Nederlandse vertalingen van aanvullend materiaalDovnload 53.52 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte53.52 Kb.
LIBERAL CATHOLIC INSTITUTE OF STUDIES (LCIS)

Cursusmateriaal uit Australië en de USA
Versie 4, 1-10-12

Inhoudsopgave

Nederlandse vertalingen van aanvullend materiaal (andere vertalingen zijn bij de Units opgenomen)

1.1A Training Course for Candidates for Minor Orders


A basic study of Liberal Catholicism – 1975 9 blz. A4

1.2De Vrij-Katholieke Kerk en de Christelijke traditie, een historische en leerstellige beschouwing (Th.L Washington) 36 blz A5

1.2.1Commentaar


Oorspronkelijke Unit 1? Vertaald en in redactioneel bewerkte en aangevulde versie uitgegeven door VK kerkgemeente Arnhem- voorjaar 1999

1.2.2Geschiedenis van het vroege Christendom en de traditionele Christelijke leer

1.2.3Commentaar op het geschiedkundig overzicht

1.2.4Een eerste verkenning van enkele Christelijke leerstellingen

1.2.5Wat houdt het kerkbegrip in? Aanleiding en ontstaan van de VKK

1.2.6Stichting van de VKK

1.2.7Het ontstaan van de VK liturgie

1.2.8De beginselverklaring en de leer

1.2.9The Ceremonies of the LC rite

UNIT 1 The Liberal Catholic Church - Preparatory Dialogue on Theology

1.3Commentaar


Religie en Theologie sterk met elkaar verbonden. Theologie: systematisch in woord brengen van religieuze ervaringen. Na een algemene beschouwing wordt al snel het Christendom en christelijke theologie beschouwd. Goede introductie van christelijke theologie.

1.4Paper 1 Religion and Christia­ni­ty (uittreksels uit de geschriften van R.J. Cam­pell)

1.4.1Part I: Religion and Christianity 010.001-I- p1-30

1.4.1.1The Name and the Situation

1.4.1.2God and the Universe

1.4.1.3Man in Relation to God

1.4.1.4The Nature of Evil

1.4.1.5Jesus the Divine Man

1.4.1.6The Eternal Christ.

1.4.2Part II: The Incarnation of the Son of God; The Atonement 010.001-II- p1-30

1.4.2.1Association of the Doctrine with Jesus - A Traditional View

1.4.2.2Semitic Ideas of Atone­ment

1.4.2.3The Doctrine in Christion History and Experience

1.4.2.4The Authori­ty of Scripture

1.4.3Part II: The Priesthood 010.002-II- p1-10

1.4.3.1Holy Orders in the LCC (A.J. Washington)

1.4.3.2The Training of Ordinands (E.J. Burton)

UNIT 2 Preparative: Meditation

1.5Paper 1

1.5.1Part I: Theory 020.001-I- p1-9

1.5.1.1Short Preface (Sten von Krusenstierna)

1.5.1.2The Theory of Meditation (F.C. Bannister).

1.5.2Part II: Practice 020.001-II- p10-22

1.5.2.1General Introduction (Sten von Krusenstierna)

1.5.2.2Meditati­on is Natural (Clara Codd)

1.5.2.3On Concentra­tion (C.W. Leadbeater)

1.5.2.4Devotion in Ceremonial and Meditation (J.J. van der Leeuw)

1.5.3Part III: Christian Meditation - Five exercises. 02.001-III- p1-22

1.5.3.1Silence - To Ponder Upon

1.5.3.2'Whose is This Image and Inscription?'

1.5.3.3'Fore while all things were wrapped in peaceful silence and night was in the midst of its swift course ...'- An Exercise

1.5.3.4Spirit, Soul, Body

1.5.3.5'Of His own Will begat He us with the Word of Truth, that we should be a kind of First ­fruits of his Creatures.

UNIT 3 The LCC: History

1.6Commentaar


Geschiedenis van de VKK: zeer uitgebreide geschiedschrijving. Voor verdere studie. Zie ook Part 2.

Incl. vragen over Paper 1, Part I en II: vier vragen (A) + twee essays: over één van de drie onderwerpen uit (B) en uit (C).

Incl. essay (keuze uit 4), verondersteld over part 1: 'Paper 010.002-I: 'The Nature and purpose of the LCC''.

1.7Paper 1 A Brief History of the LCC (Sten von Kruenstierna)

1.7.1Part 1: 030.001-I- p1-36

1.7.1.1Spiritual Forebears

1.7.1.2Earlier Liberal Catholics

1.7.1.3The Old Catholic Church

1.7.1.4The Theosophical Society

1.7.1.5Events Create the Movement 1908-1916

1.7.1.6Formative Years 1917-1920.

1.7.2Part 2: 030.001-II- p1-53

1.7.2.1Expansion and Opposition, 1920-1925;The Expected Coming

1.7.2.2Difficult Years, 1931-1955

1.7.2.3A New Spirit, 1964-1977

1.7.2.4Short Recapitulation

1.7.2.5The Modern Founders

UNIT 4 The LCC: Liturgy

1.8Commentaar


Source Material I: Voornamelijk over de VK liturgie, over liturgie in het algemeen.

Paper I, Vol. 1: Gaat in op de bronnen van de christelijke liturgie.

Paper 2: Algemene benadering van liturgie, met twee korte nabeschouwingen (in de appendix) over hindu en christelijke riten en een tabel van CWL over symbolische betekenis van hostie, wijn, water pateen, kelk.

Paper 3: Interessant overzicht van de ontwikkeling van de VK liturgie, niet alleen die van de H. Mis; ook: Benedictie, Vespers, doop, vormsel, huwelijk, uitvaartdiensten en wijdingen – in kort bestek.


1.9Vertaling: Betekenis en doel van de liturgie, 51 blz. A4 (Ronald Rivett)

1.9.1Inleiding (Sten von Krusenstierna)

1.9.2Het studieterrein

1.9.3Definities van liturgie

1.9.4Inleidend overzicht

1.9.5De oorsprong van liturgie

1.9.6De doeleinden van de liturgie

1.9.7De uitwerking van liturgische handelingen

1.9.8Gevaren en valkuilen van liturgie

1.9.9Origineel Paper 1: The Meaning and Purpose of Liturgy (Ronald Rivett) 040.001-I-1a -32

1.9.9.1Short Introduction (Sten von Krusenstierna)

1.9.9.2Definitions of Liturgy

1.9.9.3Introductory Review

1.9.9.4the Origins of Liturgy

1.9.9.5the Purpose of Liturgy

1.9.9.6Efficacy of Liturgical Actions

1.10Paper 1: The history and development of Christian Liturgy, Volume 1: To the fall of Rome, AD 476 (Ronald Rivett) 041.001- p1-59 (betere code: 040.001-1 -59)

1.10.1Commentaar


Incl. 5 vragen (enkele met keuze uit 2) en 4 essays (een met keuze uit 2)

1.10.2Prologue and Bibliography

1.10.3Preamble: A General Consideration of Primitie Ritual

1.10.4Jewish Sources of Christian Liturgy

1.10.5Jesus and Liturgy

1.10.6The Apostolic Church

1.10.7The sub-Apostolic and Patristic Church

1.10.8Appendix I: The apostolic Mystery rite (G.N. Drinkwater)

1.10.9Appendix II: An Extract from The Acts of Thomas

1.11Paper 2: Some elements of Liturgy (Sten von Krusenstierna) 040.002- p1-62

1.11.1Worship

1.11.2Some Notes on Ritual

1.11.3Myth and its Significance

1.11.4Symbols and Symbolism

1.11.5The Language of Christian Worship (Iain Ramsey)

1.11.6Appendix I (by C. Jinarajadasa): Sacramental Mysticism

1.11.7Appendix II: The Symbolism of the Holy Eucharist (C.W. Leadbeater)

1.11.8Appendix III: The Symbols of the Altar (J.B. Parry, M.C. Godby)

1.12Paper 3 The Liturgy of the LCC – History and General Consideration (Ronald Rivett) 040.003-1 – 41

1.12.1Introduction

1.12.2The Origins and Development of the Liberal Catholic Liturgy

1.12.3The General Lay-out and Arrangement of the Liturgy

1.12.4A Brief consideration of each Section of the Liturgy

1.12.5Appendix: The Shorter Form

1.13Source material I: The Liturgy (J.I. Wedgwood) 040.003- p3-38

1.13.1Commentaar


Incl. 25 vragen over 040.001-I (niet aanwezig)

Incl. 3 essays + vragen in het algemeen over liturgie: "Questions on Unit 04.00"


1.13.2Autobiographical: the Writing of the Liturgy

1.13.3Distinguishing Characteris­tics: Self-Realizati­on

1.13.4The Symbolism of the Holy Eucharist: Purification and Attune­ment, Interpretation of the Liturgy, The Angel of the Eucharist, Earlier part of the Eucharist, The Collects and Prayer, The Creed

1.13.5The Symbolism of the Holy Eucharist (cont'd): From the Offertorium onwards, The Canon of the Mass, The Communion

1.13.6Other Offices: Benediction of the Most Holy Sacrament, Vespers, Prime and Complin, Other Services, The Ordinal

UNIT 5 The LCC: Doctrine

1.14Commentaar


Source Material I: Geeft VK leerstellingen waar en waarom die afwijken van de traditionele (van een eeuw geleden: jaren’20). Is een (ouderwetse) VK theologie. Er is in een beknopte NL versie beschikbaar: Pigot, F.W., The Parting of the Ways, 1927.

1.15Scheiding der Wegen (F.W. Pigott)


Betreft een sterk verkorte vertaling van The Parting of the Ways – the teachings of the LCC, compared and contrasted with traditional teachings, uitgave TPH, London 1927. Op deze uitgave is ook gebaseerd Unit 5 The LCC: doctrine – source material I The Parting of the Ways.

1.16Source Material I The Parting of the Ways (F.W. Pigott) 050. … -64

1.16.1Commentaar


Geeft VK leerstellingen waar en waarom die afwijken van de traditionele (van een eeuw geleden: jaren’20).

Is een (ouderwetse) VK theologie. Er is in een beknopte NL versie beschikbaar (zie boven)


1.16.2Introduction

1.16.3The Deposit of Faith

1.16.4The doctrine of God

1.16.5The doctrine of Christ

1.16.6The doctrine of Man

1.16.7The doctrine of Atonement: Traditionalist

1.16.8The doctrine of Atonement

1.16.9Liberal

1.16.10Sin, its Cause and its Cure

1.16.11Conversion and After

1.16.12Finality

1.16.13The Ultimate Authority

1.16.14The Outlook

1.17Paper 1 The Life within the Form (Edward Matthews) 050.001-I- p1-45

1.17.1Commentaar


Part I en II samen: meer christelijke vrij-katholieke religie dan theologie, zeer uitvoerig. Min of meer samenvattend: van Part II de laatste hoofdstukken IX (wat de LCC te bieden heeft en een blik op de toekomst van de LCC (New Age) en hoe een vrij-katholiek te karakteriseren (X): fase 3. Voor fase 2 delen van I en II: voor verdere studie.

1.17.2Part I

1.17.2.1The Master

1.17.2.2The Ancient Paths to Purification

1.17.2.3Illumination and Union

1.17.2.4The Path of Illumination

1.17.2.5The Path of Union

1.17.2.6The Path of Life

1.17.3Part II 050.001-II- p1-49

1.17.3.1Man's Place on the Path

1.17.3.2Those Who have gone before

1.17.3.3The LCC and its Place in the World

1.17.3.4The LCC and What it offers to the World

1.17.3.5Liberal Catholics

1.17.3.6The LCC and the Future

1.18Paper 3 Liberal Catholic Doctrine (Sten von Krusenstierna)

1.18.1Commentaar


Volume I, Part I en II; volume 2: wijkt sterk af van de gangbare opvattingen over de schepping en over God, vele citaten uit werken van CWL; met slot de ‘VK kerkvaders’(CWL, JIW, FWPigot!): is basis voor de VK leer.

1.18.2Volume 1 General Outline

1.18.2.1Part I: Introductory Views 050.003-I - p1-30

1.18.2.1.1Approaching the Subject
1.18.2.1.2The LCC - Its Doctri­nal Position
1.18.2.1.3Liberality and Freedom of Interpretation
1.18.2.1.4Some Views on LC Theology
1.18.2.1.5The LCC: Various Aspects

1.18.2.2Part II: The Official Doctrine 050.003-II- p31-73

1.18.2.2.1The Doctrine of God, The Trinity
1.18.2.2.2The Doctrine of Man: The Traditional Catholic Doctrine of Man, Original Sin, The constitution of Man, Made in the Image of God
1.18.2.2.3The Doctrine of Christ: The Dual nature of Christ, The Incarnation
1.18.2.2.4The Divine Plan (J.B. Parry): The Ordered Nature of the Universe, The Evolution of Life, Human, Reincarnation and After - Death conditions, Causality as applied to Human Existance - Judgement
1.18.2.2.5Ethics and Spiritual Growth: Love Thy Neighbor, The light within All, The Brother­hood of Man, The Laws of spiritual Growth
1.18.2.2.6The Church and the Sacraments (J.B. Parry): The Church: General, The Notes of the Church - Unity, Holiness, Catholicity, Apostolicity
1.18.2.2.7The Sacraments: Dominical Institution, The Requirements of a Valid Sacrament, Meaning of 'valid' and 'irregular'
1.18.2.2.8Outline of Requirements for each Sacrament: Baptism, Confirmation, Eucha­rist, Penance and Absolution, Unction, Marriage, Orders
1.18.2.2.9Various Subjects: Our lady, The Communion of Saints, The Angels, The Seven Rays
1.18.2.2.10Appen­dix. The Claims of Theology (E.J. Burton): The Basis of Theology, Definitions, Our Own Task, The 'God' Concept, Initiation

1.18.3Volume 2: The Teachings of the LC Fathers 050.003-II- p1-62

1.18.3.1Commentaar


Met slot de ‘VK kerkvaders’ (CWL, JIW, FWPigot!): is basis voor de VK leer.

1.18.3.2Introduction

1.18.3.3God

1.18.3.4Creation

1.18.3.5Man

1.18.3.6Christ

1.18.3.7The Divine Plan

1.18.3.8The Church and the Sacraments

1.18.3.9Epiloque

1.18.3.10Appendix: a Short Biography on F.W. Pigot.

UNIT 6 The LCC: Organisation

1.19Commentaar

1.19.1Incl. 42 vragen over alle hoofdstukken.

1.20Paper 1: Structure and Function of the Church (Sten von Krusenstierna) 060.001- p1-48

1.20.1Historical Basis of the Church

1.20.2Church Government

1.20.3Principal Documents of the Church

1.20.4The General Constitution and Code of Canons

1.20.5Provincial and Parish Constitutions

1.20.6The Statemens of Principles

1.20.7The Summary of Doctrine.

1.21Paper 2: Appendix: Canon Law in de LCC (W.H. Pitkin) 060.002-1-12


Analysis of the GES, incl.changes approved by the 7th Synod 1976

UNIT 7 Pastoral Work

1.22Paper 1: A Pastoral Primer (Tony Washington, 1977) 070.001- p1-33

1.22.1Not I but Christ in me

1.22.2The Cabbage Patch - Care for the Sick - Visiting - The Church and its Appurtenances (Accessories) - Preaching -

1.22.3Lots of Cassowaries ('Large running birds')

1.22.4The Man in the Mitre

1.22.5Father or Dad

1.22.6Mine Eyes have seen the Glory

1.22.7A Priest for Ever

UNIT 8 Preaching

1.23Paper 1: Preaching and Homiletics (Ton Washington, Willem Wils, Alan Bradley) 080.001- p1-38

1.23.1Towards Effective Sermons - Some fundamental ground rules on preparation and delivery: General, Starting with a sermon, Storing ideas, Introduction, Structure, Conclusion, Things to avoid

1.23.2Speech-Techniques and Development (from 'Speech in the Ministry, A. Bradley)

1.23.3Preaching the Sermon at the Eucha­rist - Specific points pertaining to the sermon at the Eucharist: general, types of preaching, length of sermon

1.23.4The Short Informal Sermon or Homily - Specific points pertaining to the sermon at the evening and other services: general, preaching at evening services, preaching in the daytime other than the Eucharist

1.23.5Preaching at Occasional Servi­ces - Specific points pertai­ning to special services and occasions: general, what to preach, how to preach

1.23.6Miscellane­ous - Pointers on reading and announcing, poise, posture eye contact

UNIT 9 Christian Scriptures

1.24Commentaar


Uitstekende studie in: Source Material (zie o.m. het OnzeVader), samen met Unit 9, Paper 1, volume I en II, over de bijbel, met verwijzing naar de grondtekst.

1.25Source Material I Studies in the Scriptures (Claude Thompson) 090. xx - 69

1.25.1Immanent divinity

1.25.2The gift of the holy spirit

1.25.3The fourth gospel

1.25.4Agape

1.25.5The lord’s prayer

1.25.6Sin-guilt-forgiveness

1.25.7A study in translation

1.25.8The virgin birth

1.25.9“I am the resurrection and the life”

1.25.10Aionios

1.25.11The Old Testament

1.25.12The gospel and the church

1.25.13Jesus of nazareth

1.25.14Translation and interpretation

1.26Paper 1 An introduction tot Biblical Studies (R.S. McGinnis Jr.)

1.26.1Commentaar


Incl. inleiding.

Over OT: 30 vragen + essay (keuze uit twee)

Over NT: 11 vragen + essay (keuze uit drie)

Over 090.001-II: 28 vragen + drie esays (keuze uit vijf)

2 Essays en 20 vragen over : The mystery teachings of the bible (D.E. Grove), The hidden wisdom in the Bible (G. Hodson) en From nativity to ascension (G. Hodson).

1.26.2Volume I: The Bible 090.001-I- p3-51

1.26.2.1The Bible: Its Essence and Liberal Catholic Perspective

1.26.2.2Nature of Revela­tion, Inspiration and Tradition

1.26.2.3Scriptural usage: Literary and Historical, Liturgical, Devotional, Study

1.26.2.4Methods of Interpretation: Proof-Text, Dogmatic, Systematic, Literal, Prophetic, Linguistic Analysis

1.26.2.5Spiritual (Mythology, Typology, Allegory), Other

1.26.2.6Origin and Development of the Biblical Canon: The Canonical Scriptures, Scripturao Textual Studies, Judaism's Bible: The Old Testament, Books of the Apocrypha, The New Testament of Christianity

1.26.3Volume II: Liturgy and the Bible 090.001-II- p1-48

1.26.3.1The Sciptures in Early Christian worship, Biblical Usage in the Liturgy, Versions of the Bible Appointed for Lecti­ons, Appoin­ted Selections for the Lectionary, The Inner Side of Liturgical Readings, Homiletical Perspective

1.26.3.2Non-Christian Scriptu­res and the Bible: Variety of Sacred Scriptures, Scriptural Authenticity, Common Bonds of Sacred Wri­tings, Scriptural Religious Identity, The LCC and world Religi­ons

1.26.3.3Biblical Archeology: Archeology's Impact on Biblical Studies, Back­ground to Modern Scientific Archeology, Basics of Archeological Investiga­tions, Important Biblical Archeological Discoveries, Archeology's Role in Esoteric Studies

1.26.3.4Extra-Canonical Jewish and Christian Writings: Terminolo­gy, Jewish Sources, Christian Sources

UNIT 11 Scripture: Non-Christian Religions

1.27Commentaar


Degelijke studie (betreft vakgebied van de auteur!). In NL een overzichtelijk, goed toegankelijk werk: Wereldreligies in kaart gebracht, Eliade /Couliano, Aula (pocket boek), 1992, 398 blz., inclusief het Christendom (p 119-156). Bovendien in NL: Religie voor Dummies !

Incl. vragen over Hindoeisme (3), Boeddhisme (3), Chinese godsdien­sten (3 + essay met keuze uit 2).


1.28Paper 1 'Other sheep I have' (Ian Hooker) 110.001-I- p1-62

1.28.1Volume I: The Principal Eastern Religions

1.28.2Introduction: A Liberal Catholic Perspective, Scope and Objectives, Text Book and References, Defining Religion

1.28.3Hinduism: Origins (From Brahmanism to Hinduism), Diversity in Hinduism, The Hindu View of God, The Hindu View of Man, Reincarnation and Karma, The four Principal Yoga's, Dharma, Sacred Writings of the Hindus, The Hindu Renaissance

1.28.4Buddism: Siddharta Gautama -the Buddha, The Four Noble Truths, Basic Buddhist Concepts, The Consolida­tion of Buddhism, Northern and Southern Buddhism, The Decline of Buddhism in India, Buddhism in China and Japan, Buddhism in Tibet, Buddhism in Sri Lanka and Southeast Asia

1.28.5Other Indian Religions: Jainism, Sikhism

1.28.6Chinese Religions: Taoism, Confucianism, Religion in the People's Republic

UNIT 13 Theology

1.29Commentaar


Een studie over de werken met bovengenoemde titels van Dionysius de (pseudo) Areopagiet (6e eeuw). Voor verdere studie van de vroeg-christelijke denkers.

1.30Paper I: Dionysius 'The Areopagite' (E.J. Burton) 130.000- p3-21

1.30.1Introduction

1.30.2The Celestial Hierarchy

1.30.3The Ecclesiastical Hierarchy;

1.30.4The Mystical Theology

1.30.5The Divine Names

1.30.6Summary and Further Study

1.30.7Appendix: Wider Issues.

1.31Theological Discipline 130.001.01 (afwezig)

1.32Moral Theology 130.002.01 (afwezig)

1.33Dialog On Theology 130.003.01 (afwezig)

1.34Incarnation, Scriptures 130.003.02 (afwezig)

UNIT 14 Theosophy - Ancient

1.35Commentaar


Source Material I: Overdruk van artikelen in The LC, 1957-59 met verwijzingen naar theosofie (Geheime Leer en VK leringen).

Moderne werken over gnosis zijn inmiddels uitgekomen.

Incl. 15 vragen (assignment 1 + essay: keuze uit drie onderwerpen (as­signment 2) + essay: keuze uit twee onderwerpen (assignment 3)

1.36Paper 1 Theosophy among the Ancients (Sten von Krusenstierna)

1.36.1Volume I: 140.001-I- p1-39

1.36.1.1The Ancient Wisdom: Definition, The Wisdom Teaching, Its Characteristics, Its Influence on Christianity

1.36.1.2The Orphic Religion: The Dionysian Myth, Orphic Cosmology, The Orphic World-View, A Forerunner of Christianity, Many New Concepts

1.36.1.3The Mysteries: Introduction, The Mysteries of Eleusis

1.36.1.4Greek Philosophy: Pythago­ras, Plato, The Stoics

1.36.1.5The Hermetica: The Writings, Hermetic Theology, Man's Liberation

1.36.1.6The Mystery Religions: Introduction, The Stages in the Mysteries, Mythraism, The Mysteries of Isis

1.36.2Volume II: 140.001-II- p3-57

1.36.2.1Ancient Wisdom in Judaism: Short History of the Jewish People, Hebrew Scripture and other Writing, Philo and Hellenistic Judaism, Divine Wisdom hidden in Scriptu­re, The Apocalyptics, Early Jewish Mysticism

1.36.2.2Gnosti­cism:The Problem of Definiti­on, The Nag Hammadi Texts, Some Gnostic Doctrines, Its Influence on Christianity, Gnostic Texts

1.36.2.3Christianity: Early Christianity, Christian Mythology, Jewish Christianity, From Jewish Sect to Mystery Cult, Paul - Theologian and Mystic, The Gnostic Phase, Clement of Alexandria, Origen, From Mystery Cult to State Religion

1.36.3Volume III: 140.001-III - p3-44

1.36.3.1Neo Platonism

1.36.3.2Manicheism

1.36.3.3Conclusion

1.36.3.4Appendix: Christianity and the ancient Mysteries –Deification – Chronology

1.37Source Material I: Gnosis (A.G. Vreede, 1957-59) 140.001-2 - p3-32

1.37.1Introduction

1.37.2Origins

1.37.3Divine Motherhood and Divine Sonship

1.37.4The Pleroma or World of Fullness

1.37.5The One Divine Aion

1.37.6The Sophia Myth

1.37.7Appendix: Some Sources of Gnosis

UNIT 14 Theosophy and Theology

1.38Commentaar


Part II: Een VK visie op de wijdingen – van essentieel belang.

Een VK visie op de wijdingen – van essentieel belang.


1.39Paper 1 The Significance of Ordination (A.G. Vreede, edited by William H. Pitkin)

1.39.1Part I: A general Survey 140.001-I- p1-18

1.39.2The Significance of Ordinations. App.

1.39.3Part II: The Diaconat and the Reservoir of Power 140.001-3-19 - 36

1.39.4The Priesthood

1.39.5The Episcopate

1.39.6The Apostolic succession - A Recommended Study

UNIT 14 Theosophy and Mysticism

1.40Commentaar


Incl. opdracht: een essay (750-1000 woorden), keuze uit zes onderwerpen

1.41Paper 3: Christian Mysticism (Alfred E. Lambden) 140.003- p1-32

1.41.1Introduction

1.41.2The Stages on the Mystic Way

1.41.3Prayer

UNIT 14 Theosophy - Modern

1.42Commentaar


Appendix : Statements of Objects, Policy and Teachings of the Theosophical Society . NB: de appendix ontbreekt in sommige exemplaren

1.43Paper 4: Modern Theosophy (Hugh Shearman and John Aleo) 140.004 - p3- 23

1.43.1Introduction

1.43.2Theosophy

1.43.3The essentials of theosophy

1.44Source Material II: Extracts from Modern Theosophy (Hugh Shearman) 140.000-II- p3-49 (65)

1.44.1The Meaning of Theosophy

1.44.2Man and his Universe

1.44.3The Evolution of Man

1.44.4The Purpose of Evil

1.44.5Theosophy and Christianity

UNIT 15 Church History

1.45Commentaar


De gehele UNIT 15 geeft een uitgebreide studie over de kerkelijke geschiedenis van Christendom en een overzicht van de christelijke denominaties – al wordt het protestantisme (in Nederland) onderbelicht.

1.46Paper 1 The Early Church - from the Beginning to the Council of Nicea


(Sten von Kruenstierna, based on 'The Dramatic History of the Christian Faith', J.J. van der Leeuw)

1.46.1Volume I: Some Important Aspects 150.001-I- p1-30

1.46.1.1The Setting of the Stage

1.46.1.2The Birth of the New Faith

1.46.1.3St. Paul and the Spreading of the Faith

1.46.1.4The Gospels

1.46.1.5Short Summary up tot the End of the First Centrury A.D.

1.46.1.6Christ or Emperior - the Age of Martyrdom

1.46.1.7The Apologists

1.46.1.8Gnosticism

1.46.2Volume II: The Rise of Dogmatism 150.001-II- p1-67

1.46.2.1The School of Alexandria

1.46.2.2Plotinus, the Father of Christian Mysticism

1.46.2.3Constantine and the Triumph of Christianity

1.46.2.4The Council of Nicae

1.46.2.5Conclusions. Appendix 1: The Date of the Ministry and the Dead Sea Scrolls (G. Nevin Drinkwater, 1956-57)

1.46.2.6Appendix 2: Chronolo­gical Table (from "The Lost Century")

1.46.2.7Appendix 3: Jesus and Christianity (E.L. Gardner)

1.46.2.8Appendix 4: "Eja Milites Christi ...!" (Jan Vreeswijk)

1.47Paper 2 The Church in the Middle Ages (Dudley Gower)

1.47.1Volume I: Boundaries and Method of Presentation 150.002-I- p1-34

1.47.1.1General Historical Background 325-800 AD

1.47.1.2History of the Church 325-800 AD

1.47.1.3Appendix: The Definition of Chalce­don

1.47.2Volume II: From the Crowning of Charlemagne to the Council of Basle (800-1449 AD) 150.022 p..-44

1.47.2.1General Historical Background 800-1499 AD

1.47.2.2History of the Church 800-1499 AD

1.47.2.3Commentaries from the Ancient Wisdom. Appendix: the Church Councils

1.48Christian Denominations (Harry Aveling) 150.004- p1-33 + I t/m VIII

1.48.1Commentaar


Incl. 11 vragen (A) en een essay (B)

1.48.2Introduction

1.48.3The Orthodoxe Church

1.48.4The Orthodox Churches

1.48.5The Roman Catholic Church

1.48.6Lutheranism

1.48.7Anglicanism

1.48.8Baptist Church

1.48.9Presbyterianism

1.48.10Methodists

1.48.11Churches of Christ

1.48.12America

1.48.13Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

1.48.14The Seventh-Day Adventist Church

1.48.15Christian Science

1.48.16Jehovah's Witnesses

1.48.17Conclusion

1.48.18Footnotes

1.48.19Appendix: Pentecostalism

UNIT 16 Philosophy

1.49Commentaar


Outline and a General Perspective of the Pre-Greek Philosophies

1.50Paper 1: An Outline and a General Perspective of the Periods of Philosophy 160.001 17 (afwezig)

1.50.1Historical Remarks

1.50.2Reading List

1.50.3Study Outline

UNIT 17 Psychology

1.51Commentaar


N.B. Part 1, d.i. de hoofdstukken 1 t/m 3(*), blz 1-25, zijn NIET aanwezig!

1.52Paper 1: Human Life and Function: Mankind in the World (Joseph C. Finney), Part 2 170.001-I- p26-95

1.52.1Introduction of the Scientific Study of Human Life and Function (*)

1.52.2The Evolution of Human Life and Function (*)

1.52.3Human Learning and Conflict (*)

1.52.4Human Development and Personality

1.52.5Human communication and Human Societies

1.52.6Altered States of conscious­ness

1.52.7Helping People with Emotioanl Problems

1.52.8Some Philisophical Questions about Human Life and Function

1.52.9Interac­tions of the Human Sciences and Professions: Medicine, Law end Religion

UNIT 18 Parapsychology

1.53Commentaar


Incl. ca. 16 vragen en 5 essays

1.54Parapsychology: a Brief Review (Richard W. Brooks) 180.001- p1-72

1.54.1Foreword

1.54.2Introduction

1.54.3Prelude and Beginnings

1.54.4The Early History of psychical Research

1.54.5The Age of Statistics

1.54.6The Age of Expansion

1.54.7Epilogue

1.55Appendix (Brian Harding),

1.55.1Developments in Parapsychology, 1981-1986

1.55.2Introduction - Psi in the 80s, Magicians and Parapsychology

1.55.3Psychology of Psi

1.55.4ESP/PK

1.55.5Healing

1.55.6Survival-Related Phenomena

1.55.6.1Out of the Body Experien­ce

1.55.6.2The Near-Death Experience

1.55.6.3Reincarnation Research

1.55.7Other Studies - East and West

1.55.7.1Dowsing

1.55.7.2Dream Studies

1.55.7.3Poltergeists

1.55.7.4Demo-optics

1.55.7.5Russia and Eastern Europe

1.55.7.6China

1.55.8Theories of Psi

1.56Commentaar


Beide laatste hoofdstukken: niet aanwezig.

1.57Paper 1. An Introduction to Psychical Research (Richard Brooks) 180.001- p1-85 (165)

1.57.1Forword

1.57.2What is Parapsychology?

1.57.3Precursors to Psychical Research

1.57.4Theosophy, Psi and the LCC

1.57.5The Early History of Psychical Research

1.57.6The Age of Statistics 1930-1960

1.57.7The Age of Expansion 1960-1980


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina