Monumentaal, verrassend en in bewegingDovnload 10.04 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte10.04 Kb.

VRIENDEN: GIJSBRECHT VAN AEMSTELPARK=

MONUMENTAAL, VERRASSEND EN IN BEWEGINGHistorie 1958-2015

In 1958 startte de aanleg van Buitenveldert, volgens richtlijnen vastgelegd in het beroemde Algemeen Uitbreidingsplan uit 1934, afkomstig van de gemeentelijke afdeling Stadsontwikkeling. Een ruim opgezette, rechthoekig gestructureerde wijk met veel groen en verbindende waterpartijen was het resultaat. Voor de uitwerking van de centrale parkzone die zich in het hart van de wijk van oost naar west moest uitstrekken – later Gijsbrecht van Aemstelpark genoemd – werd in 1958 een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. De inzending van tuin- en landschapsarchitect Wim Boer (1922-2000) kwam als winnaar uit de bus en het park werd tussen 1958 en 1968 grotendeels naar zijn ontwerp aangelegd. Net als de aangrenzende stadswijk vertoont het park de kenmerken van een nieuw-zakelijke of functionalistische ontwerpopvatting, met een heldere rechtlijnige opzet die bovendien aansluit op het Buitenveldertse stratenpatroon. De belangrijkste noord-zuid verkeersaders door de wijk verdelen het park in een opeenvolging van afzonderlijke kamers. Middenin de grootste, centraal gelegen kamer is een vierkant eiland ingericht als ontmoetingsplek. De toepassing van beton en asfalt in het parkontwerp was destijds een volslagen nieuwigheid. In vakkringen geldt dit modernistische stadspark als een hoogtepunt van na-oorlogse tuinarchitectuur. Het Park is onderdeel van het Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965.

Het park ligt ten noorden van de Van Nijenrodeweg en strekt zich uit tussen de Amstelveenseweg

en de Europaboulevard. Het vormt de groene verbinding tussen het Amstelpark en het

Amsterdamse Bos. De paden hebben de namen: Twikkel, Cannenburg, Hunneschans, De Kamp,

Enzerinck met het Ontmoetingseiland, Hinderstein en Moersbergen. De deelgebieden van het park worden genoemd (van oost naar west): het Speelbos (voorheen het Eikenbos), de Werf, de Eilanden, de Weide en Twikkel. Het park werd in 1963 vernoemd naar Gijsbrecht van Aemstel en in 1987 ingedeeld bij stadsdeel Buitenveldert, tussen 1998 en 2010 was dit bij Zuideramstel. Sinds 2010 valt het park onder stadsdeel Amsterdam-Zuid. Met zijn lengte van 2100 meter is het langer dan het Vondelpark.

Voormalig stadsdeel Zuideramstel wilde het park een betere reputatie geven. Daartoe presenteerde het een paar jaar geleden het evenement Park in Beweging, bedoeld om buurtbewoners inspraak te geven bij de herinrichting van het park. Na deze inspraakprocedure verscheen een rapport over de herinrichting van het Gijsbrecht van Aemstelpark, geschreven door de Dienst Ruimtelijke Ordening in samenwerking met stadsdeel Zuideramstel. Eén van de standpunten uit dit rapport was: de noord-zuid barrières zorgen ervoor dat het park bestaat uit vijf verschillende ruimten. Dit is een gegeven, ook voor de toekomst. Tegelijkertijd is het één park, iets dat tot uitdrukking moet komen. Deze twee gegevens vormden de basis voor de herinrichtingvisie: verscheidenheid en eenheid laten samenkomen.

Om het park voor de buurt interessanter te maken heeft de gemeente in 2007 een herinrichtingsplan vastgesteld, dat in fases wordt uitgevoerd, schijnbaar zonder grote haast. De eigen identiteit van de afzonderlijke kamers wordt stap voor stap versterkt zonder de samenhang van het geheel uit het oog te verliezen. Het netwerk van voet- en fietspaden wordt verbeterd en het groen erlangs wordt in de toekomst plaatselijk teruggedrongen omwille van de zichtbaarheid en sociale veiligheid. Flora en fauna langs de wateroevers krijgen meer ruimte en er wordt naar gestreefd om de gebruiksmogelijk-heden van het park te vergroten. De nieuw-zakelijke ontwerpstijl van Wim Boer’s oorspronkelijke plan uit 1958 wordt bij dit alles zoveel mogelijk gerespecteerd. De heldere rechtlijnige opzet blijft gehandhaafd en de vele inmiddels monumentale bomen blijven bewaard. (Arcam)
Nieuwe inrichting

Als afronding van een eerste fase van deze herinrichting werd in 2008 in een oostelijke kamer van het park de nieuwe stadsdeelwerf van Buitenveldert in gebruik genomen. Dit ontwerp van Claus en Kaan architecten werd in april 2009 onderscheiden met de Gouden A.A.P. (ARCAM/DW). Twikkel bij de Amstelveenseweg is in 2009 opnieuw ingericht met een aanvullende waterpartij, glooiing in de plantvakken en nieuwe beplanting met behoud van de bestaande voet- en fietspadstructuur. Het Speelbos bij de Van Heenvlietlaan werd in het voorjaar 2010 uitgevoerd met avontuurlijke speelplekken en een aanvullende waterpartij. Het Ontmoetingseiland werd in 2012 opgeknapt, in 2014 aangevuld met een nieuw herdenkingsmonument en overkapping van het podium.Aanwezige kunst


  • Ruiten van Frans en Marja de Boer-Lichtveld langs Cannenburg.

  • Liggende figuren (3) van Jan Snoeck op Twikkel.

  • Houten driehoeken van Josum Walstra op Cannenburg.

  • The Long Hum van Theo Niermeijer op Enzerinck oost.

  • Buizenkolom van André Volten op Enzerinck midden.

  • Ruiter van Floyd Dewitt op Enzerinck west.

  • Aldo van Eyck banken op de Eilanden

  • Julianaboom op de Weide, herdenkingsmonument '40-'45.

  • Herdenkingsmonument van Mischa Rakier op het Ontmoetingseiland

  • De Levensboom van Angie Abbink op het Ontmoetingseiland.

Bruggen

De bruggen in het park verdienen vermelding. Brug 805 bij Cannenburg kreeg in oktober van 2014 de naam: Gwijde van Henegouwen. Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, heeft Amsterdam in 1306 stadsrechten gegeven. Voor zover valt na te gaan heeft hij hiervoor nooit enige blijk van waardering gekregen. Straatnamen in de omgeving van de brug zijn ontleend aan middeleeuwsebaljuwen en heren van Aemstel. Voorbeelden hiervan zijn Gerrit de Boele, baljuw van Amstelland enWaterland van 1354 tot 1355, en Willem van Weldamme die dezelfde functie had van 1392 tot 1395.Gijsbrecht van Aemstel, heer van Aemstel, naar wie het omgevende park is vernoemd, en Gwijde hebben elkaar persoonlijk gekend.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina