Nederland Haaldersbroek (Kalverpolder nh) HaaldersbroekDovnload 12.8 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte12.8 Kb.

NederlandHaaldersbroek (Kalverpolder NH)

 • Haaldersbroek is een buurtschap aan de zuidrand van de Kalverpolder te Zaandam.

 • Deze ligt aan de Braak tegenover de buurtschap 't Kalf, die eveneens tot Zaandam behoort.

 • Er woonden 128 mensen in 1989, maar dit aantal zal daarna hooguit licht zijn afgenomen.

Etymologie

Geschiedenis

 • In dit gebied konden de Doopsgezinden een betrekkelijk veilige schuilplaats vinden toen ze, in de jaren voorafgaand aan de Tachtigjarige Oorlog, streng vervolgd werden.

 • In dit verband wordt de naam van Claes Noome genoemd, die boer en wever was, en tevens Doopsgezind voorganger te Oostzaan.

 • Deze werd in 1543 door geloofsonderzoekers opgepakt op verdenking van het bezitten van een Bijbel. Hij werd opgesloten maar ontsnapte. Niet lang daarna stierf hij in zijn woning te Haaldersbroek.

 • De Tachtigjarige Oorlog had zijn invloed op de buurtschap, doordat op 't Kalf een in 1573 door de Staatsen een schans werd gebouwd, waarvan de bezetters zich misdroegen totdat de leiding ingreep.

 • In 1574 werd Westzaan door de Spanjaarden bezet, en een aantal mensen uit deze plaats werden in Haaldersbroek opgevangen. De Schans kon niet worden veroverd door de Spanjaarden, maar Haaldersbroek is nog korte tijd bezet geweest, waarna de Staatsen het dorp weer innamen.

 • Dit gebeurde in de winter, toen de Spanjaarden zich over het ijs konden voortbewegen, waarop de Staatsen bijten in het ijs hakten, wat echter niet het gewenste gevolg had.

 • De Spanjaarden trokken zich echter terug steun te bieden tegen de troepen van Lodewijk van Nassau, die de Zuidelijke Nederlanden binnen was gevallen.

 • Nadat de Spanjaarden de Slag op de Mookerheide hadden gewonnen vielen ze opnieuw aan, op 30 mei 1574.

 • Nu was er echter geen ijs, en de Spanjaarden konden zonder verliezen worden tegengehouden. Daarna kwamen de Spanjaarden niet meer terug, en was ook de geloofsvervolging voorbij.

 • Totdat de Wijdewormer en Engewormer waren drooggemaakt, wat geschiedde omstreeks 1662, kon in de Kalverpolder nog enige landbouw worden bedreven. Daarna steeg echter het waterpeil en moest men overgaan op weiland.

 • Haaldersbroek is gedurende lange tijd een katholieke enclave geweest.

 • In 1730 werd er een Rooms-Katholieke schuilkerk gebouwd, omdat de schuilkerk op 't Kalf te klein was geworden, daar deze ook bezocht werd door mensen uit Zaandijk en Koog aan de Zaan.

 • Deze kerk heeft bestaan tot 1887, toen de nieuwe Katholieke kerk op 't Kalf werd ingewijd. De pastorie heeft bestaan tot ver in de 20e eeuw.

Heden

 • De buurtschap kent slechts twee straten: het Haaldersbroek en de Haaldersbroekerdwarsstraat.

 • Deze straten zijn goeddeels autovrij en de buurtschapje is bijzonder schilderachtig.

 • Het is een beschermd dorpsgezicht dat zich in het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt en waar geen auto's mogen rijden. Men vindt er een drietal stolpboerderijen, twee karakteristieke houten ophaalbruggetjes en een aantal oude Zaanse huizen.

 • Het oudste nog bestaande huisje stamt uit 1661 en bevindt zich op Haaldersbroek 11. Het werd omstreeks 1970 door de eigenaar gerestaureerd, waarbij ook de dooddeur en het deurkalf weer in ere werden hersteld. In 1974 kreeg het de monumentenstatus.

 • Het huis op Haaldersbroek 23 dateert uit 1682. Er bevindt zich op dit huis nog een kopie van het oorspronkelijke deurkalf, dat de hand van een ongeletterd ambachtsman verraadt, omdat de ´´N´´ verkeerd om is weergegeven en de 2 als een Z is weergegeven.
Samengesteld door: BusTic.nl 7/22/2016De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina