Module Reken voort vmboDovnload 210.97 Kb.
Pagina1/5
Datum25.07.2016
Grootte210.97 Kb.
  1   2   3   4   5
Water

Oefenmodule


Module Reken VOort - vmbo

Titel

Water

Onderdeel

Oefenmodule

Sector

Consumptief breed - economie

Versie

13-8-2009

Nummer

00455


A – Grote Getallen
N.a.v. 1 – Water wereldwijdAlgemeen

Grote getallen schrijven we op verschillende manieren


Honderd

100

10x10

Duizend

1 000

10 x10x10Miljoen

1 000 000

10x10x10x10x10x10Miljard


Vul de lege vakjes in de tabel hierboven in

In 2005 was de wereldbevolking ongeveer 6,5 miljard, in 2008 was dat 6,8 miljard.
Hoeveel miljard is de wereldbevolking gegroeid tussen 2005 en 2008? Hoeveel miljoen is dat?
……………………. miljard = …………………… miljoen

234.789 spreken we uit als tweehonderdvierendertigduizend zevenhonderdnegenentachtig
Spreek de volgende getallen uit en schrijf ze in woorden:

23.456


238.976

1.234.5677.456.780.345


Is dit waar?
a. Als de naam langer is is het getal groter altijd/soms/nooit
b. Als een getal meer cijfers heeft is het groter altijd/soms/nooit
c. In een getal is het cijfer 7 meer waard dan het cijfer 3 altijd/soms/nooit
d. Als je de nullen in een getal weglaat verandert de waarde niet altijd/soms/nooit
In deze tabel zie je de top 5 van de bevolkingsaantallen in de wereld in juli 2007.Gebied

Bevolking

China

1.321.852.000

India

1.129.866.000

Europese Unie

490.426.000

Verenigde Staten

301.140.000

Indonesië

234.694.000

Maak de zinnen af:
De bevolkingsaantallen in de tabel hierboven zijn wel/niet afgerond, dat zie ik aan
………………………………………………………………………………………………….
In China en India wonen ongeveer evenveel mensen, namelijk ruim …………………………
In China worden ongeveer ………………………. meer mensen dan in de Verenigde Staten.
In de Europese Unie en de Verenigde Staten samen wonen ongeveer …………… miljoen mensen.
Als je de bevolking van Indonesie optelt bij die van …………….. ….. wonen er samen
ongeveer evenveel mensen als in …………………………

B – Breuken
N.a.v. 1 - Water wereldwijd

Wat weet je nog van breuken?

a. Een breuk is een deel van iets altijd waar/soms waar/nooit waar
b. Een breuk is een getal altijd waar/soms waar/nooit waar
c. Een breuk is minder dan 1 altijd waar/soms waar/nooit waar
d. is minder dan altijd waar/soms waar/nooit waar
e. is evenveel als altijd waar/soms waar/nooit waar
f. In is 5 de teller altijd waar/soms waar/nooit waar


is een breuk. Je kunt uitspreken als 'drie vierde' als 'drie vierde deel' of als 'drie kwart'.

Je kunt ook zeggen: 'drie van de vier'. Je kunt er plaatjes bij tekenen:


a. Kleur deel van de strook

40

b. De hele strook is 40, hoeveel is deel van de strook?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Hoeveel is van de strook?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Hoeveel is van de strook?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

e. Hoeveel is van de strook?
………………………………………………………………………………………………………………………………

Laat in de stroken zien dat hetzelfde is als .

Gebruik stroken als je dat handig vindt en bereken
a. van 60
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b. van 60 (Tip: gebruik je vorige antwoord)
………………………………………………………………………………………………………………………………
c. van 72
…………………………………………………………………………………………………………………………………
d. van 72 (Tip: gebruik je vorige antwoord)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
e. van 72 (Tip: gebruik je vorige antwoord)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
f. van 72 (Tip: gebruik je vorige antwoord)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

a. deel van 16 miljoen = ……….

b. deel van 600 liter = ……….

c. deel van €500 = ……………

d. deel van 100 m3 = ………………


a. Wat hoort bij elkaar? Trek er een lijn tussen.


van 150

deel van 150

van 100


50
25
15
60

b. Maak zelf een opgave voor het getal dat overblijft.
……………………………………………………………………………………….


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina