Moeder, een vader en hun kinderenDovnload 36.57 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte36.57 Kb.
Het kerngezinIn de ontwikkelde landen leven de meeste mensen in kerngezinnen. Het aantal mensen op de wereld dat in kerngezinnen leeft neemt toe. Op televisie zien we vaak gezinnen die bestaan uit een moeder, een vader en hun kinderen. Je zou gemakkelijk kunnen denken dat alle kerngezinnen er zo uitzien. Dat is niet zo. In de Verenigde Staten bestaat nog geen 4% van de gezinnen uit een vader die werkt, een moeder die thuisblijft en twee kinderen.
Er zijn kerngezinnen met maar één ouder. De andere ouder kan gestorven zijn of de ouders zijn gescheiden. In andere gezinnen wonen kinderen uit twee of zelfs meer huwelijken.

Er bestaan ook kerngezinnen met geadopteerde kinderen.
Veel kerngezinnen onderhouden nauwe contacten met hun andere familieleden. Ze gaan in het weekend of met de feestdagen bij elkaar op bezoek. Vaak bellen of schrijven ze elkaar. In het lange bestaan van de wereld is het kerngezin vrij nieuw.
Tot ongeveer 200 jaar geleden leefden de mensen van hun opbrengsten van hun land. Ze hadden vaak de hulp van al hun familieleden nodig. Maar nu trekken in veel landen steeds meer mensen naar de grote steden. Zij gaan daar op zoek naar werk.


Vragen bij de tekst:


 1. Wat betekent het woord kerngezin?

__________________________________________________________________


 1. In welke landen leven de meeste kerngezinnen? (algemeen)

__________________________________________________________________


 1. Vermeerdert of vermindert het aantal kerngezinnen?

__________________________________________________________________


 1. Een kerngezin kan verschillende vormen aannemen. Geef drie voorbeelden.

a. ________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________

c. ________________________________________________________________

De uitgebreide familieDe uitgebreide familie is de meest voorkomende samenlevingsvorm op de wereld.

In veel landen bestaat geen overheidssteun voor werklozen, zieken en ouderen. Ze zijn afhankelijk van hun familie. Van degenen die werken, wordt verwacht dat ze de anderen helpen. Als ze ergens anders gaan werken, sturen ze regelmatig geld naar huis. Daar staat tegenover dat degenen die thuisblijven meehelpen met koken, op de kinderen passen van werkende moeders en zieken verzorgen.


Op het platteland zijn de uitgebreide families heel belangrijk. Tijdens de oogst bijvoorbeeld moet in korte tijd veel werk verzet worden. Het leven in een uitgebreide familie maakt het gemakkelijker om hulp te vragen. Gezinnen die het land bewerken zijn

vaak groot, soms wel met tien.

Kinderen. Een groot gezin kan meer werk verzetten.


Als je in een uitgebreide familie opgroeit, is er altijd wel iemand met wie je jouw zorgen en problemen kan bespreken. Meestal gaan de verschillende generaties heel makkelijk met elkaar om. Ze helpen elkaar en geven elkaar raad. Maar soms geeft het ook wel aanleiding tot spanningen.

In sommige uitgebreide families moeten de kinderen en de jongeren de oudere generatie gehoorzamen. En als zo’n uitgebreide familie om wat voor reden dan ook uit elkaar valt, is het vaak moeilijk voor de mensen om zonder de steun van de familie te overleven. Dit gebeurt vaak in ontwikkelingslanden waar de jonge mannen hun familie verlaten om op zoek te gaan naar werk in grote steden.

Vragen bij de tekst:


 1. Komt deze samenlevingsvorm veel voor in de wereld?

__________________________________________________________________


 1. Waarom zijn er zoveel/ zo weinig uitgebreide families?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 1. Op welke plaatsen is deze samenlevingsvorm heel belangrijk? Waarom?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 1. Geef drie voordelen van leven in een uitgebreide familie.

a. ________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________

c. ________________________________________________________________


 1. Geef 2 nadelen van het leven in een uitgebreide familie.

a. ________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________De verwantschapsgroepenDe verwantschapsgroep is de grootste samenlevingsvorm. Zij bestaat uit een aantal kerngezinnen en uitgebreide families waarin veel mensen bloedverwanten van elkaar zijn. Ze vormen soms de bevolking van een volledig dorp.

We vinden de verwantschapsgroepen in sommige delen van Afrika en op sommige eilanden in Zuidoost Azië.


Verwantschapsgroepen zijn de oudste samenlevingsvorm. Ze bestaan nog op plaatsen waar men weinig contact heeft met de steden of de industrie. Bijvoorbeeld in Afrika. Eén van die Afrikaanse stammen is de Yao. Zij leven in verwantschapsgroepen die gebaseerd zijn op de relatie tussen moeder en dochter. Alle getrouwde vrouwen in de groep zijn bloedverwanten. De mannen komen van buiten de groep. Ze zijn aangetrouwd. De Yao is een ongewoon volk. In de meeste verwantschapsgroepen is de relatie tussen vader en zoon de belangrijkste, en zijn de vrouwen aangetrouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Tiv - stam in Nigeria.

De welvaart van een verwantschapsgroep is afhankelijk van de opbrengst van het land. Hoeveel monden moeten er gevoed worden met de opbrengst van het land? Als er in de Yao – stam teveel dochters geboren worden, kan men in de problemen komen als deze dochters opgroeien en trouwen. Hetzelfde probleem geldt voor de Tiv –stam als er teveel zonen geboren worden.
Verwantschapsgroepen komen net als andere families onder druk te staan als er niet voldoende voedsel is. De afgelopen jaren zijn de droogteperiodes in Afrika rampzalig geweest voor veel groepen. Toen de oogst tegenviel trokken de jonge, gezonde leden van de groep weg. Ze hoopten ergens anders voedsel te kunnen vinden om naar huis te sturen. Velen zijn van honger omgekomen. De nauwe band binnen de verwantschapsgroep verzwakt. Maar de steun van de groep kan wel eens heel belangrijk zijn voor diegenen die overleven. Zij helpen elkaar om het volgende jaar weer een goede oogst te krijgen.
(bron: Uit kinderen hebben rechten: familie)

Vragen bij de tekst:


 1. Waaruit bestaat een verwantschapsgroep?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 1. Op welke plaatsen vinden we verwantschapsgroepen terug?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 1. Wanneer krijgt een verwantschapsgroep problemen? (algemeen)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


 1. Wanneer krijgt de Yao – stam problemen?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Wanneer krijgt de Tiv – stam problemen?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Antwoorden bij de teksten


 1. Het kerngezin
 1. Het kerngezin bestaat uit vader, moeder en kinderen.

 2. In de ontwikkelde landen (België, Duitsland, Frankrijk, …)

 3. Het aantal kerngezinnen vermeerdert (neemt toe)

 4. a. Een kerngezin met 1 ouder.

b. Een kerngezin met kinderen uit één of meer huwelijken.

c. Een kerngezin met geadopteerde kinderen.
 1. De uitgebreide familie
 1. De uitgebreide familie is de meest voorkomende samenlevingsvorm.

 2. Er zijn zoveel uitgebreide families omdat er in veel landen geen overheidssteun is. De mensen zijn afhankelijk van hun familie. Degenen die werken moeten de anderen financieel helpen en degenen die thuisblijven moeten helpen in het huishouden.

 3. Op het platteland. Tijdens de oogst moet er veel werk op korte tijd worden verzet. Iedereen van de familie helpt dan mee.

 4. Voordelen:

  1. Er is altijd iemand met wie je je zorgen of problemen kan bespreken.

  2. Ze helpen elkaar en geven elkaar raad.

  3. De verschillende generaties gaan gemakkelijk met elkaar om.

Nadelen:

  1. De jongeren moeten de ouderen gehoorzamen.

  2. Als de familie uit elkaar valt, hebben de mensen het moeilijk om zich zonder steun van de familie te redden.
 1. Verwantschapsgroepen
 1. De verwantschapsgroep bestaat uit een aantal kerngezinnen en uitgebreide families waarin veel mensen bloedverwant zijn van elkaar.

 2. Op plaatsen waar men weinig contact heeft met steden en industrie (vb. In sommige delen van Afrika en sommige delen van Zuidoost Azië)

 3. Als er niet voldoende voedsel is (oorzaak: er zijn droogteperiodes geweest)

 4. Als er teveel dochters geboren worden: De dochters blijven thuis en er komen schoonzonen bij om te voeden.

 5. Als er teveel zonen geboren worden: De zonen blijven thuis en er komen schoondochters bij om te voeden.

De soorten families
Oefeningen:


 1. Verbind de woorden met de juiste verklaring

1. huwelijk a. wat het land opbrengt

2. samenlevingsvorm b. met iemand samen zijn/een verband hebben

3. overheidssteun c. formeel verbonden zijn met elkaar

4. platteland d. mensen van ongeveer dezelfde leeftijd die tegelijk leven

5. oogst e. fabrieksbedrijf

6. generaties f. een manier van samenleven

7. bloedverwant g. een volk

8. bevolking h. door bloed verbonden zijn met elkaar (broers, zussen, ouders, …)

9. industrie i. hulp van de regering aan mensen die het nodig hebben

10. stammen j. de inwoners van een land

11. relatie k. land buiten de steden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1. Verbind de tegenovergestelden met elkaar

1. scheiding a. aangetrouwd

2. verliezen b. een overschot

3. ontwikkelingsland c. huwelijk

4. afnemen d. ontspannen zijn

5. bloedverwant e. platteland

6. industrie f. armoede

7. afhankelijk g. onafhankelijk

8. welvaart h. toenemen

9. onder druk staan i. ontwikkeld land10. een tekort j. winnen1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina