Naam excursie gebied: Amsterdamse waterleiding duinen, ingang "De Oase"Dovnload 39.13 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte39.13 Kb.


Excursie datum:

5 mei 2011Naam excursie gebied:

Amsterdamse waterleiding duinen, ingang “De Oase”Gids(en):

Rik Feije


Nederlandse naam

English name

Scientific name

Fuut

Great crested grebe

Podiceps cristatus

Aalscholver

Great cormorant

Phalacrocorax carbo sinensis

Blauwe reiger

Grey heron

Ardea cinerea

Grauwe gans

Greylag goose

Anser anser

Brandgans

Barnacle goose

Branta leucopsis

Bergeend

(Common) Shelduck

Tadorna tadorna

Nijlgans

Egyptian goose

Alopochen aegyptiacus

Wilde eend

Mallard

Anas platyrhynchos

Krakeend

Gadwall

Anas strepera

Kuifeend

Tufted duck

Aythya fuligula

Sperwer

(Eurasian) Sparrowhawk

Accipiter nisus

Havik

(Northern) Goshawk

Accipiter gentillis

Buizerd

(Common) Buzzard

Buteo buteo

Meerkoet

(Common) Coot

Fulica atra

Oeverloper

(Common) Sandpiper

Actitis hypoleucos

Houtduif

Wood pigeon

Columba palumbus

Koekoek

(Common) Cuckoo

Cuculus canorus

Grote bonte specht

Great spotted woodpecker

Dendrocopos major

Boerenzwaluw

Barn swallow

Hirundo rustica

Boompieper

Tree pipit

Anthus trivialis

Witte kwikstaart

White wagtail

Motacilla alba

Winterkoning

Wren

Troglodytes troglodytes

Heggemus

Dunnock

Prunella modularis

Roodborst

Robin

Erithacus rubecula

Nachtegaal (h)

Rufous nightingale

Luscinia megarhynchos

Merel

Blackbird

Turdus merula

Zanglijster

Song trush

Turdus philomelos

Sprinkhaanzanger (h)

Grasshopper warbler

Locustella naevia

Kleine karekiet

Reed warbler

Acrocephalus scirpaceus

Tuinfluiter

Garden warbler

Sylvia borin

Braamsluiper

Lesser whitethroat

Sylvia curruca

Grasmus

(Common) Whitethroat

Sylvia communis

Zwartkop

Blackcap

Sylvia articapilla

Fitis

Willow warbler

Phylloscopus trochilus

Tjiftjaf (h)

Chiffchaff

Phylloscopus collybita

Glanskop (h)

Marsh tit

Parus palustris

Pimpelmees

Blue tit

Parus caeruleus

Koolmees

Great tit

Parus major

Staartmees

Long-tailed tit

Aegithalos caudatus

Boomklever

Nuthatch

Sitta europaea

Boomkruiper (h)

Short-toed treecreeper

Certhia brachydactyla

Gaai

(Eurasian) Jay

Garrulus glandarius

Kauw

(Eurasian) jackdaw

Corvus monedula

Zwarte kraai

Carrion crow

Corvus corone

Vink

Chaffinch

Fringilla coelebs

Appelvink (snel)

Hawfinch

Coccothraustes coccothraustes

Putter (snel)

Goldfinch

Carduelis carduelis

Rietgors

Reed bunting

Emberiza schoeniclus

(h) = alleen gehoord

Totaal aantal soorten: 48


Hoogtepunten van de dag:  • Veel zang in het duin van vele soorten vogels; o.a. Nachtegaal, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Tuinfluiter, Sprinkhaanzanger en Kleine karekiet.

  • Snel een Appelvink vorbij vliegend (stevige vink met grote kop en idem snavel, korte staart en witte vensters onder op de vleugel) ook snel een Putter over ons heen vliegend.

  • Kleine karekiet in het riet goed kunnen bekijken, Braamsluiper duidelijk zingend in Duindoorn even goed kunnen zien.

  • Havik vloog langs, later een Sperwer zwevend hoog in de lucht.

  • Meerdere keren Boompieper in top van boom met karakteristieke zangvlucht, parachute-je.

  • Vijf Oeverlopers vlogen achter elkaar aan laag over het water.

  • Meerdere keren groepen Damherten gezien.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina