Netwerk, Westvolver Clubblad NetwerkDovnload 279.12 Kb.
Pagina1/3
Datum21.08.2016
Grootte279.12 Kb.
  1   2   3

Netwerk, Westvolver

Clubblad Netwerk

v.v. Westvolver www.westvolver.nl

Sporthal De Schalm: 0228-561880
Redactie:

Mirjam Ursem 0228-564491

Elly Degeling 0228-563514

Loes Huisman 0228-564649

Ida van Diepen 0228-563423

Anita van Tol 06-18764527

Elma Verhoef (advertenties) 0228-564332
Bestuur:
Jaap Hartog, voorzitter 0228-561646

Annie Ooteman, secretaris 0228-563169

Cees de Lange, penningm. 0228-562374

Dorrie Braakman, toern. 06-44254323

Rutger Singelenberg, comp.z 0228-564419

Marga Bakker, techn.com. 0228-563350

Peter Neefjes, jeugdcommiss 0228-561061
Aanspreekpunten:
Scheidsrechters Rutger Singelenberg

Recreanten Ida van Diepen

Koffievolleybal Marjan de Maker

Dames 1 Danielle Sijbrands

Dames 2 Ilse de Lange

Dames 3 Sharon Berkhout

Heren 1 Don Sjoerds

Heren 2 Stef Laan

Heren 3 Sjaak Baas

Mix Gerard Erkamp

B-Jeugd Carla Foks en Cuny Ruijter

C-Jeugd ,,

Circulatie Carla Foks

Beachvolver

Van de redactie:
Hallo allemaal
Hier is dan de eerste Netwerk van het seizoen. De vakantie is voorbij (ik hoop dat iedereen zich heeft kunnen vermaken) en nu gaat de sport weer beginnen. Ik zal eerst even vertellen wie ik ben.

Ik ben Mirjam Ursem en speel in dames 1. Kim heeft aan mij gevraagd of ik misschien de taak op mij wilde nemen om ervoor te zorgen dat de Netwerk dit seizoen regelmatig uitkomt. Daardoor kunnen we iedereen op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het lijkt mij een mooie taak, dus ik ga het proberen. Dit wordt dan mijn eerste Netwerk. Veel leesplezier en ik wens iedereen een goed en sportief seizoen toe.
groetjes van Mirjam


Kopij inleveren voor 25september SEPTEMBER

Kopij aanleveren via de mail:

westvolver@hotmail.com

Graag in letterype Garamond (12)


Postadres Redactie:

Streekweg 183, Hoogkarspel
Een paar handige websites:

www.westvolver.nl

www.nevobo.nl

www.holland.nevobo.nl (onze regio)

.V. WESTVOLVER
Uitnodiging Jaarvergadering

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit tot het bijwonen van de jaarvergadering die gehouden zal

worden op woensdag 19 september 2007 om 20.15 uur in De Schalm.
Deze uitnodiging geldt voor alle leden, jeugdleden en/of hun ouders,verenigings-scheidsrechters, coaches en ereleden.
Agenda:

1. Opening


2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 september 2006
4. (Jaar)verslagen en eventuele voorstellen van:

- Beachvolver

- Sponsorcommissie
- Commissie van beroep

- Penningmeester

- Kascontrole commissie.
5. Begroting en acties
6. Vaststellen contributies*, die vorig jaar beliepen voor:

Senioren € 135,00


A- Jeugd € 88,00
B- Jeugd € 76,00
C- Jeugd € 63,00

Circulatievolleybal € 45,00

Recreanten € 58,00

Koffievolleybal € 58,00


7. Aanvulling bestuur en commissies (zie toelichting volgende pagina)

8. Competitie 2007-2008

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag


11. Sluiting
Wij stellen de aanwezigheid van een ieder zeer op prijs.

Afberichten tel. 563169


Het bestuur

Jaarverslag penningmeester


Hallo allemaal,
Wegens het ontbreken van een algemene ledenvergadering in mei komt er hier een kort verslag.

Het is nog vrij vroeg om alles exact te kunnen bekijken, maar zoals het zich nu laat aanzien zullen de cijfers niet zo veel afwijken van de begroting, m.u.v. het resultaat van Beachvolver. Hierbij was nog rekening gehouden met een tekort, maar door met name het gunstige resultaat van Beachvolver over het vorige seizoen (wat op het moment van het opstellen van de begroting nog niet bekend was), zullen we het seizoen wellicht met een klein overschot kunnen afsluiten.


Er zijn nog wel enkele leden die hun contributie moeten betalen. Ik wil hierbij een klemmend beroep op hen doen om dit z.s.m. te doen. Het wordt er voor een penningmeester niet leuker op om steeds te moeten aanmanen. Dit kost (negatieve) energie en die energie kan beter aangewend worden om andere bronnen van inkomsten te zoeken.

Samenwerking geeft positieve energie en die hebben we het komend seizoen hard nodig. Zo staat Beachvolver voor een belangrijke beslissing hoe de noodzakelijke uitbreiding te financieren, waarbij we ook afhankelijk zijn van externe geldschieters.

Voor het volgend seizoen wil ik daarom iedereen vragen de automatische machtiging in te vullen.

Samen de schouders eronder en Westvolver kan weer gaan groeien


De penningmeester,Kees de Lange


Jaarverslag Netwerk


Hier ook maar een kort jaarverslagje van Netwerk. Voor mij was dit het eerste jaar. In het begin even wennen hoe het allemaal gebeuren moest maar nu toch aardig op regel geloof ik. Marlou bood aan het begin van het seizoen aan om te helpen met het clubblad. Dit kwam haar wel goed uit omdat ze communicatiewetenschappen studeert en wat verstand van dit soort dingen heeft en het leek haar wel leuk om iets voor de club te doen. Marlou begon dan met het clubblad en ik maakte het dan af. Ida maakte elke keer de bezorglijsten klaar en als we ze dan met de redactie bij elkaar hadden gelopen gingen die boekjes allemaal naar de bezorgers toe.
Ook wil ik nog even van deze kans gebruik willen maken om te zeggen dat er wel wat meer wedstrijdverslagen mogen komen. Wij proberen van Netwerk een leuk boekje te maken maar dit gaat niet lukken zonder inbreng van de leden. Denk ook aan de sponsors.
Met veel plezier heb ik afgelopen seizoen Netwerk in elkaar gezet, maar wil hierbij aangeven dat ik volgend jaar waarschijnlijk voor mijn studie op kamers ga en daardoor het boekje niet meer kan doen. Dus, we hebben een vacature.
Verder wil ik iedereen een hele gezellige vakantie toewensen en we zien elkaar vast op het mixtoernooi of buiten op de beachvelden!
Groeten

Kim Ooteman


Jaarverslag Technische Commissie

De technische commissie kwam een aantal keer bij elkaar met name om te evalueren hoe de teams ervoor staan en dan volgens vaste onderwerpen nl: de sfeer in het team, het functioneren van de aanvoerder, de functies binnen het team en indeling in het juiste team.

De trainingsopkomst komt ter sprake van het individuele lid en het hele team en de inzet tijdens de training .

Met betrekking tot de training komt aan de orde of er voldoende aandacht is voor de individu en de conditie, de tactiek, techniek, teamtraining, trainingsniveau, trainingstijd en aantal trainingen.


Er was gedurende het hele jaar contact over zaken die de teams, de coaches, zelf aan de orde stelden of die de TC of het Bestuur opmerkte.

Regelmatig bezochten TC leden wedstrijden van andere teams.


De trainers Henk, Anton, Hans, Jan, Herman, Jaap hebben geprobeerd optimale prestaties uit de spelers te halen wat door de spelers en de TC enorm gewaardeerd is en ook tot goede resultaten leidde.
Koos de Weert, Elma Verhoef, Carla Foks en Cuny Ruijter zijn actief geweest als coach, soms vanzelfsprekend voor de teams, maar waardevol.

Ondergetekende coachte dit seizoen weer D2.


Jongere spelers waren in de gelegenheid mee te trainen in een hoger team en ook aan wedstrijden mee te doen. Hier werd in zeer beperkte mate gebruik van gemaakt.

Dames 3 en de B-jeugd heeft de mogelijkheid gehad om twee keer per week te trainen, waar met name de B’s dankbaar gebruik van maakten.


De verwachtingen van de teams werden waargemaakt: kampioen worden of handhaven, H1 kwam jammer genoeg net niet in aanmerking voor PD wedstrijden zodat zij volgend seizoen in dezelfde klasse zullen spelen als H2.

D2 zal nog een PD wedstrijd moeten spelen om in de 2de klasse te kunnen blijven. Met extra inzet van de trainer en spelers en een oefenwedstrijd tegen D1 gaat dit zeker lukken.


De recreanten hebben in wisselende samenstelling getraind onder de bezielende leiding van Jaap Koomen. De competitie spelende leden kunnen meer spelers gebruiken omdat er een tekort dreigt waardoor de competitie wellicht komt te vervallen.
Hans Zweet stopt na dit seizoen als trainer. Zijn inzet, kundigheid en vaardigheid dwong grote bewondering af.

Dennis Vlietstra gaat komend seizoen de taken van Hans overnemen. Hij heeft als trainer zijn sporen verdiend bij Madjoe, Dinto en volleybalde zelf bij ASV.


Trainerscursussen zijn aangeboden namens het Bestuur, maar hier wordt binnen de vereniging nog geen gebruik van gemaakt.
Het aantal teams dat volgend jaar gaat deelnemen in de competitie zal hetzelfde blijven.

Hoe de teams eruit komen te zien, daarover wordt advies ingewonnen bij de trainers. De TC komt nog bij elkaar om een voorlopige teamindeling te maken. Deze indeling zal half juni op de website te zien zijn met trainers, trainingstijden, zaalindeling, oefenwedstrijden.


Marga Bakker


Jaarverslag Jeugd


Het seizoen begon dit jaar met een beachvolleybalclinic op vrijdag 1 september.

Dit was voor alle circulatievolleyballers (CV). Zij mochten ook een vriendje of vriendinnetje mee nemen.
Op vrijdag 8 september hebben kinderen vanaf nivo 3 t/m de B jeugd hun best gedaan om zo veel mogelijk loten van de Grote Club Actie te verkopen. Twee aan twee gingen ze de wijken in. Helaas lieten sommige kinderen het afweten zodat de verkoop wat tegenviel.
De trainingen van de CV werden verzorgd door Petra Neefjes. Henk Huwae traint de C en de B.
De competitie startten we met


  • een B meisjes team, o.l.v. Cuny Ruyter en Carla Foks

  • een C mix team o.l.v. (vacature)

  • een CV team nivo 5-6 o.l.v. Andre Konst en Petra Oud

  • een CV team nivo 4 o.l.v. Toine v.d. Oudenrijn

  • een CV team nivo 3 o.l.v. Ruud Leek

  • een CV team nivo 1-2 o.l.v. Esther Posch

Op 21 sept. was er een coachavond om het komende seizoen door te spreken en de taken goed te verdelen.


De feestcommissie organiseerde op 27 sept. een uitje naar de bowlingbaan. Dit t.g.v. het 35 jarig bestaan. Er werd natuurlijk gebowld en iedereen kreeg iets te eten aangeboden.
Ook dit seizoen speelden de kinderen van de CV een aantal keren thuis in de Schalm.

De organisatie was die zaterdagen in handen van Westvolver. Steeds konden we een beroep doen op jeugdleden om een aantal wedstrijden te fluiten.


Vier kinderen van de C deden mee met de selectietrainingen voor de regio in Heerhugowaard, t.w Sjors van Diepen. Kees Baas, Shira Konst en Simone Bruggink.

Van de B’s werden geselecteerd Cindy Schouten, Lisa Wolring, Maaike Kuipers, Chantal Ruyter en Petra Staneke.


Op 28 nov. kwam Zwarte Piet nog op bezoek bij de kinderen van de CV.
!2 december was er het diplomavolleybal voor nivo 3, 4 en 5-6.

Enthousiast werden de oefeningen gedaan om zoveel mogelijk punten te scoren. Dit jaar werd deze activiteit gecombineerd met het jaarlijkse oliebollen eten, wat anders altijd in de kerstvakantie werd gedaan.. Heel gezellig en zoals altijd vonden de oliebollen gretig aftrek. Als toetje zoals altijd…..ijs met spetters!


In februari zijn de teams van de CV opnieuw ingedeeld en stroomden kinderen door naar een hoger team. Dit had als gevolg dat we geen nivo 1-2 meer hadden.
Jessica, Renate, Demi, Tjerk, Anton, Marcella en Kelvin werden geselecteerd voor de D jeugd selectietrainingen op zondag in Hoorn.
Het 12e scholentoernooi speelde zich af in de Schalm op zondag 18 maart. Er werd fanatiek gespeeld om de beker te kunnen bemachtigen.

Voorafgaand kregen de kinderen van groep 5,6, 7 en 8 twee trainingen door een trainer van de NeVoBo.

Dit was op twee woensdagen in De Schalm en twee dinsdagmiddagen in De Brug.

Na het scholentoernooi meldden zich enkele kinderen om het volleyballen uit te proberen.


De kinderen van nivo 5-6 werden kampioen en zij mogen meedoen met de regio kampioenschappen op 12 mei.

De C en de B’s eindigden beiden als derde van hun poule.


De C en B jeugd zijn ingedeeld om mee te doen met het mixtoernooi.
Groeten,
namens de jeugdcommissie

Carla Foks


Jaarverslag Sponsorcommissie

Het afgelopen seizoen is door de sponsorcommissie gebruikt om de administratie en de activiteiten van de commissie te stroomlijnen en een manier van werken te zoeken die ten goede komt aan de overzichtelijkheid. De sponsorlijst is bijgewerkt, en een lijst met nieuw te benaderen potentiële sponsors is aangelegd. Ook zijn aanpassingen verricht aan het demonstratieboek met de sponsortarieven.

Gelukkig hebben Westvolver en Beachvolver een redelijk trouwe groep sponsoren, die ons ook na de brand op de beachvelden niet in de steek hebben gelaten. Daar kunnen we als vereniging erg blij mee zijn.


De sponsors hebben als blijk van waardering rond de Kerst een kerstkaart ontvangen met een foto van jeugdspelers in kerstsfeer. Deze attentie is positief ontvangen en een vervolg zal zeker niet uitblijven.
Dit seizoen is 4 keer vergaderd om de werkzaamheden nader te bespreken en de taken te verdelen. De laatste periode van dit seizoen zal gebruikt worden om bedrijven te benaderen en een nieuwe hoofdsponsor te zoeken voor het Beachtoernooi.
Namens de sponsorcommissie,

Elma Verhoef


Jaarverslag Toernooicommissie


Voordat mijn eerste jaar als coordinator toernooicommissie begon, had ik heel veel ideeen voor verbetering en verandering, Helaas is het nog niet zover gekomen, maar het volgend seizoen gaan we er weer volop tegenaan, zodat de toernooi avonden weer echt vol komen. Gezellig blijven ze wel gelukkig, maar het uiteindelijke doel is toch om mensen van buiten de volleybalvereniging te betrekken bij onze activiteiten, en dat gebeurt nu nog te weinig.
Het scheelt misschien ook dat toen ik begon, er veel van de commissieleden van het vorige jaar waren opgestapt. Gelukkig is de voorbereiding van de toernooien niet al te veel werk, en bij de avonden zelf kreeg ik altijd hulp van Suzan, Ilona en Martijn. Bedankt daarvoor! Toch is het de bedoeling dat er volgend jaar weer een volwaardige commissie staat, die bereid is na te denken over wat er beter en leuker kan. Vrijwilligers kunnen zich melden bij mij, en het bestuur zal zelf ook op zoek gaan.
Dan zal ik nu nog wat vertellen over de toernooien van het afgelopen jaar. Het mixtoernooi va het vorige seizoen heb ik eigenlijk alleen meegemaakt als deelnemer, maar ik heb 2 avonden gespeeld, en vond het allebei succesvolle avonden. Dit jaar werd voor het eerst de tweede speeldinsdag geschrapt, en werd er na de eerste speelweek een soort finale-avond gehouden. Dat bleek aan te slaan, want bijna alle teams waren weer compleet. En zo niet, dan was er altijd wel iemand bereid om zijn tas te halen en mee te doen, of 2 keer te spelen. Dat vind ik nou zo leuk aan Westvolver, en ik hoop dat dat ook dit jaar bij het mixtoernooi weer het geval zal zijn.
Het volgende toernooi was het vriendentoernooi, dat werd gehouden in het laatste weekend van oktober. Er werd gespeeld op kleine veldjes, en uiteindelijk waren er 7 opgaves. Nadat ik zelf nog een team had gevraagd, konden er 2 poules van start gaan op de vrijdagavond. Het niveauverschil was soms wat hoog, maar de binnen de poules was het prima te doen. Uiteindelijk won het team van Ron Weeder en mijn eigen team de poule prijzen, en konden we richting Schalm gaan voor een borrel.
Het eerste weekend van januari werd traditiegetrouw het familietoernooi gehouden. De vrijdagavond was vol, met de teams SVL (wederom het team van Ron Weeder), De Schalm familie, de Familie Beerepoot en Smash, het team van Wilhelmien Wesseling, dat voor dit toernooi altijd meedeed in de wedstrijdpoule. Zelf was ik deze avond niet aanwezig aangezien ik een paar dagen daarvoor op reis ging, maar er werd leuk gespeeld heb ik gehoord. De zaterdagavond was net niet vol te krijgen, waardoor ik na heel wat telefoontjes om nog een vierde, en na een late afzegging zelfs nog een derde team bij elkaar te krijgen, teams die ook niet op de vrijdagavond wilden spelen heb moeten afzeggen. We gaan er als toernooicommissie volgend jaar alles aan doen om dat niet nog een keer te laten gebeuren. Nieuwe ronden, nieuwe kansen!


Groeten


Dorrie


Aan Dames 1, 2, 3

 

Dennis wil graag met alle teams afzonderlijk een gesprek over de training, coaching en de verwachting voor het komende seizoen. Hij wil dit doen voordat de trainingen beginnen De verwachting is dat de gesprekken niet langer dan een half uur in beslag nemen.


Deze gesprekken zijn gepland op donderdag 30 augustus
Voor D3 om 19.00 uur

Voor D2 om 19.30 uur

Voor D1 om 20.00 uur
Dennis is op vakantie in de week van 17 september.
De training in die week zal dan vervallen. Ervoor in de plaats komt een oefenwedstrijd bij andere verenigingen waar Dennis kontakt mee heeft. Dus neem je agenda mee

Vrijdag 14 september zal training gegeven worden aan D1, D2 en D3, de tijden worden nader bekend gemaakt.


Teamindeling 2007/2008

seniorenDAMES 1

DAMES 2

DAMES 3

 

 

 

 

 

Mirjam Ursem

Ilse de Lange

Kimberley Roosenburg

 

Anke van Ammers

Heleen de Vries

Myriam de Graaf

 

Petra Neefjes

Carla Foks

Sharon Berkhout

 

Dorrie Braakman

Ilona Schaper

Marleen Verhoef

 

Danielle Koops

Marlou Molenaar

Rosanne Berkhout

 

Inge Doodeman

Suzan Mak

Melanie Blaas

 

Petra Hauwert

Carolien Wagenaar

Petra Staneke

 

Suzan v. Diepen

Wineke Baas

 
Josien Schaper

Paula Verhoef

 

 

 

 

 

 

HEREN 1

HEREN 2

HEREN 3

HEREN 4 mix

 

 

 

 

Rutger Singelenberg

Peter Neefjes

Bart Kooi

Clary de Lange

Marco de Vries

Stef Laan

Johan Mol

Elly Degeling

Michel Kruger

Johannes Koster

Robert Schuitemaker

Gerard Erkamp

Don Sjoerds

Frank Broersen

Toine v.d.Oudenrijn

Piet Bakker

Ward Hilboezen

Ide Braakman

Ronald Seyts

Koos Out

Martijn van den Berg

Josse Braakman

Pieter Wagenaar

Jaap Hartog

Arjan Bakker

Ron Weeder

Jacques Baas

Ruud Veerman

 

Remco Bakker

Toon van Kampen

Jan Verhoef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bleeker

   1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina