Mr vergadering 11 november 2013 AanwezigDovnload 10.99 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.99 Kb.
MR vergadering 11 november 2013
Aanwezig: Dianne, Christel, Claudette, Stef, Desiree Thien (ouderraad), Susanne Marneth (ouderraad), Ton en Gusta.
Afwezig: Ilona, i.v.m. studie.
1. Welkom.
2. Directeur:

a. Voortgang passend onderwijs.

Per 1 augustus 2014 moet passend onderwijs ingevoerd worden.

We gaan een nieuw samenwerkingsverband aan.

Nieuwe naam: Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek.

Dit is Lichtenvoorde en Brevoort.

Stichting Lima is een onderdeel hiervan.

b. Krimp. Het streven van de gemeente is om in het voorjaar van 2014

een plan te hebben t.a.v. de scholen in de gemeente.

c. Plannen voor een fusie: Lima en Reflexis (o.a. Het Hof).

Directeuren gaan dit verkennen.

d. 20 november: Avond over mediawijsheid voor ouders.

Onder leiding van Joost Adema.

e. Training binnen de school voor leerkrachten: Gedrag.

4 Bijeenkomsten.

f. Programma groep 5 loopt goed.

g. Via stichting Horizon is er een leerling in groep 5 geplaatst voor

maximaal 3 maanden.


3. Verslag 5 september:

Op de Jozefschool is geen enquête gehouden n.a.v. het continurooster.


4.a. Informatieavond continurooster:

Het werd heel positief gebracht.

Bij hoeveel procent het doorgaat ligt niet vast.

Enquête is anoniem.

Welk rooster: 2 mogelijkheden.


  • huidige rooster.

  • 4 gelijke dagen en vrijdagmiddag vrij.

Welke groep zitten de kinderen.

Ik wil heel graag een continurooster, omdat ………

Ik wil absoluut geen continurooster, omdat ……..

Opmerkingen………
Als het continurooster niet door gaat moet het wel voor komende jaren bespreekbaar blijven.

We kunnen dan ook bekijken waar de behoefte ligt. Onderbouw? Bovenbouw?


5a. GMR.

29 oktober was er een bijeenkomst in ’t Zwaantje met leden van de

MR van diverse scholen. Claudette, Stef en Gusta zijn daar naar toe

geweest.


6a. Ouderraad. Desiree Thien stopt als voorzitster en wordt opgevolgd

door Susanne Marneth.

7a. Rondvraag:

De ouderraad heeft geen stem in de MR.Enquête op gekleurd papier.
MR vergadering 11 december: 20.00 uur.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina