Neurologische (en niet neurologische) differentiaaldiagnosen bij veel voorkomende klachtenDovnload 13.32 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte13.32 Kb.

Neurologische (en niet neurologische) differentiaaldiagnosen bij veel voorkomende klachten:
Hoofdpijn:


Acuut en subacuut (subarachnoidale bloeding, cerebellair hematoom, hypertensieve encefalopathie, cerebrale sinustrombose, meningitis, hydrocephalus, inspanningshoofdpijn, hoesthoofdpijn, donderslaghoofdpijn)

Aanvallen (migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn, chronische paroxismale hemicrania)

Na trauma (idiopatische posttraumatische hoofdpijn, dissectie van a.carotis of a.vertebralis)

Chronisch of periodiek (spanningshoofdpijn, intracraniele ruimte-innemende processen, idiopatische intracraniele hypertensie, cervicogene hoofdpijn, occipitale neuralgie, slaapapneusyndroom)

Aanvalsgewijze aangezichtspijn (trigeminusneuralgie, atypische aangezichtspijn,
Met koorts (meningitis)

Chronische aangezichtspijn (sinusitis, otitis, slechte visus, glaucoom, iritis, sacculair aneurysma van de a.communicans superior, schedelbasismetastase, temporomandibulaire dysfunctie)

Continu bij oude mensen (arteriitis temporalis)

Recent ontstane hoofdpijn (intracerebrale of meningeale metastasen)

Met kanker of AIDS (intracraniele infecties)

Duizeligheid


Aanvalsgewijs zonder bewegingssensatie (hyperventilatie, paniekaanvallen, dreigende syncope, dreigende vasovagale collaps)

Aanvalsgewijs met bewegingssensatie (benigne paroxismale positieduizeligheid, Meniere, migraine, TIA)

Langdurig met bewegingssensatie (neuritis versibularis, infarct/bloeding onderste deel hersenstam/cerebellum, afsluiting van de a.auditiva interna, carbamazepine, aminoglycosiden, hersentumor in achterste schedelgroeve)

Chronisch (fistel in middenoor, brughoektumor, anti-epileptica, aminoglycosiden, alcohol, multiple sensory deficit, hyperventilatie, Wernicke-encefalopathie, syringobulbie, tumor van de hersenstam of cerebellum, uitgezette a.basilaris)

Pijn in rug/benen


Rugpijn (ontsteking van en rondom de wervelkolom, Bechterew, osteoporose, hernia nuclei pulposi, metastasen)

Pijn in 1 of 2 benen (hernia nuclei pulposi, compressie van de plexus lumbosacralis, diabetische plexopathie, Lyme, herpes zoster, tarsale tunnelsyndroom, meralgia paraesthetica, neurogene claudicatio intermittens, vasculaire claudicatio intermittens)

Pijn in nek/armen


Nekpijn zonder trauma (degeneratief, botmetastasen, spondylitis, a.vertebralis dissectie)

Nekpijn na trauma (Whiplash, contusio cervicalis posterior)

Armpijn (carpaletunnelsyndroom, cervicale hernia nuclei pulposi, thoracis-outlet syndrome, foramenvernauwing, plexus brachialisletsel, amyotrofische schouderneuralgie, polymyalgia rheumatica)

Nekpijn en armpijn (cervicale spondylolytische myelopathie, syringomyelie)

Mentale achteruitgang en gedragsveranderingen


Delier, meningitis, herpes zoster encefalitis (en andere infecties of koortsende ziekten), trauma capitis, cerebrovasculaire aandoeningen, meningitis carcinomatosa, metastasen, epilepsie, metabole stoornissen, dehydratie, waterintoxicatie, acidose, alkalose (en andere elektrolytstoornissen), medcijn intoxicatie, drugs, alcohol, sedativa, slaapmiddelen, Alzheimer, fronotemorale dementie, Creutzfelt-Jacob, Lewi-body dementie, subcorticale arteriosclerotische encefalopathie, hydrocephalus, depressie, Parkinson, Huntington, multisysteematrofie, progressieve supranucleaire paralyse, aids-dementie, infarcten/bloedingen, postanoxische encefalopathie, syfilis, aids, psychose

Wegrakingen


Vasovagale syncope, orthostatische hypotensie, breath holding spells, postmictiesyncope, myocardischaemie, aortastenose, verminderde cardiac output, sinuscaroticussyndroom, narcolepsie, verlengs-QT syndroom

Met prodromale verschijnselen: hartritmestoornissen, epilepsie, TIA, hyperventilatie, hypoglycemie

Zonder prodromale verschijnselen: cardiale geleidingsstoornis, abcenses, colloidcysten in derde ventrikel, cryptogene drop attacks

Met motorische verschijnselen: tonisch-clonisch insult. Vasovagale syncope of een cardiale oorzaak kunnen ook enkele seconden motorische verschijnselen geven.

Psygogene wegraking

Voorbijgaande uitvalsverschijnselen:


Tijdelijke verlamming van 1 gelaatshelft: paralyse van Bell, ischaemie/bloeding in een hemisfeer, compressie van perifere zenuwen

Tijdelijke verlamming van meerdere lichaamsdelen aan 1 kant: hypoglycaemie, psychogene verlamming, migraine, cerebrale ischaemie, ruimte innemend proces, chronisch subduraal hematoom,

Tijdelijke gevoelsstoornis van 1 arm of been: compressie van een perifere zenuw, migraineaura, epilepsie, hyperventilatie

Tijdelijke gevoelsstoornis van 2 of meer lichaamsdelen: psychogene gevoelsstoornis, cerebrale ischaemie (thalamus)

Tijdelijke spraakstoornis (dysartrie): TIA, myasthenie

Tijdelijke taalstoornis (afasie): TIA, epilepsie

Tijdelijke geheugenstoornis: transient global amnesia, epilepsie, psychogene geheugenstoornis, trauma capitis

Visusstoornissen


Tijdelijke visusdaling aan 1 oog: amaurosis fugax, migraine

Tijdelijke visusdaling aan beide ogen: obscuriaties, vasovagale syncope, TIA, migraine,

Reversiebele langere visusdaling aan 1 oog: neuritis retrobulbaris, neuritis optica, papillitis

Reversiebele langere visusdaling aan beide ogen: intoxicaties, deficiƫnties, systeemaandoeningen

Blijvende visusdaling aan 1 oog: ischaemische opticusneuropathie, retina-infarct, chronisch ischaemisch oculair syndroom, tumor van de n.opticus of opticusschede

Blijvende visusdaling aan beide ogen: tumoren van het chiasma, tumoren retrochiasmaal gelocaliseerd, erfelijke opticusatrofie, degeneratieve opticusatrofie, demyelinisatie,

Dubbelzien: TIA, myasthenie, hersenzenuwlaesie, schildklierziekten

Loop en evenwichtsstoornissen


Loopapraxie: normal-pressure hydrocephalus, wittestofafwijkingen, lacunaire infarcten

Gestoorde loopsturing: hypokinetisch-rigiditeitsyndroom, dystonie, chorea

Ataxie: cerebellair, sensorischSpasticiteit: laesies van het centrale motorneuron

Gestoorde uitvoering: proximale spierzwakte, distale spierzwakte, neurogene claudicatio intermittens (syndroom van Verbiest), seniele loopstoornis

Vallen door schijnbaar bewustzijnsverlies: kataplexie, hyperekplexia, drop attacks, psychogene stoornissen

Bewusteloosheid


Trauma capitis, hersenbloeding, cerebrale infarcten, ruimte-innemend proces, metabole stoornissen, intoxicaties, epilepsie, Wernicke-encefalopathie, meningitis, encephalitis, subarachnoidale bloeding, intraventriculaire bloeding, hypertensieve encefalopathie,
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina