Namen: Agten Brett (00902900)Dovnload 139.44 Kb.
Pagina1/9
Datum25.07.2016
Grootte139.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Disability Studies
Peru


Namen: Agten Brett (00902900)

Dogru Meltem (studentennummer)

Ketelslegers Jef (studentennummer)

Spelters Hanne (00302901)

Van Besien Niki (st nmr)

Vandervee Bert(st nmr)

Vandrom Maarten(st nmr)
Academiejaar: 2010-2011
Docent: Van Hove Geert

Woord vooraf


Inhoudsopgave


Disability Studies 1

Woord vooraf 2

Inhoudsopgave 3

Inleiding 4


4


Deel 1: Politieke en sociaal-economische schets 5

Deel 2: Beperkingen in Peru 7

Deel 3: Inclusie 9

Deel 4: Empowerment in Peru 15

Deel 5: Theoretische reflectie naar verschillende modellen 22

Deel 6: Nationale en internationale samenwerking 23

Conclusie 25

Bijlagen 26


36


Literatuurlijst 37Inleiding


Dit landenrapport stelden we op in het kader van de theoretische verwerking van het vak Disability Studies. Na de lesweek waarin een aantal sprekers en thema’s de revue passeerden, besloten we om ons nader toe te spitsen op Peru.
Peru is één van de achttien ontwikkelingslanden die in een partnerschap met België verbonden zijn. Het land spreekt tot de verbeelding met zijn rijke historische Incacultuur, de altiplanos van de Andes en de laagvlakten in de kust. De indianenbevolking bewonen nu voornamelijk de bergvlakten en plattelandsgebieden en behoren ook te de armere bevolkingsgroep van het land. Peru kende een woelige periode tijdens de terreurjaren van het Sendero Luminoso, een terreurgroep die aan meer dan 30.000 moorden schuldig is.
Het kende op politiek vlak een moeilijke periode onder Alberto Fujimori en wordt nu geleid door iemand die al eerder president was, Alan Garcia.
Deel 1: Politieke en sociaal-economische schets

1Politieke schets


In 1827 werd Peru definitief onafhankelijk. Hierna kende Peru nog heel wat tegenslagen. Als republiek was Peru een heel armoedig land. Dit was vooral een groot gevolg van de Salpeteroorlog tussen Chili en Peru (en Bolivia). Deze oorlog had voor de economie desastreuze gevolgen, want in 1890 werd Peru in feite failliet verklaard en kwam het land onder controle van buitenlandse ondernemingen. De arbeidsomstandigheden werden er ook niet beter op, zeker niet op het platteland. De mensen leefden in isolement en armoede. De economie herstelde zich in de periode tot aan de Eerste Wereldoorlog, maar de buitenlandse schuld vertienvoudigde.

Na de oorlogen was er een komen en gaan van democratische regeringen en dictaturen. Onder de eerste regeringsleider werden er liberale hervormingen doorgevoerd, zoals persvrijheid en het vastleggen van burgerrechten in de grondwet. Bij de opvolger ging het langzaamaan weer beter met de economie ondanks hoge inflatiecijfers. Belangrijk voor de economie van Peru was de oprichting van de ANCOM in Lima. Dit was een economische unie waar ook nog de Andeslanden, Venezuela, Bolivia, Colombia en Ecuador lid van werden. Toch bleef de economische toestand en de sociale tegenstellingen schrijnend. Tijdens de periode van de president Fujimori verslechterde de levensomstandigheden nog meer, waardoor in 1991 de helft van de bevolking, vooral Indianen, onder de absolute armoedegrens te verkeren kwam. Dit is nog steeds het geval, maar men probeert er wel aan te werken. Ook zijn ze bezig met het proberen te verbeteren van de kwaliteit van het leven van personen met een beperking via de wetgeving. Hieronder zullen we die wetgeving kort weergeven.


Op 16 juli 1986 ratificeerde Peru de International Labor Organization (ILO) Verdrag nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Op 10 juli 2001 heeft Peru de Inter-Amerikaanse conventie geratificeerd voor de eliminatie van alle vormen van discriminatie van personen met een handicap. Dat ratificatie document werd neergelegd op 30 augustus 2001.
Uit een overzicht van de nationale wetgeving in Peru blijkt dat er een verscheidenheid aan wetten verplicht gesteld zijn met als prioriteiten behandeling, zorg en uitkeringen en voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap. Veel van de wetgeving werd geïnspireerd door de standaard regels voor de gelijkstelling van kansen voor personen met een handicap van de verenigde naties.

Door de jaren heen heeft Peru regels voor bescherming en erkenning van de sociale, economische en politieke rechten van personen met een fysieke, mentale of sensorische beperking in zijn grondwet opgenomen.

De huidige grondwet legt een nog grotere nadruk op gebieden van sociale bescherming, gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid.
Op 18 december 2002 creëerde het Congres de Ad Hoc Disability study Commitee voor het analyseren, diagnosticeren en bloot leggen van de problemen die personen met een beperking ondervinden, om zo tot wetgevende voorstellen te komen. Dit comité stelde vast dat mensen met een beperking dezelfde fundamentele rechten hebben als alle andere mensen in de samenleving.

16 oktober wordt door de wet verklaard als ‘Nationale dag voor personen met een beperking’, dit is ter herdenking van het nationaal protest georganiseerd vóór het Congres door personen met een beperking. Het comité voor personen met een beperking creëerde ook de Nationale Raad voor de integratie van mensen met een beperking (CONADIS), een Gemeentelijk Bureau voor de assistentie van mensen met een handicap (OMADEP).


Op grond van het Peruviaans burgerlijk wetboek, wordt een voogd aangesteld aan een volwassen persoon met een beperking die niet de mogelijkheden heeft om zijn of haar rechten zelf uit te oefenen. Zodra een persoon met een beperking onbekwaam is verklaard door een rechtbank, worden zijn of haar burgerrechten toegewezen en uitgeoefend door de wettelijke vertegenwoordigers die benoemd zijn overeenkomstig aan de bepalingen betreffende het gezag en de voogdij.

Voorbeelden zijn personen met een auditieve of visuele beperking, personen met een mentale beperking en personen met een psychische stoornis.


Personen met een beperking hebben het recht om te stemmen in Peru. De wet beschermt het recht van eenieder om gekozen te worden en vrij zijn of haar representatieve te kiezen. Er zijn wel een aantal voorwaarden zoals dat ze niet doof of blind mogen zijn, geen psychische stoornis mogen hebben en geen blijvende lichamelijke handicap die ervoor zouden kunnen zorgen dat de uitvoering van taken niet met de vereiste zorgvuldigheid gedaan wordt.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina