Natuurkunde Hoofdstuk 1 Klas 4V 2 Het Système International (SI)Dovnload 13.24 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte13.24 Kb.
Natuurkunde Hoofdstuk 1 Klas 4V
1.2 Het Système International (SI)

Grootheid = Iets wat je kunt meten en vergelijken met de bijbehorende eenheid.
1.3 Recht evenredige verbanden
De steilheid van een lijn stelt vaak een natuurkundige grootheid voor. Gemaakt door de richtingscoefficient van de formule van die lijn. Hier zijn een paar formules.
Veerkrachtformule: Fv = u · C

Fv = De veerkracht in Newton

u = De vervorming van de veer in meter.

C = De veerconstante in Newton per meter.

De veerconstante C hangt af van de gebruikte veer.

Hoe groter C is, des te stugger is de veer.
Zwaartekrachtformule: Fz = m · g

Fz = De zwaartekracht in Newton.

m = De massa in kg.

g = De zwaartekrachtconstante in Nederland. g = 9,81 Newton per kg.


Extrapoleren = Rekenen buiten de grafiek m.b.v. de formule.
1.4 Dichtheid
Dichtheidformule: ρ = m : V

ρ = De dichtheid in kg per m3.

m = De massa in kg.

V = Het volume in m3.

De dichtheid is de steilheid van de grafiek in het m,V-diagram.
Significantie Bij vermenigvuldigen en delen gebruik minste cijfers.

Bij optellen en aftrekken gebruik minste decimalen.


1.5 Druk uitgeoefend door de lucht of een gas
Molecuultheorie - Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen.

  • De moleculen van een stof bewegen.

  • Er zit ruimte tussen moleculen.

  • De moleculen in een vaste stog bewegen heen en weer rond een evenwichtsstand. In vloeistoffen en gassen bewegen ze los van elkaar.

  • In kristallen zijn de moleculen geordend in een regelmatig patroon.

  • Moleculen bewegen sneller als de temperatuur stijgt.

  • Moleculen trekken elkaar minder aan, naarmate ze verder van elkaar zitten.

Luchtdrukformule: p = F : Ap = De druk in Pascal; 1 Pa = 1 Newton per m2

F = De kracht in Newton

A = Het oppervlakte in m2.De druk hangt af van de hoeveelheid lucht, de temperatuur en het volume.

ALS de temperatuur en het volume gelijk blijft, maar de hoeveelheid veranderd, gebruik je deze formule om de dichtheid alsnog te bereken:

c1= p : n

c1 = Een evenredigheidsconstante in Pascal per mol.

p = De druk in Pascal.

n = De hoeveelheid stof in mol.
1.6 Het verband tussen druk en temperatuur van een gas
Het omrekenen van °C naar K geldt:

T (in K) = T (in °C) + 273
De wet van Gay-Lussac luidt:

De druk p in een afgesloten ruimte is recht evenredig met de absolute temp.

c2 = p / T

c2 = Een evenredigheidsconstante in Pascal per KELVIN.

p = De druk in Pascal.

T = De temperatuur in Kelvin.
1.7 Het verband tussen druk en volume van een gas
Hypothese: Als het volume driemaal zo klein wordt, botsen in dezelfde tijd driemaal zo veel moleculen op een opperval: de druk wordt driemaal zo groot. Omgekeerd evenredig verband
Als je de druk wilt berekenen terwijl het volume veranderd, maar de hoeveelheid

gas en de temperatuur blijven hetzelfde, dan gebruik je:

De wet van Boyle: c3 = p · Vc3 = De evenredigheidsconstante in Pascal · m3.

p = De druk in Pascal.

V = Het volume in m3.
Als de formule een rare lijn heeft, speel ermee. Als de lijn afnemend dalend is, dan deel je de horizontale lijn door 1 (V wordt 1/V).

Zie voor dit de figuren 1.37 , 1.39 en 1.40.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina