Naar welke dienst gaat uw voorkeur uitDovnload 19.69 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte19.69 Kb.HRM

SOLLICITATIEFORMULIER

JOBSTUDENT


De informatie die via dit document verzameld wordt, is bestemd voor intern gebruik en de opgevraagde gegevens zullen worden


verwerkt door AZ Damiaan, Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08.12.1992 heeft u recht op inzage en correctie van de door
AZ Damiaan bewaarde informatie.

Nummer : (in te vullen door AZ Damiaan)


RECENTE

PASFOTO


(verplicht)
Naam :

Voornaam :

Geslacht : M / V

Nationaliteit :

Adres :

Postcode : Gemeente :

Telefoonnr. ……………………………………………………………………………

GSM : ……………………………..

E-mail : ………….…………………………….@.....................................................

Geboorteplaats : ………………………..

Geboortedatum : . ……. / …… / …….

Identiteitskaartnummer (zie identiteitskaart – kaartnr.) :

Rijksregisternummer (zie sis-kaart bovenaan rechts) : …………….

Burgerlijke staat : ongehuwd / gehuwd / samenwonend / wettelijk samenwonend / gescheiden

Bankrekeningnr. : - -

op naam van :

Kledijmaat : Small / Medium / Large / Extra large / Extra extra large

Korte benen (1 meter) / Lange benen (1m 10)

In het bezit van een rijbewijs : JA / NEEN
Naar welke dienst gaat uw voorkeur uit ? (meerdere keuzes zijn mogelijk) • Verpleegkundig departement

Afdeling : ………………………………...

 • Technische dienst

 • Schoonmaak

 • Administratie

 • Keuken

 • ……………………………

 • Afwas

 • ……………………………

 • Cafetaria

 • ……………………………

 • ……………………………

Waarom solliciteert u binnen AZ Damiaan ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Kent u een medewerker van AZ Damiaan ? JA / NEEN

Zo ja, naam : ……………………………………………………………………………………………………………..

Verwantschap : ……………………..………………………………………………………………………………….

Opleiding :
Huidige school : ………
Studierichting :
Studiejaar :
Studierichting volgend jaar :

Vorige werkervaringen :
1. Werkgever :

Tewerkstellingsperiode : …………………………………….

Taken:
2. Werkgever :

Tewerkstellingsperiode : …………………………………….

Taken:
3. Werkgever :

Tewerkstellingsperiode : …………………………………….

Taken:

Hobby’s :
Gewenste tewerkstellingsperiodes als jobstudent binnen AZ Damiaan :

Gelieve hier de periode te vermelden waarin u beschikbaar bent om eventueel te werken binnen AZ Damiaan

(vb. : 03/07/09 tem 14/08/09)

……. / …… / ……. tot en met ……. / …… / …….


……. / …… / ……. tot en met ……. / …… / …….

……. / …… / ……. tot en met ……. / …… / …….


Ik, ondergetekende, ben ervan op de hoogte dat de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens in het ziekenhuis gebeurt volgens de reglementering van de privacywet.
Datum : ……. / …… / …….

Handtekening jobstudent
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina