MotorvoertuigenDovnload 0.6 Mb.
Pagina1/5
Datum28.08.2016
Grootte0.6 Mb.
  1   2   3   4   5
BIJLAGE II

1. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN
 1. MOTORVOERTUIGEN

1. 31970 L 0156: Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1), gewijzigd bij:
 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

 • 31978 L 0315: Richtlijn 78/315/EEG van de Raad van 21.12.1977 (PB L 81 van 28.3.1978, blz. 1),

 • 31978 L 0547: Richtlijn 78/547/EEG van de Raad van 12.6.1978 (PB L 168 van 26.6.1978, blz. 39),

 • 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

 • 31980 L 1267: Richtlijn 80/1267/EEG van de Raad van 16.12.1980 (PB L 375 van 31.12.1980, blz. 34),

 • 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

 • 31987 L 0358: Richtlijn 87/358/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 51),

 • 31987 L 0403: Richtlijn 87/403/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 220 van 8.8.1987, blz. 44),
 • 31992 L 0053: Richtlijn 92/53/EEG van de Raad van 18.6.1992 (PB L 225 van 10.8.1992, blz. 1),

 • 31993 L 0081: Richtlijn 93/81/EEG van de Commissie van 29.9.1993 (PB L 264 van 23.10.1993, blz. 49),

 • 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

 • 31995 L 0054: Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31.10.1995 (PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1),

 • 31996 L 0027: Richtlijn 96/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.5.1996 (PB L 169 van 8.7.1996, blz. 1),

 • 31996 L 0079: Richtlijn 96/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.12.1996 (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 7),

 • 31997 L 0027: Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.7.1997 (PB L 233 van 25.8.1997, blz. 1),

 • 31998 L 0014: Richtlijn 98/14/EG van de Commissie van 6.2.1998 (PB L 91 van 25.3.1998, blz. 1),

 • 31998 L 0091: Richtlijn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.12.1998 (PB L 11 van 16.1.1999, blz. 25),

 • 32000 L 0040: Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26.6.2000 (PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9),

 • 32001 L 0056: Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.9.2001 (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21),

 • 32001 L 0085: Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.11.2001 (PB L 42 van 13.2.2002, blz. 1),

 • 32001 L 0092: Richtlijn 2001/92/EG van de Commissie van 30.10.2001 (PB L 291 van 8.11.2001, blz. 24),

 • 32001 L 0116: Richtlijn 2001/116/EG van de Commissie van 20.12.2001 (PB L 18 van 21.1.2002, blz. 1).
 1. In bijlage VII wordt de lijst voor deel 1 vervangen door:

"1 voor Duitsland;

2 voor Frankrijk;

3 voor Italië;

4 voor Nederland;

5 voor Zweden;

6 voor België;

7 voor Hongarije;

8 voor Tsjechië;

9 voor Spanje;

11 voor het Verenigd Koninkrijk;

12 voor Oostenrijk;

13 voor Luxemburg;

17 voor Finland;

18 voor Denemarken;

20 voor Polen;

21 voor Portugal;

23 voor Griekenland;

24 voor Ierland;

26 voor Slovenië;

27 voor Slowakije;

29 voor Estland;

32 voor Letland;

36 voor Litouwen;

CY voor Cyprus;

MT voor Malta."
 1. In bijlage IX wordt in de delen I en II, bladzijde 2, punt 47 vervangen door het volgende:

"47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voorzover van toepassing:België: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tsjechische Republiek . . . . . . . . .

Denemarken: . . . . . . . . . . . . . . . .

Duitsland: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estland:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Griekenland: . . . . . . . . . . . . . . . .

Spanje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frankrijk:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ierland: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italië: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cyprus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Letland: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Litouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxemburg: . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongarije: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nederland: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oostenrijk: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovenië: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slowakije:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zweden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verenigd Koninkrijk: . . . . . . . . . .".
2. 31970 L 0157: Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 16), gewijzigd bij:


 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

 • 31973 L 0350: Richtlijn 73/350/EEG van de Commissie van 7.11.1973 (PB L 321 van 22.11.1973, blz. 33),

 • 31977 L 0212: Richtlijn 77/212/EEG van de Raad van 8.3.1977 (PB L 66 van 12.3.1977, blz. 33),

 • 31981 L 0334: Richtlijn 81/334/EEG van de Commissie van 13.4.1981 (PB L 131 van 18.5.1981, blz. 6),
 • 31984 L 0372: Richtlijn 84/372/EEG van de Commissie van 3.7.1984 (PB L 196 van 26.7.1984, blz. 47),

 • 31984 L 0424: Richtlijn 84/424/EEG van de Raad van 3.9.1984 (PB L 238 van 6.9.1984, blz. 31),

 • 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

 • 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

 • 31992 L 0097: Richtlijn 92/97/EEG van de Raad van 10.11.1992 (PB L 371 van 19.12.1992, blz. 1),

 • 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

 • 31996 L 0020: Richtlijn 96/20/EG van de Commissie van 27.3.1996 (PB L 92 van 13.4.1996, blz. 23),

 • 31999 L 0101: Richtlijn 1999/101/EG van de Commissie van 15.12.1999 (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 41).

In bijlage II wordt het volgende toegevoegd aan punt 4.2:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
3. 31970 L 0220: Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1), gewijzigd bij:


 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),
 • 31974 L 0290: Richtlijn 74/290/EEG van de Raad van 28.5.1974 (PB L 159 van 15.6.1974, blz. 61),

 • 31977 L 0102: Richtlijn 77/102/EEG van de Commissie van 30.11.1976 (PB L 32 van 3.2.1977, blz. 32),

 • 31978 L 0665: Richtlijn 78/665/EEG van de Commissie van 14.7.1978 (PB L 223 van 14.8.1978, blz. 48),

 • 31983 L 0351: Richtlijn 83/351/EEG van de Raad van 16.6.1983 (PB L 197 van 20.7.1983, blz. 1),

 • 31988 L 0076: Richtlijn 88/76/EEG van de Raad van 3.12.1987 (PB L 36 van 9.2.1988, blz. 1),

 • 31988 L 0436: Richtlijn 88/436/EEG van de Raad van 16.6.1988 (PB L 214 van 6.8.1988, blz. 1),

 • 31989 L 0458: Richtlijn 89/458/EEG van de Raad van 18.7.1989 (PB L 226 van 3.8.1989, blz. 1),

 • 31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

 • 31991 L 0441: Richtlijn 91/441/EEG van de Raad van 26.6.1991 (PB L 242 van 30.8.1991, blz. 1),

 • 31993 L 0059: Richtlijn 93/59/EEG van de Raad van 28.6.1993 (PB L 186 van 28.7.1993, blz. 21),

 • 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

 • 31994 L 0012: Richtlijn 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.3.1994 (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 42),

 • 31996 L 0044: Richtlijn 96/44/EG van de Commissie van 1.7.1996 (PB L 210 van 20.8.1996, blz. 25),

 • 31996 L 0069: Richtlijn 96/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8.10.1996 (PB L 282 van 1.11.1996, blz. 64),

 • 31998 L 0069: Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.10.1998 (PB L 350 van 28.12.1998, blz. 1),

 • 31998 L 0077: Richtlijn 98/77/EG van de Commissie van 2.10.1998 (PB L 286 van 23.10.1998, blz. 34),
 • 31999 L 0102: Richtlijn 1999/102/EG van de Commissie van 15.12.1999 (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 43),

 • 32001 L 0001: Richtlijn 2001/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.1.2001 (PB L 35 van 6.2.2001, blz. 34),

 • 32001 L 0100: Richtlijn 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7.12.2001 (PB L 16 van 18.1.2002, blz. 32),

 • 32002 L 0080: Richtlijn 2002/80/EG van de Commissie van 3.10.2002 (PB L 291 van 28.10.2002, blz. 20).

In bijlage XIII wordt aan de lijst in punt 5.2. het volgende toegevoegd:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
4. 31970 L 0221: Richtlijn 70/221/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 76 van 6.4.1970, blz. 23), gewijzigd bij:


 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

 • 31979 L 0490: Richtlijn 79/490/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 22),

 • 31997 L 0019: Richtlijn 97/19/EG van de Commissie van 18.4.1997 (PB L 125 van 16.5.1997, blz. 1),

 • 32000 L 0008: Richtlijn 2000/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.3.2000 (PB L 106 van 3.5.2000, blz. 7).

In bijlage II wordt aan de lijst in punt 6.2. het volgende toegevoegd:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
5. 31970 L 0388: Richtlijn 70/388/EEG van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen (PB L 176 van 10.8.1970, blz. 12), gewijzigd bij:


 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

 • 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

 • 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

 • 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

 • 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In bijlage I wordt in punt 1.4.1. het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
6. 31971 L 0127: Richtlijn 71/127/EEG van de Raad van 1 maart 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende achteruitkijkspiegels van motor­voertuigen (PB L 68 van 22.3.1971, blz. 1), gewijzigd bij:


 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

 • 31979 L 0795: Richtlijn 79/795/EEG van de Commissie van 20.7.1979 (PB L 239 van 22.9.1979, blz. 1),

 • 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

 • 31985 L 0205: Richtlijn 85/205/EEG van de Commissie van 18.2.1985 (PB L 90 van 29.3.1985, blz. 1),

 • 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassing van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

 • 31986 L 0562: Richtlijn 86/562/EEG van de Commissie van 6.11.1986 (PB L 327 van 22.11.1986, blz. 49),

 • 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

 • 31988 L 0321: Richtlijn 88/321/EEG van de Commissie van 16.5.1988 (PB L 147 van 14.6.1988, blz. 77),

 • 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In aanhangsel 2 van bijlage II wordt aan de lijst van nummers/letters in punt 4.2. het volgende toegevoegd:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
7. 31971 L 0320: Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 202 van 6.9.1971, blz. 37), gewijzigd bij:


 • 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

 • 31974 L 0132: Richtlijn 74/132/EEG van de Commissie van 11.2.1974 (PB L 74 van 19.3.1974, blz. 7),

 • 31975 L 0524: Richtlijn 75/524/EEG van de Commissie van 25.7.1975 (PB L 236 van 8.9.1975, blz. 3),

 • 31979 L 0489: Richtlijn 79/489/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 12),

 • 31985 L 0647: Richtlijn 85/647/EEG van de Commissie van 23.12.1985 (PB L 380 van 31.12.1985, blz. 1),

 • 31988 L 0194: Richtlijn 88/194/EEG van de Commissie van 24.3.1988 (PB L 92 van 9.4.1988, blz. 47),

 • 31991 L 0422: Richtlijn 91/422/EEG van de Commissie van 15.7.1991 (PB L 233 van 22.8.1991, blz. 21),

 • 31998 L 0012: Richtlijn 98/12/EG van de Commissie van 27.1.1998 (PB L 81 van 18.3.1998, blz. 1).

In bijlage XV wordt aan de lijst in punt 4.4.2. het volgende toegevoegd:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
8. 31972 L 0245: Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de onderdrukking van radiostoringen veroorzaakt door motoren met elektrische ontsteking van motorvoertuigen (PB L 152 van 6.7.1972, blz. 15), gewijzigd bij:


 • 31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

 • 31995 L 0054: Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31.10.1995 (PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 5.2. het volgende toegevoegd:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
9. 31974 L 0061: Richtlijn 74/61/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden (PB L 38 van 11.2.1974, blz. 22), gewijzigd bij:


 • 31995 L 0056: Richtlijn 95/56/EG,Euratom van de Commissie van 8.11.1995 (PB L 286 van 29.11.1995, blz. 1).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 5.1.1. het volgende toegevoegd:


"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
10. 31974 L 0150: Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 84 van 28.3.1974, blz. 10), gewijzigd bij:


 • 31979 L 0694: Richtlijn 79/694/EEG van de Raad van 24.7.1979 (PB L 205 van 13.8.1979, blz. 17),

 • 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

 • 31982 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17.12.1982 (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

 • 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

 • 31988 L 0297: Richtlijn 88/297/EEG van de Raad van 3.5.1988 (PB L 126 van 20.5.1988, blz. 52),

 • 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen   Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

 • 31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

 • 32000 L 0002: Richtlijn 2000/2/EG van de Commissie van 14.1.2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 23),

 • 32000 L 0025: Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.5.2000 (PB L 173 van 12.7.2000, blz. 1),

 • 32001 L 0003: Richtlijn 2001/3/EG van de Commissie van 8.1.2001 (PB L 28 van 30.1.2001, blz. 1).
 1. In artikel 2, onder a), worden de volgende streepjes toegevoegd:

"— in de Tsjechische wetgeving, "vnitrostátní schválení typu", • in de Estse wetgeving, "riiklik tüübikinnitus",

 • in de Cypriotische wetgeving, "Έγκριση Τύπου",

 • in de Letse wetgeving, "Tipa apstiprināšana",

 • in de Litouwse wetgeving, "tipo patvirtinimas",

 • in de Hongaarse wetgeving, "típusjóváhagyás",

 • in de Maltese wetgeving, "tip approvat",

 • in de Poolse wetgeving, "homologacja typu pojazdu"

 • in de Sloveense wetgeving, "homologacija" ,

 • in de Slowaakse wetgeving, "typové schválenie"."
 1. In bijlage II wordt aan de lijst in hoofdstuk C, deel II, aanhangsel 1, deel 1, het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."
 1. In bijlage III, deel I, wordt punt 16 vervangen door:

"16. FISCAAL VERMOGEN OF BELASTINGKLASSE

- Italië: - Frankrijk: - Spanje:

- België: - Duitsland: - Luxemburg:

- Denemarken: - Nederland: - Griekenland:

- Verenigd Koninkrijk: - Ierland: - Portugal:

- Oostenrijk: - Finland: - Zweden:

- Tsjechië: - Estland: - Cyprus:

- Letland: - Litouwen: - Hongarije:

- Malta: - Polen: - Slovenië:

- Slowakije: ".
11. 31974 L 0408: Richtlijn 74/408/EEG van de Raad van 22 juli 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de binneninrichting van motor­voertuigen (sterkte van de zitplaatsen en van hun bevestiging) (PB L 221 van 12.8.1974, blz. 1), gewijzigd bij:


 • 31981 L 0577: Richtlijn 81/577/EEG van de Raad van 20.7.1981 (PB L 209 van 29.7.1981, blz. 34),  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina