Model Geologisch Onderzoek Bijlage d bij AanvraagformulierDovnload 42.29 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte42.29 Kb.Model Geologisch Onderzoek

Bijlage D bij Aanvraagformulier

Subsidieregeling Energie en Innovatie

Risico’s dekken voor aardwarmte
Bij uw subsidieaanvraag moet u als bijlage bij het aanvraagformulier een geologisch onderzoek toevoegen. In dit Model Geologisch Onderzoek staat aangegeven welke aspecten u daarin dient te behandelen.

U moet deze bijlage ook op USB-stick bijvoegen.
Het geologisch onderzoek concentreert zich uiteraard op het inschatten van de geologische parameters. Met deze parameters, en met de niet-geologische parameters uit het projectplan (Bijlage A bij uw aanvraag), berekent u de P90 waarde. Het resultaat presenteert u eveneens in het geologisch onderzoek.
Als u aanvraagt voor een half doublet, moet u in dit rapport duidelijk aangeven voor welke van de twee putten de garantie moet gelden.
Voor het geologisch onderzoek geldt een verplichte hoofdstukindeling. Belangrijk is dat u telkens motiveert waarom u een bepaalde keuze gemaakt heeft. Als het onderwerp van een bepaalde paragraaf niet relevant is voor uw situatie, dan moet u dit met een korte motivatie noemen.
TNO faciliteert het samenstellen van het geologisch onderzoek door via www.nlog.nl de volgende hulpmiddelen beschikbaar te stellen:

  • Een uitgebreide toelichting op de verplichte hoofdstukindeling

  • Het softwarepakket “DoubletCalc”, waarmee op eenvoudige wijze het P90 vermogen te berekenen is.

  • Een handleiding/documentatie van DoubletCalc, die ingaat op het werken met DoubletCalc maar ook op te gebruiken methodiek om het P90-vermogen te berekenen.

Verplichte inhoudsopgave “Geologisch Onderzoek”

1 Samenvatting gepland doublet, gebruikte parameters en overschrijdingskansgrafiek

1.1 Gepland doublet en gebruikte parameters

1.2 Verwacht vermogen en overschrijdingskansgrafiek

zie volgende bladzijde voor verplichte onderdelen van de samenvatting
2 Beoogde locatie
3 Geologische setting

3.1 Lokale geologie

3.2 (Risico op het aantreffen van) koolwaterstoffen
4 Beschikbare en gebruikte putten en seismische data

4.1 Keuze van de referentieputten

4.2 Seismische gegevens
5 Seismische interpretatie en dieptemodel

5.1 Methode beschrijving

5.2 Additionele gegevens

5.3 Well to seismic ties

5.4 Seismische interpretatie

5.5 Gridding algoritme

5.6 Tijd-diepte conversie

5.7 Dieptekaart van top/basis aquifer

5.8 Discussie van onzekerheid in top/basis aquiferkaart.
6 Karakterisering en model van de aquifer

6.1 Stratigrafische correlatie en laterale diktevariatie van de aquifer

6.2 Schatting van de permeabiliteit van de aquifer

6.3 Resultaten en discussie over onzekerheid


7 Waterevaluatie

7.1 Temperatuur

7.2 Evaluatie van het formatiewater
8 Doublet performance

8.1 Doublet configuratie in de ondergrond8.2 Putarchitectuur
9 Referenties
Bijlagen
Verplichte onderdelen samenvatting “geologisch onderzoek”

    1. Gepland doublet en gebruikte parameters
  • Locatie en toepassing van het doublet. Als u een half doublet verzekert: ook specificatie welke put voor de garantieregeling wordt aangemeld.

  • Parameters die gebruikt worden bij de berekening van het verwacht geothermisch vermogen, door het opnemen van een leesbare screendump van DoubletCalc of door het invullen van onderstaande tabellen.
Aquifer laagpakketnaam of namen
Geologische parameters met spreiding

min

verwacht

max
Permeabiliteit


mD

Bruto dikte watervoerende pakket met spreiding


m

Netto/bruto percentage watervoerende pakket met spreiding


%

Zoutgehalte (Total Dissolved Solids)


ppm

Diepte top aquifer injectieput

-
-

m

Diepte top aquifer productieput

-
-

m

Geologische parameters zonder spreiding

Geothermische gradiënt
oC/m

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur
oC

kv/kh ratio van de aquifer

1

-

Niet-geologische parameters: Putspecificatie

Verbuizingsschema productieput; dieptes van de segmenten in mAH en mTVD
m

Binnendiameter opvoerbuis per segment
inch

Ruwheid opvoerbuis per segment
milli-inch

Diameter boorgat productieput op aquiferniveau
inch

Skin (weerstand rond putmond) productieput

0 (vaste waarde)

-

Inclinatie put-aquifer traject productieput
o
Verbuizingsschema injectieput; dieptes van de segmenten in mAH en mTVD
m

Binnendiameter opvoerbuis per segment
inch

Ruwheid opvoerbuis per segment
milli-inch

Diameter boorgat injectieput op aquiferniveau
inch

Skin (weerstand rond putmond) injectieput

0 (vaste waarde)

-

Inclinatie put-aquifer traject injectieput
o

Niet-geologische parameters: Pomp en doubletspecificatie

Injectietemperatuur
oC

Afstand tussen productie en injectieput op aquifer niveau.
m

Pomp efficiëntie
frac

Afhangdiepte pomp in de productieput
m

Opgelegd drukverschil pomp
bar

Tabel Geologische en niet-geologische parameters (doublet, put- en pompspecificatie) per aquifer    1. Verwacht vermogen en overschrijdingskansgrafiek

Hier geeft u aan voor welk vermogen u aanspraak wilt maken op ondersteuning uit de regeling SEI “Risico’s dekken voor Aardwarmte”.


U presenteert:

- De resultaten van uw berekeningen in cijfers als DoubletCalc “output table” of een vergelijkbare vorm van presenteren.

- De overschrijdingskansgrafiek, waaruit het P90 vermogen is af te lezen, zie onderstaand voorbeeld.

- Het aangevraagd vermogen.


Figuur 1: Voorbeeld van overschrijdingskansgrafiek

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina