Nadere overeenkomst inzake parkeerplaats in de parkeergarageDovnload 34.61 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte34.61 Kb.
Nadere overeenkomst inzake parkeerplaats in de parkeergarage.

Planregistratienummer: W-@@

Bouwnummer:..

Ondergetekenden:
Statutaire naam

:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V.

Kantooradres

:

’t Vaartland 8

Postcode / Plaats

:

2821 LH Stolwijk
Postbus

:

59

Postcode / Plaats

:

2821 AB
K.v.K. nummer

:

29029229

Telefoonnummer

:

0182 – 34 17 41

Telefaxnummer

:

0182 – 34 24 75

E-mail

:

info@devriesverburg.nl

Internet

:

www.devriesverburg.nl

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door

:

J.M.L. Boer

Functie

:

Algemeen directeur

Hierna in deze akte te noemen: "de Ondernemer", ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze akte te noemen: “Woningborg”; en
Achternaam

:
Man / Vrouw *)

Tussenvoegsel(s)

:
Voorna(a)m(en)

:
Adres

:
Postcode / Woonplaats

:Geboortedatum en -plaats

:Telefoonnummer privé

:
Telefoonnummer werk

:
Telefoonnummer mobiel

:
E-mail adres privé

:
E-mail adres werk

:
Legitimatiebewijs + nummer

:

Burgerlijke staat

:

Ongehuwd / samenwonend met / gehuwd met / voornemens te huwen met / geregistreerd als partner met / alleenstaand*)


Achternaam

:
Man / Vrouw *)

Tussenvoegsel(s)

:
Voorna(a)m(en)

:
Adres

:
Postcode / Woonplaats

:Geboortedatum en -plaats

:Telefoonnummer privé

:
Telefoonnummer werk

:
Telefoonnummer mobiel

:
E-mail adres privé

:
E-mail adres werk

:
Legitimatiebewijs + nummer

:
hierna in deze akte te noemen: "de Verkrijger",
in overweging nemende dat:

- de Ondernemer en de Verkrijger op ..-..-.... een aannemingsovereenkomst, hierna “de Overeenkomst”, met toepassing van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016 hebben gesloten voor het (de) appartementsrecht(en) rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een privé-gedeelte bestemd tot …. en …., aangeduid met het (de) bouwnummer(s)……, bij Woningborg bekend onder (voorlopig) planregistratienummer W-@@


- in voornoemd gebouw zal/zullen 52 parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

komen overeen:Artikel 1

In aanvulling op het gestelde in de Overeenkomst zal de parkeerplaats met bouwnummer deel uitmaken van de Overeenkomst.Artikel 2


De Verkrijger is aan de Ondernemer voor de bouwkundige realisering van de parkeerplaats een aanneemsom verschuldigd, groot EUR……. (inclusief omzetbelasting).

Artikel 3


De aanneemsom als bedoeld onder II van de Overeenkomst wordt verhoogd met EUR …. zodat de onder II van de Overeenkomst bedoelde aanneemsom EUR …. bedraagt.

Artikel 4

De parkeerplaats zal tegelijkertijd met het privé-gedeelte bestemd tot bewoning worden opgeleverd aan de Verkrijger.
Artikel 5


De Verkrijger is er mee bekend en verklaard zich ermee akkoord dat voor de parkeerplaats met bouwnummer …. geen apart Woningborg-certificaat zal worden afgegeven. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016 is op deze parkeerplaats van toepassing via het Woningborg-certificaat dat zal worden afgegeven / is afgegeven voor het privé-gedeelte aangeduid met bouwnummer.

Getekend te Getekend te


Op ..-..-.... Op ..-..-....
De Ondernemer: De Verkrijger:
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina