Naam: T. M. de Waal (Tamar)Dovnload 22.1 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte22.1 Kb.

Curriculum Vitae


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: T.M. de Waal (Tamar)

Geboortedatum: 19 januari 1988

Nationaliteit: Nederlandse

OPLEIDING
2000-2006 Gymnasium: Dalton Voorburg
- Bètaprofiel: Natuur en Gezondheid

- Vrije deel: Filosofie, Latijn en KCV


2006-2010 WO Bachelors: Universiteit van Amsterdam

Wijsbegeerte:  • Propedeuse cum laude gehaald in 2007

  • In 2008 half jaar gestudeerd aan University College London (Erasmus)

  • Honoursclass

  • Bachelor cum honore en cm laude in 2010

Rechtsgeleerdheid  • Honoursclass

  • Bachelor cum honore in 2010

  • Voor mijn gecombineerde honours-bachelorscriptie, Nalatige onwetendheid in het international strafrecht, ontving ik een 9,5

2010-heden Master opleiding: Universiteit van Amsterdam, Columbia University New YorkThe Global Alliance Program: International Criminal Law

  • Selectie: twaalf studenten uit EuU en twaalf studenten uit VS

  • Eerste semester in New York (van augustus tot januari)

  • Voor mijn master scriptie Totalitarianism and personal responsibility, ontving ik een 9,0

NEVENACTIVITEITEN EN ORGANISATIE-ERVARING


2008-2009 Voorzitter Amsterdamse Studenten Debatvereniging Bonaparte (www.asdvbonaparte.nl)

Verantwoordelijk voor alle algemene bestuurstaken; het leiden van de Algemene Leden- en de wekelijkse bestuursvergaderingen; de organisatie en presentatie van wekelijkse debatavonden met circa vijftig aanwezigen; de organisatie van het belangrijkste nationale debattoernooi van Nederland (Het Bonapartiaans Debattoernooi); sociale activiteiten zoals weekenden naar het buitenland; en het organiseren van lezingen van bekende sprekers, waaronder Femke Halsema en Alexander Pechtold

2009-heden Bestuurslid Retoricakamer (www.retoricakamer.nl)


Vanaf het ontstaan van de Retoricakamer bestuurslid, samen met professor Sutorius, professor Bons en een aantal medestudenten. Mijn voornaamste bijdrage bestaat uit het opzetten en organiseren van series masterclasses in de retorica. Het eerste jaar met medewerking van onder anderen Wil van Kralingen en Rens de Jong.
2010-heden Redacteur en presentator van het radioprogramma ‘Swammerdam, over wetenschap te Amsterdam’ op AmsterdamFM (www.amsterdamfm.nl)
Na een periode van nieuwslezen kreeg ik de kans om voor AmsterdamFM een radioprogramma op te zetten voor de zondagochtend. In het programma interview ik wetenschappers uit Amsterdam over hun academisch onderzoek. Het programma is wekelijks te horen van 11:00 tot 12:00 op FM 106.8
2011 Docent ‘Contractenrecht in perspectief’ aan de Universiteit van Amsterdam
Werkzaam als student assistent, verantwoordelijk voor het verzorgen van twee werkgroepen aan eerstejaars rechtenstudenten. Het vak concentreert zich op metajuridische perspectieven en intendeert de studenten te laten discussiëren en nadenken over bepaalde vanzelfsprekendheden binnen het recht.
2011 mei – november Deelnemer masterclass onderzoeksjournalistiek bij de Groene Amsterdammer
Met een groepje van vier (geselecteerd uit 150 aanmeldingen) heb ik, onder supervisie van onderzoeksjournalist Marcel Metze, vier maanden geleerd over onderzoekjournalistiek en onderzoek gedaan.. De masterclass eindigde met een publicatie in de Groene Amsterdammer op 23 november
2011 oktober – heden Promovenda rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam

Rechtsfilosofisch onderzoek naar inburgeringexamens in liberale democratieën. Welke kennis, waarden en vormen van burgerschap kunnen geëist worden van immigranten, voordat zij naturalisatie krijgen? Dit vraagstuk zetelt in meerdere discussies over immigratie, multiculturalisme en liberalisme.

SCHRIJFVAARDIGHEID


2002-2005 Redacteur internetschoolkrant ‘Brandpunt’

- www.dalton-voorburg.nl/brandpunt

- Uitgeroepen tot beste internetschoolkrant 2002
2005-2006 Column op de scholierenwebsite van de NRC. Archief:

- http://www.nrc.nl/archief/column_tamar/

- http://www.nrc.nl/halte2006/article124429.ece/ Tamar_de_Waal_Halte_2006
2005 Genomineerd voor schrijverswedstrijd ‘BNG Jonge Schrijversprijs’.
2006 Genomineerd voor schrijverswedstrijd ‘Doe maar dicht maar’.
2007-2008 Artikelen gepubliceerd in Opinio over het studentenleven in Amsterdam en Londen
2007-2008 Eindredacteur van de Redenaar, verenigingsblad van ASDV Bonaparte.

April 2009 Artikel gepubliceerd in de Alibi, het rechtenfaculteitblad van de UvA, over de legitimatie van de staat om te straffen. http://www.alibionline.nl/index.php?id=31


November 2010 Artikel gepubliceerd in Folia, weekblad van de UvA, over het populisme in de Amerikaanse media en verschillende reacties daarop. http://issuu.com/foliacivitatis/docs/folia11_64
November 2011 Artikel over McKinsey Company & Co in de Groene Amsterdammer, in samenwerking met drie anderen. Resultaat van masterclass onderzoeksjournalistiek bij de Groene Amsterdammer, onder leiding van Marcel Metze.
TALEN
Nederlands Moedertaal

Engels Vloeiend; half jaar in Londen en half jaar in New York gestudeerd.

Frans Spreken en lezen beperkt.

Duits Spreken beperkt. Lezen redelijk.INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE
Literatuur lezen, literair en journalistiek schrijven, radio maken en goede koffie.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina