‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’Dovnload 187.43 Kb.
Pagina1/2
Datum18.08.2016
Grootte187.43 Kb.
  1   2PROJECTPLAN

Interdisciplinair kunstproject 2011

‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’

Maastricht - Hasselt - Aken

KUNSTENAARSCOLLECTIEF

VZWContactadres: ART2Connect, Sint Monulphusweg 13 A, 6212 BG Maastricht, Tel: +31(0)43 3259932,

www.art-focuseuregio.eu [www.kunsttour.com, bertlemmens@kunsttour.com]


Interdisciplinair kunstproject 2011 Art Focus EUregio
Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’,

New Positions’

Er is behoefte aan meer grensverkeer tussen disciplines, steden en arena's van ervaring”INHOUD:
Algemene omschrijving

Inleiding pg 4

Doelen pg 5

Werkwijze pg 5

Projectplan 2011 ‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’,

‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’ pg 6


Partners Art Focus EUregio pg 7


VIA 2018 pg 7

ActiviteitenprogrammaA. interdisciplinaire opdrachten en kunstprojecten pg 8-10

B. presentaties/tentoonstellingen pg 11-13

C. website, radio en audio Cd pg 14

D. publieksvervoer, rondleidingen en Forum gesprek. pg 14

PubliciteitAlgemeen pg 15
Campagnepakket pg 15-16

BezoekersDoelgroep pg 17

Verwacht aantal bezoekers pg 17

Monitoring pg 17

Tijdsplanning pg 18

FinanciënAlgemeen pg 19

Begroting, dekkingsplan pg 20 - 23

Tabel kostenverdeling pg 24

Bijlagen:CV artistieke verantwoordelijken pg 25

Artikelen interdisciplinair kunstvormen, elektronische kunst en klankkunst pg 26 - 29

Kunstplekken en kunstenaars (interdisciplinair) in de Euregio pg 30 - 32

PROJECTPLAN ART FOCUS EUREGIO

‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’


Interdisciplinair kunstproject 2011

Algemene omschrijving


Inleiding
Er is behoefte aan meer grensverkeer tussen disciplines, steden en arena's van ervaring”
(dr. Peter Peters lector “Kunst en Openbaarheid”van de Hogeschool Zuyd tijdens het KunstTour debat 2010)

‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’ is het pilotproject van een aantal kunstorganisaties uit de Euregio - samengebracht onder de naam Art Focus EUregio - die zich allen bezighouden met de vervagende grenzen tussen de diverse disciplines binnen de kunsten, de wisselwerking tussen kunst en samenleving en de noodzaak elkaar te versterken voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het artistieke kapitaal van de Euregio.


Art Focus EUregio streeft naar een nieuwe mentale houding waarbij kiezen voor samenwerking en uitwisseling geen vraag meer is maar een logisch gevolg van intelligente koppelingen.


Art Focus EUregio zet in op een verduurzaming van uitwisseling- en samenwerking, zodat deze regio zich verder kan ontwikkelen als vruchtbare bodem waarin (artistieke) talenten kunnen gedijen, worden aangetrokken en behouden blijven. Bij de activiteiten en producties van Art Focus EUregio wordt de burger nadrukkelijk niet buiten spel gezet maar op de hoogte gehouden, uitgenodigd en betrokken bij de ontwikkelingen.
Art Focus EUregio is een initiatief van ART2Connect (NL), Intro in situ (NL), Atelierhaus Aachen aha (DE) en Slib VZW Hasselt (BE). Geassocieerde partners zijn CIAP actuele kunst Hasselt (BE), kunstencentrum Signe kuS Heerlen (NL), Artspace Rondeel Maastricht ARM (NL), Experimental Audio Research (h)ear Heerlen (NL) en S.P.A.C Luik (BE).
In het pilotproject ‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’ - staat het zoeken naar een nieuwe houding en inname van strategische posities ten aanzien van de vervagende grenzen tussen disciplines en landen en de wisselwerking tussen kunst en samenleving centraal.

Doelen
Art Focus EUregio wil een autonoom, duurzaam en euregionaal samenwerkingsverband vormen dat focust op de ontwikkeling, productie en presentatie van interdisciplinaire kunsten in de Euregio. De wisselwerking tussen kunst en samenleving neemt daarbij een belangrijke plaats in. Uitwisseling van kennis, opdoen van inspiratie, stimulering van en samenwerking in produceren en presenteren vormen belangrijke doelen voor de betrokken kunstorganisaties.
Art Focus EUregio wil door het aanbieden van de verschillende werk en presentatiemogelijkheden talentvolle kunstenaars de kans geven om in de Euregio te werken en zich te presenteren.
Art Focus EUregio wil de grenzen slechten en het “speel-” en blikveld binnen de Euregio verruimen.
Art Focus EUregio wil door gezamenlijke publiciteitsactiviteiten, het gebruik maken van elkaars “podia” en publieke achterban een groter publiek en meer (jonge) kunstenaars kennis laten maken met de interdisciplinaire kunsten en de mogelijkheden die de Euregio hierin biedt.
Art Focus EUregio wil in kaart brengen welke kunstorganisaties en initiatieven zich in de Euregio bezighouden met interdisciplinaire kunst en hun betrekken in het samenwerkingsverband.
Art Focus EUregio wil contact leggen met onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven om te komen tot samenwerking en ontwikkeling.
Art Focus EUregio wil de interdisciplinaire kunsttak een dominantere rol geven binnen het euregionale culturele spectrum.


Werkwijze
Art Focus EUregio organiseert op regelmatige basis bijeenkomsten en werkbezoeken bij de diverse betrokken partners en treedt gezamenlijk in overleg met andere kunstinstituten, bedrijfsleven en overheden.

De meetings vormen de basis voor verdere kennismaking en uitwisseling en uitwerking van ideeën.

Gezamenlijk worden Euregionale kunstprojecten geïnitieerd.
Kunstenaars kunnen op eigen initiatief voorstellen indienen of worden daartoe uitgenodigd.

Geselecteerde kunstenaars kunnen bij betreffende partners hun werk ontwikkelen.Art Focus EUregio organiseert de publiekspresentaties waarbij het ontwikkelde en geselecteerde werk getoond kan worden.
Art Focus EUregio sluit met haar presentaties aan bij bestaande kunstevenementen en maakt gebruik van elkaar podia.
Art Focus EUregio gaat bekendheid en zichtbaarheid geven aan interdisciplinaire kunst in de Euregio en dit toegankelijk maken voor een breed publiek door de activiteiten en processen te presenteren parallel aan bestaande kunstevenementen. Websites, sociale media, internet radio, interviews en forumgesprekken vormen daarbij een belangrijk middel.
Projectplan 2011
Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’.
Duur: 9 mei t/m 31 oktober 2011
In ‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’ het pilotproject van Art Focus EUregio staat het zoeken van de kunst(enaar) naar een nieuwe houding en inname van strategische posities ten aanzien van de vervagende grenzen tussen disciplines en landen en de wisselwerking tussen kunst en samenleving centraal.

Zit de wereld te wachten op interdisciplinaire kunst <1> en bestaat er nog zoiets als “autonome kwaliteit”? <2><1>‘Zit de wereld op deze interdisciplinaire kunstenaars te wachten? Is die kunstenaar dan anders? Voegt die iets toe? Voor de kunstenaar van de 21e eeuw is er een veranderende maatschappelijke rol. Hij wordt meer en meer een entrepreneur, die moet kunnen ‘acteren’ op uiteenlopende podia en die deel uitmaakt van wisselende collectieven.’ * bron nieuwe opleiding iarts Maastricht - interdisciplinaire kunst opleiding Hogeschool Zuyd.
<2>‘De wisselwerking tussen kunst en samenleving is een van de grote thema’s in cultuurbeschouwingen en beleidsdiscussies zowel nationaal als internationaal. De relatie tussen kunst en haar omgeving verandert namelijk continue, door onder meer bevolkingssamenstelling en publieksvoorkeur, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën die de rol van kunst en kunstinstellingen en ook hun publiek sterk beïnvloeden………..Kunstenaars zoeken uitwisseling, confrontatie en inspiratie met en bij andere culturen, en aansluiting bij internationale thema’s. ….. Bestaat er nog zoiets als “autonome kwaliteit”? En wie kan en mag daarover oordelen? * bron Goede kunst in de jaren tien / Nai uitgevers

Het klinkt ambitieus. Misschien .. Maar Art Focus EUregio wil in deze tijd van nieuwe ontwikkelingen en sociaal maatschappelijke veranderingen d.m.v. projecten een bijdrage leveren aan de veranderde rol van de kunstenaars in de 21ste eeuw. Het project is inhoudelijk van belang door zijn thematiek en het interdisciplinaire en grensoverschrijdende karakter en vormt daarmee onderdeel van het huidige kunstdiscours.


In opdracht of op eigen initiatief worden door de deelnemende kunstenaars of kunstinitiatieven interdisciplinaire werken en projecten ontwikkeld, aangepast en/of getoond op verschillende plekken in de Euregio.
Leidend bij de keuze van de kunstenaar en project zijn de mate van interdisciplinair geïnspireerd zijn en de verbeeldingskracht. Daarbij komen zowel de meer traditionele kunstdisciplines als de progressieve aan bod. Traditioneel in de zin van materiaalgebruik o.a schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, film en progressief in het gebruik van de computertechnologie en nieuwe media zoals de ontwikkeling van een nieuwe beeldcultuur zoals gaming, animatie, software programmeringen, internetkunst, digitale kunst, ecologische kunst (interactieve land art / environment art), streetart en het fenomeen klankkunst. Interdisciplinair van vorm daar waar traditionele en of progressieve kunst, filosofie, technologie, wetenschap en maatschappij elkaar ontmoeten.

‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’ is een autonoom en nieuw te ontwikkelen project. Voor de presentatie van het project is aansluiting gezocht bij bestaande, reeds bij een groot publiek bekende, kunstevenementen zoals KunstTour (Maastricht), Alternate Current - open Atelierdagen Kunstsite - open Monumentdagen (Hasselt) en Aachener KunstRoute (Aken).

Het project vormt zo een inhoudelijke verrijking voor deze evenementen en profiteert zelf van het publieksbereik van deze. Het publiek zit in de art-flow van ontdekken, kijken en bewegen. Uit marketing technisch oogpunt gezien, een intelligente koppeling om meer bekendheid te geven aan en aandacht te vragen voor de interdisciplinaire kunsttak.

Partners Art Focus Euregio
Reeds een viertal jaren realiseert ART2Connect grensoverschrijdende uitwisselings- en samenwerkingsprojecten met kunstinstituten en kunstenaars uit de Euregio en de regio Midden/Zuid Limburg.
Zo werkte ART2Connect samen met: Intro in situ Maastricht, Slib VZW Hasselt en Experiment EU = Nonexistinggroup (Hasselt. Maastricht, Genk en Luik), Dreieck Triangle Driehoek - Aachen ( NL - D), Atelierhaus Aachen aha, BBK Bundesverband Bildender Kunstler Aachen / Euregio E.V, Halle 1 ateliergemeinschaft Aachen, kUkUk Köpfchen D-NRW, Kunst und Kultur Bahnhof Herzogenrath, CIAP Actuele Kunst Hasselt, kuS vrm. Kunstencentrum Signe uit Heerlen, Experimental Audio Research (h)ear Heerlen, Museum Het Domein Sittard, StadsLab vrm centrum Kunst en ZO Geleen-Sittard, ARM Artspace Rondeel Maastricht, B32 Artspice Maastricht.
ART2Connect realiseerde eerder met deze partners o.a.

‘Urban Myths New Media’ (2006/2007), 'focus Maastricht' in aha Aachen (2009), “Best before ... euregional sound art tour’ (met Cd release van 21 Sound Letters 100sec) (2009) en in zomer 2010 het project “move! " (B,NL, D). De projecten werden incidenteel gefinancierd door de provincie Limburg, gemeente Maastricht, Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, VSB fonds, Edmond Hustinx stichting , Elisabeth Strouven stichting Maastricht, Regio Aachen, Kulturbetrieb Aachen. Deze projecten hebben in veel opzichten een solide basis gecreëerd voor een grensoverschrijdende culturele samenwerking.


Atelierhaus Aachen aha eV, ART2Connect Maastricht, Intro in situ Maastricht en SLIB VZW Hasselt constateerden en concludeerden uit deze reeks van gezamenlijke euregionale projecten beleidsmatige en artistiek inhoudelijke parallellen en hebben het plan opgevat de expertises te koppelen c.q. te verbinden in het samenwerkingsverband Art Focus Euregio’. Deze euregionale aanpak is voor hen een logisch gevolg van hun geografische ligging. Door bundeling van bestaande expertises, ruimte voor experiment en artistieke kwaliteit komen zij tot de ontwikkeling van nieuwe ideeën en innovatieve producten.
CIAP Actuele kunst Hasselt, kuS kunstencentrum Heerlen, experimental audio research (h)ear Heerlen, ARM Artspace Rondeel Maastricht, S.P.A.C. Luik hebben zich geassocieerd aan het verband. Gesprekken hebben ook al plaatsgevonden of zullen plaats vinden met: COALFACE te Genk, ikob Mueum feur zeitgenosschische kunst Eupen, RWDH en Universiteit Maastricht CMW, Hogeschool Zuyd (i-arts Maastricht, ABKM, ToneelAcademie), Dreieck Aachen en StadsLab Geleen-Sittard. Zodoende kan het verband putten uit een netwerk van meer dan 1000 professionele kunstenaars uit de Euregio.


VIA2018

De Gemeente Maastricht met Provincie Limburg, hebben de ambitie uitgesproken zich kandidaat te stellen voor Culturele Hoofdstad van Europa (MCH) in 2018. De kans om MCH 2018 te worden, wordt vergroot door een euregionale culturele aanpak met de grenssteden en provincies o.a. Hasselt, Eupen, Luik en Aken en Belgisch Limburg, Regio Aken, Eupen en Luik en de betrokkenheid van de regio parkstad Heerlen en Sittard Geleen.


Guido Wevers, Cultuur intendant van het MCH 2018, riep onlangs nog op om, met het oog op de kandidatuur van MCH 2018, snel te komen tot het opstarten van Euregionale projecten. Projecten die van onder op (bottum-up) met, door en voor kunstenaars en burgers worden geïnitieerd en gerealiseerd. Het samenwerkingsverband Art Focus EUregio past binnen de ambitie MCH 2018 en is zich doordrongen van de artistieke verrijking die de contacten met onze collages in de nabije Euregio ons opleveren.

Activiteitenprogramma


A. interdisciplinaire opdrachten en kunstprojecten

B. presentaties/tentoonstellingen in de drie grenssteden Maastricht, Hasselt en Aken

C. website www.art-focuseuregio.eu gekoppeld aan de websites instellingen, de Radio en audio Cd

D. publieksvervoer naar de drie presentaties, rondleidingen en Forum gesprek.


A. interdisciplinaire opdrachten en kunstprojecten:
Naast een aantal specifieke artistieke opdrachten of eigen initieerde projecten (onderzoeken) worden ook autonomen kunstenaars met interdisciplinaire projecten, objecten of installaties gepresenteerd.
Enkele artistieke en interdisciplinaire opdrachten uitgelicht :
kuS Heerlen

- initiatief van Toon Hezemans en kuS - striptekenaar en illustrator

‘Voor Art Focus EUregio wil ik een project uitvoeren, waarin een aantal doelstellingen samen komen. Het idee is om een euregio graphic novel te ontwikkelen, een reisverhaal of streekroman. Ik wil zo mijn werk als tekenaar verder onderzoeken en tegelijkertijd een inventarisatie van de culturele en landschappelijke verscheidenheid maken. Daarvoor ga ik op zoek in Duitsland en in België naar andere (strip)tekenaars en zal hen vragen mee te werken aan het boek en/of zelf een graphic novel over de Euregio te maken. Dit idee past goed in het interdisciplinaire karakter van Art Focus EUregio , maar leidt tevens tot het versterken van netwerken en uiteindelijk een boek over de (EU)regio. De strip zal op verschillende manieren gepubliceerd worden; op een aparte website en in druk - in boekvorm of op posterformaat in de openbare ruimte’.

De start is in 2011 (Mooie vergelijk met de film Heimat maar nu in stripvorm over de Familie Oigerue).

www.tejohaas.com, http://tejohaas.blogspot.com.

Strip/cartoon is een euregionaal en interdisciplinair kunstproject voor langere periode.


(h)ear Heerlen (i.s.m. intro in situ en ART2Connect)

- Mike Kramer - klankkunstenaar - Whispering Walls

Start een artistiek onderzoek naar terugkaatsende klanken op muren op specifieke plekken in de grenssteden, landschappen en dorpen in de Euregio. Hij zal hierin ook een aantal andere kunst en wetenschapdisciplines uitnodigen om een artistiek als theoretische bijdrage te leveren binnen dit onderzoek. Middels ‘soundmapping’ en veldwerk in de Euregio probeert Mike deze klanken te vangen en exact vast te leggen. Van deze klanken wordt een klanklandschap compositie en een aantal klankinstallaties gemaakt. Mike Kramer - Sound Art Installation 'Whispering Wall III' at SCHUNCK- www.youtube.com.

Een duurzaam en langdurig euregionaal en interdisciplinair kunstproject.


ART2Connect Maastricht (i.s.m. Aha)

- Patrick Bolk - fotograaf -

is gevraag een begin te maken over het verleden, heden en toekomst, dus ook het leven en welzijn, van de bewoners in de Euregio en dit middels een sociaal maatschappelijk fotoreportage en verhalen vast te leggen. Bijvoorbeeld een beeldend en tekstverhaal over de kolenmijn industrie in de Euregio. Wat heeft het toenmalig zwarte goud ons achtergelaten of wat is er voor in de plaats gekomen. Belangrijk in dit project is de mens (oud en jong) in dit voordurend veranderende landschap en samenleving.

Een duurzaam en langdurig euregionaal en interdisciplinair kunstproject.


- Harold Schellinx - klankkunstenaar en auteur over klankkunst - maker van het wereldwijde kunstproject Found Tapes (zie www.harsmedia.com). Tijdens zijn reizen, bezoeken en performances in de europese en wereld steden gaat Harold steeds ook een wandeling maken in de ‘ City (Down Town) and the Suburbs’. Tijdens zijn wandelingen gaat hij opzoek naar hele of resten van cassette-tapes welke hij dan weer op cassette zet. De vindplaats wordt exact vastgelegd en op google-mapping met het geluid /klank van de tape gezet. Een soort ‘morfologisch’ en socio-geografisch klankonderzoek. Harold gaat het Sound Tape project ook voor de Euregio steden Genk, Hasselt, Aken, Luik en Eupen uitvoeren. In 2011 begint Harold in Aken en Hasselt.
- Stefan Cools - interactieve land-art (eco) kunstenaar - project voorstel nog in voorbereiding.
- Sander en Maurice van Kessel - zijn gespecialiseerd in het maken van poppen en animatiefilms.

Sander studeert momenteel audiovisuele kunsten (animatiefilm) in Brussel. Maurice maakt

poppen die hij vaak gebruikt in de animatie films van Sander. Op het moment hebben zij een aantal

zeer grote poppen gemaakt die (nu) alleen bedoeld zijn als kunstwerk. Sander zal een aantal korte animatiefilms laten zien. http://www.youtube.com/sander79.

Een interdisciplinair autonoom kunstproject dat euregionaal gepresenteerd wordt.
Intro in situ

- Thomas Rutgers - o.a. muzikant, klankkunstenaar - is de bedenker van het project Openbaar Kabaal. Voor dit project heeft Thomas een aantal elektronische klankkasten ontwikkeld. De klankkasten worden op metalen objecten in de openbare ruimte bevestigd en van uit een PC/ processor op afstand aangestuurd. Op deze manier ontstaat er een openbaar KlankenKonzert. www.thomasrutgers.nl

Een interdisciplinair autonoom kunstproject dat euregionaal gepresenteerd wordt
- Sjaak Jobses - o.a. klankkunstenaar - zal een autonome klankkunstperformance uitvoeren en voor de jongeren een workshop Circuit Bending ontwikkelen en verzorgen. Een interdisciplinair autonoom kunstproject dat euregionaal gepresenteerd wordt.
- Marielle Lapidaire en Marijn Moerbeek - Bladgeheugen, een Interactieve installatie, bestaat uit een reeks hangende ’takken’ van doorzichtig plastic bladeren met nerven van koperdraad die een in een boomtak gehangen worden. Bij elke tak heeft het onderste blad een sensor. Wanneer deze bladeren worden aangeraakt door wind, regen, of mensen, worden er herinneringen afgespeeld. Bezoekers uit de Euregio kunnen hun eigen boodschap of herinneringen aan een overledene ter plekke opnemen en in de bladeren ‘stoppen’. Zo raakt de boom gedurende Allerzielen.nu steeds voller met persoonlijke teksten en herinneringen

Een interdisciplinair autonoom kunstproject dat euregionaal gepresenteerd wordt


Aha Atelierhaus Aachen en SPAC Luik

- Künstler der Initiative S.P.A.C Lüttich - kunstenaarsinitiatief uit Luik - maakt incidentele en verrassende kunstwerken en processen voor in het openbaar- en privé-domein. Een interdisciplinair uitwisselings- en samenwerkingsproject dat euregionaal gepresenteerd wordt. Zie www.spac.be


- selectie van autonome kunstenaars en hun/haar interdisciplinaire kunstwerken uit het Atelierhaus (zie lijst instellingen en kunstenaars) die euregionaal gepresenteerd wordt.
ARM ArtSpace Rondeel Maastricht

- Kaspar Konig en Maja Gehrig - o.a filmmakers en klankkunstenaars - een workshop-achtige kunstproces waarin de bezoekers gezamenlijk met de kunstenaars werken aan interactieve klankkunst installatie met meegebrachte klankobjecten en elektronica (afval). Een duurzaam en langdurig euregionaal en interdisciplinair kunstproject.


CIAP en Intro in situ

- Voor Alternate Current Hasselt - Onderdeel 1 - AFEU met ‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’. - voorstellen en keuzes van de klankkunstenaars zijn nog in voorbereiding. Een interdisciplinair uitwisselings- en samenwerkingsproject dat euregionaal gepresenteerd wordt.

Slib VZW Hasselt i.s.m. Nonexistinggroup en ateliergebouw VONK Hasselt

- selectie van autonome kunstenaars uit de Euregio werkzaam in verschillende kunstdisciplines uit de Nonexistinggroup en kunstenaars van VONK voor de presentaties in Maastricht, Hasselt en Aken.
B. de presentaties / tentoonstellingen
Maastricht (NL) in o.a. de Timmerfabriek (in de Toonzalen) en de KlankKunst Route in de binnenstad op 27, 28 en 29 mei (parallel a/d KunstTour Maastricht).
Hasselt (B) i.s.m. CIAP Actuele Kunst: ‘Neue Positionen‘, ‘Nieuwe Posities’, ‘‘de Nouveaux Positionnements’, ‘New Positions’ van AFEU en autonome kunsten in enkele ruimten op de KunstSite Gelatines Fabriek op 9, 10 en 11 september (Onderdeel van Alternate Current, parallel a/d opendeur dagen KunstSite Gelatines Fabriek en de open monumentendagen Hasselt)
Aken (D) in Atelierhaus Aachen, ArtClub en een interdisciplinaire kunstruimte in de binnenstad van Aken ‘Künstler der Initiative S.P.A.C Lüttich und ausgewählte Positionen aus der Euregio’- op 23, 24 en 25 september (parallel a/d de Aachener KunstRoute)

Maastricht (NL) 27, 28 en 29 mei.

Tabel deelnemende instellingen, kunstenaars en activiteiten

Deelnemende instelling

kunstenaar

discipline

website

activiteit

kuS kunstencentrum Signe Heerlen

Toon Hezemans (NL) e.a. striptekenaars uit Luik en Hasselt

Cartoon/ striptekenaar

www.tejohaas.com

www.kunstencentrumsigne.nleuregionale striptekenproject Familie Oigerue fase 1

Experimental Audio Research (h)ear Heerlen

Mike Kramer (NL)

KlankKunstenaar sound art installation

www.mikekramer.org

www.h-ear.orgproject over klank weerkaatsen - fase 1

Mediascapers Heerlen

Meerdere media/ videokunstenaar

Compilatie short art films

www.mediascapers.nl

Project beam me up

Atelierhaus Aachen aha

A. NikoPol (D)

Interdisciplinair -, beeldende kunstenaar en dichter/schrijver

www.atelierhausaachen.de

www.anikopol.deAutonome presentaties

Slib VZW Hasselt

o.a. Irene Judong (B)

Jaak Geerits (B)autonomen en multi media

www.slib-art.be

www.jaakgeerits.be

users.telenet.be/irene.judong,


-project museum shop

- nog onbekendART2Connect

Stefan Cools (NL),

Patrick Bolk (NL),

Sander en Maurice van Kessel (B_NL),


Interdisciplinair,
Fototgrafie,
Animatie,www.stefancools.nl,

www.diepzout.com/bolk/werk.php

www.twisted.animators.com

www.youtube.com/sander79
Klankkunst object en Autonome presentaties

Atelierhaus Aachen aha

Francois du Plessis,

Axel Friedrich,

Jochen Mura

Odine Lang,

interdisciplinair

www.atelierhausaachen.de

die keunslerVoorstel van Autonome presentaties

ARM Art Space Rondeel Maastricht

Kaspar Konig (D)

Maja Gehrig (Sw)C2C, mixed media, interdisciplinair, sound art

www.kasparkoenig.com,

majagehrigfilms.twoday.net/stories/arm400,Interactive sound art installation

Intro in situ Muziek en Klank Maastricht

ACG Vianen & Band (NL)

Thomas Rutgers

(NL)

Blad Geheugen(NL)


- stemkunstenaar in de TFB

- Openbaar Kabaal , klankkunstenaars

-interactieve klank installatie


www.introinsitu.nl
www.thomasrutgers.nl


KlankKunstTour in de stad

- in straten en pleinen

- in de werkplaats  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina