Nationale aanvullende codes inzake douanerechtenDovnload 28.79 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte28.79 Kb.

Ontwerp internet 1.12.2007 – Bijvoegsel 10


CODES VOOR VAK 33, VIJFDE DEELVAK (S23)
NATIONALE AANVULLENDE CODES INZAKE DOUANERECHTEN (S23)Supplementen

Nr.

Datum
Nr.

DatumS46

23 april 2013Nationale aanvullende code 1190
Autonome schorsing van het douanerecht op bepaalde wapens en militaire uitrusting
Douanerecht: 0 % (eventuele aanvullende douanerechten US en/of antidumpingrechten/ compenserende rechten blijven van toepassing)

 

Wettelijke basis


Verordening (EG) nr. 150/2003 van de Raad van 21 januari 2003 inzake schorsing van douanerechten op bepaalde wapens en militaire uitrusting (PB L 25 van 30 januari 2003).

   


 

Nationale aanvullende code 1197

 

Aanvullend recht niet van toepassing ingevolge artikel 3 van Verordening (EU) nr. 305/2010 van de Commissie van 14 april 2010 4 van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 349/2013 van de Commissie van 17 april 2013 (S46)


Wettelijke basis
Verordening (EU) nr. 305/2010 van de Commissie van 14 april 2010 tot vervanging van de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PB L 94 van 15 april 2010) (S46)
Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 349/2013 van de Commissie van 17 april 2013 tot wijziging van de hoogte van het aanvullend recht voor producten uit de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) Nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika. (PB L108 van 18 april 2013) (S46)

 

Nationale aanvullende code 1199 

Verordening (EEG) nr. 2658/87 (nomenclatuur), inleidende bepalingen, titel II, A, producten bestemd voor bepaalde soorten schepen en voor boor- en werkeilanden 
Wettelijke basis

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7 september 1987) De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina