Modelbrief klacht uitvoering reisDovnload 10.52 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte10.52 Kb.

Modelbrief klacht uitvoering reis


<<Let op: Wanneer u de brief overneemt, laat alle rode tekst weg.>>
Verzending: aangetekend met bericht van ontvangst, of per fax met ontvangstbevestiging
Aan:

…………… (naam van de reisorganisatie)

…………… (straatnaam/postbusnummer)

…………… (postcode en woonplaats)

.. (uw woonplaats), ….. (datum)

Betreft: klacht uitvoering reis, reserveringsnummer:…

Geachte heer, mevrouw,
Ik heb bij uw organisatie een reis geboekt naar …(naam van land, plaats en hotel), met vertrekdatum …(datum). Een kopie van de boekingsbevestiging bevindt zich in de bijlage.
Ik ben niet tevreden over de wijze waarop deze reisovereenkomst is uitgevoerd. Mijn klachten zijn … (opsomming van uw klachten)
Als reisorganisator bent u verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de reisovereen­komst. Gelet op mijn klachten bent u daarin tekortgeschoten. Door bovenstaande klachten heb ik niet geleverd gekregen conform het geboekte en heb ik minder van mijn reis genoten dan ik vooraf mocht verwachten. Derhalve ben ik van mening dat u mij een schadevergoeding verschuldigd bent voor niet genoten vakantiegenot (art. 7:500, 507, 510 BW). Ik verzoek u mij binnen drie weken te berichten of u bereid bent een passende schadevergoeding te betalen.
Ontvang ik van u geen bericht of bent u niet bereid een passende vergoeding te betalen, dan zal ik verdere maatregelen nemen.

Indien de reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR kunt u met de volgende tekst de zin aanvullen: Ook zal ik de klacht tijdig voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.
Daarnaast zeg ik u de wettelijke rente aan met behoud van alle rechten met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten.
In afwachting van uw berichten, verblijf ik,
Hoogachtend,
……………….. (uw handtekening)
………………… (uw voorletters en achternaam)

………………… (straatnaam/postbusnummer)

………………… (postcode en woonplaats)

………………… (telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)

………………… (e-mailadres)
Bijlagen: (voorzover in uw bezit)


  • Kopie boekingsbevestiging

  • Kopie klachtenformulier (zie hoofdstuk ‘klachten’ in algemene voorwaarden reisorganisatie)

  • Foto’s of ander materiaal die uw klachten bevestigen.

------------------------------------------------------------------------------------------------Voor ANVR-reisorganisaties: Let op de termijn van indiening bij de Geschillencommissie Reizen, en dien de kwestie daar tijdig in, ook wanneer de reisorganisatie niet tijdig op uw brief reageert!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina