Naamswijziging – geen wijziging KvK nummer let op!Dovnload 21.6 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte21.6 Kb.
NAAMSWIJZIGING – geen wijziging KvK nummer

LET OP! Indien uw Kamer van Koophandel nummer wijzigt dient u een ander formulier in te vullen. Deze kunt u snel en gemakkelijk via ons Customer Service Center aanvragen, telefoonnummer 0900 202 27 30 of per e-mail: generalcardrequests-nl@shell.com

  1. UW AANVRAAG

Wat is uw klantnummer?Wat wil u wijzigen?

CheckBox1 Wijziging bedrijfsnaam (vul 3 in)

CheckBox1 Wijziging banknummer en bedrijfsnaam (vul 2 en 3 in)
  1. UW BANKGEGEVENS

Naam rekeninghouder zoals vermeld op bankafschrift

BankrekeningnummerNaam Bank

Plaats Bank3. VERKLARING WIJZIGING TENAAMSTELLING

Hierbij verklaart:Juiste/ nieuwe bedrijfsnaamAdres

Postcode en woonplaats

Kamer van Koophandel nummer
Contactpersoon
E-mail adres contactpersoon
E-mail adres e-invoicing

(indien van toepassing)
E-mail adres Shell Card Online

(indien van toepassing)Dat alle tankpassen die thans op naam zijn gesteld van:Oude bedrijfsnaamAdres

Postcode en woonplaats
Onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud door haar zullen worden overgenomen, en dat zij de daarmee verbandhoudende rechten en verplichtingen als eigen rechten en verplichtingen zal nakomen.
Ondergetekende verleent hierbij, tot de opzegging, de machtiging aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. om de bedragen die zij te vorderen heeft ter zake van levering van producten en/of diensten onder vernoemde datum wekelijks te incasseren van zijn/haar bankrekening.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld onder de naam euroShell bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Postbus 1222, 3000 BE Rotterdam.

Uw persoongegevens worden tevens gebruikt voor het uitvoeren van een kredietwaardheidstoetsing, voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst en relatiebeheer. Voor het toetsen van uw kredietwaardigheid wordt gebruik gemaakt van een externe partij. Wij behouden ons het recht voor om uw aanvraag af te wijzen.

Door inzending van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Shell voorwaarden voor zakelijk gebruik van euroShell cards (versie januari 2011) die u als bijlage ontvangt bij dit formulier.CheckBox1 Ja, ik ga akkoord met de Algemene Shell Voorwaarden voor zakelijk gebruik van van euroShell Cards

Datum:


20 augustus 2016

Tekenbevoegde(n) volgens KvK

Naam:

Functie:
U kunt uw volledig ingevulde aanvraagformulier per e-mail verzenden naar: generalcardrequests-NL@shell.com,of per fax naar: 010 300 3445.
Of u kunt het gratis opsturen:
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

T.a.v. Sales Support Commercial Fleet

Antwoordnummer 30295

3030 VB Rotterdam

Page of
20/8/2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina