Nederlands Indisch Cultureel Centrum NieuwsbriefDovnload 130.12 Kb.
Pagina1/3
Datum22.08.2016
Grootte130.12 Kb.
  1   2   3


Nederlands Indisch Cultureel Centrum

  • Nieuwsbrief 7/2011

Verschijnt maandelijks | Jaargang 3, nr. 7 (Juli 2011) | Oplage: 2550 | Hoofdredacteur: Hans Vogelsang

Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

Van de redactie (lees ook het artikel op pagina 5 en de vooruitblik op de voorlaatste pagina)

Opnieuw is ons lezersaantal fors gegroeid. Momenteel hebben we een totaal van 2520 abonnees. Daarnaast gebruiken we natuurlijk een aantal Nieuwsbrieven voor promotionele doeleinden en dat maakt een totale oplage van 2550. In ieder geval willen wij een heel hartelijk welkom heten aan al die nieuwe lezers van onze Nieuwsbrief. Dankzij bevriende organisaties, aangevuld met de resultaten van eigen speurwerk op Indische websites en in Indische tijdschriften hebben wij weer onze adressenlijst kunnen uitbreiden.

In de maand augustus nog géén Netwerkborrel. Eerstvolgende is op maandag 5 september.

Bent u zelf lid van een vereniging of club of bent u lid van een groepje mensen met “Indische roots of interesses” en u denkt dat de andere leden het wel op prijs zouden stellen om onze Nieuwsbrief maandelijks gratis in hun mailbox te ontvangen? Geeft u ons dan hun namen en e-mail adressen door en wij zorgen voor de rest. En als iemand er toch geen interesse in heeft….. geen probleem, want opzeggen is in één klik gebeurd. Ook kunt u de nieuwsbrief uitprinten en als inzage-exemplaar op de eerstvolgende bijeenkomst van uw vereniging of club op de infotafel of entreetafel leggen met een E-mail intekenlijst erbij. Zo helpt u ons aan nieuwe abonnees en uw clubgenoten aan een gratis mooie en informatieve maandelijkse nieuwsbrief. Zonneklaar een win - win situatie, toch?

_______________________________


Architectuur in Nederlands-Indië door: Hans Vogelsang

Aan de geschiedenis van de Nederlandse architectuur ontbreekt een belangrijk hoofdstuk.

Dat hoofdstuk handelt over het werk van Nederlandse en Nederlands-Indische architecten in het voormalig Nederlands-Indië en met name in de eerste helft van de 20e eeuw.Links: de kweekschool voor inlandse onder-wijzers. Rechts: Departement Gouvernementele Bedrijven.

Een van de belangrijkste architecten uit die tijd was Prof. Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker (1882 – 1949).Hoewel over zijn oeuvre nog niet alles bekend is, wordt de veronderstelling dat hij een conservatief architect was niet juist geacht.Villa Isola (architect Schoemaker)

Charles Prosper Wolff Schoemaker begon zijn carrière als militair in het KNIL, kwam later in dienst bij de Gemeentewerken in Batavia, waar hij opklom tot Directeur. Daarna startte hij zijn eigen architectenbureau en was twintig jaar lang hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Bandoeng. Een van zijn bekendste studenten was Ahmed Soekarno (1901 – 1970), die in 1927 met hoge cijfers zijn ingenieurstitel behaalde. Wolff Schoemaker maakte vooral in de periode 1922 tot 1940 furore als architect, maar daarnaast was hij tevens een gerespecteerd kunstschilder en beeldhouwer. Hij bouwde onder andere kerken, villa’s, bank- en kantoorgebouwen, een moskee, enz. Zijn grootste bekendheid verwierf hij met het Grand Hotel Preanger, de Sociëteit Concordia en Villa Isola (gebouwd voor de schatrijkeDe kathedraal in Soerabaya (schets).

Krantenmagnaat Berretty, die kort na de voltooiing om het leven kwam bij het vliegtuigongeluk met de zuiver in 1934).

In de eerste helft van de 20e eeuw maakte Nederlands-Indië een turbulente ontwikkeling door, waarbij veel steden in Indië een groeitempo lieten zien, waarbij die van Almede in Nederland nog niet in de schaduw kan staan. Steden als Bandung, Batavia, Semarang en Soerabaya kenden architectonische hoogstandjes, die in de geschiedenis nog niet eerder op zo’n schaal voorkwamen. Helaas echter, is de staat waarin deze architectuur nu verkeert snel aan het achteruitgaan. Dit is reeds eerder in deze Nieuwsbrief beschreven.

Jaarbeursgebouw in Bandung.

Het gemak waarmee de overheid altijd verwees naar zware regenval, landverschuivingen, talloze illegale bouwpraktijken van derden, verharding van het maaiveld, enz. staat in schril contrast met de moeite die het vergt om verantwoordelijken aan te wijzen. Bestuurders die nog steeds grote moeite hebben om het nalatige beleid aangaande de bouw- en sloopvergunningen en handhaving van de monumentenwet de rug toe te keren.

Waar de vernietigde Boeddha’s in Afghanistan vijf jaar geleden het wereldnieuws bepaalden, bleef het verbijsterend stil toen de monumentale Borobudur en magistrale omgeving verstoord dreigde te worden door de bouw van

Sociëteit Concordia in Batavia.

een gigantische shoppingmall, die er volgens de ontwerpen in keiharde Disney-achtige kleuren zou worden opgetrokken. De UNESCO moest er uiteindelijk aan te pas komen om dit plan, zij het met de grootste moeite, te verijdelen. Sinds de onafhankelijkheid van Indonesië hebben sociale, historische of welstandsoverwegingen zelden de totstandkoming van een nieuwbouwproject ten koste van bestaande weten te verhinderen.

Ondanks de monumentenwet is afbraak van een gebouw met een monumentenstatus helaas zelden voorkomen. Financiële overwegingen en macht prevaleerden vrijwel altijd.

De handhaving van de architectuur-historische beeldkwaliteit is in Indonesië het werkterrein van lokale “heritage societies”, die vrijwel allemaal bestaan uit vrijwilligers uit de kringen van historici, architecten, fotografen, journalisten en in cultuur geïnteresseerden. Krantenartikelen, boeken, vele fototentoonstellingen, architectonische stadswandelingen en excursies en workshops zijn meestal hun enige middelen in de strijd tegen de lokale bestuurders en projectontwikkelaars.Het Katholiek Seminaar in Indië.

Gelukkig ziet nu ook Indonesië de waarde van het stedenbouwkundige erfgoed in en kunnen we nu hier en daar voorzichtige renovatie- en restauratieprojecten aanschouwen.Pasar Gede in Solo.

Ook de bevolking is zich ervan bewust, dat dit erfgoed een onlosmakelijk geheel vormt met de Indonesische geschiedenis. De aandacht in Indonesië voor de koloniale architectuur kan echter nog wel een extra push gebruiken, voordat het te laat is. Vooral omdat de generatie die de bouw en ontwikkeling ervan heeft meegemaakt, bijna is uitgestorven.

Nu wordt bijna in heel Indonesië op allerlei manieren gestreden voor behoud van het verleden, of dit nu

Stadhuis in Batavia.

koloniaal of eigen erfgoed is, speelt daarbij wel een rol, maar belemmert de strijdlust geenszins. Het kost echter heel veel moeite en inzet, ook vanuit het buitenland om het architectonisch erfgoed voor het nageslacht te bewaren. Voor het archiveren en documenteren van bronnenmateriaal uit het verleden is in 2002 onder auspiciën van de Indonesische Bond van Architecten en met steun van de Nederlandse autoriteiten en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Jakarta het Indonesisch Documentatiecentrum Architectuur (Pusat Dokumentasi Arsitektur, PDA) opgericht.

Dit is nu het zenuwcentrum voor het behoud van het erfgoed in Indonesië, dat door middel van vele publicaties (via de nationale en internationale media) en tentoonstellingen de aandacht vraagt voor de bestrijding van het verval van waardevolle architectuur.

Tot de publicaties behoren ook de uitgaven van A.F. Aalbers, Liem Bwan Tie en J.M. Groenewegen van Stichting BONAS, (Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen). Deze laten zien dat de geschiedenis en ontwikkeling van de architectuur en stedenbouw in Nederlands-Indië haar eigen typische stijlen heeft doen ontstaan, gekscherend in de volksmond wel “tropenstijl” genoemd.Koloniale stedenbouw in Indië.

Zo zijn er gebouwen, die volledig uitgingen van Europese tradities, constructies, vormen en materialen, maar die zich toch lieten beïnvloeden door lokale, traditionele, oorspronkelijke ontwerpen, die het uiteindelijke resultaat een compleet eigen stijl gaven.Telefoon en telegraafkantoor in Batavia.

Juist daarom is het onderzoek naar, publicaties over en het behoud van de Indische architectuur, die zo verschilde van de Nederlandse, van groot belang is. Gewoon omdat je niet zomaar een stuk geschiedenis teloor mag laten gaan.

_______________________________


(advertentie)

Staatssecretaris Ben Knapen in Jakarta

Staatssecretaris Ben Knapen heeft begin deze maand een officieel bezoek gebracht aan Jakarta. Op 5 juli verrichtte hij de opening van een tentoonstelling over de architect Carles Prosper Wolff Schoemaker in het Erasmushuis. Wolff Schoemaker (1882 – 1949) was in de jaren tussen 1910 en 1940 een van de belangrijkste architecten in het voormalig Nederlands-Indië. Over geheel Java staan de vele door hem ontworpen villa’s en gebouwen, zoals Villa Isolda en Hotel Preanger in Bandung, die tot de absolute top van de koloniale architectuur gerekend worden. Deze tentoonstelling is zo bijzonder, omdat in de architectuurgeschiedenis de werken van Nederlandse architecten in Indië vaak ontbreken.

Restauratie van Museum Seraja Eerder die dag presenteerde de Staatssecretaris een rapport met aanbevelingen voor de restauratie van Museum Sejarah, destijds het stadhuis Kota Tua. Hij overhandigde het rapport aan de vice-gouverneur.

Het museum ligt in de oude wijk Kota Tua in Jakarta en is dringend aan een fikse opknapbeurt toe.Staatssecretaris Ben Knapen

Ben Knapen, die zelf van 2006 tot 2008 in Jakarta woonde, sprak de hoop uit dat het rapport de inspiratie zal zijn om van de oude wijk weer het juweel te maken, die zij verdient te zijn. Het rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Bond van Nederlandse Architecten en het Indonesische Architecten Instituut.Dijk moet Jakarta gaan beschermen Tijdens zijn verblijf in Jakarta heeft Staatssecretaris Ben Knapen tevens toegezegd, dat Nederland gaat helpen bij het maken van plannen voor een 36 km lange ringdijk, die Jakarta moet beschermen tegen overstromingen.

Nederland stelt 4 miljoen euro ter beschikking en Nederlandse waterbouwkundige experts gaan de komende twee jaar helpen bij de ontwikkeling en voorbereiding van de plannen. In zijn speech zei Ben Knapen: “Deze investering in een Masterplan voor de bescherming van Jakarta tegen het water is een goed voorbeeld van het nieuwe ontwikkelingsbeleid, waarbij kennis en expertise van Nederland een verschil kunnen maken”. (bron: ANP)

Naar aanleiding hiervan willen wij u nog even in herinnering brengen dat enkele maanden geleden in deze Nieuwsbrief een artikel gepubliceerd is betreffende het verzakken van de tektonische plaat in Zuid-oost Azië.

_______________________________

Oproep van de redactie voor: 15 augustus herdenking

Elk jaar wordt op 15 augustus de capitulatie van Japan en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific herdacht. Dit wordt in vele plaatsen in Nederland en daarbuiten herdacht. In Den Haag gebeurt dat op nationaal niveau bij het Nationaal Indië Monument aan de B.M. Teldersweg.

Maar wat wij nu zo graag aan al onze lezers willen laten weten, is hoe het bij Indo’s elders herdacht wordt. En dan hebben we het over de kleinere clubs in plaatsen waar geen nationale aandacht voor is. Waar de pers niet in drommen elkaar staat te verdringen om die ene foto te schieten. En vooral ook al die Indo’s in het buitenland. We hebben in ons vorige nummer al een reactie geplaatst van een (voor het grote publiek) onbekende oecumenische samenkomst in de Duinzichtkerk in Den Haag. Verder krijgen we van onze correspondenten al wat artikeltjes toegestuurd uit New Zealand en uit Canada en zelfs uit Spanje.Maar overal ter wereld waar groepen Indo’s zijn… hoe herdenken ze daar? Doen ze dat eigenlijk wel of alleen maar in huiselijke kring. En als ze het toch gezamenlijk doen, bij iemand thuis of in een zaaltje, hebben ze daar dan ook een (mogelijk verplaatsbaar) monumentje of gedenkteken?

In ons augustusnummer willen we hiervan graag melding maken, in een Herdenkings Special. Daar hebben wij u voor nodig. Vandaar deze oproep aan alle Indo’s waar ook ter wereld om ons te laten weten hoe u in uw eigen omgeving met anderen de 15 augustus herdenking beleeft. Wij en met ons meer dan twee-en-een-half duizend abonnees met ons en dankzij het feit dat wij meeliften met ICM-online, de Indische Internetkrant, nog zo’n 400.000 mensen meer, zijn u dankbaar voor al uw herdenkingservaringen. Indien mogelijk graag met een fotootje erbij. Zo werkt ook u mee aan een unieke, gedenkwaardige Nieuwsbrief.Verslag van overleg I.P. met politiek Den Haag

In dit verslag worden de ervaringen en observaties van Drs. Jan de Jong beschreven op persoonlijke titel. Jan de Jong is lid van de delegatie van het Indisch Platform die de onderhandelingen voert met de overheid betreffende onder andere de Back-pay en de herstelbetalingen voor geleden oorlogsschade. De laatste maanden is er al veelvuldig en uitvoerig gesproken over onder andere het overleg met de Vaste Kamercommissie van VWS en de perikelen rondom de stemming in de Tweede Kamer op 30 juni 2011, waarbij alle regeringspartijen, VVD en CDA, en de gedoogpartij PVV tegen stemden en alle oppositiepartijen vóór. Nog nooit is het Indisch Platform zo ver geweest, maar we zijn er nog lang niet. U kunt het complete verslag van Jan de Jong lezen op: http://www.svjappenkamp.nl/nieuwsbrief/07_2011/jo_2010.pdfStrip door Hugo DriessenBoekbespreking, e-Books, CD en DVD

Avondschot – Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch Imperium. – J.J.P. de Jong. Het verlies van Nederlands-Indië leidde tot een nationaal trauma. Velen hadden het gevoel dat “de hele wereld” Nederland had gedwongen de soevereiniteit over te dragen aan de Indonesische nationalisten onder Sukarno. De meeste historici waren van mening dat Nederland geen afstand kon doen van zijn kolonie. Maar wat speelde er werkelijk in de periode 1947 – 1949? Bij nauwkeurige beschouwing was het een buitengewoon complexe periode met allerlei krachten en tegenkrachten: Nederlanders, nationalisten en Amerikanen. J.J.P. de Jong schetst in dit boek een reconstructie op basis van nieuw bronnenmateriaal en komt tot een verrassende conclusie. De auteur (geb. 1941) werkte jarenlang als Aziëdeskundige bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en was hoofd van

het bureau Indonesië. Van zijn hand verschenen eerder: “Diplomatie of strijd”, “Het Nederlandse beleid tijdens de Indonesische revolutie”, “De waaier van het fortuin”, “De Nederlanders in Azië” en “De Indische Archipel”. Adviesprijs: € 34,90.Het Molukt Altijd – Frank Akihary. In dit boek neemt de schrijver de lezer mee in één duidelijke boodschap: Geen muur ter wereld, hoe dik en breed ook, kan een mens weerhouden om zijn passie en idealen ten uitvoer te brengen”.

Het is een luchtig indringend verhaal, beschreven door een eerste generatie in Nederland geboren Molukker. De levensmissie van de auteur is het om mensen te omarmen, een steun in de rug en een klop op de schouder te geven. Hoe kan je blijven staan voor je eigen waardigheid en dwing je er toch bewondering mee af. Frank Akihary: “Wie zich even in dit boek en in mij verplaatst, krijgt wat ik je gun: succes in waar je goed in bent”. Adviesprijs: € 15,95.Ogenblikken van genezing – Peter Schumacher. Oud-dagbladjournalist en schrijver Peter Schumacher heeft al verschillende boeken over Indonesië geschreven en schetst in dit boek de dramatische ontwikkelingen rond de dekolonisatie van het land. Hij doet dit aan de hand van nieuwe historische gegevens, exclusieve verhalen en getuigenissen en eigen onderzoek. Met onbevangen blik verschaft hij tot nu toe onbekende inzichten in de vaak nietsontziende strijd aan beide zijden van het conflict. Dit boek is een persoonlijke en een journalistieke reconstructie die de dekolonisatie vanuit het Nederlandse en vanuit het Indonesische perspectief belicht. Adviesprijs: € 25,00.

Indonesische Chinezen in Nederland – B. Rijkschroeff, Thé Gwan Tjaij en P. Verlaan. In Nederland wonen meer dan 100.000 mensen van Chinese afkomst. Deze populatie bestaat uit verschillende groeperingen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. Eén van die groepen is afkomstig uit Indonesië. Na de 2e Wereldoorlog vestigden ruim 6000 Indische Chinezen zich in Nederland. Deze groep is in omvang gegroeid en omvat intussen zo’n 18.000 mensen, ook wel genoemd: Peranakan Chinezen. In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, zoals hun

aanpassingsproces, hun positie in het economische verkeer, het onderwijs en hun sociaal-culturele leven. In het tweede deel van het boek wordt ingegaan op de komst van – naar later bleek – een selecte groep Indonesische Chinezen in Nederland en hun voorbeeldige inpassing in de complexe Nederlandse samenleving. Adviesprijs: € 24,90.Romusha van Java 1942-1945 – Winnie Rinzema-Admiraal. Dit is het vervolg op har eerdere boek: “Java, het laatste front”’ dat in 2000 is verschenen. Daarin beschreef ze de algemene en sociale aspecten van de Japanse bezetting op Java en gaf ze een overzicht van de internerings-kampen voor burgers in Midden-Java. In dit vervolg beschrijft Winnie het Japanse arbeidsprobleem tijdens de oorlog in de Pacific en gaat ze vervolgens in op de mobilisatie op Java, de op Java gerecruteerde aantallen romusha, de oorlogs-projecten waar dwangarbeiders te werk gesteld werden en eindigt ze met de recuperatie en repatriëring van de 20 % (!) overlevende romusha’s. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over het Tokio Tribunaal, waarvan de zittingen samenvielen met de Politionele Acties die Nederland uitvoerde in een poging om de Indonesische nationalisten weer in het gareel te krijgen. Adviesprijs: € 21,95.

Pa, vertel eens over je tijd in Indië – Barend van Houwelingen. Als 20-jarige jongeman was de auteur nog maar net onder de wapenen geroepen toen hij met honderden andere dienstplichtigen naar Indië werd getransporteerd. Daar moest hij in het kader van de Politionele Acties de nationalistische opstand de kop in drukken. Meer dan drie jaar duurde

zijn – achteraf bezien – nutteloze militaire missie. Barend heeft vanaf de dag van zijn vertrek uit Nederland getracht een dagboek bij te houden en heeft dat volgehouden tot zijn thuiskomst in november 1949. Een werkelijk uniek en emotioneel relaas over alledaagse gebeurtenissen, die een goed beeld geven van de soldaten overzee. Opdat niet vergeten mag worden wat deze generatie jongeren in naam der Koningin is aangedaan. In dit boek zullen velen die als Nederlandse militair in die periode naar de Oost werden gestuurd, zichzelf herkennen. Adviesprijs: € 15,95.Indië moet vrij – mijn bewogen jaren als oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië 1945-1948 – Harke Hibma.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Harke Hibma in Nederland actief in het verzet. Na de bevrijding gaf hij zich op als vrijwilliger bij het Friese Bataljon om in Indië “veiligheid, orde en rust” te herstellen. Vol idealisme en zich nauwelijks bewust van wat hem in Indië te wachten stond, vertrok hij met een troepentransportschip naar de archipel. Bij aankomst in het onrustige Indië ging een voor hem onbekende wereld open, met als dramatisch dieptepunt het verlies van zijn zwager tijdens een vijandelijke actie. Halke Hipma heeft in dit persoonlijk document zijn Indië-geschiedenis beschreven. Zijn opvattingen over het toenmalig beleid in Indië zijn intussen sterk veranderd. Hij schroomt daarom ook niet om in dit boek de Nederlandse Indië-politiek scherp onder de loep te nemen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Adviesprijs: € 16.00.

All aboard!” We vertrekken. Een heerlijk boek om door te nemen. Over de grote scheepvaartmaatschappijen van weleer. De Holland-Amerika Lijn, de Koninklijke Hollandse Lloyd, de Koninklijke Java-China Paketvaart. Met beroemde schepen als de Johan van Oldenbarneveld, Nieuw Amsterdam, de Oranje en de Willem Ruys. Over emigranten, vakantiegangers en over de bemanningen. Over trajecten, reizen en recreatie aan boord. Over de hutten, dekken en de kapiteinstafel. Over varende hotels met theaters, zwembaden en speelvelden aan boord. Een boek om je heerlijk mee in een hoekje van de bank te nestelen. Adviesprijs: € 19,95.Pulang ke Kampung Bogor – Rudy E. Groenewald. In het zojuist verschenen vierde boek van Rudy Groenewald vertelt hij over het land en de cultuur waar hij emotioneel nooit afscheid van heeft genomen. Het land waar zijn bestaan aangevangen is. Rudy draagt Indië mee in zijn hoofd en in zijn hart. Holland heeft hij verstandelijk aanvaard als een stiefouder en zelfs op rijpere leeftijd is hij nog op zoek naar het evenwicht tussen oost en west. In dit boek keert hij terug naar de Kampung, de kleine warme en zo vertrouwde samenleving waar hij deel van was. Maar ook daar moet hij zijn teleurstelling de baas worden, want

zijn gekoesterde Kampung vindt hij niet meer. Het kind van de Kampung is de vreemde meneer uit Holland, ver buiten het voorstellingsvermogen van de gemiddelde Kampungbewoner. Laat u in dit boek meenemen op een emotionele en boeiende reis door een land en cultuur dat hem zo dierbaar is. En deel met de auteur heimwee, verlangen en teleurstelling en alles wat ons als mensen samenbindt. Dit boek is uitsluitend te bestellen bij de auteur: ruud.groenewald@planet.nl. Prijs: € 15,00 exclusief verzendkosten van € 2,00.Een bevlogen heelmeester – A.H. Smook. Albert Hendrik Smook (1907-1983) behaalde in 1933 zijn artsen-examen, werkte een aantal jaren als assistent-chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis in den Haag en vertrok met zijn vrouw Clothilde von Ulm Erbach in 1937 naar Nederlands-Indië. Daar werd hij aangesteld als chirurg in het hospitaal van de Deli Batavia Maatschappij in Padang Brahrang. In de jaren die volgden kregen ze twee zonen. Na Pearl Harbour kwam er een bruusk einde aan het comfortabele bestaan en besloot Clothilde op 2 maart 1942 met de kinderen naar het veiliger Java te vertrekken. Albert bleef in Medan, waar hij als chirurg een betrekkelijke vrijheid had. Op de dag van het vertrek van zijn gezin begon hij aan een dagboek, waarin hij tot 25 februari 1943 dagelijks al zijn bewegingen optekende. Daarna vond hij het te gevaarlijk om ermee door te gaan. Dit dagboek geeft een duidelijk beeld van de wanorde, absurditeit en de willekeur die ontstonden na de Japanse inval. Zo hoorde hij pas in september 1942 dat in juli zijn derde zoon geboren was. Op 27 september 1942 belandde Smook in de gevangenis in Medan; een maand later werd hij geïnterneerd in kamp Soengei Senkgkol, in juli 1944 in het Hospitaal bij Rantau Prapat en half april 1945 in Laras, waar hij de capitulatie van Japan meemaakte. Pas op 12 november 1945 kreeg hij bericht van het Rode Kruis dat zijn gezin het goed maakte, maar moest nog tot 27 februari 1946 wachten tot ze herenigd zouden worden. Na de oorlog keerden ze terug naar Nederland, waar Smook een chirurgenpraktijk vond in het Friese Heerenveen.

Het gezin Smook na terugkeer in Holland.

Bij zijn dood in 1983 liet hij stapels herinneringen, brieven en documenten achter, die pas na de dood van Clothilde in 2007 tevoorschijn kwamen. Uit al deze authentieke papieren is deze biografie samengesteld. Adviesprijs: € 26,50.Chinezen in Nederland – Suzanne Wolf. Met hun zelfredzaamheid en maatschappelijk succes worden Chinezen vaak als voorbeeldmigranten gezien. Heden ten dage wordt dit beeld versterkt door de komst van vele topstudenten en kenniswerkers. In deze publicatie wordt dit beeld wat

genuanceerd. Het schetst een beeld van de razendsnel groeiende Chinese gemeenschap. Ook de minder rooskleurige zaken zoals de sociale isolatie van (vooral oudere) Chinezen en de gokverslaving komen aan de orde. Daarnaast wordt ook de visie van de Chinezen en hun eigen organisaties en verenigingen belicht. Hoe vinden zij zelf dat het gaat en hoe zien zij hun toekomst. In dit boek worden vele interessante conclusies getrokken, zoals:  • Studenten en kenniswerkers vormen nu het grootste aantal nieuwe Chinese migranten.

  • Het aantal Chinezen groeit met ca. 2000 per jaar.

  • Bijna driekwart van de Chinese jeugd in het derde leerjaar zit op de HAVO of VWO; bij autochtone jeugd is dat slechts 50 %.

  • Naast de horeca is het bank- en verzekeringswezen de grootste sector waarin Chinezen werkzaam zijn in Nederland.

De publicatie “Chinezen in Nederland” is verkrijgbaar bij FORUM in Utrecht; te bestellen via het sturen van een e-mail aan: e.malaihollo@forum.nl. Vermeld uw naam en adres. De prijs bedraagt: € 19,99.

Het Overakker Complot – Esther Zwinkels. In dit boek beschrijft de auteur het Indische verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dit verzet is vernoemd naar de generaal die de leiding zou hebben genomen. Ondanks het strenge Japanse regime trachtten zij de komst van de geallieerden voor te bereiden. Tevens probeerden zij het de Japanse troepen zo moeilijk mogelijk te maken. Nauwgezet heeft Esther Zwinkels het unieke bronnenmateriaal aan een analyse onderworpen en heeft zij de gebeurtenissen zo goed als mogelijk gereconstrueerd. Zowel het “kat en muis” spel tussen de bezetter en de verzetshelden, als ook het gerechtelijk proces worden levendig uiteengezet. Op overtuigende wijze maakt de auteur duidelijk dat er soms meer schuilgaat achter de predicaten “held” en “verrader” dan de overlevering doet vermoeden. Esther Zwinkels won in 2010 de Eric Hazelhoff aanmoedigingsprijs voor haar opzienbarende werk. Prijs: € 24,99.Reisdagboek Indonesië – A. Landweer Dit Reisdagboek Indonesië is het achtste reisdagboek van de hand van ontwerpster Anke Landweer. Ze zijn populair onder vakantiegangers, die hun bijzondere herinneringen op een originele, handige en met name waardige manier willen optekenen.

Het geïllustreerde reisdagboek bevat vele handige pagina’s voor notities, adressen en natuurlijk voor alle verhalen en ervaringen. Bovendien zit er een checklist in, een weekplanner en een uitgavenoverzicht, zodat je altijd doordacht op reis gaat. Adviesprijs: € 14,95.Michelin Groene Gids Indonesië – Java, Bali, Lombok, Flores en Sulawesi. De serie Groene Gidsen van Michelin is een betrouwbare reisgidsenreeks. Of u nu lang of kort naar Indonesië gaat, deze gids wijst u de weg naar alle bijzonderheden, die uw reisbestemming te bieden heeft. Een handige “sterren”-beoordeling vertelt u de mate van interesse van de uitstap. Gecompleteerd met een adresboekje die u bij elke stad een keuze aan mogelijkheden voor eten, slapen, winkelen en ontspanning biedt. Tenslotte heeft u geografische, historische en culturele informatie over bepaalde bezienswaardigheden of reisbestemmingen, overzichtelijk gerangschikt en wijst de cartografie u de weg door middel van stadsplattegronden, themakaarten en toeristische kaarten met rondritten. Adviesprijs: € 24,95.

De in deze rubriek besproken boeken, CD’s en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld

www.vanstockum.nl

N.I.C.C. – SHOP “Indische Emoties” (gesigneerd) voor € 17,50

In de Nieuwsbrief uitgave van mei 2011 heeft u een recensie kunnen lezen van het boeken-drieluik van Wouter Pieplenbosch, Indische Emoties, Vertel eens over vroeger en Altijd over eten. Wouter heeft van het eerste van deze drie delen, Indische Emoties, een tiental gesigneerde exemplaren ter beschikking van het N.I.C.C. gesteld, die wij u voor de speciale prijs van € 17,50 inclusief verzend- en verpakkingskosten mogen aanbieden. U kunt dit gesigneerde boek bestellen door het sturen van een E-mail naar: info@indisch-centrum-denhaag.nl, onder vermelding van Indische Emoties en uw naam en adres. Wij sturen u dan via E-mail een factuur en zodra die voldaan is, krijgt u het boek zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. Maar bestelt u snel, want op is op.

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina