.4.2 Technische maatregelen 19

2.4.3 Heffing 19

2.5 Nalevinsganalyse 19

2.6 Ontwikkelingen 22

2.7 Conclusie 25

2.8 Risico’s ten aanzien van de doelgroep 253 TActisch deel 27

3.1 Specifieke doelen voor het toezicht 27

3.2 In te zetten instrumenten 27

3.2.1 Vergroten kennis 27

3.2.2 Afdoen overtredingen 28

3.2.3 Verhogen detectiekans 28

3.2.4 Inzicht in de emissies 29

3.2.5 Milieurapportages 29

3.2.6 Monitoren 30

3.2.7 Diffuse emissies 30

3.2.8 Overige instrumenten 30

3.3 Samenvatting in te zetten instrumenten 314 OPERATIONEEL DEEL 33

4.1 Voorbereiding 33

4.2 Controle 33

4.3 Afhandeling 35

4.4 Controlelijst 35

5 REGIONAAL DEEL 38

5.1 Inleiding 38

5.2 Regiospecifieke zaken 38

5.3 Bedrijfspecifieke zaken 39

5.4 Afwijkingen van het landelijke toezichtplan 40


0 Samenvatting


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een toezichtplan beschrijft de wijze waarop Rijkswaterstaat het toezicht uitvoert op een bepaalde bron. Een toezichtplan van Rijkswaterstaat bestaat uit vier delen; een strategisch deel, een tactisch deel, een operationeel deel en een (optioneel) regionaal deel. Het strategische deel, bevat algemene informatie over de doelen die Rijkswaterstaat nastreeft. Het deel geeft informatie over de branche scheepswerven (milieubelang en naleving) in relatie tot de doelen van Rijkswaterstaat en welke (potentiële) risico’s Rijkswaterstaat ziet ten aanzien van de branche scheepswerven.

Het tactische deel, bevat informatie over de aanpak van Rijkswaterstaat en de in te zetten instrumenten (die logisch volgen uit het strategisch deel).

Het derde deel, het operationele deel, beschrijft de richtlijnen voor het toezicht.

In het regionale deel, is ruimte om specifieke regionale en/of bedrijfsspecifieke aspecten te benoemen die afwijken van het landelijke beeld en waar(om) de toezichtsstrategie dus afwijkt van de landelijke aanpak.
Dit toezichtplan richt zich op de scheepswerven die een (mogelijke) emissie hebben naar Rijkswater. Uit de landelijke Rijkswaterstaat risicoanalyse van 2007 voor de milieuwethandhaving, zijn scheepswerven als een belangrijke bron naar voren gekomen. De stoffen die door scheepswerven worden geloosd op oppervlaktewater zijn over het algemeen milieurelevant (prioritair gevaarlijke stoffen) maar qua hoeveelheid (emissieomvang) niet heel groot. De lozing is vooral van diffuse aard (verwaaiing en verneveling). Nog niet van alle soorten (mogelijke) stoffen is het inzicht in de emissie volledig genoeg.

De naleving van de regelgeving door de scheepswerven is nog niet optimaal. De regels worden in ongeveer eenderde van de gevallen niet volledig nageleefd. Eén op de tien overtredingen wordt daadwerkelijk gesignaleerd door Rijkswaterstaat.

Redenen van het niet naleven zijn: onbekendheid met de regels, de kosten en dat de kans op het daadwerkelijk detecteren van overtredingen niet als zo groot wordt ingeschat door de scheepswerven. Redenen om de regels wel na te leven zijn de mogelijke sancties en schade aan het imago.
Ten aanzien van de doelgroep scheepswerven liggen de risico’s vooral in de (onvoldoende) naleving en inzicht in de emissies (door Rijkswaterstaat). Om deze risico’s gericht te kunnen afdekken, zal Rijkswaterstaat de controlebezoeken zo uitvoeren dat de detectiekans van overtredingen het grootst is. Dit betekent dat het toezicht zich vooral richt op de momenten van in- en uitdokkingen en op good housekeeping aspecten. Daarnaast zal ook (samen met het Wm bevoegd gezag) meer de diepte ingegaan worden tijdens een bezoek.

Samen met de VNSI zal Rijkswaterstaat in 2008/2009 zorgen voor informatie over de (nieuwe) regels waaraan scheepswerven zich moeten houden. In 2009 doet Rijkswaterstaat nader onderzoek naar de emissies van scheepswerven.


Voor de inspecteurs is een controlelijst ontwikkeld aan de hand waarvan ze hun controle kunnen voorbereiden en uitvoeren (hoofdstuk 4). Omdat toezicht altijd maatwerk is, is er in het toezichtplan ruimte voor regio- en bedrijfsspecifieke zaken (hoofdstuk 5).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina