Modelbrief voor het aansprakelijk stellen van de tegenpartij persoonlijkDovnload 7.53 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.53 Kb.
Modelbrief voor het aansprakelijk stellen

van de tegenpartij persoonlijk

<<Let op: Wanneer u de brief overneemt, laat dan alle oranje tekst weg.>>
Aan: ………………….. (naam van de tegenpartij)

………………….(adres)

………………….(postcode en woonplaats)

….. (uw woonplaats), ….. (datum)


Betreft: Aanrijding d.d. …… (datum)
Geachte heer/mevrouw …..,
Hiermee stel ik u aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de aanrijding, die heeft plaatsgehad d.d. ….. (datum aanrijding) te ….. (plaats), met mijn auto (of ander voertuig), kenteken ..-..-.. (eigen kenteken) en uw auto (of ander voertuig) met kenteken ..-..-.. (kenteken tegenpartij).
Ik stel u aansprakelijk voor de aanrijding omdat………(geef aan waarom de tegenpartij aansprakelijk is, bijvoorbeeld deze heeft geen voorrang verleend, voerde een bijzondere manoeuvre uit). In de bijlage voeg ik een getuigenverklaring, een kopie van het schadeformulier en proces verbaal toe. (Alleen aangeven wat u meestuurt)
Wilt u aan mij doorgeven of u WA verzekerd bent voor deze schade, en bij welke maatschappij en polisnummer. Ook verneem ik graag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief van u / uw verzekeraar of u de aansprakelijkheid erkent en u bereid bent het bedrag aan schadevergoeding (een totaal bedrag van € …..) (1) te storten op mijn bankrekening nummer ………...

Hoogachtend,

……………….. (uw handtekening)

………………… (uw naam)

………………… (uw adres)

………………… (uw postcode en woonplaats)………………… (telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent)
1. Wanneer het schadebedrag nog niet bekend is, kunt u de vermelding van dit bedrag gewoon weglaten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina