Naam Project en projectgroepDovnload 14.08 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte14.08 Kb.

PROJECTSHEET
Naam Project en projectgroep


Robotica i.c.m. visionAanleiding


1. Toename van gebruik van vision bij robotica

2. Behoefte aan informatie over deze toepassingen

3. Wens lesmodule hiervoor bij Fontys (Ned/Eng)

Projectopdracht


1. Algemene beschrijving van roboticasystemen

2. beschrijving toepassing vision in relatie tot robotica (motion/vision)

3.Ontwikkeling webmateriaal en praktijkopdracht


Beoogde resultaten

1. Wiki Robotica Algemeen

2. Wiki motion/vision

3. Practicumopstelling.

4. Samenwerking met relevante bedrijven.SMART Targets

Wiki: Robotica algemeen, fysieke opbouw, mogelijkheden, toepassingen, beperkingen, software.

Wiki: Motion/vision, aansluiting bij lessen over vision, software oplossingen.

Software: geschikte aansturingssoftware, samenwerking met visionsoftware.

Practicumopstelling: robot die op grond van informatie uit een visionsysteem bepaalde handelingen verricht.


Benodigde activiteiten

Ontwikkeling van bovengenoemde Wiki en practicumtoepassingen.

Sponsering zoeken voor aanschaf hard- en software

Inschakelen en begeleiden van een stagiair


Start en einddata

Start: 1 oktober 2008 Eind 30 juni 2009

Data oplevering (tussen)resultaten en presentaties

Okt-nov ’08: Opstellen specs, verzamelen info

Nov-dec ’08: Ontwikkelen Wiki Robotica Algemeen

Dec ’08- jan ’09: werven van een stagiair, presentatie 1e deel Wiki

Jan – mrt ’09: ontwikkelen Wiki motion/vision, inwerken stagiar, definiëren praktijkopdracht.

Mrt – juni ’09: uitwerken praktijkopdracht, testen, eindpresentatie

Eindoplevering juni 2009Projectorganisatie


Aansturing team: Antoon Pepping, Fontys

Teamleden: Hans v.d. Elzen, Oswald Figaroa (?)

Taakverdeling en onderlinge communicatie nader te bepalen


Verwachte kosten of investeringen

Voorbereiding, Testen, Ontwikkeling, Optimalisatie en Afronding

Inzet nader te bepalen

Er wordt gestreefd naar het gebruik van bestaande hardware


Verwachte (financiële) baten

Geen


Uitgangspunten en randvoorwaarden

Gebruik Edulab-Wiki

De informatie wordt in eerste instantie Engelstalig (dit i.v.m. de behoefte vanuit Fontys).kennispartners o.a. Lectoraat Mechatronica en VEC-Eindhoven

Risico’s


Ontbreken van een stagiair, te dure apparatuur

Relaties met andere projecten

Relatie met servo en vision.

Accoord opdrachtgever:

Datum:


Accoord projectleider:

Datum:
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina