N otulen van de Alg. Ledenvergadering van de knhs regio Zuid HollandDovnload 23.89 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte23.89 Kb.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio ZUID-HOLLAND
Secretariaat: Wilgenlaan 9, 3465 TE Driebruggen

Tel. 06-18151422 E-mail: secretaris@knhszuidholland.nl

Website : www.knhszuidholland.nl


N otulen van de Alg. Ledenvergadering van de KNHS Regio Zuid Holland

Datum: 18 april 2016

Plaats: Alblasserdam

Aanwezig: RVS de Hoge Devel, LR de Vossenburch, RV de Mustang, Margrietruiters, RV Oud-Beijerland, RPC Rockanje, PSV de Nieuwe Roef, de Killesteynruiters, de Poeldijkse Ruitervereniging, RV ’s Gravenhof, RV Epona, Jockey Club, RSV Reigersburch, Kring 7, De Develruiters, FNRS, Hoeve Westlandruiters, Palensteijnruiters, Hip. Centrum Dordrecht, De Bleiswijkruiters, RV Liethorpruiters, ’t Blauw Gele Vendel, De Blesruiters, PSV Sliedrecht, Lickebaert, Delflandruiters, Kring Zuid-West, RV de Rijnmondruiters, RV Prestigeruiters.


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:06 en heet de vergadering namens het regiobestuur van harte welkom.


Buiten de normale bezigheden van kringen en regio heeft 2015 in het teken gestaan van de samenvoeging van 6 naar 3 kringen de samenvoeging heeft inmiddels zijn beslag gekregen. De nieuwe besturen zijn gekozen en zijn enthousiast aan het werk gegaan.

In 2015 heeft er zoals bij u bekend ook een enquête plaatsgevonden in het kader van Jong KNHS Zuid-Holland. Daar is door meer dan 50 jongeren op gereageerd. Deze zijn allen aangeschreven met het verzoek om aan te geven of men bereid was zitting te nemen in het op te richten platform. Daar hebben zich 11 kandidaten voor aangemeld. Met deze groep gaan we binnenkort om de tafel om verdere invulling te geven aan Jong KNHS Zuid-Holland.

Ook deze ALV gaan we weer kampioenen huldigen want ook de afgelopen indoorkampioenschappen zijn er weer mooie prestaties geleverd door de afvaardiging uit Zuid-Holland.

Tot slot, in september zijn we voornemens een bestuurdersavond te organiseren en mocht u een idee hebben over een bepaald thema van deze avond dan hoor ik het graag tijdens de pauze of na afloop van deze ALV.


2. Ingekomen stukken en/of mededelingen

Afmeldingen ontvangen : rijvereniging Bernisse, RV Slingeland, Les Chevaliers, Die Flardingaruiters, LR Waalzicht, de Putsche ruiters, Arie Hoekstra, Groenendijkruiters, Alfons Veugeler, Fransje van der Meer, Jan Willem Koedood, Annemarieke Roling, Barbara Koot, Jeroen Heijmans, Annemarie van der Toorn, Wim Grens, Gert Kros, Annieta Klip,


3. Presentatie door de KNHS

Marleen Ras geeft namens de KNHS een presentatie. De volledige presentatie kunt u vinden op onze website. Hieronder een kleine samenvatting:


De KNHS heeft in 2015 een uitgebreid onderzoek gedaan onder Nederlandse paardensporters. Daarbij zijn ruim 7.000 paardenliefhebbers, KNHS/ FNRS-leden en niet-leden gevraagd naar hun interesses en keuzes op hippisch gebied.. Uit de enquête zijn resultaten gekomen die gebruikt worden om de KNHS-beleidslijnen voor de toekomst te bepalen. De uitkomsten van het onderzoek staan gepubliceerd op de website van de KNHS: www.knhs.nl/grotepaardensportonderzoek.

De nieuwe dressuurproeven zijn volledig herschreven om zo een doorlopende lijn in moeilijkheidsgraad te krijgen van F1-proef t/m het hoogste niveau.


De sleutelwoorden daarbij zijn ‘harmonie’ en ‘ontspanning’. Het nieuwe proevenboekje is leverbaar via de KNHS. In dit boekje zijn alle F-proeven en de KNHS-proeven voor individuele dressuur, afdelingsdressuur, mennen dressuur, de vrije proeven voor 4-, 5- en 6-jarige paarden en de verplichte onderdelen voor de Kür t/m Z1 opgenomen. Naast de nieuwe dressuurproeven staat in het boekje extra uitleg over de gevraagde oefeningen, een toelichting op het scala van de africhting en de beoordelingscriteria die gehanteerd worden door de jury.

F-proeven

In de F-proeven zijn subtiele veranderingen aangebracht. Het is niet verplicht om direct de nieuwe proeven te gebruiken. Uw ruiters mogen in 2016 nog het hele jaar de oude F-proeven rijden, maar u kunt vanaf 1 april al wel gebruik maken van de vernieuwde F1 tot en met F12-proeven. De proeven boven de F12 zijn ongewijzigd. De nieuwe proeven sluiten aan bij het vernieuwde handboek Leer paardrijden met plezier, dat vanaf 1 mei verkrijgbaar is.


KNHS Dressuur- en menproeven app voor iOS en Android smartphones kan inmiddels gedownload worden.
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle Ruiter- en Menbewijshouders bij de KNHS verzekerd van een complete dekking voor zowel ongevallen, WA én rechtsbijstand tijdens het beoefenen van de paardensport.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2015

pag. 3. Correctie Astrid Eerdhuijzen

pag. 4. Dressuurforum; Minimale eisen van de bakafmeting en aanwezigheid van een kantine zijn bedoelt voor de bijscholingsdagen.
5. Jaarverslag 2015 (staat op de website)

Pag. 1.aanpassing; Annemarie van der Toorn is toegetreden als bestuurslid Recreatiesport.


Pag. 2 toevoeging; op 16 februari is naast Delft is in Maasdijk z1 en z2 pony’s en Z1 paarden verreden. Het verslag is aangepast en zal op de website gepubliceerd worden.
Facebook en website

Anita Lussenburg (PR en media) verteld over de inzet van facebook, waarbij het aantal pagina likes binnen een jaar van 4.000 naar 5.613 is gegaan. De website is vernieuwd en eind 2015 live gegaan. Met 7.000 bezoekers met grote piek tijdens de regiokampioenschappen.

De nieuwsbrief wordt goed gelezen en het aantal abonnees groeit.

Inmiddels is er ook een instagram en Youtube account. Leuke filmpjes en video’s zijn welkom.

Activiteiten van verenigingen (deelname van buitenaf mogelijk) kunnen worden aangeboden en plaatsen we op de website en facebookpagina.

6. Huldiging kampioenen door Leny van ‘t Veer

Melissa van Noordennen kampioen NK 2016 indoor pony’s klasse B

Daphne van Peperstraten kampioen NK 2016 indoor pony’s klasse Z2

Fransje van der Meer kampioen NK 2016 indoor paarden Z1 (niet aanwezig ivm zakenreis)


7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar mw. A.M. Roling, afgevaardigde Kring 1 (niet aanwezig)

Aftredend en niet herkiesbaar is mw. P. Hoddenbach, afgevaardigde Kring 2/3

Aftredend en niet herkiesbaar dhr. G.J. Kros, afgevaardigde Kring 5 (niet aanwezig)

Aftredend en niet herkiesbaar mw. A. Klip, afgevaardigde Kring 6 (niet aanwezig)

Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. L. van Rijn, afgevaardigde Kring 7

Mw. A. van der Toorn (niet aanwezig), heeft te kennen gegeven te stoppen met haar functie als portefeuillehouder Recreatiesport.
Benoeming tot lid AB, Dhr. J.W. Koedood, afgevaardigde Kring Oost Maas & Merwede (niet aanwezig). Per acclamatie aangenomen door de vergadering.

Benoeming tot lid AB: nader in te vullen Portefeuillehouder Recreatiesport . Vacature wordt opnieuw uitgezet en i.v.m. digitale stemmingsprocedure zal dit op de ALV van november 2016 opnieuw op de agenda komen.


8. Pauze

Pauze wordt geschorst.
9.Financieel verslag
Leen Zwart, penningmeester geeft toelichting op het verslag.

Vraag Henk Roeleveld: Wat is de bijdrage voor jubilerende verenigingen? Antwoord: Deze zijn vastgesteld op: • 25 Jaar € 100.-

 • 50 Jaar € 150.-

 • 75 Jaar € 250.-

 • 100 Jaar € 300.-

Vraag Astrid Eerdhuijzen: Waarom is het eigen vermogen zo hoog?


Antwoord: Het bestuur is van mening dat de jaarrekening en begroting door de algemene reserves gedekt moeten zijn.
10.Verslag kascommissie

Kascontrole 2015 is uitgevoerd door Mw. Koopman en mevrouw Bodmer-Sluis.

Mw. Koopman licht deze toe:

Commissie is tevreden over hoe de administratie gevoerd en gepresenteerd werd. Hoogte van het eigen vermogen is ter sprake gekomen. Geadviseerd om het eigen vermogen naar beneden bij te stellen. Inmiddels is er toelichting gegeven waarom het eigen vermogen hoger is. Suggestie gedaan om uit het eigen vermogen een extra bijdrage te leveren aan de veiligheid rondom de SGW/ oefencross. Ton Spaan, geeft aan dat deze suggestie voor hem onbekend is en verzoekt deze te delen met de foraleden. Voorzitter geeft aan de verantwoordelijkheid van een dergelijke activiteit bij de te organiseren vereniging ligt.


De kascontrolecommissie adviseert de ALV voor het gevoerde financiële beleid décharge te verlenen aan het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.Benoeming nieuwe kascommissie

Marjolein Brouwer en Albert Nap, reservelid Eric Visser.


11.Nieuws van de wedstrijdcommissie
Henk Richardson geeft een toelichting, hieronder een korte samenvatting: • Algehele indruk indoorkampioenschappen 2016 was positief.

 • Het aantal foutmeldingen bij de controles: Verzoek aan verenigingen om nieuwe leden te informeren over gang van zaken.

 • Groei deelname ponyruiters

 • Toevoeging Z2 pony’s met kür op muziek goed ontvangen

 • Randstadcup i.s.m. Noord Holland en Utrecht, verreden in Utrecht. Door deelnemers zeer positief ontvangen. Verwachting is om hier komende winter een vervolg aan te geven.

 • 29/30 juli springen paarden mogelijkheid wordt onderzocht om de Randstadcup te organiseren tijdens de kampioenschappen.

 • Stichting Eventing Zuid Holland organiseren het eventingkampioenschap L/M/Z op 24-26 juni. Meer informatie ontvangt u in uw mailbox, of kunt u vinden op http://www.eventingzuidholland.nl/

Verenigingen, manegehouders en de leden van de wedstrijdcommissie (Anneke van de Klooster, Diana Dessing en Sonja de Jong) worden hartelijk bedankt voor hun inzet.12.Nieuws uit de Fora
Geen forumleden aanwezig vanavond.

Dressuur: 1 april nieuwe proeven ingevoerd. 3 bijscholingen geweest in het kader van de nieuwe proeven. Ca. 140 juryleden aanwezig geweest over de verschillende avonden.

Springforum: 4 april bijeenkomst geweest, hier is aan bod gekomen het reglement komende Hippiade / afzetten cap tijdens huldiging / stijlbeoordeling.

10 juli klasse z en ZZ ponies cat. D/E naar Geesteren voor de Strijd der Provinciën.


Eventing: 2 avonden georganiseerd door Wim Grens, waar o.a. Bobby Bary toelichting hebben gegeven op de eventingsport. Komend kampioenschap klasse L paarden kan weer met een team worden deelgenomen. Wim Grens zal hiervoor kandidaten uitnodigen.
Recreatie > diverse activiteiten in de planning waaronder enjoy the ride en een infodag. Voor de gemeenten Den Haag, Wassenaar - Voorschoten, Zoetermeer, Leidschendam, Voorschoten en Leiden is een landschapsarchitect aangesteld om de recreatiepaden voor ruiters te inventariseren. Reacties kunnen tot 23 april worden ingediend i.v.m. de subsidieaanvraag.

13.Nieuws uit de Ledenraad

Bijeenkomst op 2 november 2015 plaatsgevonden, daarover bent u bijgepraat op de ALV van 9 november 2015. Daarna op 24 december 2015 een ledenberaad geweest en deze brainstormsessie stond in het teken van deregulering. Penningmeester en voorzitter waren vanuit de aanwezig.


In de laatste vergadering van 1 februari 2016 is besloten dat de verdeelsleutel kampioenschappen paarden wordt aangepast en er in ieder geval een kampioen en reservekampioen worden afgevaardigd.

Er zijn twee leden van het federatiebestuur herkozen t.w. Erna Bronsvoort en Hidde Frankema.

Daarnaast enkele wijzigingen in het algemeen reglement niet doorgevoerd m.n. het gebruik van de helmcamera en de regulering van de entingen.

14.Rondvraag

Mw. Koopman vraag over de bixiewedstrijden. Voorheen was er mondelinge dispensatie voor het verrijden van bixiewedstrijden. Situatie nu is dat deze mondelinge regeling is ingetrokken en bixie mag niet meer door de eigen vereniging worden gejureerd. Wanneer er juryleden van buitenaf voor een beperkt aantal ruitertjes moet worden aangetrokken, kan dit leiden tot het niet meer uitschrijven van deze wedstrijden. Voorzitter geeft verzoek om dit te herzien mee aan het dressuurforum en Marleen Ras, aanwezig namens de KNHS.


Annika van Buren: proeven Z2 pony’s staan niet in het nieuwe proevenboekje en ook niet op de app.
FEI proeven kunnen hiervoor gebruikt worden.

Hoe om te gaan met juryleden die perse 20,- per dagdeel willen ontvangen en niet de vastgestelde 4,50 per uur. Voorzitter geeft aan dat het reglementair is vastgesteld op 4,50 per uur.Mw. Koopman geeft aan dat zij standaard de 20,- hanteren. Zeker wanneer er een jurylid wordt gevraagd om in te vallen, is het bedrag van 4,50 per uur aan de lage kant. Uiteraard staat het iedere vereniging vrij hoe hiermee om te gaan.
Mededeling penningmeester: update van Concours 3.5 is uitgevoerd. Wanneer de combinaties niet zichtbaar zijn, vervolgens bij de download de map:
‘Mijn concours3.5 bestanden/support/CGGFiles leegmaken en daarna opnieuw de combinatienummers invoeren.
15.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:23 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.


KNHS, Regio Zuid Holland notulen ALV, 18-04-2016, pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina