Naam cursist: Stemmingen/gevoelensDovnload 335.91 Kb.
Pagina3/4
Datum22.07.2016
Grootte335.91 Kb.
1   2   3   4

Gatentekst

Bent u gelukkig?”


Ik ken een miljonair.

Hij is heel erg …………

Hij is alleen en erg ontevreden.

Hij heeft ………… vrouw en kinderen.

Hij is vrijgezel.

Hij wil nooit ………… , want dat vindt hij zo vermoeiend.

Hij kan hier niet wonen, omdat het te koud is.

Hij wil daar niet wonen, omdat het te ………… is.

Dit huis vindt hij te groot en dat huis te klein.

Hij wil niet met vakantie naar ………… gaan.

Maar hij wil ook niet naar de bergen.

Hij ………… niet lezen.

Hij wil niet naar de radio luisteren en ook niet naar de televisie kijken.

Hij geeft zijn geld niet uit, omdat hij wil …………

Hij is zuinig.

Maar hij hoeft helemaal niet ………… te zijn.

Hij heeft 10 miljoen euro op de bank.

Tien ………… euro is veel geld.

Toch is hij ongelukkig.

Hij heeft ook geen …………

Hij is altijd ontevreden.

Ik wil geen ………… over hem spreken.

Misschien ben ik ook wel ongelukkig als ik 10 miljoen euro heb.

Maar met 2 miljoen euro kan ik toch wel heel erg ………… zijn!

U ook?

Luisteren
Bent u gelukkig?”
Luister- en leesoefening
In de volgende tekst staan woorden te veel.

Zet een streep onder die woorden.
Ik ken een aardige miljonair.

Hij is heel erg ongelukkig denk ik.

Hij is erg alleen en erg ontevreden.

Hij heeft geen man, vrouw en kinderen.

Hij is een vrijgezel.

Hij wil nooit reizen, want dat vindt hij zo erg vermoeiend.

Hij kan hier op deze plaats niet wonen, omdat het te koud is voor hem.

Hij wil daar niet wonen, omdat het te warm is.

Dit grote huis vindt hij te groot en dat kleine huis te klein.

Hij wil niet met vakantie naar zee gaan.

Maar hij wil ook niet naar de bergen gaan.

Hij wil niet gaan lezen.

Hij wil ook niet naar de gewone radio luisteren en hij wil ook niet naar de televisie kijken.

Hij geeft zijn geld niet uit, omdat hij wil sparen voor iets.

Hij is erg zuinig.

Maar hij hoeft helemaal niet zo zuinig te zijn.

Hij heeft 10 miljoen euro op de bank staan.

Tien miljoen euro is heel veel geld.

Toch is hij heel ongelukkig.

Hij heeft ook geen vrienden hier.

Hij is altijd ontevreden.

Ik wil geen kwaad over hem spreken eigenlijk.

Misschien ben ik toch ook wel ongelukkig als ik 10 miljoen euro in huis heb.

Maar met 2 miljoen euro kan ik echt toch wel heel erg gelukkig zijn!

U ook? Of niet?

Luisteren
Bent u gelukkig?”
Vervolg verwerkingsoefeningen
D. Vul het goede woord in.

1. Hij gaat nooit ………… vakantie - over

2. Hij luistert niet ………… de radio. - op

3. Hij kijkt niet ………… een boek. - met

4. Hij kijkt niet ………… de televisie. - naar

5. Hij heeft geld ………… de bank. - naar

6. Ik spreek geen kwaad ………… hem. - in

E. Maak een goede zin.

1. Hij wil niet reizen, omdat - een vrouw misschien niet zuinig is.

………………………………………..

2. Hij wil niet naar de zee, omdat - hij wil sparen.

……………….………………………..

3. Hij wil geen geld uitgeven, omdat - het zo`n lawaai is.

……………………………………………..

4. Hij wil niet naar de bergen, omdat - de zee zo nat is.

..……………………………………………

5. Hij wil niet naar de radio luisteren, omdat - ze zo ver weg zijn

.…………………………………………….

6. Hij wil niet trouwen, omdat - het zo vermoeiend is.

……………………………………………..

F. Wat hoort bij elkaar?

1. boek - gaan 6. zuinig - niet getrouwd

2. t.v. - luisteren 7. miljonair - strand

3. op reis - kijken 8. vrijgezel - niet gelukkig

4. radio - wonen 9. zee - rijk

5. huis - lezen 10. ontevreden - sparenLuisteren
Bent u gelukkig?”
Vervolg verwerkingsoefeningen

G. Vul het goede werkwoord in.

1. De man ………… ongelukkig. - heeft

2. Hij ………… veel geld. - kijkt

3. Hij ………… nooit op reis. - geeft

4. Hij ………… in een mooi huis. - is

5. Hij ………… niet naar de radio. - wil

6. Hij ………… niet naar de t.v. - gaat

7. Hij ………… zijn geld niet uit. - woont

8. Hij ………… zuinig. - luistert

9. Hij ………… geen vrienden. - heeft

10. Ik …………. geen kwaad van hem spreken. - is

H. Lees steeds zin A en B. Welke zin is goed?

Zet een kruis voor het juiste antwoord.
1. A De man heeft veel gelden

B De man heeft veel geld.

2. A Hij wil het geld graag bewaren.

B Hij willen het geld graag bewaren.

3. A Hij wil niet op de radio luisteren.

B Hij wil niet naar de radio luisteren.

4. A Hij brengt zijn geld naar de bank.

B Hij brengt zijn geld over de bank.

5. A Ik kan wel gelukkig zijn met 2 miljoen!

B Ik ben wel gelukkig zijn met 2 miljoen!Alleen aan zee.

Bekijk de foto


1 In welk land denkt u dat de foto genomen is?

2 Wat doet het meisje daar volgens u?

3 Hoe voelt ze zich, denkt u?

Kies uit de mogelijkheden hieronder of verzin zelf een alternatief en licht uw keuze toe.


- verliefd - vermoeid

- ontspannen - eenzaam

- bezorgd - bedrukt

- verveeld - …

- geïrriteerd
4 Welke tijd van de dag is het volgens u?

Kies uit de mogelijkheden hieronder of verzin zelf een alternatief en licht uw keuze toe.


- `s morgens vroeg

- aan het eind van de middag

- midden op de dag

- …
5 a Wat denkt u dat ze gedaan heeft voordat ze daar ging zitten?

b Wat denkt u dat ze gaat doen?
6 a Zou u wel eens alleen met vakantie willen? Licht uw antwoord toe.

b Is het anders voor een vrouw om alleen op vakantie te gaan dan voor een man?

c Zo ja, wat zijn de verschillen?

d Hebben die verschillen te maken met het land waar je naartoe gaat?Mensen
De eenzame is niet alleen
Ik wilde praten,

de muren van misverstand laten verdwijnen,

mijn eenzaamheid uitleggen.

Maar er was niemand.Naar: Arie Gelderblom
Na de liefde is eenzaamheid waarschijnlijk het gevoel waarover het meest geschreven en gezongen wordt. Toch zegt niemand graag dat hij zich eenzaam voelt, bang dat de anderen hem belachelijk vinden of zeggen dat hij zeurt. Uit onderzoek blijkt echter dat honderdduizenden mensen in Nederland zich eenzaam voelen. En dat zullen echt niet allemaal zeurpieten zijn.
In een boek over een onderzoek naar eenzaamheid noemt de sociologe Jenny de Jong-Gierveld enkele cijfers. Van de alleenwonenden voelt 45% van de mannen en 57% van de vrouwen zich eenzaam. Bij eenoudergezinnen ligt dit percentage zelfs op 60.
Het boek bestrijdt een aantal vooroordelen. Zo wordt nogal eens gedacht dat mensen in de stad zich eenzamer voelen dan op het platteland. Dat blijkt niet waar te zijn. Verder bestaat het vooroordeel dat je eerder eenzaam bent als je in een nieuwbouwbuurt woont dan in het gezellige centrum van de stad. Maar dat maakt niet uit. Bovendien blijkt het ook niet waar te zijn dat eenzaamheid alleen voorkomt bij alleenstaanden: 14% van de mensen die getrouwd zijn of samenwonen, voelt zich meer of minder eenzaam.

Het niet kunnen praten met de partner over gevoelens is een van de oorzaken van eenzaamheid. Jenny de Jong-Gierveld noemt in haar boek ook andere oorzaken: werkloosheid, het verlies van de partner of een goede vriend(in) en een scheiding. Het gevolg kan zijn dat men geïsoleerd raakt en zich alleen gaat voelen.


Dat eenzaamheid voor veel mensen een probleem is, wordt meteen duidelijk als je bij de stichting ‘De Brug’ in Amsterdam binnenkomt. ‘De Brug’ is een huis voor mensen die zich eenzaam voelen. Het aantal mensen dat naar ‘De Brug’ komt, neemt nog steeds toe. Het grootste deel van de 60 à 70 mensen die regelmatig komen, zijn vrouwen boven de vijftig jaar. Dat is niet zo vreemd, want vrouwen leven tegenwoordig gemiddeld langer dan mannen. Bovendien worden er per gezin steeds minder kinderen geboren. Vrouwen kunnen dus verwachten dat zij een deel van hun leven alleen zijn.

In ‘De Brug’ komt ook een klein groepje mensen in de leeftijd van dertig tot vijftig jaar. Het valt op dat er nogal weinig mannen zijn. De leiding van ‘De Brug’ denkt dat mannen eerder naar een café of naar een buurthuis gaan als ze zich eenzaam voelen.


Het is een misverstand te denken dat eenzame mensen steeds thuis zitten en geen activiteiten hebben. Veel bezoekers van ‘De Brug’ zijn actief in diverse organisaties of doen vrijwilligerswerk.
Toch voelen ze zich eenzaam als ze daarna in hun lege huis komen. Vooral oudere vrouwen kunnen niet tegen de stilte thuis als hun man is overleden en de kinderen het huis uit zijn. Ze missen een plaats waar ze iedere dag kunnen komen om te praten. De bezoekers van ‘De Brug’ zoeken geen huwelijkspartner. Ze willen met meer personen gewone contacten hebben. Omdat mensen steeds vaker een deel van hun leven alleen wonen, voelen ze de behoefte om meerdere vriendschappen hebben. ‘De Brug’ biedt de kans om verschillende mensen vriendschap te sluiten.
Bron: L.Sanou, eenzame is de enige niet.

Amsterdamse Stadsblad Zuid, 10 mei 1989
Woordenlijst
De eenzame De persoon die zich alleen voelt.

Die oude man heeft geen familie, niemand praat met hem.

Hij voelt zich erg eenzaam.

Het misverstand Het elkaar niet goed begrijpen. Een verkeerd idee over iets of iemand.

Het is een misverstand te denken dat in Nederland altijd de zon schijnt.

Belachelijk Heel erg vreemd, idioot.

Doe niet zo belachelijk! Je maakt problemen om niets en je zegt dingen die niet waar zijn.

Zeuren Steeds weer over iets praten op een manier die niet leuk is.

Mijn buurvrouw zeurt altijd over haar gezondheid, terwijl ze eigenlijk geen ernstige ziekten heeft.

De zeurpiet Iemand die zeurt.

De sociologe Een vrouw die sociologie heeft gestudeerd.

Sociologie = wetenschap die de menselijke samenleving

Bestudeert.

Het cijfer 1, 7, 5, 3, 0 zijn voorbeelden zijn cijfers.

Het eenoudergezin Een gezin dat bestaat uit kinderen met alleen maar de vader of alleen maar de moeder.

Bestrijden – bestreed

-bestreden Strijden tegen iets. Laten zien dat iets niet waar is of niet goed

is.


Het vooroordeel

Mening die je over iets hebt voordat je het hebt leren kennen.

Ik dacht altijd dat zij een onvriendelijke,onaardige vrouw was, maar nu ken ik haar langer en ze blijkt heel aardig te zijn. Ik had dus vroeger een vooroordeel over haar.

Het platteland Land buiten de stad, bijvoorbeeld de dorpen en het land van de boeren.

Dat maakt niet uit Er is geen verschil, het is niet belangrijk.

Het maakt niet uit dat je lelijk bent. Ik hou toch van je.

Samenwonen Samen in een huis leven zonder getrouwd te zijn.

De partner Hier: iemand met wie je getrouwd bent of samenwoont.

De scheiding Het beëindigen van een huwelijk.

Geïsoleerd Alleen, afgesloten van de omgeving, apart.

De stichting Organisatie met een bepaald doel, een stichting heeft niet de bedoeling geld te verdienen.

Regelmatig regularly

duzenli olarak, muntazam

Je moet regelmatig de nieuwe woorden herhalen. Het beste is iedere dag.

Per ….. In ieder …..

Ik drink vijf koppen koffie per dag

Geboren worden Op de wereld komen, uit de moeder komen.

Opvallen – viel op-

Opgevallen De aandacht vragen; als iets opvalt, zie je het meteen.

Het buurthuis Gebouw waarin mensen uit de buurt allerlei dingen samen doen

De activiteit Iets wat je doet.

Mijn vader is heel actief. Hij doet veel aan sport; hij loopt hard, hij voetbalt, enz. Ook heeft hij de leiding bij twee organisaties. Hij heeft veel activiteiten.

Het vrijwilligerswerk Werk dat je gratis doet, je verdient er niets mee.

(er) niet tegen kunnen Er problemen mee hebben, het erg moeilijk vinden

Ik kan er niet tegen als ik alleen thuis ben. Dan ben ik altijd erg bang.

Er tegen kunnen Er geen problemen mee hebben.
Overlijden – overleed

Overleden Sterven, doodgaan.

De behoefte Iets wat je erg nodig hebt.

Vriendschap sluiten Vrienden worden, beginnen met vrienden zijn.Opdracht 1

Welke drie woorden hebben een relatie met elkaar?

  1. eenzaam – regelmatig – alleen – geïsoleerd

  2. de partner – de scheiding – getrouwd – het vrijwilligerswerk

  3. geboren – overleden – de baby – jong

  4. het platteland – de stad – het dorp – de stichting

  5. belachelijk – de scheiding – samenwonen – het eenoudergezinOpdracht 2

Kies een woord en vul in. Kijk eerst goed in de woordenlijst wat deze woorden betekenen.
scheiding – cijfers – activiteiten – behoefte – vrijwilligerswerk – partner – sociologe – stichting – eenzaamheid – vriendschap – platteland – vooroordeel
Een ………… heeft onderzocht hoeveel mensen zich eenzaam voelen en wat de oorzaken van deze ………… zijn. Uit de ………… blijkt dat vooral bij eenoudergezinnen eenzaamheid een probleem is. Bij eenoudergezinnen voelen meer mensen zich eenzaam (60%) dan bij de groep alleenstaanden (gemiddeld 51%) Vaak denkt met dat mensen in de stad zich eenzamer voelen dan mensen die op het ………… wonen. Dat blijkt een ………… te zijn. De plaats waar iemand woont, is niet zo belangrijk.

Veel belangrijker is bijvoorbeeld het contact met de ………………………… ; met hem of haar moet je over je gevoelens kunnen praten. Als dit niet kan, voelen mensen zich eenzaam. Ook als iemand geen partner meer heeft, bijvoorbeeld na een …………….. of als de partner overleden is, voelen mensen zich dikwijls alleen. Zelfs als zulke mensen veel …………. hebben en bijvoorbeeld dingen doen als ………………………. , blijven ze zich eenzaam voelen.

In Amsterdam bestaat een ..……….. die eenzame mensen helpt. Daar bestaat de mogelijkheid …………….. te sluiten met andere mensen. Het valt op dat er bij de stichting meer vrouwen dan mannen komen. Als mannen gezellig willen praten, voelen ze meer de …………….. om naar een café te gaan.

Opdracht 3

Maak de volgende zinnen compleet door een van de twee mogelijkheden te kiezen. Gebruik de tekst.
1 Er wordt veel geschreven en gezongen

a over liefde en over eenzaamheid.

b over liefde maar niet over eenzaamheid.

2 De sociologe Jenny de Jong–Gierveld

a werkt bij de stichting ‘de Brug’.

b heeft het verschijnsel eenzaamheid onderzocht.

3 Een vooroordeel over eenzaamheid is

a dat getrouwde mensen zich nooit eenzaam voelen.

b dat mensen op het platteland zich vaker eenzaam voelen dan in

een nieuwbouwbuurt.

4 Een oorzaak van eenzaamheid is

a geïsoleerd raken.

b werkloosheid.
5 In ‘De Brug’ zoeken mensen

a andere mensen om gezellig mee te praten.

b iemand om mee te trouwen.

Opdracht 4

Lees blz. 49 t/m 50 nog eens. Er worden drie redenen gegeven waarom er meer vrouwen dan mannen in de ‘De Brug’ komen. Welke redenen zijn dat? Gebruik woorden of zinnen uit de tekst.
1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opdracht 5

In de tekst zijn woorden onderstreept. In de woordenlijst staan woorden die hetzelfde betekenen als deze onderstreepte woorden. Zoek bij elke zin het juiste woord uit de woordenlijst.
1 De nieuwe woorden moet je goed leren. Het is daarom belangrijk dat je ze iedere dag

of iedere week herhaalt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Soms staan er woorden in de tekst die je niet kent. Dat is niet belangrijk.

Een tekst kun je immers ook begrijpen met een paar onbekende woorden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. In iedere tekst leer je ongeveer twintig nieuwe woorden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Maar in een aantal teksten staan meer dan twintig nieuwe woorden. Sommige mensen hebben er problemen mee dat ze in zo`n tekst niet ieder woord begrijpen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Zij vinden het heel erg vreemd dat je niet ieder woord in een tekst hoeft te kennen. Ze denken dat je een tekst pas goed begrijpt als je ieder woord kent.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Het gevolg is dat zij steeds opnieuw zeggen dat de tekst te moeilijk voor hen is. Dit zeggen ze zo vaak dat het niet meer leuk is.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Sommige boeken, bijvoorbeeld dit boek, laten zien dat het niet waar is dat er slechts een manier van lezen bestaat. Een tekst kun je immers op verschillende manieren lezen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………Thema 2 Nederland
Een paar maanden in Nederland
Ik ben bijna drie maanden in Nederland en ik heb een goede indruk van de Nederlanders. Meestal vind ik de Nederlanders gastvrij, behulpzaam en vriendelijk. Ze willen je altijd helpen als je hulp nodig hebt. Op een dag ging ik naar de Kerkstraat. Mijn tante opende daar een klein winkeltje. Op die dag was het heel druk in de winkel. Dus wilde mijn tante graag dat ik haar hielp. Maar toen ik daar naartoe ging, raakte ik de weg kwijt en ik kon de straat niet vinden. Op dat moment kwam een Nederlandse vrouw naar mij toe. Ik vroeg haar waar de Kerkstraat was. Zij was zo vriendelijk om mij de weg te wijzen. Tenslotte zei zij tegen mij: ‘U bent buitenlandse, misschien is het moeilijk voor u om deze straat te vinden. Weet u wat , ik zal met u meegaan om het adres te vinden.’ Met haar hulp kwam ik in de Kerkstraat.
Behalve de vriendelijkheid van de Nederlanders valt mij nog een ander punt op. Nederlanders kunnen goed Engels spreken. Als je geen Nederlands spreekt, is het toch geen probleem om boodschappen te doen omdat de mensen in de winkels in het Engels met je zullen spreken. Dat vind ik prettig, omdat ik nu nog niet zo goed Nederlands kan praten.


Hoewel Nederland een klein land is, is het een mooi en rijk land. Er zijn veel mooie gebouwen met tuinen waar bomen en bloemen in staan. Ik hou erg van de natuur in Nederland. Er zijn verschillende andere dingen nieuw voor mij. Als een Nederlander je heeft geholpen, wil je iets doen om hem te bedanken, je wilt hem bijvoorbeeld uitnodigen om bij je thuis te komen eten. Hij zal nooit ‘nee’ zeggen. Hij zal altijd graag komen. In je huis zal hij echter brutaal zijn. Hij zal bijvoorbeeld vragen: ‘Mag ik hier nog een beetje van?’Ze zeggen tegen je wat ze willen.

Dat kan absoluut niet in China. Als je in China iemand uitnodigt om te komen eten, omdat je hem voor iets wilt bedanken, zegt hij altijd: ‘Nee, dat hoeft niet, niets te danken. Het is echt heel weinig wat ik voor je gedaan heb’. Hij zal dus niet bij je thuis komen eten. Ik denk dat dat een groot verschil is tussen Chinezen en Nederlanders.
Lei Huang uit China
Woordenlijst
gastvrij je bent gastvrij als mensen altijd bij je op bezoek mogen komen, als je heel vriendelijk en aardig bent voor gasten

behulpzaam je bent behulpzaam als je altijd en graag hulp geeft aan mensen

openen hier: beginnen

naartoe er heen, in de richting van. Waar ga je naartoe? Ik ga naar het station.

kwijtraken verliezen, niet meer weten waar iets is

wijzen – wees

gewezen hier: laten zien hoe je moet lopen, to show, point out, göstermek
bedanken iemand zeggen dat je ergens blij mee bent, ‘dank je wel’ zeggen

uitnodigen iemand vragen je gast te zijn, iemand vragen om (bij je thuis) te komen

Ik wil voor mijn huwelijksfeest honderd mensen uitnodigen.

brutaal iemand is brutaal als hij zegt en doet wat hij wil. Hij let niet op de maatschappelijke regels.Een paar maanden in Nederland
Sinds ongeveer vijf maanden woon ik in Nederland. Het is de eerste keer dat ik in het buitenland ben. Nederlandse mensen zijn heel anders dan ik had gedacht. Vooral de oudere mensen vind ik aardig en behulpzaam, maar het is moeilijk om net zo over jonge mensen te denken.
Ik vind dat de meeste jonge mensen erg egoïstisch zijn. Wanneer ze achttien jaar zijn, verlaten ze hun familie. Dan worden de banden met hun familie steeds zwakker. Daarom moeten de ouders naar een bejaardenhuis als ze ouder worden. Dat vind ik erg triest want als ze ouder worden hebben ze juist meer behoefte aan liefde van hun kinderen. Het is daarom vreemd dat jongeren niet voldoende aandacht geven aan hun ouders.
Verder imiteert de Nederlandse jeugd de Amerikanen in bijna alles. Zelfs de beroemdste Nederlandse zangers zingen hun liedjes in het Engels. Op die manier verliezen de Nederlanders hun cultuur.
In Nederland wonen veel buitenlandse mensen. Als je in Nederland bent, kun je veel mensen uit allerlei landen ontmoeten. Dat vind ik erg leuk. Zo kun je iets te weten komen over verschillende culturen.
Er zijn nog andere interessante dingen in Nederland. Zo is Nederland een vlak land. Er is nergens een berg te zien. Als je met de trein reist en je uit het raam naar buiten kijkt, merk je dat het uitzicht bijna niet verandert. Zelfs de steden en straten lijken haast hetzelfde.
De mensen in Nederland zijn toleranter dan de mensen in mijn eigen land. Over alle meningen kan worden gediscussieerd en iedereen mag zijn eigen mening verdedigen. Ook kan iedereen die dat wil, zijn eigen vereniging oprichten. Dat recht hebben de buitenlanders ook. Zij kunnen bijvoorbeeld met de verkiezingen meedoen.
Bayram Guveng uit Turkije

Woordenlijst
Net zo Precies zo, op dezelfde manier.

Egoïstisch Iemand is egoïstisch als hij alleen maar aan zichzelf denkt en niets aan anderen wil geven.

De band De relatie.

Zwak Niet sterk, met weinig kracht.

De zwakke, oude man zal snel doodgaan.

Het bejaardenhuis Een huis, een instelling waar bejaarden verzorgd worden als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Triest Niet vrolijk, niet blij.

Juist Hier: in tegenstelling tot wat je misschien verwacht.

Ik dacht dat Jan zou komen, maar hij kwam juist niet.

Behoefte hebben aan Erg nodig hebben.

Ieder mens heeft behoefte aan eten en water.

Imiteren Nadoen, precies doen zoals iemand anders doet.

Edith imiteert Yvonne in alles: ze koopt dezelfde kleren, ze luistert naar dezelfde muziek, enz.

Beroemd Heel erg bekend.

Martin Luther King was een beroemd man.

Zo Op die manier.

Te weten komen Informatie krijgen, ontdekken>

Vlak Plat, zonder bergen, zonder hoogteverschil.

Het uitzicht Alles wat je kunt zien als je naar buiten kijkt

Ik woon op de elfde etage van een flat en dus heb ik een prachtig uitzicht over de stad.

Tolerant Iemand is tolerant als hij accepteert dat andere mensen anders denken en doen dan hijzelf.

Verdedigt to hold, defend

Veel parlementsleden vinden de nieuwe onderwijswet slecht. Daarom moet de minister de wet volgende week in de Tweede Kamer gaan verdedigen.

De vereniging De organisatie, bijvoorbeeld een voetbalvereniging.

Oprichten Maken, doen ontstaan.

We willen een nieuwe voetbalvereniging oprichten.

Het recht Iets wat je mag.

Iedereen heeft rechten en plichten: dingen die je mag doen en dingen die je moet doen.

De verkiezingen elections, voting
Opdracht 11   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina