Nazi’s in de KerkDovnload 40.76 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte40.76 Kb.
Nazi’s in de Kerk
1. Kardinaal Eugenio Pacelli (later paus Pius XII) tekent het concordaat met Nazi-Duits­land (20 juli 1933). In 1930 was hij staatssecretaris van het Vaticaan. Gezeten rechts naast hem is Franz von Papen die de pauselijke nuntius was voor Duitsland. Staande aan zijn verre linkerkant is de Vaticaanse prelaat Montini, later paus Paulus VI.


2. Eugenio Pacelli (paus Pius XII van 1939 tot 1958) was een briljant diplomaat, een listig politicus en religieus kruisvaarder. Hij werd in 1920 aangesteld als pauselijk nuntius in Duitsland - de eerste sinds de reformatie! Hij, meer dan wie ook buiten Duitsland, hielp Hitler aan de macht. Hij was een van de belangrijkste personaliteiten van de 20ste eeuw. Hij hervormde het Vaticaan tot een wereldomvattend politiek instrument. Zijn hoogste obsessie was het communisme, en hij werd de belangrijkste aanstoker van de koude oorlog.

3. Hitler groet Mgr. Jozef Tiso - Slowaaks staatshoofd, pauselijk penningmeester en Rooms-katholiek priester - Hitler op diens hoofdkwartier aan het oostfront, in oktober 1941.


4. Kleine Dollfuss (dictator van Oostenrijk) met kardinaal Innitzer aan zijn linkerkant. Hij woont


de proclamatie bij van de nieuwe Klerikaal-fascistische Constitutie in 1934.

5. Dr. Schuschnigg, Price Starhemberg en kardinaal Innitzer met Dollfuss.6. De Spaanse Katholieke hiërarchie brengt de fascistische groet te Santiago de


Compostella in 1937.

7. Katholieke “evangelisatie” gedurende de Spaanse Burgeroorlog (17 juli 1936 tot 1 april 1939).
8. Hitler met aartsbisschop Cesare Orsenigo, de pauselijke nuntius in Berlijn.

Op 20 april 1939, vierde Orsenigo Hitlers verjaardag. De huldigingen, ingewijd door Pacelli (paus Pius XII) werd een traditie. Elke 20 april, moest kardinaal Bertram van Berlijn de “warmste gelukwensen” overbrengen aan de Fuhrer in de naam van de bisschoppen en de dioceses in Duitsland, met de “vurige gebeden die de Katholieken van Duitsland naar de hemel zenden op hun altaren”. ZieHitler’s Pope: The Secret History of Pius XII, door John Cornwell.
9. Hitler groet Muller, de “Bisschop van het Reich”,


en Abbot Schachleitner.

10. Hitler Groet een katholieke


kardinaal.

11. Katholieke bisschoppen brengen de Nazigroet ter ere van Hitler.

Rechts op de foto ziet u propagandachef Goebbels.

Bron: http://forums.christianity.com/html/P794934/
12. Deze twee foto’s tonen de ‘christelijkheid’ van de Nazi’s. Ze werden gepubliceerd door de Nazi’s tijdens het bewind van Hitler: Duitse soldaten voor het christelijke kruis en Hitlers “Bruine Leger” wonen een kerkdienst bij.

De eerste foto komt van “Die Jugend Des Fuhrers Adolf Hitler: Bildbuch uber die grossdeutsche Jugend, 1942.

De tweede foto komt van “Das Braune Heer: mit einem geleitwort von Adolf Hitler”.13. Massameeting van de Duitse Christelijke Beweging op 13 nov. 1933.

Een radicale vleugel van het Duitse Lutheranisme en de voornaamste Protestantse tak, steunen de Nazi-ideologie. De Duitse Christelijke Beweging verzoende christelijke leer met het Duits-nationalisme en antisemitisme.

“Der Deutsche Christ liest das Evangelium im Dritten Reich”

(Uit het Museum of Tolerance).
14. Investituur van de Reichs-kerkbisschop in 1933.

Vrouwen in traditionele kleding verenigen zich met de


Nazi’s bij de investituur van Ludwig Muller als Reichs-kerkbisschop. Muller prees het concept van “één machtige, allesomvattende Duitse volkskerk”.

(Uit het Museum of Tolerance)

15. Hitler verlaat de Marinekerk in Wilhelmshaven.

(Uit: The German Propaganda Archive )

16. Hitler zet zijn handtekening voor een christelijke fan.

Bron: Hitler in Seinen Bergen, Heinrich Hoffmann, Berlin, den 24.9.35.
17. Het graf van Hitlers moeder. Klara Hitler was vroom katholiek en voedde Hitler op volgens haar geloof. Hitler was diep getroffen door de dood van zijn moeder. Zij werd begraven langs haar man in Linz, Oostenrijk. Duitse soldaten betuigen hier hun respect aan het graf in 1938. Bemerk het christelijke kruis op haar monument.


Bron: The Importance of Adolf Hitler, door
Eleanor H. Ayer, Lucent Books, 1996 (p. 25).


18. Gott Mit Uns (God Met Ons).

Riemgesp van het Duitse leger (geperst staal, 1937-patroon, gemaakt door “R S & S” voor Richard Sieper & Sohne


Ludenscheid). Foto van German Militaria Catalog .

Zie ook “Guarding the Fuhrer: Sepp Dietrich, Johann Rattenhuber and the Protection of Adolf Hitler“, Blaine Tayler, 1993, p.165.
19. Een kardinaal marcheert met de Nazi’s.

Kardinaal Michael Faulhaber marcheert tussen rijen van SA-soldaten op een Nazi-bijeenkomst in Munchen.

Bron: A Moral Reckoning: The Role of the Catholic Church in the Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair door Daniel Jonah Goldhagen20. Priesters brengen de Hitlergroet.

Priesters brengen de Hitlergroet op een Katholieke jeugdbijeenkomst in het Berlin-Neukolln stadium in augustus 1933.

Bron: A Moral Reckoning: The Role of the Catholic Church in the Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair door Daniel Jonah Goldhagen21. Muller, de “Bisschop van het Reich”, en Abbot Schachleitner.

Bron: http://www.lgd.de/projekt/judentum/vatikanholocaust.htm22. Nonnen marcheren mee met Kroatische Nazi-legionairs.


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm

23. Aartsbisschop Aloysius Stepinac (rechts) van Zagreb, op een officiële Kroatische ceremonie in 1941.


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm


24. Aartsbisschop Stepinac groet Ante Pavelic (de ‘poglavnik’ of ‘leider’) op de jaarlijkse gedenkdag van de Onafhankelijke Staat van Kroatië.


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm

25. Aartsbisschop Stepinac en de pauselijke nuntius nuncio Marcone verlaten een plechtigheid; achter hen een Duitse generaal.


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm


26. De pauselijke nuntius Marcone (in de witte kleren van een Dominicaanse orde), met naast hem aartsbisschop Stepinac. Rondom hen zitten de leidende militaire vertegenwoordigers van Nazi-Duitsland en de NDH (Nezavisna Drzava Hrvatska, of Onafhankelijke Staat van Kroatië).
Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm

27. Leden van Pavelics1 lijfwacht zweren de eed van trouw tot de dood aan de Kroatische leider en ontvangen daarbij de zegen van de “Kerk”!


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm28. Receptie van de Kroatische Ustaša2-Politie-eenheid op het Vaticaan in september 1943.


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/mass.htm

29. De aartsbisschop van Sarajevo, Dr. Saric, brengt een “Heil Hitler” met een groep Ustaša in burger en Nazi-officieren op de luchthaven van Butmir, in 1943.


Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/holoc7.htm


30. De bisschoppen, aartsbisschop­pen en de religieuze orden van Kroatië gaven hun volle steun aan de Ustaša. Bron: http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/holoc8.htm


Bronmateriaal:

http://www.reformation.org/inquisit.html;
http://www.nobeliefs.com/nazis.htm;
http://hist.academic.claremontmckenna.edu/jpetropoulos/holocaust/;
http://www.revelationwebsite.co.uk/index1/holoc/holocaus.htm;

En andere.
Welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met Belial [= Satan]? ... gaat weg uit hun midden en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is” - 2 Korinthiërs 6:14-18

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Pavelic, Ante (Bradina, Hercegovina, 14 juli 1889 – Madrid 28 dec. 1959), Kroatisch politicus, organiseerde in de jaren twintig de geheime nationalistische Kroatische Ustaša-beweging. In 1929 week hij uit naar Italië; van daaruit leidde hij de beweging. Na de Duitse inval in Joegoslavië werd Pavelic op 10 april 1941 tot ‘poglavnik’ (leider) van de nieuwe staat Kroatië uitgeroepen. Zijn regime, dat sterk fascistische trekken vertoonde, kwam ten einde in 1945; Pavelic vluchtte naar Argentinië. Nadat Perón hem in 1951 onder internationale pressie had uitgewezen, nam hij de wijk naar Paraguay en later naar Spanje. (Encarta 2002).

2 Ustaša-beweging (Servo-Kroatisch, = opstand), in de 16de en 17de eeuw benaming voor de Kroatische guerrillastrijders tegen de Turken, sedert 1929 de naam van de door Ante Pavelic in dat jaar gestichte geheime nationalistische organisatie van Kroaten, gericht tegen het Servische centralisme. De beweging had o.m. de hand in de moord op koning Alexander (1934) en kwam na de Duitse inval in 1941 aan de macht in de nieuw uitgeroepen Kroatische staat. Het Usta­ša-bewind verwierf een reputatie van onmenselijkheid. Na de ineenstorting van het regime (mei 1945) ontvluchtte een deel van de Ustaša-aanhangers het land, terwijl een ander deel Tito tot in 1947 met de wapenen bestreed. Van de in het Westen wonende Kroaten bleef een aantal in Ustaša-verband ageren en strijden voor een zelfstandig Kroatië. (Encarta).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina