Morgenboeken Warmond Inv nr. 8147b Morgenboek Warmond 1656Dovnload 122.59 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte122.59 Kb.
Morgenboeken Warmond
Inv.nr. 8147b
Morgenboek Warmond 1656 (paginnanummering van mezelf)
(op achterkant omslag:)
recept. 25 decemb. 1656
(blz. 1)
Blaffaert ende Morgenbouck van alle de landen ende vaste goederen gelegen inde Heerlicheijt van Warmont gelegen, daer mede ijder een inde ongelden achtervolgens t’Redres vañ verpondingen moet contribueren als volght, gemaect inden jare 1656 /
Oosteijnde
Adriaen Willemsz. bruijct de woninge van Jonch.r van Alckemade - xviij mor: v hont Lvij R.

Noch de Does - iiij mor: iij hont

Noch van Willem Crijnsz. - v hont L Roe.

Eijgen - ij mor: j hont xix Roe.

Noch eijgen - ij mar: j hont L Roe.

Bruijct van t’gasthuijs - ij mor. iiij hont


(blz. 2)
Willem Jansz. Kercklaen - iij hont

Noch eijgen - j morgen

Van Rheinsburgh - viij mar: j hont

Vanden Heer van Warmont - j hont

Vande kerck - ij mor: j hont Lxxiiij Roe.

Vande Abdije vander Lee - iij mor: ij hont


Willem Crijnsz. wed.e het erve van seecker huijsgen bijde kerck - L roeden
Sijmon Corn. Sijmonsz. sijn hofstede - j mor. v hont

Noch de kroft - j mor. iij h. L Roe.


(blz. 3)
Noch van Pieter Maertsz. - j margen

Eijgen - ij mr. ij hont Lxxiiij Roe.

Noch eijgen leen - j mr. j hont
Claes Corn. tot Sassenhem de Does - ij mr. iiij hont
Wouter Dircxsz. van Vianens wed.e eijgen den Burgh - j hont
Jacob Jansz. Cluft de woninge - j mr. v hont

Eijgen - ij mr. iiij hont

Noch eijgen - j mr. L Roe.

Noch eijgen - iiij hont


(blz. 4)
Noch eijgen - j mr. j hont

Noch teellant - iij hont

Noch vander Lee - v mr. v hont Lxiiij roe.

Noch vande Falide bagijnen loco Philips Sijmonsz. - j mr. xv roe.

Noch van Oude Jan - j mr. v hont

Noch loco Leendert Jacobsz. - v mr. ij hont xLij roe.

Vande selve - iij hont viij roe.

Noch vande selve teellant - j hont L roe.

Noch vande selve - xxxvj roe.

Noch vande selve in Swamburgh - j mr. iij hont L roe.


(blz. 5)
Jan Jansz. Naerdenburgh eijgen met de kerck - v hont

Noch eijgen - iij hont

Noch eijgen - vj mr. xCj roe.

Noch eijgen op Arckerleede - j mr.

Noch de Koijkamp - ij mr. j hont xxviij roe.

Noch van Willem Jansz. - ij mr. ij hont


Jan Jansz. Linde teellant - iij hont L roe.

Noch met de kerck - j mr. Lroe.

Noch Steijnshorn - iij hont xCj roe.

Noch eijgen - j mr. v hont xCj roe.

Van Rheinsburgh - j L Roe.

Van Willem Jansz. - j mr. v hont

Noch het erff van t’cleijn huijsge - j hont
(blz. 6)
Den Heere van Warmenhuijsen - ij mr.
Jacob Pietersz. Sterrevelt de hoffstede - iij mr. v hont xCij roe.

Noch den Bergh - iiij hont

Noch teellant - ij hont xxv roe.

Noch van Henrick Jan Coppen - j mr. ij hont Lxvij roe.


Pieter Arentsz. bruijct van t gasthuijs - iij mr. v hont xLvj roe.

Noch op Normeer - ij mr. iij hont xxxij roe.

Noch den bergh - iiij hont

Noch teellant - ij hont xxv roe.


(blz. 7)
Noch inde Waert - j mr. ij hont L roe.

Noch van Pieter Jansz. - j mr.

Vande kerck - iij hont
Cornelis Willempsz. van Alphen eijgen - ij mr. iij hont

Noch eijgen - j mr. iiij hont

Noch van Trijn Hendricx - j mr. j hont Lxxv roe.
Jan Pietersz. Rousch - ij hont Lxxv roe.

Vanden Heer van Warmont - iij hont L roe.


Claesgen Pietersdr. - j mr. ij hont xxv roe.
Sijmon Sijmonsz. erve - j hont
(blz. 8)
Jan Cornelisz. hoffstede - vj mr. ij hont xxij roe.

Teellant vande Heer van Warmont - j mr.

Van Maerten Jansz. - ij mr. iij hont L roe.

Eijgen - iij mr.

Noch eijgen - ij hont L roe.
Dirck van Campens wed.e loco Jan van Lijn eijgen - j mr. v hont Lxxxij roe.

Leen loco de kerck - iij hont

Van Nieulant - j mr. v hont

Achter de moolen - j mr. iiij hont

Bijde molen - j mr. iiij hont

Noch achter de moolen - ij mr. v hont L roe.


(blz. 9)
Noch van Wijven Hendricx - j mr. ij hont

Van Bont - j hont L roe.

Van Jacob Rousch - v hont
Leenaerd Corn. hoffstede - ij mr. xvij roe.

Teellant neffens de laen - L roeden

Noch vanden Heer van Warmont - v hont

Noch op Sweijlant met de kerck - v hont

Vande Abdije vander Leede - j mr. iiij hont Lx roe.

Vande kerck - v hont

Noch op Arckerleede - j mr. ij hont L roe.

Van Maerten Jansz. - ij mr. j hont Lxxxj roe.

Eijgen - iij mr. ij hont
(blz. 10)
Den Heere van Warmont sijn Ed.ts Hoff - v mr. ij hont

Noch achter de huijsinge - j mr. j hont

Noch den groten boomgaert - ij mer.

Noch den elstacker - j mer.

De vogelkoij - ij mr.
Willeboort Sijmonsz. hoffstede - j hont

Vanden Heere van Warmont de Petcamp - j mr. iiij hont L roe.

Vanden selven - j mer.
Isbrant Sijmonsz. vanden Heere van Warmont - vj mr. iij hont

Vanden selven teellant - ij hont


(blz. 11)
Noch vanden selven teelant - iiij hont

Vande kerck - ij mr. j hont L roe.

Van Arent Verhooch - j mr. iij hont xxxj roe.

Vander Leede - ij mr. vj roe.

Eijgen - j hont

Noch eijgen - iij hont


Frans Oude Jans hoffstede - iij hont

Vande wed.e van Jan Sijmonsz. - iij mar.

Noch opde Zijll - iij mr. ij hont L roe.

Vande kerck - iij hont 75 roe.

Vande Abdije op Normeer - j mr. v hont L roe.

Van Corn. van Dorp - ij mr. j hont


(blz. 12)
Vande Heer van Warmont teellant - ij mr. j hont L roe.

Vande selve den Hoorn - ij mr. ij hont L R.

Vande selve - ij mr. iiij hont L roe.

Vande selve - iij mr.

Vande selve - j mr. iiij hont Lxiij roe.

Vande kerck - j mr. ij hont L roe.


Jacob Jansz. vander Coijs wed.e vanden Heere van Warmont - j mr. v hont

Vanden selven teellant - iij hont

Vande selve den Hoorn - j mr. j hont L roe.
(blz. 13)
Vande Abdije ter Lee - vj mr.

Vande kerck - ij mr. L roe.

Van Anna Willems - j mr.
Jacob Rousch vervallen hoffstede - j mr. iiij hont L roe.

Bij erffenisse van sijn vader - iij mr. j hont L roe.

Van Dirck Gerritsz. Voet - iij mor. j hont

Eijgen - iiij hont

Noch op Wielmakers sloot - ij mr. iij hont

Noch van Gerrit Voet - j mr. v hont L roe.

Van Pieter Martensz. - j mr. ij hont

Van Jonch.r van Pinsen - j mr. ij hont xCiij roe.


(blz. 14)
Teellant van Anna Willems - iij hont

Noch van Anna Willems - j mr. iiij hont


Jan Fransz. eijgen van Jan Claesz. - ij mr. ij hont L roe.
Magdaleentge Pietersdr. haer hoffstede - j hont

Bruijct vande Heer van Haserswoude - ix mer.

Eijgen de Nicker - iij hont

Opde Nessloot - j mr. ij hont

T Ganse Weijtge - j mr. iiij hont
(blz. 15)
Noch Vinckenhoorn - ij mr. ij hont L roe.

Noch opde Diepe Leede - ij mr. ij hont

Noch de Groote Sutse - j mr. ij hont Lij roe.

Noch van Jonge Engeltge - ij mr. L roe.

Noch vande selve - ij mr. v hont

Noch eijgen - j mr. ij hont Lij roe.


Claes Jansz. Lutsenburgh sijn hoffstede - iij hont vij roe.

Noch van sijn grootmoeder - j mr. iiij hont xiiij roe.

Van Jan Sijmonsz. - v hont Lxiiij roe.

Van Seger en Dammas Claesz. - ij mr. v hont L roe.

Vanden Heer van Warmont - j mr. L roe.
(blz. 16)
Vanden Heer van Warmont - j mr. j hont

Van Claes Jacobsz. - ij hont L roe.

Van Jan Thonisz. - j mr. ij hont

Vande selven opde Laeck - j mr. v hont

Noch vanden selven - j mr. v hont Lxxiiij roe.

Noch vande selve - v hont

Noch van Adriaen Jacobsz. - ij mr. Lxxv roe.

Noch eijgen - ij mr. j hont xxxiij roe.


Dammas Jansz. Lutsenburgh - iij mr. v hont xxx roe.
Thonis Jansz. Lutsenburgh van sijn vader - j mr. j hont
(blz. 17)
Noch - iiij hont Lxx Roe.

Vande selve - j mr. xxx roe.

Noch - j mr. ij hont xLix roe.

Noch eijgen - iij hont


Annetge Thonisdr. - j hont xx roe.
Den armen van Warmont t lant van Foijt Pietersz. - j mr. iiij hont
Jan Thonisz. sijn hoffstede - xxviij roe.

Eijgen opt Molengadt - j hont xxxviij roe.

Van Pieter Jansz. - iij hont

Van Pieter Huijbertsz. - ij mr. Lxxv roe.


(blz. 18)
Pieter Thonisz. vanden Heer van Warmont - j hont L roe.

Uijt de hoffstede van Henrick Huijgen - vj roeden

Van Foijt Cornelisz. - j mr. v hont

Van deselve - j mr. iiij hont L roe.


Philips Sijmonsz. eijgen - Liiij roe.

Noch eijgen - j mr. ij hont

Noch eijgen - j mr. iij hont

Bruijct van Petronella van Oostrum - j mr. j hont L roe.

Vande kerck - j mr. iiij hont

Opde Nes - j mr.

Van Kintsen - ij mr. iiij hont L roe.

Van Jannetgen Corn. - iij mr. iiij hont


(blz. 19)
Jan Pietersz. Groenendijck loco Cornelis Jansz. Kraens kinderen, haer hoffstede - v hont xvij roe.

Noch op Swamburgh - j mr. j hont L roe.

Van haer moeij - ij mr. iiij hont

Vande kerck - iij hont Lxxv roe.

Van deselve - ij mr. ij hont

Van Gillis van Heussen - ij mr. v hont

Van deselve - iiij mr. v hont L roe.

Vanden Heer van Warmont - j marg.

Van Jacob de Jongh - v mar.

Vande Pastorije - ij mr. L roe.

Eijgen - j mr. iiij hont L roe.
Saecker Corn. vande Abdije - j mr. j hont

Van Jonch.r van Naeltwijck - ij mr.


(blz. 20)
Noch eijgen - ij hont xxv roe.

Van Cornelis Rousch - iij hont

Noch eijgen - j mr. iij hont L roe.

Noch eijgen - iij hont


Jan Mouringsz. het erffge van Huijch Hendricxsz. - Lxviij roe.

Eijgen teelant - j hont L roe.

Opde Diepe Leede - ij mr. iiij hont

Van Buijtenwech - ij mr. ij hont xxv roe.

Vanden Heer van Warm.t - j mr. j hont

Eijgen - ij mr. j hont

Van Pieter Vechtersz. - j mr. iiij hont
(blz. 21)
Thonis Dammisz. hoffstede - j mer. iiij hont L roe.

Vanden Heere van Haserswoude - j hont

Van deselve Hoochaken - j mr. j hont L roe.

Vant Gasthuijs - iiij mr. iiij hont L roe.

Eijgen de Binne Nes - j mr. iiij hont

Vant Gasthuijs - ij mr. ij hont

Vande kerck - j mr.

Van Henrick Huijgen - j hont L roe.

Noch in Sijmontges Polder - ij mr. ij hont

Noch Jan Doenen Camp met de Pastorije - ij mr. j hont xxv roe.

Noch van Buijtewech - ij mr. ij hont xxv roe.
Sijmon Jansz. hoffstede - j hont xij roe.

Eijgen met meer anderen - ij mr. ij hont

Van Rhijnsburgh - iij hont
(blz. 22)
Wilhem Jansz. Kintsen erve - xx roe.

Vanden Heer van Warmont - iij hont Lxxv roe.


Saecker Thijsz. erffpacht - iij honden
Arien den Dienders erve - L roeden
Jacob Corn. Conings hoffstede - v hont L roe.

Eijgen int Cortelant - iij hont


Dirck Cornelisz. Entepoel vande pastorije van Warmont - j mr. iij hont

Van Rhijnsburgh - iij mr. iij hont

Vande Pastorije - j hont L roe.
(blz. 23)
Eijgen van Ghijsbert Jacobsz. - iij hont

Bruijct van Arijen Jacobsz. - ij hont L roe.

Noch van Jannetgen Roscam - j mr. iij hont

Van Rheinsburgh - ij mr. ij hont


Gerrit Corn. Entepoel vande woninge vande Pastorije kerck - ij hont L roe.

Vande Heer van Warmont - iij hont

Van Rheinsburgh - iij mr. j hont L roe.

Noch eijgen - j mr. ij hont


Cornelis IJperlaen het erff van Niesge - xxv roe.

Vande kerck en Heijligengeest - iiij hont xx roe.

Bruijct de Loet - ij mr. j hont
(blz. 24)
Vande Pastorije - j mr.

Van Rheijnsburgh - iiij mr. iiij hont

Van Claes Jansz. - j hont xxv roe.
Gerrit Jansz. van Sijp hoffstede, H: Geest en kerck - ij hont L roe.

Vande Heer van Warmont - j hont

Vant Block - j mr. j hont L roe.

Vander Leede . iij mr.

Van Annetgen Engels - iij mr.

Van Herman en Engel Dammisz. - iiij mr.

Vande kerck - ij mr. ij hont
Engel Jansz. van Sijps erff - L roeden

Vander Leede - ij mr. ij hont


(blz. 25)
Jacob Ghijsbertsz. vander Codde erve - j hont ij roe.

Eijgen - ij mr. Lxxx roe.

Noch eijgen - j mr.

Noch eijgen - ij mr. j hont Lxxxiiiij roe.


Cornelis Ghijsbertsz. vander Codde sijn erff - j hont xxx roe.

Van Nicolaes Barthoutsz. - ij mr. iiij hont L roeden

Teellant van Verhooch - iij hont L roe.

Noch - j mr. iij hont

Van Huijch Gerritsz. - ij mr. ij hont

Van Magdaleen Barthoutsz. (sic) - j mr. iiij hont

Vant Capittel - ij mr. Lxxxij roe.
(blz. 26)
Cornelis Thijsz. hoffstede - iij hont

Eijgen - iiij mr. j hont

Noch eijgen - j mr. j hont L roe.

Vande kerck - ij hont L roe.

Noch eijgen - ij hont L roe.

Van Matthijs Jacobsz. - j mr. L roe.

Noch de Petkamp - j mer.

Van Floren Margen - v hont

Van Cornelis Sijmonsz. - iij hont

Noch in Hemmeer - ij hont Lxxiiij roe.


Thonis de Lijndraeijer eijgen - xL roeden
(blz. 27)
Gerrit Jansz. Kercklaen - Lxxxj roe.

Van Jannetgen Pieters - j hont

Bij St. Anthonis - Lxxxviij roe.

Vanden Heer van Warmont - L roeden

Van Rhijnsburgh - Lxxv roe.n

Van Jan Claesz. - ij mr. iiij hont L roe.


Hillegont Hendricx erff - Lxxx roe.

Noch - Lxxxj roe.

Noch - j hont

Noch - Lxxxviij roe.

Vanden Heer van Warmont - L roe.

Noch - j hont L roe.

Van Rheinsburgh - Lxxv roe.

T’erffge van t’Cleijn Huijsge - v roe.


(blz. 28)
Pieter Mouringsz. erve - xxxij roed.

Vande kerck - iiij hont

Van Boumans erffgen. - iij mr. ij hont L roe

Eijgen - j hont L roe.

Van Cornelis Pieter Hansen - j margen
Cornelis Claesz. Kneu - xx roeden
Sijmon Backers erve - j hont
Jan Pietersz. vanden Bosch - Lxxxiiij roe.
Jacob Huijgensz. erff - xxiiij roe.
Pieter de Cuijpers erff - vij roe.
(blz. 29)
Terff gecomen van Maritgen Willeboorts - xiiij roe.
Jan Willeboorts erff - v roe.
Willem Barentsz. Erff - xix roe.
Jan Pietersz. Conings erff - xviij roe.
Gerrit Dircxsz. Voet erff - xxxix roe.
Loco Jan Rietvelt - xxiiij roe.
Het erff van Jan Gerritsz. Cranenburgh - x roe.
Loco Meltsen Pieters - viij roeden
(blz. 30)
Aernout Caens erff - xiiij roe.
Corn. Harmensz. Schaep - iij roed.

Noch t’erff van Rosenburg - x roe.


Mr. Willem de la Barbe huijs - (geen maat)
Pieter Foijtens erve - xxiiij roe.
Jan Jansz. Linnewevers huijs - xvij roe.
Jan Adriaensz. Backers erff aende Lede - viij roe.

Noch het erff van sijn huijs ende daer achter - xCviij roe.


(blz. 31)
Jan Adriaensz. Scheepmaeckers erff - Lxxv roe.
Thijs Meusz. en Jan Thonisz. erff - Lxxv roe.
Pieter Claesz. erff - j hont Lxvj roe.
Dirck Josepsz. erff - xx roe.
Cornelis Dircxsz. Cranenb. erff - Lij roe.
Gerrit Bouwensz. erff - xLv roe.
Hendrick Gerritsz. erff - j hont v roe.
(blz. 32)
Gerrit Jansz. Maet - ij hont

Noch loco Claes Thijsz. - j mr. ij hont


Thuijs van Gerrit den Haen (geen maat)
Jan Jacobsz. vander Linde erff - xvij roe.

Het erff vande Gorterije - xxij roed.

Eijgen in Swamburgh - j mr. v hont

Bruijct van Jannetgen Corn. - j mr. iiij hont L roe.


Jacob Jansz. Gorter (geen maat)
(blz. 33)
Frans Jansz. erff - xiij roeden
Gerrit Jansz. Beuckelaers erve - iij hont xxxviij roeden

Van Jacob de Jongh - v mr.

Vanden Heer van Warmont - j mr.

Van Rhijnsburgh - x mr. iiij hont L roe.

Vander Leede - ij mr. vj roe.
Barent Jorisz. erff - xL roeden
Bartholomees Dircxsz. erff - xxxiiij roe.

T’erff van Beuckelaer - xL roed.

Uijt de hoffstede van Annetge Engels - xx roe.
(blz. 34)
Kerck van Warmont erff - xx roe.
Wouter IJsbrantsz. loco Jan Gerritsz. Cranenburgs erff - ij hont xij roe.

Noch loco Rosenburgh - xxx roed.


Goede Heers erff - xiij roe.
Dirck Bartholomeesz. huijs en erff - xxv roe.
Willem Jansz. Cluft de hoffstede - j hont xx roe.

Eijgen op Normeer - j mr. iij hont


(blz. 35)
van Jacob de Jongh - iij mr.

Eijgen - ij mr. iij hont

Van Magdaleen - j mr. j hont

Van Neeltgen Willems - j mar.

Van deselve - iij mr.

Van Corn. Jacobsz. Rousch - j mr. v hont

Van Aechgen Jans - j mr. v hont
Pons Dircxsz. erve - Lxviij roe.
Dirck Bartholomeesz. loco de kinderen van Pons Dircxsz. (geen maat)
(blz. 36)
De kerck - ij mr. iij hont Liiij roe.
Dammas Corn. erff - xx roe.
Cornelis Willemsz. Schoenmakers erff - xxviij roe.

Noch sijn erff - xxiij roe.

Noch van Costernees (sic) - ix roe.
Arent Brieffs erff - Liij roe.
Mr. Christiaens erff - Lxxv roe.

Noch van Camerlijn - xxv roe.


Lijsbeth Jans erff - xij roe.

Noch den erff opde Veersloot - xij roe.


(blz. 37)
Gerrit Dircxsz. Sichgels1 erff - Lxj roe.

Van Jacob de Jongh - ij mr.

Vanden Heer van Warm.t - iij hont
Anna Jans van wegen den Heer van Alckemade - xxxvj roe.

Van Dams weduwe - L roe.


Gerrit Harmensz. vander Spoors erve - L roe.

Dammas Corn. Boons erff - j hont

Van Diewertgen Huijgen - iij hont
Corn. Dircxsz. Seemans erff - Lj roe.

Van Diewertgen Huijgen - iij hont


(blz. 38)
Bouwen Adriaensz. erff - xx roe.

Uijt de hoffstede van Henrick Huijgen - xLvj roe.


Aeltgen Adriaens erff - viij roe.
Corn. Tijsz. loco Jan Boij - xv roe.
Cornelis Claesz. Kneu vañ weesen - iiij hont xx roe.
Huijch Jacobsz. erff - xLij roe.

Loco sijn moeder - xix roe.


Cornelis Jacob Heijmansz. de hoffstede - j hont xxv roe.

Vanden Heer van Warmont - vj mr. iij hont


(blz. 39)
Van dselve - viij mr. iij hont Lxxxvj roe.

Van d’selve - iij hont L roe.


Pieter Colijn, huijs en erff - j hont xxv roe.
Jan Jansz. Broer eijgen - ij mr.

Vande huijssitten - iij mr.

Vander Lee - j mr. L roe.

Van dselve - iij hont

Anthonen Weij - ij mr. iij hont
Cornelis Maertensz. hoffstede - Lxviij roe.

Van Annetgen Engels - iiij mr. xiiij roe.

Vande kerck - j mr. iij hont xxv roe.

Vande arme weesen - ij mr. iiij hont L roeden


(blz. 40)
Aelbert Cornelisz. erve - xxiiij roe.
Jan Baes erff - xv roe.
Seger Adriaensz. erff - xiij roe.

D’selve - iij roe.


Berck Aertsz. erff - xxxv roeden
Den Delvenaer - xij roe.
Jacob Verma loco Melsen Pietersz. - xij roe.
Pieter de Gaijs erff - xxvj roe.
Jan Gerritsz. Schenaerts erff - xxviij roe.
(blz. 41)
Adriaen Jacobsz. erff - xCviij roe.

Van Claes Jansz. Lutsenb. - j mr. iiij hont L roe.

Vande kerck - v hont L roe.
Aechgen Jans erve - Lxxiiij roe.
Maritgen Jans erve - xxxj roe.
Pieter de Grees erff - xv Roe.
Trijntgen Adriaensdr. - xvj Roe.
Herman Ghijsberts erve - xvj Roe.
Salomon Jacobs erve - xxviij roe.
Willem Barthoutsz. hoffstede - ij hont

Van Willeboort Sijmons kinderen - ij mr. v hont L roe.


(blz. 42)
Vande weesen tot Leijden - ij mr. v hont L roe.
Thijs gerritsz. erve - xv roe.
Coen Lenaerts erve - xv roe.
Jan Sijmonsz. erve - xxiiij roe.
Dirck Claesz. erve - xiiij roe.
La Mairs erve - xxxiiij roe.
Abraham de la Barbe loco Pootman - xxj roe.

Loco de Kuijper - vij roe.

Loco Ael Schoonkint - vj roe.

Bonten Os - xiii roe.

Loco Charles - viij roe.

Loco Bont - x roe.


(blz. 43)
Loco deselve - xij roe.

Loco Maritgen Francken - xx roe.


Sacharias Jansz. weeskints erven - Lij roe.
Cornelis Henricxsz. Papou - xij roe.
Jacob Corn. herberge - j hont
Steven Jansz. erve - ix roe.
Benjamin Sampson - xvij roe.
Dirck Bentman - vj roe.
Jan Cortsz. (sic) erve - xxj Roe.
Willem Dammisz. wed.e erve - xvj roe.
Dirck Corn. Boons erve - xvj roe.
(blz. 44)
Samuel Verkinderen erve - viij roe.
Nathanel de la Peere erve - xxviij roe.
Jan Gerritsz. erve - xij roe.
Willem den Deckers erve - xx roe.
D’Heer Thiman Sprongh sijn erven - Lxxxviij roe.

D’selve een erff - vij roe.


Pieter Willemsz. erve - vij roe.
Roockge Corn.dr. erve - vij roe.
Jan Pietersz. Brederode erve - xLiiij Roe.
Thonis Jansz. Smits erve - xLiiij Roe.
(blz. 45)
Aeltge Maertens erve - vj Roe.
Egbert Everts erve - vj roe.
Pieter Jansz. Backers erve - xviij roe.

Loco de glasemaker - xij roe.

Loco Leentge Cornelis - vj roe.
Huijbert Corn. den Haen erve - xij roe.
Hendrick Aerts erve - iiij roe.
Jan Jansz. Smitgen - v roe.
Lijsbeth Huberts erven - xv roe.
Joost Rietvelts erve - xv roe.

Noch loco Jan Boij - x roe.


Willempge Willems loco Jan Boij - xx roe.
(blz. 46)
Abraham Sareijen erve - xxij roe.
Mr. Corn. inde 7 huijsen huijs (geen maat)
Grietge Smits erve - xij roe.
Jacob Slingelants erve - Lxxv roe.

Vande kerck - iij hont

De Does van Verhooch - iiij mr. v hont L roe.

Van de wed.e van Jan Oude Jan - ij mr. iij hont


Lenart Dammisz. - xxx roe.

Van Foijt Cornelisz. - iij mr. L roe.

Van van Baerle - j mr. v hont Lxxxij roe.
Louris Jansz. erffgenamen - xxiij roe.
Cornelis Huijbertsz. erve - xxxiij roe.
Corn. Jansz. Hopmans erve - xx roe.
(blz. 47)
Maritge Cornelis erve - xxv roe.
Jan van Deventers erve - xx roe.
Frans Thijsz. erve - xxx roe.
Dirck Heijmansz. erve - xiij roe.
Cornelis Stapwechs erve - xx roe.
Jacob Jansz. Schewis erve - xx roe.
Jan Engelsz. erve - xx roe.
Het erve van twee huijsen - vj roe.
Bonts erve - xxv roe.
Van Laurens Jansz. - xxviij roe.
Het erve van Huijch Metsel: - vj roe.
(blz. 48)
Vanden Tonder - vj Roe.

Van Cornelis Bolsen - Lxxv roe.

Van Jan Arentsz. Backer - Lxxx roe.

Vande kerck - ij hont L roe.

Huijch Hendricxsz. erven - x roe.

Loco Pieter Foijten - xv roe.

Jan Clufts hoffstede - j margen

Eijgen - iij hont

Vande kerck - iiij hont L roe.

Vande selve - j mr. L roe.

Van Bont - j hont

Van Adam Verduijn - iij mr. iij hont


(blz. 49)
Jan Dircxsz. hoffstede - ij hont
Huijch Adriaensz. - iij hont

Van Sijmons kinderen - iij hont L roe.

Van d’selve - iij mr. j hont Liij roe.

Van Adam Verduijn - v mr. ij hont

Vande kerck - ij mr. iij hont

Van deselve - j mr. j hont

Noch van deselve - ij mr. v hont Lj roe.

Vande selve op Sweijlant - j mr.

Van d’selve - iij mr. iiij hont L roe.

Van dselve - j mr.

Vande Heer van Warmont - ij mr. j hont

Noch - ij hont

Vande kerck - ij mor. j hont
(blz. 50)
Jan Jacobsz. Wassenaer erff - xv roed.

Eijgen - iij hont

Vande kerck - iij hont L roe.

Van Buijtewegh - v mr. v hont L roe.


Van Dams hoffstede - iiij hont

Noch bij Broeder - j mr. j hont

Op Wielmakers sloot - ij mr. iiij hont

Opde Grote Sloot - j mr. iij hont


Jonch.r van Wassenhovens erf - j hont
Pieter Corn. Segersz. hoffstede - j mr. j hont L roe.

Noch - ij mr. ij hont L roe.

Noch - j mr. iiij hont Lxviij roe.
(blz. 51)
Noch inde Waert - iij mr. iij hont

Noch opde Laeck - j mr. iij hont

Van Kets erffgenamen - j mr. iij hont

Vande kerck - j hont L roe.

Van Jan Rousch - iij hont

Van deselve - j mr. j hont

Van deselve - iij mr. iiij hont L roe.
Jannetgen Corn. hoffstede - iij hont

Vande kerck en Rhijnsburgh - ij mr.

Eijgen - iiij mr. v hont

Van Huijch Jacobsz. - j mr.

Eijgen - j mr. v hont xCv roe.

Van Pieter Vechtersz. - iij mr.


(blz. 52)
Vande selve - j mer.

Noch eijgen - ij mr. iij hont


Jeroen Willemsz. hoffstede - ij hont L roe.

Teellant - ij hont xxv roe.

Eijgen - iij hont

Van de kinderen van de Bije - iij mr.

Van Jannetgen Cornelis - iij hont

Vande kerck - j mr. j hont


Jan Los erve - L roe.
Jan Gerritsz. erve - j hont
(blz. 53)
Mouringh Heijmansz. hoffstede - iiij hont

Eijgen mette kerck - iiij hont

Van d’selve - ij hont

Van deselve - j hont

Vanden Heer van Haserswoude - iij mr. iij hont

Eijgen - j mr. v hont xCiiij roe.

Van Corn. Rousch - iiij hont

Van Barbera Foijten - j mr. iiij hont L roeden

Vande Heer van Haserswoude - iij mr.

Van Jacob Rousch - iij hont L roe.

Van Duijfgen Cornelis - iiij mr.

Van Sijmonsz. kinderen - ij mr. ij hont

Van deselve - j mr. ij hont

Noch - ij mr. v hont


(blz. 54)
Pieter Liclaesz. hoffstede - v hont

Teellant - iiij hont L roe.

Teellant - j mr. j hont L roe.

Teellant - j mer.

Eijgen - vij mr. iiij hont

Noch eijgen - iiij mr. j½ hont L roe.

Noch eijgen - iij mr. iij hont

Noch eijgen - ij mr. j hont

Vande kerck - iij hont L roe.

Opde Nessloot - j mr. v hont

Noch eijgen - j mr. v hont

Noch eijgen - v hont


(blz. 55)
Noch eijgen - iiij mor. iij hont

Noch eijgen - iij hont L roe.

Noch eijgen - ij mr. ij hont xC roe.

Noch - iiij mr.

Noch eijgen - j mr. j hont

Teellant - j mr.

Van Montfoort - iiij mr.

Van deselve - ij mr. j hont


Crijn Dircxsz. erve - Lxxv roe.
Crijntge Cornelisdr. erff - xxv roe.
(blz. 56)
Cornelis Thijmansz. de hoffstede - j mer.

De Hooge Weijde - vij mr. iij hont

De Croft - ij mr. L roe.

Van Claes Willemsz. - ij mr. ij hont

Van deselve - ij mr. j hont

Van deselve - ij mr. L roe.


Ghijsbert Willemsz. hoffstede - j hont

Achter de Hooge Weijde - ij mr. iij hont

Eijgen - iij hont

Vanden Heer van Haserswoude - j mr. iij hont

Vanden selven - v hont
(blz. 57)

Adriaen Gerbrantsz. erve - L roe.

Teellant - iij hont

Noch een erve - xx roe.


Cornelis Dircxsz.Deecken - L roe.

Teellant van Bont - j hont L roe.

Van Lenard Dammisz. - iij hont

Vanden Heer van Warmont - v hont

Vande Pastorije - j hont L roe.
Claes Thijsz. hoffstede - j hont

De Osseweijde - iij mr.


(blz. 58)
Van Gerrit van Griecken - ij mr. iiij hont L roe.

Opde Nessloot - ij mr. iij hont L roe.


Cornelis Pietersz. van Zijp sijn erve - Lxx roe.

Uijt de woninge van Lochorst - j mr.

Vande Heer van Haserswoude - iij mr.

Vanden selven - j mr. v hont

Tschoelant - iiij hont L roe.

Van Clinckenbergh - j mr. ij hont


Dirck Danielsz. hoffstede - j hont L roe.

Vant weeskint - iij hont

Van Jan Scheur - ij mr.
(blz. 59)
Cornelis Jacobsz. Roussch erff - iij hont

Van Aris Jansz. - ij mr. j hont L roe.

Noch loco Pieter Corn. Back - iij mr. iiij hont
Thonis Jacob Heijmansz. - iiij hont L roe.
Jacob Heijmansz. - ij mr. iij hont
Ghijsbert Pietersz. van Sijp tHoff van Lockhorst - v mr. v hont

Bruijct de woninge - xx mr.

Teellant - iij hont

Noch teellants - ij hont xxv mr.

Noch eijgen - ij mr. j hont
(blz. 60)
Jan Jacobsz. Rousch hoffstede - j mr. iiij hont L roe.

Teellant - iij hont

Aert Tollen Lant - j mr. v hont L roe.
Dirck Rousch hoffstede - v hont xCvj R.

Eijgen - j mr. j hont L roe.

Vande kerck - j mr.

Van deselve - ij hont L roe.

Noch eijgen - iij mr. j hont

Noch eijgen - iij hont

Noch eijgen - j mr. v hont
(blz. 61)
Pieter Jansz. Verdell - iij mr. iij hont L roe.

Noch - ij mr. j hont


Hendrick Jacobsz. wed.e - iij mr.
IJsbrant Corn. hoffstede - ij hont

Van Matthijs Jacobsz. - j mr. v hont

Van Pieter Florisz. - ij mr. iij hont

Eijgen - iij hont

Van Magdaleen - j mr. v hont

Van d’selve - ij mr. ij hont L roe.

Vande selve - ij mr. iiij hont xxv roe.

Van Adriaen Jacobsz. - ij mr. iij hont

Eijgen - iij hont xxiiij R.
(blz. 62)
Douw Jansz. van Vander Laen - iij mr.

Van dselve - j mr. j hont

Vande selve - v hont L roe.

Van deselve - iij hont

Van d’selve - iiij hont

Bruijcker en eijgen - viij mr. iiij hont L roe.

Noch - j mr. iij hont

Noch van Sijmon - ij mr. iij hont


Cornelis Jacobsz. vande Pastorije - ij hont

Vanden Heer van Warmont - iiij hont xx roe.


(blz. 63)
Cornelis van Swanenburghs erve - j hont Lxviij Roe.
Maritgen Maertens kinderen - Lxxxiiij roe.
Joost Vermaes eijgen - (geen maat)
TLage Lant
Cors Jorisz. vande abdije vander Lee - ix mer.
Jan Vos vande abdije van Rheinsburgh - v mr.
(blz. 64)
Vogelskamp
Cornelis Jansz. erve - L roe.
Frans Lenaertsz. erve - j hont
Jan Vos erve - L roe.
Dirck Jansz. erve - j hont
Fairhil
Princes haer huijs - (geen maat)
Jacob Claesz. huijs - (geen maat)
De wed.e van Jan Jansz. hoffstede - ij mor. v hont L roe.

Vanden Heer van Warm.t - j mr. iij hont


(blz. 65)
Eijgen - j mr. iiij hont

Vander Lee - iij mr. ij hont

Van d’selve - iij mr.

Vande selve - ij mr.


Theus Jansz. de werff - ij mr. ij hont

Loco Jacob Coenen - j mr. iij hont

Loco Corn. Bruijnen - j mr. iij hont

Noch - ij mr. iij hont

Noch - j mr. iiij hont
Jan Arisz. van Lijsbet Claes - ij mr. j hont

Opten houck van Normeer - j mr. j hont

De hoffstede - j hont L roe.
(blz. 66)
Arijs Jansz. - ij mar.
Bastiaen Aelbertsz., tlant daer thuijs op staet - iij mr.

Van Corn. Dircxsz. Bruijn - iij mr. iij hont

Van Steghman - iij mr. ij hont
Jacob Jansz. eijgen - ij mr. iiij hont L roe.

Noch eijgen - j mr. iiij hont

Noch eijgen - j mr. v hont L roe.
Ghijsbert Arisz. eijgen - ij mr. j hont
(blz. 67)
Cornelis Mourings van Buijtenwech - iij mr. ij hont L roe.

Van Borrit Maertsz. kinderen - j mr. v hont xviij R.

Van deselve - j mr. ij hont

Van deselve - ij mr. ij hont L roe.


Jan Mouringsz. van Borrit Mouritsz. kinderen - ij mor. iij hont L roe.

Vande selve - ij mr. ij hont


Claes Pietersz. van Wieringen - iij mr. iij hont
Gerrit Mouringsz. vant Elisabeths gasthuijs - v mr. L roe.

Noch van tselve - ix mr.


(blz. 68)
Noch - j mr. iiij hont L roe.

Noch - j mr. iij hont

Loco Corn. Arisz. Groen - ij mr. iiij hont
Pieter Thonisz. van Aeltge Jans - ij mr.
Pieter Maertensz. eijgen - iij mr.

Noch van Willeboort Corn. - ij mr. ij hont

Noch van Dirck Hendricxsz. - ij mr. iiij hont
Mouringh Borritsz. hoffstede - j mr. j hont

Erffpacht vander Leden - iiij mr. ij hont

Bruijct vande weesen - iiij mr. ij hont
(blz. 69)
Eijgen - ij mr. ij hont

Noch eijgen - j mr. iij hont L roe.

Noch eijgen - ij mr. iij hont
Louris Corn. erve - j hont L roe.
Jan Willemsz. Visser eijgen - ij mr. j hont xxv roe.

Van Jacob Gerrit Huijgen - ij mr. iiij hont

Noch van coop - ij mr. xxv roe.

t Lant van Meeus Dircxsz. - j mr. iij hont

Noch eijgen - ij mr. v hont
Gerrit Saeckers erve - L roeden
(blz. 70)
Willem Thijsz. erve - L roeden

Eijgen - ij mr. iij hont


Reijer Pietersz. woninge - ij mr. v hont Lxxxiij roe.

Van Willem Willemsz. Does - ij mr. v hont xxviij roe.

Jonge Does eijgen - iij mr. j hont xiiij roe.

Eijgen - j mr. v hont Lxx roe.


Aelbert Corn. eijgen - iij hont Lx roe.
Aris Jansz. erve - xL roeden
Herman Corn. erff - iij hont

Eijgen - iij mr. iiij hont


(blz. 71)
Willem Vissers hoffstede - j hont L roeden

Noch de werff kamp - j mr. j hont L roeden

Noch eijgen - j mr. iij hont

Vande kerck - iij mr. L roe.

Vander Leden - ij mr.

Van Reijer Doeden - j mr. iij hont


Clement Jacobsz. hoffstede - j hont

Eijgen - ij mr. ij hont

Van Nanningh Nannings - ij mer. v hont

Van Jacob de Jongh - iij mer. iij hont

Vande wed.e van Dorp - ij mr. j hont

Van Neeltgen Willems - ij mr. ij hont L roeden


(blz. 72)
Adriaen Willemsz. Visser bruijct de woninge - xv mr. j hont

Van deselve - j mr. v hont Lxv roe.

Van d’selve - j mr. iiij hont Lxxxv roe.
Adriaen Willem Claesz. - j mr. j hont L roe.

Van Herman Corn. - j mr. j hont L roe.


Cornelis Foijten de woninge vande huijssitten - ix mr. L roe.

Noch bij d’selve - ij mr. iiij hont L roe.

Noch bij d’selve - j mr. ij hont

Noch opde Laeck - j mr. iij hont L roe.

Noch - j mr. j hont

Noch opt Molegadt - j mr. ij hont L roe.


(blz. 73)
Engel Dammisz. uijt de woninge - v mr. ij hont xx roe.

tLant van Manchenu (sic) - iiij mr.

Van Jan Gerritsz. - ij mr. iij hont

Van d’selve - j mr. v hont L roe.

Jonch.r Albout - iiij mr.

Jonch.r Baertwijck - iij mr.

De Havercamp - ij mr. iij hont L roe.

Vande Heer van Warmont - iij hont Lxxv Roe.

Van Pieter Gerritsz. - ij mr. iij hont

Jan Bout van Rhijnsburgh - j mr. iij hont Lxxv roe.

Van Cornelis Gerritsz. - iiij mr. ij hont

Uijt de woninge van Engel - iij mr. iiij hont xxx roe.


(blz. 74)
Van Foijt Cornelisz. - j mr. ij hont

Van d’selve - ij mr. ij hont L roe.

Van Annetgen Engels - ij hont L roeden

Van d’selve - Lxviij roeden

Van d’selve - j mr. j hont L roe.

Van d’selve - j mr. iiij hont L roe.

Van d’abdije van Rhijnsburgh - j mr. iij hont Lxxv Roe.
Adriaen Ghijsbertsz. van Reijer Evertsz. - iiij mr. v hont L roeden
Pieter Jacobsz. van Leeuwen Tingnagel - xxvj mr.
Pieter Mauringsz. de weesen woningh - xxxv mr. ij hont
(blz. 75)
Jan Corn. vant gasthuijs - ij mr. ij hont
Jan Heijmansz. opde A - iiij hont L roe.
Corn. Meusz. vañ Leede - ij margen
Pieter Arisz. vander Leden - ij mr.
Corn. Arisz. vant gasthuijs - iiij hont
Meeus Corn. Scheepmaker - Lvj roe.

Van sijn schoonvader - ij mr. iiij hont L roe.


Jacob Strijcx wed.e - ij mr. iij hont
Jacob Dircxz. wed.e - vj mr. v hont L roeden
(blz. 76)
Oestgeest
Jan Jansz. vande Heer Paets - ij mr. v hont Lxiiij roeden
Corn. Pietersz.van Brouckhuijsen - j mr.
Jacob Lenarts - j mr. Lxxv roe.

Noch de Sutse - j mr. iij hont

Noch eijgen - j mr. iiij hont
Ghijsbert Jacobsz. van Sijp - j mr. L roeden
Pieter Gerritsz. inde Poelgeester buijrt - iij mr.

D’selve - j mr.


(blz. 77)
Sassenhem
Corn. Pieter Hanssen - j mr.
Maertge Claes - ij mr. ij hont L roeden
Abraham Lodewijcx bruijct vande kerck van Sassenhem - j mr. iij hont L roeden
Claes Willemsz. vande Leeden - j mr. iiij hont xxiiij roeden
Gerrit Corsz. tot Voorhout bruijct van Maritgen Gerbrants - j mr. iij hont
Dirck Corsz. Wassenaer loco Lijsbeth Lenaerts - j mr. iij hont
(blz. 78)
Maerten Jan Schouten vander Leden - ij mr. ij hont xxviij roe.
Willem Wolphersz. vander Leden - iij mr. iij hont
Claes Pietersz. tot Lisse vañ Leede - ij mr. iij hont
Jacob en Dirck Meusz. - ij mr. iiij hont

D’selve noch - ij mr. iiij hont


(blz. 79)
Caghe
Willeboort Cornelisz. den Haen - j mr. ij hont

Noch eijgen - j mr. iiij hont


Thonis Corn. Baes - j mr. ij hont
Aelbert Jacobsz., abdije - ij mr.
Pouwels Lenartsz. - j mr. iij hont

D’selve loco Willeboort - ij hont


Pieter Corn. inde Cage - ij mr. ij hont Lx roed.
(blz. 80)
Maritgen Lenaerts - j mr. iij hont
Jan Corsz. - j mr. v hont
Maritgen Lenaerts - j mr. j hont

Aldus gedaen bij Schout ende Ambachtsbewaerder van Warmont

Opden xxij December 1656
(w/t) C. Van Roosenburgh

1656


Mouweringh Heijmensz.

Cornelis Ghijsberts vander Codden

Mij present

G van Thienen secrt.s 16 12 5622


1 In de morgenboeken uit voorgaande jaren heet hij “Van Sichem”.


Transcriptie door M.G.J. Kusse, Diemen, 2007
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina