Namen en adressenDovnload 202.42 Kb.
Pagina1/3
Datum24.07.2016
Grootte202.42 Kb.
  1   2   3
Kbs De Langenoord


Kerklaan 7
3828 EA Hoogland
SCHOOLJAAR 2010-2011

Hoofdgebouw:

Kerklaan 7 t. 033-4801263


3828 EA Hoogland e. langenoord@kpoa.nl

w. www.delangenoord.nl


Dependance:

Engweg 3 en 3a t. 033-4807766

3828 CJ Hoogland

NAMEN EN ADRESSEN
Schoolbestuur

Stichting voor


Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. t. 033-2570645

Postbus 930 e. info@kpoa.nl

3800 AX Amersfoort w. www.kpoa.nl
College van Bestuur t. 033-2570645

Dhr. W. Ellenbroek e. w.ellenbroek@kpoa.nl

en Dhr. B. Dekker e. b.dekker@kpoa.nl

Postbus 930

3800 AX Amersfoort
Rijksinspectie

Inspectiekantoor Utrecht t. 0800-8051

Postbus 2730 e. info@owinsp.nl

3500 GS Utrecht w. www.onderwijsinspectie.nl


Schoolbegeleidingsdienst t. 0346-219777

Eduniek e. maartensdijk@eduniek.nl

Tolakkerweg 153 w. www.eduniek.nl

3738 JL Maartensdijk


GGD Midden-Nederland

Postbus 733 t. 033-4678100

3800 AS Amersfoort e. info@ggdmn.nl

Bezoekadres: w. www.eduniek.nl

Zonnehof 10
3811 ND Amersfoort
Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie voor het

Katholiek onderwijs t. 070-3925508

Postbus 82324

2508 EH Den Haag
Klachtencommissie

over seksuele intimidatie

Meldpunt vertrouwensinspecteurs t. 0900-1113111 (lokaal tarief)


Externe vertrouwenspersonen

Stichtingsbestuur t. 0346-219777

Eduniek


Dorien Gerritsma

Postbus 25

3738 ZL Maartensdijk
Interne contactpersonen van

De Langenoord t. 033-4801263

Colinda Grevengoed e. c.grevengoed@kpoa.nl

Vacature
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

AMK Landelijk t. 0900-1231230

AMK Regio Utrecht t. 030-2761176
Inhoudsopgave:
0. Inleiding
1. De school
1.1. De directie
1.2. Het schoolteam

1.3. Interne begeleiders

1.4. Onderbouw en bovenbouw

1.5. Het managementteam

1.6. De administratie

1.7. De conciërge

1.8. De interne contactpersonen

1.9. Waar vindt u het lokaal van uw kind

1.10. Het ontruimingsplan
2. Ouders in De Langenoord
2.1. Het directie adviesorgaan (DA)

2.2. De medezeggenschapsraad (MR)

2.3. Stichting Activiteiten De Langenoord

2.4. Buitenschoolse Activiteitencommissie (BAC)

2.5. Hulpouders
3. Schooltijden, roosters en vakantiedagen
3.1. De lestijden onderbouw en bovenbouw

3.2. De gymtijden

3.3. De zwemtijden

3.4. De vakanties 2010-2011

3.5. De studiedagen
4. Medische zaken
4.1. Bestrijding hoofdluis

4.2. Schoolgezondheidszorg


5. Tussen- en Buitenschoolse opvang
5.1. De tussenschoolse opvang (TSO)

5.2. De buitenschoolse opvang verzorgd door SKA

5.3. De buitenschoolse opvang verzorgd door SKON
6. Diversen
6.1. Ziekmelding

6.2. Fietsen stallen voor de kinderen op het hoofdgebouw

6.3. Fietsen stallen ingang Kloosterlaan voor ouders/verzorgers

6.4. Honden in de buurt van de school

6.5. Gymnastiekkleding

6.6. Regenkleding

6.7. Schoolmelk

6.8. Snoepen

6.9 Toelating van 4-jarigen

6.10. (Vakantie)verlof aanvragen

6.11. Verlofregeling in geval van “gewichtige omstandigheden”

6.12. Ouderbijdrage

6.13. De Lange Oortjes

6.14. School-tv

6.15. Tijdschriften

6.16. Schoolfotograaf

6.17. Oud papier

6.18. Lege batterijen

6.19. Kledinginzameling

6.20. Roken/alcohol in school

6.21. Verkeersbrigadiers

6.22. Verzekeringen
7. Resultaten algemeen

7.1 Evaluatie schooljaar 2009-2010


7.1.1. Onderbouw
7.1.2. Bovenbouw

7.1.3. ICT


8. Resultaten specifiek
8.1. Naar het vervolgonderwijs

8.2. Cito-Eindtoets

8.3. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs van de laatste 3 schooljaren

8.4. Uitstroom naar andere scholen t/m eind schooljaar 2009-2010

8.4.1. Naar VMBO (LWOO met extra zorg)

8.4.2. Naar het speciaal basisonderwijs

8.4.3. Naar het speciaal onderwijs

8.4.4. Naar het MKD (Medisch Kinderdagverblijf)

8.4.5. Naar andere scholen van basisonderwijs (verhuizers)

8.4.6. Zij-instromers

8.4.7. Kinderen met versnelling / kleuterverlenging / die doubleren in schooljaar 2009-2010 /
Masterclass en Da Vinci klas.
9. Beleidsvoornemens 2010-2011
9.1. Inleiding

9.2. Teamontwikkeling

9.3. Onderwijskundige ontwikkeling
9.4. Invoering nieuwe methode technisch lezen
9.5. Invoering methode sociaal-emotionele ontwikkeling

9.6. Borging zelfstandig werken en de inzet van de instructietafel in de groep

9.7. Nieuwe rapporten

9.8. ICT10. Tot slot
0. Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
“De Langenoord” is een Katholieke basisschool gelegen in het mooie dorp Hoogland. We werken met een enthousiast en betrokken team in goede samenwerking met de ouders aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
We zijn een school waar het goed toeven is en waar in een prettige en veilige speelwerkomgeving veel geleerd kan worden. Ons onderwijsaanbod richt zich op de vakgebieden, zoals taal, rekenen, lezen, wereldoriëntatie, enz. Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan activiteiten die een beroep doen op creativiteit, sportiviteit en sociale vaardigheden. Kortom: leren, ontwikkelen en groeien met het hoofd en met het hart.

“De Langenoord” wil een school zijn waar kinderen en leerkrachten zichzelf kunnen zijn en waar op basis van wederzijds vertrouwen en respect met elkaar wordt omgegaan.


Op de Langenoord zijn wij voortdurend op zoek naar het scheppen van mogelijkheden en kansen, zodat kinderen zich blijvend kunnen ontwikkelen. Wij nemen hiervoor drie kernwaarden als belangrijk uitgangspunt: eigenwaarde, betrokkenheid en creativiteit.

  • eigenwaarde: een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, een mening hebben en die ook geven, kunnen en durven uitgaan van de eigen kracht en zicht hebben op persoonlijke kwaliteiten en talenten;

  • betrokkenheid: bij de ander en bij de wereld om hen heen;

  • creativiteit: creatief durven zijn in het vinden en zoeken naar oplossingen van problemen, initiatieven kunnen nemen en durven fantaseren;

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ons beter leren kennen, lees dan snel verder wat er in het informatieboekje van het schooljaar 2010-2011 staat geschreven. U vindt hierin vooral informatie over de praktische zaken zoals schooltijden, de gym- en zwemtijden, het vakantierooster, studiedagen etc. Als u helemaal een compleet beeld wilt hebben van de Langenoord, surf dan naar de website van de Langenoord www.delangenoord.nl. Daar zult u ook o.a. de schoolgids aantreffen en foto’s om van de sfeer te kunnen “proeven”.


Dit informatieboekje is met grote zorgvuldigheid opgezet. Toch maken de omstandigheden het soms zo dat aanpassingen en wijzigingen tijdens het lopende schooljaar in bijvoorbeeld roosters noodzakelijk zijn. Als zich dat voordoet wordt u via de wekelijkse (digitale) informatiekrant “De Lange Oortjes” of apart per brief op de hoogte gebracht.
Wij wensen alle kinderen en ouders van onze school een inspirerend schooljaar 2010-2011. De kinderen en hun ouders die voor het eerst naar De Langenoord komen heten wij bijzonder welkom. Wij wensen hen ook een plezierige schooltijd.
Veel leesplezier!
Namens het team, de medezeggenschapsraad en het directie adviesorgaan,
met vriendelijke groet,
Koen Weusten

Hoofdgebouw:

Kerklaan 7 t. 033-4801263


3828 EA Hoogland e. langenoord@kpoa.nl

w. www.delangenoord.nl


Dependance:

Engweg 3a t. 033-4807766

3828 CJ Hoogland

1. De school
1.1. De directie
De directie van De Langenoord bestaat uit een directeur en een teamleider. Beiden zijn fulltime ambulant. De directeur is daarbij één dag per week beschikbaar voor de stichting KPOA voor o.a. het bijwonen van het directeurenberaad.

De directie is tijdens de schooluren telefonisch bereikbaar.


Directeur: Koen Weusten tel. Privé 033-4951395 (alleen in noodgevallen)

Grifthorst 13

3833 GC Leusden Ambulant: maandag t/m vrijdag

Teamleider: Jacqualine van de Port tel. Privé 033-4633477 (alleen in noodgevallen)

’t Zand 26

3811 GC Amersfoort Ambulant: maandag t/m vrijdag1.2. Het schoolteam
In het schooljaar 2010-2011 bestaat het schoolteam van De Langenoord uit:

Groep 1-2a


Masja Verpoort


Maandag t/m vrijdag


Groep 1-2b


Ria ’t Hooft

Anitra Renkers

Maandag en dinsdag

Woensdag t/m vrijdag

Groep 1-2c


Marloes Ouwerkerk


Maandag t/m vrijdag


Groep 3a

Gijs Hoes

Maandag t/m vrijdag


Groep 3b

Hedy Thijssen

Maandag t/m vrijdagGroep 4a

Schoolwoning

Boven

Ilse van der Ploeg


Maandag t/m vrijdagGroep 4b

Schoolwoning

Beneden

Carla van den Heuvel

Vacature

Maandag en dinsdag

Woensdag t/m vrijdag

Groep 5a

Bernadette Post
Joke Eikelenboom

3 – 4 dagen

1 – 2 dagen

Groep 5b

Marjolein Schoonderbeek

Maandag t/m vrijdag


Groep 6a

Joke Grim

Marieke Huitema


Maandag en dinsdag + om de week de woensdag

Om de week woensdag + donderdag en vrijdag

Groep 6b

Annelies Nieuwenhuis

Alinda Overman


4 dagen


1 dag

Groep 7

Christa van Egdom

Nanda van Rossenberg


Maandag t/m vrijdag

2 dagen per week

Groep 8a

Colinda Grevengoed

Maandag t/m vrijdag


Groep 8b

Wilber Eenhuizen

Maandag t/m vrijdag
1.3. Interne begeleiders


Onderbouw

Groep 1 t/m 4


Willemien Hofman


Maandag en woensdagBovenbouw

Groep 5 t/m 8


Anneke Uppelschoten*


Dinsdagmiddag, woensdag en donderdag.


Maandag en vrijdag variabel.

* Anneke Uppelschoten is 1 dag in de week afwezig omdat zij deelneemt aan het bovenschoolse project “Young Professionals”.1.4. Onderbouw en bovenbouw
Wij werken op De Langenoord met een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). Deze bouwen hebben een contactpersoon. Zij verzorgen de agenda voor de bouwvergaderingen en zijn technisch voorzitter. De contactpersonen worden aangestuurd door de directie. De namen van de contactpersonen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

1.5. Het managementteam
Op De Langenoord wordt gewerkt met een managementteam; ook wel het MT genoemd. De directie en de intern begeleider van de bovenbouw hebben zitting in het MT. Het MT komt tweewekelijks bij elkaar en bespreekt alle zaken die de school aangaan, geeft sturing aan ontwikkeltrajecten en houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs. De directeur blijft eindverantwoordelijk.

1.6. De administratie
Wij hebben op De Langenoord een administratieve kracht die van maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 14.30 uur in het administratiekantoor aanwezig is. Voor alle vragen en administratieve handelingen kunt u een beroep doen op mevrouw Rita van Koot. Zij is graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Dit kan van 8.20 uur tot 8.45 uur en van 11.45 uur tot 13.15 uur.1.7. De conciërge
Wij hebben op De Langenoord een conciërge, Don Martens, die elke maandag- en donderdagochtend aanwezig is. Maandag is hij van 8.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 8.00 uur tot 13.30 uur aanwezig.

Naast allerlei “routineklusjes” zorgt hij ook voor onverwachte karweitjes. Ook kunt u hem aan de telefoon krijgen als u naar school belt.1.8. De interne contactpersonen

Wij hebben op De Langenoord op dit moment één interne contactpersoon. Dit is juf Colinda Grevengoed. U of uw kind kan haar bereiken via het schooltelefoonnummer of mailadres: c.grevengoed@kpoa.nl. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de speciale brievenbusjes die in de school hangen

Er is een vacature voor interne contactpersoon. Zodra de vacature is ingevuld, zullen wij u op de hoogte brengen.
.

1.10. Het ontruimingsplan
In geval van brand en/of calamiteiten beschikt de school over een ontruimingsplan, zowel voor het hoofdgebouw als de schoolwoningen aan de Engweg. Dit houdt in dat de leerkrachten zorgdragen voor het zo veilig en vlug mogelijk verlaten van de school. De kinderen gaan met hun eigen leerkracht naar een afgesproken verzamelplaats op de speelplaats.

Bij grote calamiteiten marcheren wij af naar de St. Martinuskerk. Daar verzamelen wij alle kinderen eerst in de kerk waarna de kinderen kunnen worden opgehaald. De leerkrachten noteren uiteraard wie met wie meegaat.2. Ouders in De Langenoord
2.1. Het directie adviesorgaan
Het directie adviesorgaan (DA) is een adviesorgaan voor met name de directeur. Het DA geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de directeur. Dit adviesorgaan bestaat uit betrokken ouders van de school.
In het huidige directie adviesorgaan zitten drie ouders van de school, te weten:

- Mevrouw Erna van ’t Westeinde W. van Hooglandlaan 12 3828 LH Hoogland t. 033-4567671

- De heer Marcel Samuels Zevenhuizerstraat 54 3828 BE Hoogland t. 033-4559609

- De heer Bert van Deuveren Kloosterlaan 20 3828 EG Hoogland t. 033-45551072.2. De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan met 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR heeft als taak het beleid van de school mede vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid. Zij hebben zowel advies- als instemmingsrecht op een aantal door de wetgever vastgelegde gebieden. Denk hierbij aan arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstelling, voor-/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster en dergelijke.
De MR vergadert gemiddeld 1x per 5 à 6 weken. Een deel van deze vergaderingen wordt gebruikt voor overleg met het directie adviesorgaan en de directie, het zogenaamde Platformoverleg.
In onze MR hebben zitting:

De heer René Harmsen oudergeleding t. 033-4558535

De heer Raymond van der Wilt oudergeleding t. 033-4808835

De heer Peter Westmeijer oudergeleding voorzitter t. 033-4806751

Mevrouw Carla van den Heuvel personeelsgeleding

Mevrouw Joke Eikelenboom personeelsgeleding

De heer Gijs Hoes personeelsgeleding
Het e-mailaders van de MR is: mr.langenoord@kpoa.nl
De MR brengt na afloop van ieder schooljaar een jaarverslag uit. Dit wordt aan alle ouders verspreid. Dit verslag is eventueel op te vragen bij één van de MR leden.
2.3. Stichting Activiteiten De Langenoord
Op 5 juni 2009 is de “Stichting Activiteiten De Langenoord” opgericht. Deze stichting heeft tot doel het innen en beheren van de vastgestelde ouderbijdrage op een zodanige wijze, dat de (buiten)schoolse activiteiten goed kunnen verlopen en de continuïteit van deze activiteiten wordt gewaarborgd. De gelden, welke voortkomen uit de vrijwillige ouderbijdrage, het verzamelen van oud papier, batterijen en de kledingactie en eventuele schenkingen, subsidies en dergelijke, worden door de penningmeester geïnd en beheerd. Er zal jaarlijks verantwoording afgelegd worden over de geïnde en uitgegeven gelden aan de ouders en aan het schoolbestuur. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf mensen, welke ook deel uit kunnen maken van de OuderActiviteitenCommissie. De statuten zijn via de secretaris in te zien.
Hieronder hangt de OuderActiviteitenCommissie, welke in dienst van het team zorg draagt voor de uitvoering van de activiteiten, welke niet tot het normale (schoolse) curriculum behoren. De commissie is al vele jaren in wisselende samenstelling actief. Zij onderhoudt voor wat betreft de activiteiten de contacten met de leerkrachten. De leden denken mee over de invulling van deze activiteiten en ondersteunen de leerkrachten onder het motto “vele handen maken licht werk”. Onder ditzelfde motto worden elke keer weer vele hulpouders ingeschakeld om de uitvoering van een activiteit te realiseren. Deze ouders worden gerekruteerd uit de lijsten, die elk jaar weer opnieuw worden ingevuld en waarin ouders aan kunnen geven waar ze mee willen helpen.
De OuderActiviteitenCommissie komt in zijn geheel ongeveer één keer per zes weken bij elkaar waarbij de voortgang en het verloop van de diverse activiteiten wordt besproken.

Alle leden verdelen zichzelf over de diverse activiteiten, waarbij we proberen enige continuïteit over de jaren in de bezetting per activiteit te behouden.


Door de jaren heen is er een redelijk constant programma, dat bestaat uit: de opening van het schooljaar op het schoolplein, de catering op de ouderavond, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnavalsviering, Pasen/Lenteviering, afscheid groep 8, sportdag, schoolreisjes en afsluiting van het schooljaar. De sportieve activiteiten, welke zich buiten de schooltijden afspelen, worden verzorgd door de commissie buitenschoolse activiteiten ofwel de BAC.

Voor het jaar 2010-2011 bestaat Stichting Activiteiten De Langenoord uit:

Voorzitter Linda ten Hove t. 033-4800231

Penningmeester Simon Gerth t. 033-4721892

Secretaris Bianca Boels t. 06-29576932

Lid Annemiek Glavimans t. 033-4331475

Lid Helen Visser t. 033-4808339
De OuderActiviteitencommissie bestaat uit: Brigitte Kuyer, Riëtta Hilhorst, Maureen Brouwer, Anja Brundel, Monique Westmeijer, Monica van Daatselaar, Astrid Gerth, en Zamira Roeters

Namens het team: Annelies Nieuwenhuis.


Er is nog ruimte voor nieuwe ouders binnen de OuderActiviteitenCommissie. Aanmelden kan via een van bovenstaande leden.

2.4. De Buitenschoolse Activiteitencommissie (BAC)
BAC of wel Buitenschoolse Activiteiten Commissie, is een commissie die zich bezig houdt met de sportactiviteiten die niet onder schooltijd worden gedaan.

Er worden sporttoernooien georganiseerd door derden zoals de SRO, A4daagse en een Atletiekvereniging. Het namens de Langenoord organiseren en coördineren wordt door de BAC uitgevoerd.

De Buitenschoolse Activiteitencommissie (BAC) bestaat uit 5 ouders en 1 leerkracht.

Voorzitter van de BAC is Annette Willigenburg t. 033-4555790

Leden: Jacqueline Stoutjesdijk, Jose v.d. Wijgert en Petra v.d. Hoek

Namens het team: Christel Op ’t Root.

2.5. Hulpouders
Ouders die zich willen inzetten voor de school (denk aan kopiëren, begeleiding bij bijzondere activiteiten, hulp bij lezen en creatieve vakken) kunnen zich melden bij de groepsleerkrachten.

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.3. Schooltijden, roosters en vakantiedagen
3.1. De lestijden onderbouw en bovenbouw


Groep 1, 2, 3 en 4

Maandag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Dinsdag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag

8.30 uur – 12.00 uur
Donderdag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Vrijdag

8.30 uur – 12.00 uurGroep 5, 6, 7 en 8

Maandag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Dinsdag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag

8.30 uur – 12.30 uur
Donderdag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Vrijdag

8.30 uur – 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

N.B. Wij verzoeken u dringend uw kind niet te vroeg naar school te stu­ren. 10 minuten voor aanvang van de lessen gaat het hek open. Dit vooral in verband met de drukte op het schoolplein tijdens de middagpauze.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina