Motie woonlastenstijging de gemeenteraad van PekelaDovnload 7.67 Kb.
Datum26.09.2016
Grootte7.67 Kb.
MOTIE WOONLASTENSTIJGING
De gemeenteraad van Pekela ,

in vergadering bijeen op dinsdag 29 oktober,

 

Kennis genomen hebbendvan de petitie van de Gemeente 's-Hertogenbosch, betrokken woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform 's-Hertogenbosch, waarin zij aandacht vragen voor de onaanvaardbaar hoge woonlasten voor grote groepen huurders met de laagste inkomens.

van de in de petitie verwoorde alarmerende uitkomsten van het onderzoek "Doelgroepen en woonlasten in de gemeente 's-Hertogenbosch".

Kennis genomen hebbend van het onderzoek ”Woonlasten van huurders” van de Woonbond, met de conclusie dat huurders in het noordoosten van Nederland de hoogste woonquotes hebben, veroorzaakt door hoge energierekeningen en lage besteedbare inkomens

 

Constaterende,dat deze problematiek ook in onze regio en de gemeente Pekela alle aandacht verdient en voorkomen moet worden dat grote groepen huurders als gevolg van de stijgende woonlasten onder de armoedegrens komen, maar dat ook onder eigenwoningbezitters deze problematiek speelt

 

Spreekt zich uit,als aanvulling op het armoedepact waaraan de gemeente Pekela deelneemt, te komen tot een lokaal /regionaal woonlastenakkoord, waarbij naast de gemeente Pekela, zo mogelijk samen met andere gemeenten in Oost-Groningen, de Bewoners Organisatie Pekela (BOP) en de Stichting Platform Bewonersorganisaties Acantus (SPBA) en Woningcorporatie Acantus betrokken zijn.

 

gezien de urgentie de 2e en de 1e kamer en de VNG op te roepen zich sterk te maken voor de voorgestelde landelijke maatregelen, zoals verwoord in de petitie van de gemeente ’s Hertogenbosch, betrokken woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform


gezien het aantal eigenwoningbezitters in onze gemeente zo’n 70% bedraagt met vergelijkbare problemen wat betreft inkomen en woonlasten, dat nader onderzoek wenselijk is.

 

Vraagt het College van B. en W. 

In overleg te treden met de BOP/SPBA en woningcorporatie Acantus om te komen tot een dergelijk woonlastenakkoord,

als gemeente de problematiek onder eigen woningbezitters nader te onderzoeken.

deze motie ter kennis te brengen van de Groninger gemeenten, 2e en 1e kamer en de VNG.

 

Vraagt het College om voor de reguliere raadsvergadering van december de raad te informeren over de voortgang van de voorgestelde stappen.   

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van GroenLinks 

De fractie van de SP


De fractie van de VVD
De fractie van het CDA
De fractie van de P v/d A
De fractie van Samen Voor PekelaDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina