NB! Nieuwsbrief BrandpuntDovnload 27.2 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte27.2 Kb.

NB! Nieuwsbrief Brandpunt


11 december 2008
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief? Alle bijdragen zijn welkom bij de redactie, mail aan brandpuntnieuws@lopendvuur.net. Doe dit vóór donderdag 18.00 uur.Komende vieringen


Zondag 14 december, 3e advent, 10.00 uur (let op de nieuwe aanvangstijd!). Voorganger is ds. Anette Sprotte.

Overweging nalezen? Kijk op www.lopendvuur.net onder bezinning, archief preken.


Komende zondag is de collecte voor de wereld bestemd voor Stichting Timon. Dit is een diaconale stichting voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. Timon biedt deze hulp omdat veel jongeren en jongvolwassenen moeite hebben hun weg te vinden in het leven met zichzelf en met anderen in onze maatschappij en vervolgens vastlopen. Naast ambulante hulpverlening heeft Timon ook 11 woongroepen verspreid over het land waar jongvolwassenen in de leeftijd van 18 – 30 jaar ongeveer 1,5 tot 2 jaar kunnen verblijven. De jongeren die hiervoor in aanmerking komen hebben te maken met psychische problemen in combinatie met sociale problematiek, hierdoor kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen of nog niet alleen op kamers wonen. In Kattenbroek is er ook zo'n woongroep van Timon: De Wissel. Belangrijke delen van het werk van Timon worden gesubsidieerd. Daarnaast is Timon voor haar inkomsten afhankelijk van bijdragen van particulieren en kerken. Hierdoor kunnen ook jongeren worden geholpen die anders tussen de wal en het schip zouden vallen. Voor meer informatie zie www.timon.nl

Namens Diaconie en Caritas van harte bij u aanbevolen.
Benoeming pastoor Hans Pauw als regiovicaris

Op 9 december is bekend geworden dat pastoor Hans Pauw wordt benoemd tot regiovicaris in regiovicariaat Arnhem. Dit heeft als gevolg dat hij binnen afzienbare tijd Amersfoort zal verlaten. De benoeming hangt samen met de nieuwe indeling van het aartsbisdom. Met ingang van 2 februari 2009 wordt de huidige indeling in vijf dekenaten vervangen door een indeling in drie regiovicariaten: Utrecht, Deventer en Arnhem. De drie regiovicarissen zorgen onder meer voor de contacten tussen de curie van het aartsbisdom en de parochies en zij onderhouden tevens contacten met de pastorale teams en de leden daarvan. Ook voor Utrecht en Deventer zijn inmiddels vicarissen benoemd. Pastoor Pauw werkte sinds november 2007 als pastoor in het parochieverband Amersfoort.


Persoonlijk woordje van Hans Pauw

Beste parochianen van parochieverband Amersfoort,

De vraag van de bisschop aan mij, om een nieuwe benoeming te willen aanvaarden als vicaris in de regio Arnhem, kwam als een volslagen verrassing. Het stelde mij voor een moeilijke afweging waarin verschillende loyaliteiten een rol speelden: enerzijds de parochies met hun bestuurders en vrijwilligers, de collega’s van het pastoresteam met wie ik mij zeer verbonden voel; anderzijds het bisdom dat grote veranderingen doormaakt en de zorg die wij daarbij allen hebben. Intussen probeerde ik ook trouw te blijven aan mezelf: Wat kan ik en wat wil ik? Maar ook: wat betekent voor mij de gelofte van gehoorzaamheid in deze?

Uiteindelijk heb ik besloten dat het verzoek van de bisschop en het kennelijk belang van het bisdom het zwaarst dienden te wegen. Ik realiseer mij terdege dat mijn vertrek na slechts een ruim jaar gevoelens van teleurstelling zal wekken. Ook ik zelf leefde in de verwachting nog een langere periode mee te kunnen werken aan de stabilisering en uitbouw van de samenwerking tussen onze parochies. Tegelijk vertrouw ik erop dat dit proces onstuitbaar voort zal gaan en op steeds meer steun en inzet van velen mag rekenen. Zeker nu het pastoresteam kampt met enkele essentiële vacatures is dat ook méér dan noodzakelijk. Pastoor Hans Pauw

Oproep kerstgroen

Heeft u "kerstgroen" wat wij kunnen verwerken voor de kerstbakjes in het Brandpunt?

Inleveren kan op werkdagen 's ochtends tussen 10.00-12.00 uur in het Brandpunt. Voorts op maandagavond en donderdagavond tussen 19.30- 21.00 uur in het Brandpunt.  Graag uw kerstgroen inleveren vóór 15 december. 

Rob Westphal

Koster Het Brandpunt
Diaconie en Caritas organiseren weer een kerstpakkettenactie!

De gezamenlijke Diaconieën en Caritas van Amersfoort-Noord/Hoogland organiseren dit jaar in december weer een kerstpakkettenactie. Ook dit jaar is het nog steeds noodzakelijk. Nog altijd zijn er in onze wijken gezinnen en alleenstaanden die minder bedeeld zijn. Soms zijn er ook (tijdelijke) financiële problemen. We hebben niet de pretentie dat we deze problemen kunnen oplossen, daar zijn andere instanties voor, maar een kerstpakket kan soms een ingang zijn om ontvangers van een pakket op het spoor te zetten naar deze instanties.

Daarom is niet alleen de inhoud van het pakket belangrijk, de aandacht vanuit onze geloofsgemeen

schappen is minstens zo belangrijk. Bij de bezorging van een pakkethoor je wel eens: ‘Dat u aan ons

gedacht hebt’ of ‘Hoe wist u ons te vinden?’Gemeenteleden en parochianen, wij kunnen niet zonder

uw hulp. Nog in gedachten het enthousiasme en de vrijgevigheid van de afgelopen twee jaar, doen

wij ook nu weer, zonder aarzelen, een beroep op u. Net als in het verleden vragen wij u: krijgt u één of

twee kerstpakketten? Wilt u er één of een gedeelte daarvan afstaan? Krijgt u geen kerstpakket? Als u

houdbare levensmiddelen ter beschikking stelt dan stellen wij hiervan pakketten samen. U kunt uw

kerstpakket of houdbare levensmiddelen inleveren bij de pastorie van de Sint Martinus donderdag 18

en vrijdag 19 december van 10.00-12.00 uur. Bent u hiervoor niet in de gelegenheid, dan kunt u nog

op de volgende kerkplekken terecht: bij de Inham: donderdag- 18 en vrijdagavond 19 december van

19.00-21.00 uur;bij de Herberg: donderdag- 18 en vrijdagmorgen 19 december van 10.00-12.00 uur;bij

het Brandpunt: donderdag- 18 en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur en vrijdagavond van 19.00-

21.00 uur;bij de Veenkerk: zie bij het Brandpunt en zondag 21 december vóór aanvang van de viering.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Aart van Dasler, tel. 4722550/0640583377.


Spaar C1000 zegels voor de kerstpakkettenactie

Vanaf komende zondag zal er in de hal een doosje staan waar u uw C1000-spaarzegels voor een boodschappenpakket in kunt doen. Misschien heeft u ze over of wilt u ze wel aan een ander geven die u er blij mee kunt maken. Diaconie en Caritas zal alle verzamelde zegels gebruiken voor het vullen van de vele kerstpakketten die er weer rond gedeeld gaan worden in december. Voor het inleveren van uw kerstpakket volgt later nog informatie in de Nieuwsbrief maar u kunt ons vast helpen door uw C1000-zegels in te leveren in de kerk. Deze actie zal plaatsvinden in alle kerken van Hoogland/Amersfoort-Noord. Alvast hartelijk dankDiaconie en Caritas
December: kerststollen

Het wijkwerk van Het Brandpunt kan wel wat extra euro's gebruiken. Bakker Van der Meer, onze huisbakker, gaat daarom heerlijke kerststollen gevuld met spijs en andere heerlijkheden bakken.

Zondag 30 november, zondag 7 en 14 december kunt u een kerststol bestellen. Ook door de week ligt er een opgavelijst in Het Brandpunt. Op zaterdag 20 december tussen 12.00 en 13.00 uur of op zondag 21 december na de viering kunt u uw bestelling ophalen en betalen. Een grote kerststol verpakt in doos kost € 9,50 en een middenmaat € 7,50.
Brandhoutcafé en kunst?

Ja, beste cafégangers, zondag 14 december is de tent om 10.00u open. Voor de langslapers onder jullie zal een cafébezoek nu te doen zijn.

Zoals bekend is BHC geen zuipkeet en vind je er geen paddo’s. Wel gezelligheid en is er altijd wel wat te beleven. Afgelopen seizoen hebben wij allerlei mensen ontmoet. Komend seizoen gaan wij ons bezig houden met leven en kunst.

In de bijzondere BHC-dienst van 16 november kwamen enkele jongeren op het idee om een hyves op te zetten. En daarmee bijvoorbeeld aan anderen duidelijk maken hoe jij tegen de persoon Jezus aankijkt. Met hyves is het mogelijk om met anderen, die je zelf hebt toegelaten, in discussie te gaan. Hoe zou een BHC-hyves er uit kunnen zien. Wat zouden jullie met hyves willen doen? Is het spannend om iets aan je leeftijdsgenoten van je geloof te laten zien of om er voor uit te komen?

Het is een hele kunst om een hyves op te zetten. Het is een kunst om voor je mening uit te komen. Misschien is het leven wel een kunst. En kunst komt alleen tot stand met jullie ideeën, kennis en ervaring. En dat natuurlijk onder het genot van thee & chocomel. Groeten, Jeltje en Victor
Als u als ouder, nieuwsbrief lezer, Brandpuntganger enthousiast wordt van dit bericht en zin hebt om mee te denken en te doen in de voorbereidingsgroep van het Brandhoutcafé meld u dan aan bij ons. We kunnen nog mensen gebruiken om ook het vuurtje van de begeleiding brandend te houden.

Jeltje.devries@telfort.nl of victorniks@hotmail.com
Seniorenkerst

In Het Brandpunt is het een goede gewoonte om ook voor de senioren met Kerst iets extra's te doen. We houden in samenwerking met Inloophuis De Ontmoeting op 18 december onze jaarlijkse seniorenkerstmiddag. Alle senioren van onze gemeenschap zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd.


Kerst met Sjofar

Interkerkelijk koor Sjofar onder leiding van Andre Rave geeft een kerstconcert op dinsdag 16 december. Tijdens dit concert zal naast kerstrepertoire ook ruimte zijn voor andere nummers en samenzang. Sjofar wordt begeleid op piano en dwarsfluit. Bent u een liefhebber van koormuziek en in een kerststemming, dan bent u van harte uitgenodigd. Het programma zal ongeveer anderhalf uur duren. 

Waar: Kerkelijk centrum De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59, Amersfoort (Schothorst)

Aanvang:20.00 uur. Toegang: Gratis

Voor meer informatie: Bert van den Akker, tel 4559612, akker.bertvanden@hetnet.nl

 

Meditatie en Visualisatie

Ben je nieuwsgierig naar meditatie en visualisatie? Denk je heimelijk dat het toch niets voor je is? Heb je behoefte aan rust en verheldering? Wil je ook zoveel mogelijk uit je leven halen? Denk dan aan Meditatie en Visualisatie. De oefeningen zijn voor iedereen toegankelijk. Door regelmatige beoefening zullen technieken ertoe bijdragen dat je rustiger wordt, dat je je sterke wil voelt en dat je beter in je kracht blijft. Op deze manier leg je de basis voor een gezond en evenwichtig leven. Waarom zou je je geest tegen je laten werken, als je hem kan trainen om voor je te werken? We zitten op makkelijke stoelen. Er is voldoende afwisseling tussen de oefeningen. Het is niet saai of moeilijk. Ik start vanaf maandag 12 januari 2009 en ochtendgroep van 09.30 u tot 10.45 u in Het Brandpunt. Tien bijeenkomsten. Kosten 90 euro. Informeer vrijblijvend bij Praktijk Paul Leers, 033 4558334, www.spirituele-therapie.nl of mail naar info@spirituele-therapie.nl
Oproep 'Talentenproeverij'

Op vrijdag 6 februari 2009 organiseert de werkgroep Brandpunt Ontmoetingskerk een 'Talentenproeverij'. Een gezellige avond, met uiteraard kans om nieuwe mensen en oude bekenden eens te ontmoeten in een andere setting. En tegelijk een avond, waarop onvermoede talenten aan het licht kunnen komen. Wie weet kun jij, kunt u ook een bijdrage leveren. Goed in figuurzagen? Dol op dansen? Gek op het invullen van belastingformulieren? We willen het graag weten. En ook talenten op culinair, creatief, technisch, wiskundig gebied of anderzins kunnen zich melden, evenals getalenteerde professional organizers, mental coaches en timemanagement experts. Zoals je ziet, nemen we het begrip 'talent' heel breed en willen we vooral ruimte bieden aan alles waar je plezier aan beleeft en wat je met anderen wilt delen. De invulling van de avond is nog niet helemaal 'dichtgetimmerd' en er is ruimte voor ideeën. Het wordt in ieder geval niet een talentenjacht in de zin van Idols. De werkgroep Ontmoetingskerk nodigt alle Brandpunters uit om zich te melden uiterlijk maandag 5 januari. Op 7 januari wordt een selectie gemaakt voor het programma van 6 februari. Aanmelden en meer informatie: Christl Korzelius, ckorzelius@wanadoo.nl.

Colofon
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in Het Brandpunt. U kunt kosteloos een abonnement nemen op deze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.lopendvuur.net, kijk onder Actualiteit > Nieuwsbrief Brandpunt. Uiterlijk vrijdagochtend ontvangt u dan de nieuwsbrief in uw mailbox. Op zondag is een beperkt aantal nieuwsbrieven op papier beschikbaar in de hal. Samenstelling Nieuwsbrief: Marieke van Hoegaerden, Elles van Houtert, Christl Korzelius. Techniek: Martijn Vos.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina