Newsletter Education Applied Earth Sciences Nr. 2008-07 April 17 2008Dovnload 20.05 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte20.05 Kb.

Newsletter Education

Applied Earth Sciences

Nr. 2008-07 April 17 2008Intreerede prof.dr. J. Bruining / Inaugural oration Prof.dr. J.Bruining

Op vrijdag 18 april 2008 om 15.00 uur in de Aula van de TU Delft zal Prof.dr. J. Bruining zijn intreerede houden ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding als hoogleraar op het vakgebied Geo-Environmental Engineering bij de sectie Geo-engineering van onze afdeling. De intreerede is getiteld:"Laboratory experiments and modeling as remediation against the unsustainable society"

U wordt van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.


On Friday April 18 at 15.00 hrs. Prof.dr. J. Bruining will give his inaugural oration in the Aula of Delft University of technology on the occasion of his instalment as Professor in Geo-Environmental Engineering at the section of Geo-engineering.

The oration is entitled:"Laboratory experiments and modeling as remediation against the unsustainable society"

The talk will be given in Dutch. You are all cordially invited.Harde Knip

Vanaf 1 september 2010 gaat de Harde Knip in. Dit betekent dat je eerst je BSc af moet hebben alvorens je mag beginnen met de MSc. Deze maatregel geldt voor studenten die op 1 september 2006 of later met de BSc Technische Aardwetenschappen zijn begonnen.


Tot 1 september 2010 geldt voor alle BSc-studenten de P+90 regel. Dat wil zeggen dat je tot die datum met de aansluitende (doorstroom)-MSc mag beginnen als je je P hebt plus 90 EC's van je tweedejaars en derdejaars vakken.

Het lijkt misschien ver weg, maar het is voor de huidige eerste- en tweedejaars studenten verstandig om bij de studieplanning rekening te houden met de Harde Knip.

De maatregelen over de Harde Knip en gevolgen voor studenten kun je vinden in de Onderwijs- en Examenregeling BSc 2007-2008 van de BSc Technische Aardwetenschappen, pag. 12. Hieronder is de tekst integraal overgenomen. Je kunt deze tekst nalezen via de volgende link: (http://campus.citg.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=64d7e7f4-c318-42c7-b488-65ec06214ad2&lang=nl)
Bijlage: Harde knip maatregelen/gevolgen

GROEP A – Studenten die met de bacheloropleiding CT of TA zijn begonnen vóór 1 september 2006: De invoering van de harde knip regardeert hen niet.


GROEP B – Studenten die met de bacheloropleiding CT of TA beginnen op of na 1 september 2010: De invoering van de harde knip regardeert hen volledig. Zij worden alleen dan tot de aansluitende masteropleiding (de "doorstroommaster") toegelaten wanneer zij het bachelordiploma hebben behaald of aan de laatste verplichting daarvoor hebben voldaan.
GROEP C – Studenten die met de bacheloropleiding CT of TA zijn begonnen op of na 1 september 2006 maar vóór 1 september 2010:

Voor deze groep studenten geldt een overgangsregeling:

C1 - Wanneer zij uiterlijk op 31 augustus 2010 aan de laatste verplichting voor "P + 90" van de bacheloropleiding hebben voldaan, worden zij toegelaten tot de aansluitende masteropleiding.

C2 - Wanneer zij uiterlijk op 31 augustus 2010 níet aan de laatste verplichting voor "P + 90" van de bacheloropleiding hebben voldaan, worden zij alleen dan in de aansluitende masteropleiding toegelaten wanneer zij het bachelordiploma hebben behaald of aan de laatste verplichting daarvoor hebben voldaan.


Hardheidsclausule: individueel besluit

Voor de groepen B en C2 geldt dat studenten, wanneer zij menen voor toepassing van de hardheidsclausule in aanmerking te komen, de examencommissie kunnen verzoeken toch tot de masteropleiding te worden toegelaten. De examencommissie wint het advies in van de studieadviseur. Aan een besluit tot toelating zonder

aan de toelatingseisen te voldoen kunnen voorwaarden, bijvoorbeeld een termijn, worden verbonden. (Gedacht moet worden aan studenten die nog een enkel vak moeten herkansen waarvoor de eerstvolgende mogelijkheid pas 3 of 4 onderwijsperiodes later is).

Attentie:

- Voor groep C1 geldt: toegelaten tot de masteropleiding blijft toegelaten.

- Voor de groepen A en C1 alsmede studenten met een individueel besluit (zie hierboven) geldt: om tot het masterexamen te worden toegelaten is het bachelordiploma een vereiste.

- Wanneer men niet tot de masteropleiding is toegelaten kan men wel colleges volgen, maar is het inschrijven voor tentamens níet mogelijk.

- Wanneer studenten gegronde reden hebben om ervan uit te mogen gaan dat zij tijdig aan de toelatingseis voor de masteropleiding voldoen, maar dit niet kunnen aantonen omdat hun laatste (her)tentamen(s) nog niet zijn nagekeken, kunnen zij zich voor-aanmelden voor practica in de aansluitende masteropleiding en met die

practica beginnen. Zodra de cijfers van de (her)tentamens bekend zijn moeten zij aantonen dat zij inderdaad aan de toelatingseis voldoen. Wanneer dit niet het geval is, mogen zij de practica niet voortzetten.


Praktische uitwerking:

Op verzoek van de student worden door het SSC OWA 2 soorten verklaringen uitgegeven:

- ten behoeve van groep C1: een verklaring waarin staat dat een student zijn laatste verplichting om aan de eis van "P + 90" te voldoen, heeft behaald uiterlijk op 31 augustus 2010, of

- ten behoeve van de groepen B en C2: een verklaring waarin staat dat een student heeft voldaan aan zijn laatste verplichting om voor het bachelordiploma in aanmerking te komen. NB: aandachtspunt in dit geval is dat in feite al verklaard wordt dat de student aan de zak-slaagregeling voor het bachelordiploma voldoet.

Hiermee wordt vooruitgelopen op een formeel besluit van de examencommissie. Deze verklaring geldt niet als examenuitslag.

Daarnaast moet er bij de studenten op worden aangedrongen dat zij hun ISP bij het SSC OWA tijdig in orde laten maken en dat zij regelmatig controleren of alle gegevens in het ISP en hun cijferlijst correct en compleet zijn.

Alleen op die manier kan door het SSC OWA worden gegarandeerd dat een verklaring zoals hiervoor beschreven binnen 5 werkdagen nadat het cijfer van de laatse verplichting bekend is, kan worden uitgereikt.

Minors

De BSc-opleiding Technsiche Aardwetenschappen zal met ingang van studiejaar 2008-2009 het major-minor model geheel hebben ingevoerd. Dat betekent dat het komende studiejaar studenten in het eerste semester van het 3e BSc-jaar een minor kunnen volgen. Alle studenten die in september 2006 zijn begonnen met de BSc – TA hebben een minor in hun programma.


Informatie over de minoren die Technische Aardwetenschappen aanbiedt kun je vinden via de volgende linken:


http://www.citg.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=ec407997-3667-4ba6-957e-b50f5e0e74ff&lang=nl
Op de CiTG homepage (www.citg.tudelft.nl) is onder de ingang opleidingen een menu-item "Minors bij CiTG" geplaatst.
http://www.citg.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=05de23b9-502f-4343-b45a-c5690646cc98&lang=nl

http://minors.tudelft.nl 
Startmomenten in de Master AES

De MSc AES begint normaal gesproken in september van elk studiejaar. Daarnaast dienden de opleidingen een tweede vast startmoment van de opleiding aan te bieden. Dit geldt echter niet voor:

-de mastervarianten Resource Engineering (EMC en EMEC), Applied

Geophysics en de Erasmus Mundus masteropleidingen, waarmee alleen in september kan worden begonnen.

-de masteropleidingen Petroleum Engineering en Engineering Geology van de afdeling Geotechnologie, waarvoor geldt dat er naast het startmoment in september geen tweede vast startmoment is, maar dat variabel kan worden begonnen (individueel maatwerk).

Uitwisselingsstudenten

Komend studiejaar zullen vijf studenten van de Colorado School of Mines en een student van de University of Texas als uitwisselingsstudent bij ons voor een half jaar komen studeren. Vanwege de grote toestroom van buitenlandse masterstudenten is het momenteel heel moeilijk huisvesting via de Duwo voor deze uitwisselingsstudenten te vinden. Het niet kunnen huisvesten van deze studenten betekent dat de relatie met onze partneruniversiteiten op de tocht komt te staan.

Mocht je een kamer weten voor een van onze uitwisselingsstudenten, laat het me dan zo spoedig mogelijk weten. Vanzelfsprekend staat er een aardige attentie tegenover!
Pascal de Smidt, p.desmidt@tudelft.nl

 


Af te halen bij mij:

twee gebruikte laptopsCompaq EvoN1020v en een IBM Thinkpad R32. De Compaq heeft een zgn Frans toetsenbord!
Pascal de Smidt, kamer nr. 2.79
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina