Neem even te tijd



Dovnload 48.44 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte48.44 Kb.


NEEM EVEN TE TIJD.

Christen zijn en Christen worden is bezig zijn met de vraag hoe word ik de naaste van mensen om mij heen?

Hoe kom ik de mens te hulp

die vandaag nog antwoord van mij verwacht?


Neem even de tijd

o
m je naaste te zien,


te ontmoeten.
Neem even de tijd

om in stilte Gods

Schepping te bewonderen.
Neem even de tijd

om te denken dat elke dag

een gave kan zijn.
Neem even te tijd

om gelukkig te zijn

en deel dit met anderen.

Neem even de tijd

om een hand te reiken aan hen

die het extra moeilijk hebben,

het soms helemaal niet zien zitten.
Wij zullen ons gesterkt voelen

wetende: veel mensen hebben mij nodig

vooral in deze jachtige tijd.
KERKDIENSTEN van zaterdag 16 juli tot en met zondag 24 juli 2016.

Zaterdag 16 juli: Zaterdag in week 15 door het jaar.

14.00 uur: Plechtige Eucharistieviering bij gelegenheid van het huwelijk

van Daniëlle Weerts en Edwin Jacobs.

19.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door “Sing a Song”.

Zeswekendienst voor Maria Ramakers-Goossens, Paul

Ramakers (jaardienst); overleden ouders Frijns-Knols

(jaardienst), Martin Frijns, Jean Frijns; Jean Sieben (10e

jaardienst) en Ans Sieben-Kuipers; Rosita Verkoulen-

Goossens; Elly Hoedemakers-Janssen.

Zondag 17 juli: Zestiende zondag door het jaar.

11.00 uur: KINDERWOORDDIENST.

Hoogmis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk

Zangkoor “St. Remigius”.

Intenties: Leonie Houtvast-Pruppers (jaardienst); Ria

Lemmens-Houtvast; Wiel Simon; Mia Meertens-Penders.



Maandag 18 juli: Maandag in week 16 door het jaar.

8.00 uur: H. Mis voor Pater Hub Somers s.m.m..



Dinsdag 19 juli: Dinsdag in week 16 door het jaar.

Geen H. Mis.



Woensdag 20 juli: H. Appolinaris, bisschop en martelaar.

8.00 uur: H. Mis voor de zieken en bejaarden in de parochie;

voor een bijzondere intentie.

Donderdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en

kerkleraar.

8.00 uur: H. Mis voor Lis Frijns.



Vrijdag 22 juli: H. Maria Magdalena.

10.15 uur: H. Mis b.g.v. het einde van het schooljaar.



Zaterdag 23 juli: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa.

19.00 uur: H. Mis met samenzang.

Intenties: Marc Thoma (jaardienst); overleden echtpaar Jacq

en Elly Huls-Thewessen.



Zondag 24 juli: Zeventiende zondag door het jaar.

11.00 uur: H. Mis met samenzang.

Intenties: Zeswekendienst voor Wiel Simon; Wiel Geerlings

(tiende jaardienst); Mia Meertens-Penders.


LITURGIE VAN HET WEEKEND.

In de gedaante van drie vreemdelingen komt God zelf bij Abraham en Sara op bezoek.

Op zijn weg naar Jeruzalem is Jezus te gast in het huis van Martha en Maria.
KINDERWOORDDIENST.

“Nog maar één weekje naar school en dan begint de vakantie.

Kom jij samen met ons alvast een mooie begin maken van deze vakantie.

Wat neem je mee en wat ga je allemaal doen? Vertel ons de leukste vakantieherinneringen.

Echt een leuke afsluiting voordat iedereen gaat genieten. Kom je zondag naar de kinderwoorddienst?”
DIENBEURTEN MISDIENAARS.

Zaterdag 14.00 uur: E. Jacobs, J. en P. Hulsewé.

19.00 uur: H. Hulsewé, W. Hulsewé.

Zondag 11.00 uur: J. Eijssen, R. Leenders, K. Bouwens, R. Heiligers.

Weekmissen:

Maandag 8.00 uur: F. en K. Henning.

Woensdag 8.00 uur: W. Buijsen, P. Delnoy.

Donderdag 8.00 uur: K. Jacobs, S. Okkersen.

Vrijdag 10.15 uur: T. en Q. van Weersch.

Acolythen, misdienettes en misdienaars: geef je vakantie door aan de koster.


LECTOREN.

Zaterdag 16 juli: Dhr. P. Willems.

Zondag 17 juli: Dhr. F. Janssen.
COLLECTANTEN.

Zaterdag 16 juli: Dhrn. H. Goossens en H. Bisschoff.

Zondag 17 juli: Dhrn. N. Lemmens en F. Soons.
DOOPSEL.

Op zaterdag 9 juli werden in onze kerk gedoopt:



JOLIEN

Het dochtertje van de fam. B. en K. Kösters-Claessens.

Ze wonen in Wijnandsrade Brommelen 15.

OWEN

Het zoontje van de fam. P. en D. Pittie-Ramakers.

Ze wonen Sonsbeeklaan 22 Beek.

Op zondag 10 juli werd in de kerk van Schimmert gedoopt:



LOTTE
Het dochtertje van de fam. Ch. en S. Caron-Brouns

Ze wonen in de P. Weltersstraat 26 Genhout.

Van harte geluk gewenst.

Lief kindje, nog veilig geborgen,



in mama’s armen zonder zorgen.

Wij hebben om jouw geboorte God dank gezegd

en jouw leven in Zijn handen gelegd”.
IN MEMORIAM.

Mia Meertens-Penders, 89 jaar, overleden 4 juli 2016.

Vanuit het drukke Geleen kwam Mia na haar huwelijk met

Harrie Meertens naar de Kling in Schimmert, een hele overgang.

Maar ze zal niet veel tijd gehad hebben om er aan te denken,

want ze begon met een huishouden van vier volwassenen.

Maar als er kinderen komen dan voel je al heel gauw thuis.

Want zij vormen samen het thuis.

Van huis uit had Mia leren aanpakken op de boerderij in de Daalstraat, op de Kling was het ook aanpakken en van iedereen werd verwacht dat ze méé aanpakten.

Wat ze van huis uit ook had meegekregen, dat was haar liefde voor de kerk en de godsdienst.

Trouw vierde ze met ons mee.

Samen met haar man Harrie had ze een vast plekje in de kerk.

De kinderen trekken weg, de boerderij wordt te groot.

En dan komt het afbouwen.

De gastvrijheid is tot op het laatst gebleven.

Na het overlijden van Harrie kwam ze in Schuttershof in Brunssum.

Na een hartelijke verzorging is ze daar rustig ingeslapen.
Ons meeleven gaat uit naar haar familie

Moge God haar nu geven: licht, rust en vrede.



ATTENTIE, ATTENTIE.

In de vakantie periode zal ons Parochieblad enkele keren voor twee weken verschijnen. Om te beginnen volgende week op donderdag 21 juli. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat intenties en overige copy op woensdag 20 juli vóór 12 uur op de pastorie aanwezig is.



DANKWOORD.

Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaartjes, telefoontjes en vooral het bezoek tijdens het ziek-zijn en overlijden van Chris Verkoulen. Het heeft hem en ons erg goed gegaan en helpt ons de draad weer op te pakken. Hetty Verkoulen-Klaassen en verdere familie


ZONDAGAVONDCONCERT GEZAMENLIJKE KOREN 17 JULI GEMEENSCHAPSHUIS SCHIMMERT.

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius Schimmert zal op zondag 17 juli a.s. een gezellig avondconcert ten gehore brengen in het Gemeenschapshuis in Schimmert.

We doen dit samen met een 5-tal gastkoren uit de parochies Nuth, Hulsberg en Wijnandsrade.

We nodigen u van harte uit om enkele uurtjes naar luchtige zang en muziek te komen luisteren.

Het concert begint om 19.00 uur en rond 21.00 uur is het afgelopen.

Natuurlijk kunt u daarna nog even bij een drankje napraten. De entree is gratis. Bestuur en leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius Schimmert.


HET ORGEL (Aflevering 6).

Pijpwerk.

In het front van het orgel is slechts een klein gedeelte van de pijpen opgesteld; het aantal “binnenpijpen” kan al naar gelang de grootte van het orgel variëren van enige honderden tot enkele duizenden.

Orgelpijpen zijn te verdelen in 2 hoofdcategoriën: de labiaal- of lippijpen en de linguaal- of tongpijpen.

Labiaalpijpen: de manier, waarop deze pijpen tot klinken komen is dezelfde als die van een blokfluit op z’n kop zónder vingergaatjes.

Linguaalpijpen: een metalen tong wordt in trilling gebracht en vervolgens in een “beker” versterkt en “gekleurd”.

PETITIE SCHIMMERT – RUIM 1300 HANDTEKENINGEN.

In amper twee weken hebben meer dan 1.300 dorpsgenoten, ongeveer de helft van de “stemgerechtigden”, de petitie ondertekend. Een aantal dat overduidelijk aangeeft dat er voor het voorgenomen fusiebesluit van de Gemeente Nuth vanuit Schimmert geen draagvlak is. Nogmaals dank aan allen die het initiatief hebben ondersteund. Op korte termijn zal het resultaat van de petitie worden aangeboden aan een bestuursorgaan. Bij de gemeente en de provincie hebben we intussen een (administratief) beroep/bezwaar aangetekend tegen het door de gemeenteraad genomen fusiebesluit. Momenteel beraden we ons over de beste weg die hierin kan worden bewandeld. Via het Parochieblad zullen we de inwoners en met name de ondersteuners op de hoogte houden van de voortgang.

De initiatiefnemers: Harry Boshouwers, Frans Crombag, Ger Derks, Marc Donkers, Barry Kuipers en Raymond Lucassen.
MEDEDELINGEN KBO

Kienen. Op dinsdag 19 juli is er ´s middags vanaf 14.00 uur weer gezellig kienen in het Gemeenschapshuis. Kom ook eens uw geluk proberen! Ook niet KBO leden mogen aan dit gezelschapsspel deelnemen. U bent van harte welkom.

Bezoek aan speeltuin Klavertje Vier. Op woensdag 20 juli a.s. zijn we uitgenodigd om ’s middags om 14.00 uur gezamenlijk een bezoek te

brengen aan de prachtige speeltuin van ons dorp Klavertje Vier.

KBO-leden dienen in het bezit te zijn van een toegangspasje waarmee

uzelf steeds zonder betaling toegang hebt wanneer u (bij voorbeeld

met uw kleinkinderen) de speeltuin bezoekt.

Een pasje kan aangevraagd worden bij Frits Janssen Bekerbaan 26,

tel 0625027491.

Uitstapje naar Rozenfestijn te Lottum. Op zaterdag 13 augustus

gaan we naar het Rozendorp Lottum. Deze dagvullende activiteit

die geheel in het teken staat van rozen in allerlei variëteiten en

alles wat met rozen te maken heeft, wordt afgesloten met een

heus 3 gangen diner. De prijs voor dit alles is € 54.95 p.p..

We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Oranjeplein,



Ook niet leden mogen aan deze activiteit deelnemen.

Opgave is mogelijk tot woensdag 20 juli bij Mariet Janssen, Bekerbaan 26,

tel. 0616791459.

DIALEKPROJEK.

Oplossing: “grauwelaer” = mopperaar. Nieuw woord: “toort” = ?

Reacties:4042144; dialekprojekheemkundeschimmert@gmail.com
BAKKERIJ WEUSTEN-VROEMEN.

Ons telefoonnummer 045 404 1262 is weer bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak.


PS. Gelieve spullen voor Polen niet in te zware zakken en dozen doen. Bij voorbaat dank.


TENNISCLUB TC DE WATERKOEL – TENNISKAMP.
Afgelopen weekend hebben we een geweldig tenniskamp beleefd. Bijna 50 kinderen namen deel aan alweer de 5e editie! Het was, mede door het goede weer, een gezellige boel op de tennisbaan. De kinderen hebben zich allemaal prima geamuseerd met het zeer gevarieerde programma. Nadat vrijdagavond iedereen zijn slaapplaats had ingericht kon het programma starten: spellencircuit, Ik hou van Holland-quiz, gezellig kampvuur, spellenmorgen, knutseluurtje, tennistoernooi en als klap op de vuurpijl een tennisclinic verzorgd door semiprofs. Alle kinderen waren erg gemotiveerd en wilden niet voor elkaar onder doen: er werd flink gezweet! Na afloop kreeg iedereen een oorkonde en hebben we gezellig samen met een groot aantal ouders gebarbecued. We willen alle kinderen, hun ouders en het grote aantal vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet alsook Fruithof Lemmens, Coop Knols, Ads&Arts, New Energy Systems en de ponyclub voor hun bijdrage.
VREUGDE

Vreugde


is die parel in het leven,

die in stilte,

soms in donkerte gedijt.

Het geluk in deze wereld

valt als kruimels

van de tafel

van de eeuwigheid.
(Miet Meys).

THUISKIENEN VV SCHIMMERT.

Onderstaand de winnende kaarten van de maand juli, de volledige uitslag (inclusief gevallen nummers) is de gehele maand te bekijken op onze website www.vvschimmert.nl

De prijzen van de maand juli:

1e prijs € 45 op kaartnummer 246

2e prijs € 22,50 op kaartnummer 182

3e prijs € 14 op kaartnummer 199

Indien U een prijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op Uw rekening gestort.
KON IK MAAR.

Kon ik maar

zo zacht als een potlood zijn.

Zodat elke fout,

elk woord verkeerd geschreven,

een gom weer alles goed kon maken.


Maar leven wordt met pen geschreven

en inkt is onherroepelijk.


Veel milder doch is mededogen.

Ze trekt geen strepen door het leven.

Het mag er allemaal in.

Vergeving schrijft gewoon een nieuwe zin.


Bart Deltour.
 Pastorie 045-4041227;  Klooster 045-4048111;

 Koster 045-4041830;  Genhout 046-4371361.

Parochieblad IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09;

Kerkbijdrage IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23;

Misstipendia IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58;

Restauratiefonds IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22;

Giften en diversen IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90.

Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur kantoordienst in de Pastorie voor het bestellen van misintenties en dergelijke zaken.

E: Redactie Nuuts: parochieblad@st-remigius.nl

E: Pastoor van Oss: j.v.oss@st-remigius.nl



Website: www.st-remigius.nl







De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina