Moet je een BuurtschappenVisie anders organiseren dan een DorpsVisie?Dovnload 12.34 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.34 Kb.

Moet je een BuurtschappenVisie anders organiseren dan een DorpsVisie?

Er was een aanname dat een proces in meerdere Buurtschappen een ander proces zou zijn dan die in een Dorp. Met andere woorden werken in een meervoudig verband zou een ander proces zijn dan in een enkelvoudige situatie.


Tot nu toe was er geen ervaring mee opgedaan in de VKK Gelderland. De vraag van vanavond is: Is er dan ook een andere aanpak nodig gebleken? Het antwoord hoop ik u te geven met ondersteuning van een vertegenwoordiger uit het O-team uit de buurtschappen rond Winterswijk.

Karakteristieken
 1. Alle buurtschappen op één lijn

Dat is niet met alle negen buurtschappen rond Winterswijk gelukt.

Genoeg pogingen, maar 3 van de 9 doen niet mee. Eén was al voorzien (Meddo in 2003/4).

Inmiddels is er wel een buurtschap die vraagt of ze nog mee kunnen doen.

Maar dat stuit op praktische bezwaren, want waar kan men aanhaken?
 1. Het van start gaan samen met meer belangenorganisaties

Alle BO’s moeten hun inbreng kunnen leveren.

Het O-team werd soepel gevormd uit de besturen van de DBO’s. (Dat was een natuurlijk proces. Geen poging ondernomen om een onafhankelijke voorzitter van de werkgroep te gaan zoeken.) Daarmee ontstond er een directe link met de achterban.
 1. De organisatie van het proces

Meer nog dan bij een enkel dorpsproces is goede projectorganisatie van belang: O-team (misschien in dit verband beter te spreken van een Stuurgroep) en Themagroepen met voorzitters.

Dus rond Winterswijk is er hecht O-team ontstaan, dat soms apart, soms vooraf aan een plenaire vergadering met de leden van Themagroepen vergadert.
 1. Het omgaan met de grotere themagroepen

Het kost meer inspanning en uitleg om een grote groep mensen voortdurend bij het proces betrokken te houden. Er vallen gegarandeerd wat mensen af en die moeten weer op het zelfde kennispeil worden gebracht.


 1. Het verloop van het proces

 • Per buurtschap is een startbijeenkomst gewenst en eigenlijk noodzakelijk. In dit voorbeeld: 4 stuks (2 buurtschappen deden samen)

 • De aanpak moet identiek zijn en de verslaglegging ook.

 • Niet teveel Thema’s.

 • Eigenheid van de buurtschap moet zichtbaar blijven

 • Zelfwerkzaamheid van de Themagroepen

 • Het houden van plenaire werkvergaderingen voor de binding
 1. De afronding en de presentatie van de Buurtschappenvisie

Klankborden met belanghebbenden, met de gemeente, met de politiek is niet anders. Er is inmiddels gekozen voor één presentatie en niet per buurtschap. De buurtschappen zullen in hun reguliere vergadering de uiteindelijke teksten communiceren.


 1. De uitwerking

Zoals het zich nu aftekent zullen de Uitwerkgroepen in dezelfde organisatiestructuur verder aan het werk kunnen.

Conclusie

***


VKK Gelderland, Klaas Westerbeek, procesbegeleider pagina van

24 november 2009


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina