‘Moeder’ Theresa Biblical Discernment Ministries Herzien 3/96Dovnload 26.86 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte26.86 Kb.

Moeder’ Theresa

Biblical Discernment Ministries - Herzien 3/96


Vertaling en voetnoten door M.V. - Gereviseerd dd. 2-10-2008

‘Moeder’ Theresa werd geboren op 27/8/1910 als Agnes Gonxha Bojaxhiu uit Albanese ouders in wat nu Joegoslavië/Bosnië is. De kleine non kwam in India aan op 6/1/1929, alwaar zij de armen ging bijstaan, en tenslotte stichtte ze de nu wereldwijde organisatie van de “Missionaries of Charity”. ‘Moeder’ Theresa, en zij die met haar werken, trachten nooit de stervende mensen voor wie zij zorgen tot Christus te bekeren. In tegendeel, ‘Moeder’ Theresa verklaart:

“Als we God ontmoeten dan aanvaarden wij Hem in onze levens, dan worden we bekeerd. Wij worden een betere Hindoe, een betere Moslim, een betere Katholiek, een betere wat we ook zijn mogen … Welke God er in uw geest is, die moet je aanvaarden” (uit “Mother Teresa: Her People and Her Work” , door Desmond Doig, p.156, zoals geciteerd door Dave Hunt in “Global Peace and the Rise of Antichrist”, p.149).

Te erkennen dat ‘Moeder’ Theresa vanuit menselijk perspectief een goede vrouw is, lost de vraag niet op of ‘Moeder’ Theresa wel een wedergeboren christen is in de Bijbelse betekenis - is ze een vrouw, met een organisatie, waarmee christenen zich kunnen verenigen en samenwerken? De seculiere wereld heeft haar geëerd met de Nobelprijs voor de Vrede (1979) en haar meermaals geridderd. In juni 1985 ontving zij uit handen van president Reagan de hoogste burgerlijke onderscheiding van de Verenigde Staten, namelijk de “Medal of Freedom award”. In oktober 1985 ontving ze de “warmste ovatie op de 40ste verjaardagviering van de Verenigde Naties”.

Het is niet verwonderlijk te zien dat in de wereld het Katholicisme en liberale Protestantisme eenzelfde applaus geven aan ‘Moeder’ Theresa. Veelbetekenend en moeilijker te begrijpen is de ovatie die gegeven wordt door hen die beweren bijbelgelovige christenen te zijn. Toch wordt dit van alle kanten betuigd (“Is Mother Teresa a True Christian?” door David W. Cloud, p.5-6).

‘Moeder’ Theresa is door-en-door Katholiek. Ze is een grote aanbidster van Maria; zij gelooft dat de mishostie Jezus Christus is; zij gelooft dat alle mensen kinderen van God zijn. In haar toespraak voor de Verenigde Naties in oktober 1985, zei ze: “Wij danken God voor de 40 jaren prachtig werk van de Verenigde Naties ten behoeve van de mensen. Geen kleur, geen religie, geen nationaliteit zou tussen ons in mogen komen - wij zijn allen kinderen van God … Wanneer wij een ongeboren kind wegdoen, doen wij God weg” (11/11/1985 Christian News ).

Andere merkwaardige citaten van ‘Moeder’ Theresa (4/12/1989, Time, p. 11 & 13):

a. “De stervenden, de kreupelen, de geesteszieken, de ongewensten, de onbeminden - zij zijn een vermomde Jezus … [door het] arme volk heb ik de gelegenheid om 24 op 24 uur bij Jezus te zijn”. Bij een andere gelegenheid demonstreerde zij andermaal haar pantheïstische1 religieuze filosofie: “Elk AIDS-slachtoffer is Jezus in een armzalige vermomming; Jezus is in iedereen … [AIDS-lijders] zijn kinderen van God en werden gecreëerd voor grotere dingen (13/1/1986, Time ).

b. “Je moet hen laten voelen dat zij geliefd en gewenst zijn. Zij zijn Jezus voor mij”.

c. “Ik hou van alle religies … Als mensen betere Hindoes, betere Moslims, betere Boeddhisten worden door onze liefdedaden, dan groeit er iets”. Bij een andere gelegenheid demonstreerde zij opnieuw haar valse evangelie, namelijk ‘dat er vele wegen naar God zijn’: “Alles is God - Boeddhisten, Hindoes, Christenen, enz., allen hebben toegang tot dezelfde God”.

Het zou duidelijk moeten zijn dat ‘Moeder’ Theresa alles behalve een evangelische Christen is. Zij is een zichzelf opofferende vrouw die een valse religie volgt. Overweeg enkele citaten uit haar toespraak op de ‘Wereldretraite voor Priesters’:

a. “Bij het woord van een priester wordt dat kleine stukje brood het lichaam van Christus, het Brood des Levens”.

b. “Zonder een priester, zonder Jezus die met hen meegaat, kunnen onze zusters nergens naartoe gaan”2.

c. “Wanneer de priester daar is, dan kunnen wij ons altaar en onze tabernakel en onze Jezus hebben. Enkel de priester brengt Jezus voor ons daar … Jezus wil daar naartoe gaan, maar wij kunnen hem daar niet brengen tenzij u hem eerst aan ons geeft3. Dit is waarom ik zo van priesters hou. Wij kunnen nooit zijn wat we zijn en de dingen doen die we doen, zonder priesters die eerst Jezus naar ons toe brengen”.2

d. “Maria … is onze patrones en onze Moeder, en zij leidt ons altijd naar Jezus”.

Niemand zal ontkennen dat ‘Moeder’ Theresa een buitengewoon en schitterend humanitair werk verricht onder de armen en uitgestotenen van de wereld, maar welk evangelie brengt zij aan hen? Ze leidt hen beslist niet naar de ene, ware, eeuwige redding door het volbrachte offer van Golgotha. ‘Moeder’ Theresa voorziet in een klassiek model van kompassionele liefdadigheidswerken die los staan van de waarheid. Zij zegt dat ze de bedoeling heeft haar patiënten dichter bij de ‘God’ te brengen in wie zij alreeds geloven, zodat een Hindoe een betere Hindoe wordt, een Boeddhist een betere Boeddhist, enz. (Vaticanus II zegt dat mensen uit alle religies op een of andere manier gered zijn door de Kerk)4. Zij legt uit hoe te getuigen voor Jezus: In een interview met een non die met ‘Moeder’ Theresa samenwerkt (verslag in Christian News) werden stervende Hindoes opgedragen om te bidden tot hun eigen Hindoegoden!:

“Deze mensen liggen op sterven. Wat zegt u hen om hen voor te bereiden op de dood en de eeuwigheid? Zij antwoordde oprecht: ‘Wij zeggen hen te bidden tot hun Bhagwan, tot hun goden’”.

Zij instrueerde deze trouwe Hindoes om oprecht te bidden tot hun eigen Hindoegoden, en zij vond dat als zij dat deed, God hen zeker niet zou oordelen!

Ongeacht hoe aanvaardbaar dit klinkt in de oren van de aardse mens, als er goede werken worden verricht door onwedergeboren religieuze mensen, betekent dit de bevordering van een vals en vervloekt evangelie, die verloren heidenen aanmoedigt hun hoop te stellen op hun valse goden, ook al gebeurt dat op hun stervensbed. In Gods ogen is die hele inspanning daarom vervloekt, en geen enkele christen zou een werk dat vervloekt is door God mogen aanmoedigen, ondersteunen of lof toezwaaien!

Het volgende komt uit een interview met een Katholieke non, ‘Zuster’ Ann, die in Kathmandu, Nepal, samenwerkte met de organisatie van ‘Moeder Theresa’ (Missionaries of Charity). Het interview werd gedaan op 23/11/1984 in de Pashupati-tempel:

V: Gelooft u, dat wanneer zij sterven, gelovend in Shiva of in Ram [Hindoegoden], zij dan naar de hemel gaan?

A: Ja, dat is hun geloof. Mijn eigen geloof zal mij tot God leiden, … dus als zij sterk geloofden in hun god, als zij geloof hebben, dan zullen zij zeker gered worden.

V: Vandaag de dag lijkt het er niet op dat de Katholieke kerk nog mensen tracht te bekeren. Ik weet dat Johannes Paulus II nu zegt dat zij die uit andere religies zijn, gered zijn. U gelooft helemaal niet dat zij verloren zijn, niet?

A: Neen, zij zijn niet verloren. Zij zijn gered volgens hun geloof, weet u. Als zij geloven, wat zij ook maar geloven, dat is hun redding.

Klaarblijkelijk is ‘Moeder’ Theresa zowel een pantheïst als universalist - universalisten5 menen dat Moslims, Hindoes, Joden en andere niet-Christelijken in de hemel kunnen komen zonder het reddende geloof in Christus. Zij zijn degenen die geloven dat al wie oprecht zijn eigen religie of geloof beoefent, zal gered worden. ‘Moeder’ Theresa zegt tot Moslims en Joden dat zij dezelfde God als de Christenen aanbidden. ‘Moeder’ Theresa heeft zelfs atheïstische Communisten ‘kinderen van God’ genoemd!

‘Moeder’ Theresa is sterk geplaatst in de hoofdstroom van het oecumenische wereldevangelisatie-project “Evangelisatie 2000”. Ze was beschikbaar in juni 1987, op uitnodiging, om te helpen in het behartigen van de taken van Evangelisatie 2000 in Rome. Ze is erelid van Lumen 2000, het elektronische media-aspect van Evangelisatie 2000. De eerste uitgave van Nieuwe Evangelisatie 2000 toont ‘Moeder’ Theresa prominent met foto’s van haar, en met een heel artikel met de naam “Moeder Theresa belooft steun” (verslag in de Bold Truth Press van 15/2/1993). (‘Moeder’ Theresa stond ook op het schema om de Dalai Lama te ontmoeten en honderden andere wereldreligieleiders op het Parlement van Wereldreligies in 1993 te Chicago, Illinois. Zij stond op het programma om een gesloten sessie te houden met sleutelfiguren over toekomstige samenwerkende inspanningen onder de wereldreligies, maar ze moest afzeggen om gezondheidsredenen).

‘Moeder’ Theresa is ook betrokken bij verschillende projecten met New-Agers en Eén-wereld-ers. In 1985 woonde ‘Moeder’ Theresa een conferentie bij, gesponsord door de “United Nations University of Peace” wier kenmerkende agenda een oproep was voor het bewerkstelligen van de Nieuwe Wereldorde. Anderen die participeerden in de “Geest van Vrede”-conferentie, nodigden uit: Marilyn Ferguson, een leidend verdedigster van de New Age beweging; Prins Bernhard van Nederland, algemeen bekend als de leider van het Eén-Wereld geheime elitaire genootschap, de Bilderbergers; “Zijne Heiligheid” Tenzin Gyatso, de 14de Dalai Lama van Tibet; Helen Caldicott, president van “Physicians for Social Responsibility”, een organisatie die de idee van unilaterale ontwapening van de V.S. aanhangt; Bisschop Desmond Tutu, verdediger van de linkse revolutie in Zuid-Afrika; en New Ager Robert Muller, Assistent Secretaris-generaal van de V.N., belast met de coördinatie van het werk van 32 gespecialiseerde agentschappen en wereldprogramma’s. (Verslag uit “Ecumenism, ‘Global Spirituality’ and Mother Teresa”, Christian Inquirer (april 1985), p. 26; en The Prophecy Newsletter (Vol. 1, nr.5, p.6.))

‘Moeder’ Theresa participeerde ook in de “Top voor Vrede” in Assisi, Italië, in november 1986. Deze godslasterlijke gebedsdienst werd geregeld door de Paus en werd bijgewoond door leiders van vele verschillende religies, inbegrepen die van de Hindoes, Boeddhisten, Islamieten, Shinto, Sikh en Noord-Amerikaanse Indianen - allemaal verenigd in gebeden voor de wereldvrede (10/11/1986, Time, p. 78-79).Nawoord:

Moeder Theresa stierf in 1997, en volgens het Bijbelse Evangelie wacht zij nu op het oordeel voor de Grote Witte Troon6 en zal zij geoordeeld worden voor haar zonden. Terwijl vele ignorante Protestantse leiders haar nog steeds loven als een waar Christen, was ze alles behalve dat. Niemand zal ooit ontkennen dat zij een waar humanitair werk verrichtte, maar zij kwam in de naam van een vals evangelie, predikte een vals evangelie, en stierf in dat valse evangelie. De weg naar redding is door Christus alléén7. Niemand kan zelf zijn weg naar de hemel bewerkstelligen, en indien iemand dat kon, zou Christus tevergeefs gestorven zijn, gezien redding dan verkrijgbaar zou zijn door menselijke inspanning. Eigen werken zijn een belediging aan het Kruis van Christus. Moeder Theresa is een van de zovele slachtoffers van de valse kerk van Rome. Indien u dit nu leest, en in haar voetstappen wenst te treden, dan werd u verleid door een vals systeem en u hebt behoefte aan redding. - Dr. Ken Matto.http://www.scionofzion.com/roman_catholicism.htm
Bestaat God echt? De strijd van Theresa
Door Bruce Johnston en Brigid Delaney
30 november 2002

Moeder Theresa, die na haar dood 5 jaar geleden door de paus op het snelspoor werd gezet naar de heiligverklaring, werd 50 jaar lang gefolterd door een geloofscrisis zoals haar geschriften onthullen.

Haar brieven en dagboeken tonen een compleet ander plaatje van de non en Nobelprijslaureate dan haar publieke imago als een vrouw die overtuigd is in haar geloof.

Er wordt in Rome gezegd dat biografieën zullen moeten herschreven worden om rekening te houden met de onthulling.

Het voorheen ongepubliceerde materiaal werd als boekdeel uitgebracht in Italië [zie plaatje rechts]. Het werd verzameld door Rooms-Katholieke autoriteiten in Calcutta, na haar dood op 87 jarige leeftijd.

Moeder Theresa, die tussen de armen werkte van Calcutta, schreef in 1958: “Mijn lach is een grote mantel die een massa pijnen verbergt”. Omdat zij “altijd lachte” dachten de mensen “dat mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde overvloedig waren, en dat mijn gemeenschap met God en de eenheid met Zijn wil mijn hart vervulde. Ze moesten eens weten”.

Moeder Theresa schreef in een andere brief: “De verdoemden in de hel lijden een eeuwige straf omdat zij het verlies van God ervaren. In mijn eigen ziel voel ik de verschrikkelijke pijn van dit verlies. Ik voel dat God me niet moet, dat God niet God is en dat hij niet echt bestaat”.

Het dagblad van Rome “Il Messeggero” schrijft: “De echte Moeder Theresa was iemand die één jaar visioenen had en voor de volgende 50 jaar twijfels - tot aan haar dood”.

Haar jaren van twijfel vallen samen met de periode na de visioenen, toen zij besloot om haar onderwijzende taak op te geven aan een bevoorrechte school in Calcutta om de armen van Calcutta te helpen.

Na haar dood nam de paus afstand van de Vaticaanse regel dat onderzoek verbied voor de zaligverklaring tot vijf jaar na de dood van het subject.

Australische kerkleiders zeggen dat Theresa’s twijfelperiode de zaak van haar heiligverklaring slechts bevordert. Francesco Canalini, de vertegenwoordiger van de paus in Australië zei: “Vele heiligen doorheen de geschiedenis kenden tijden van moeilijkheden. De Boodschap van God is dat vele heilige mensen moeilijkheden moesten tegenkomen, maar zij hebben die bevochten, niettegenstaande de duisternis”.

Een priester van het Columbanus-centrum in Sydney, Cyril Hally, omschrijft de twijfels van Moeder Theresa als de “donkere nacht van de ziel”. “Het is een louteringsproces. Twijfel is een onderdeel van het heiligingsproces”, zei hij, eraan toevoegend dat het ook deel uitmaakt van heiligheid.

“Il Segreto di Madre Teresa” (Moeder Theresa’s Geheim) zal gepubliceerd worden in december.8

The Telegraph, London.
Dit verhaal werd gevonden op: http://www.smh.com.au/articles/2002/11/29/1038386314539.html.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Pantheïsme: De leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van Gods essentie dan een zelfstandige schepping.

2 Context van dit citaat: Jemen wenst de hulp van nonnen maar zij hebben geen kapel en priester(s).

3 Zij bedoelt: wij hebben een priester nodig.

4 Zie Vaticanum II - Constituties: Lumen Gentium - hoofdstuk 2 “Het volk van God” - §16.

5 Universalisme: het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen (Van Dale).

6 Openbaring 20:11-15.

7 Jezus zegt in Joh 14:6: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”. Hand 4:10-12: “… Jezus Christus, de Nazaréner … En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden”.

8 Inmiddels uitgegeven: 200 pagina’s, €12,90. Zie plaatje hierboven.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina