Niet limitatieve bibliografie filosoferen met kinderen en jongeren filosoferen met jongerenDovnload 93.7 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte93.7 Kb.

(Niet limitatieve) BIBLIOGRAFIE FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN

Filosoferen met jongerenBOEKEN

Achenbach, G. B., De filosoof en het leven, Lemniscaat, 2002


Brenifier, O., Liberté et Déterminisme, L’aprenti Philosophe, Nathan, 2001
Brenifier, O., Le Travail et la Technique, L’aprenti Philosophe, Nathan, 2003
Brenifier, O., L’État et la Société, L’aprenti Philosophe, Nathan
Brenifier, O., La Raison et le Sensible, L’aprenti Philosophe, Nathan
Brenifier, O., Liberté et Déterminisme, L’aprenti Philosophe, Nathan, 2001
Brenifier, O., L’Art et le Beau, L’aprenti Philosophe, Nathan
Brenifier, O., La conscience, l’Inconscient et le sujet, L’aprenti Philosophe, Nathan
Brenifier, O., Le Temps, l’Existence et la Mort, L’aprenti Philosophe, Nathan
Brenifier, O., Enseigner par le débat, CRDP de Bretagne, 2002
Brenifier, O., Questions de logiques, Seuil jeunesse, 2007
Brenifier, O., Questions de philo entre ados, Seuil jeunesse, 2007
Ceulemans, C.: Kansen creëren door filosoferen met leerlingen in beroeps- en technisch onderwijs, VEFO i.s.m. Plantyn, 2009
Cohen, M, 101 Filosofische Problemen, Lemniscaat, 2003
De Bleeckere, S. en Meynen, M., Leren Filosoferen, Een vrije toegang tot het Huis van de Filosofie, Pelckmans, 1998
De Bleeckere, S. en Meynen, M., Leren Filosoferen, meedenken met onze tijd, Pelckmans, 2002

De Botton, A., De Troost van de filosofie, Atlas, 2000

De Crescenzo, L., Geschiedenis van de Griekse Filosofie, van de presocraten tot de neoplatonici, Bert Bakker, Amsterdam, 1992

De Leeuw, J., De Wind, P., Rijksen, H. en Willemsen, H., Zin Leren, Levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase VWO, Damon, 1998
De Leeuw, J., De Wind, P., Rijksen, H. en Willemsen, H., Zin Leren, Levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase VWO, Docentenboek, Damon, 1998
De Leeuw, J., Rijksen, H. en Van de Laar, J., Zin Leren, Levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase Havo, Damon, 1999
De Leeuw, J., Rijksen, H. en Van de Laar, J., Zin Leren, Levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase Havo, Docentenboek, Damon, 1999
Delius, C., Geschiedenis van de Filosofie, van de klassieke oudheid tot heden, Könemann, 2000
Delnoij, J., Van Dalen, W. (red.), Het Socratisch Gesprek, Meedenkers II Damon, 2003
Delnoij, J., Van Der Vlist, W. (red.), Filosofisch consulentschap, Meedenkers I, Damon, 1998
De Swaef, G. en Van Rossem, K. (eindredactie) e.a., Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren Wolters Plantyn, april 2008
De Swaef, G., Fransoo, P., Poppelmonde, W. en Van Rossem, K.: “Filosoferen met Jongeren”, Handboek leerlingenbegeleiding, Hou uw school in beweging, Kluwer 2000
Droit, Roger-Pol, 101 Alledaagse Filosofische Avonturen, Atlas,2002
Fountain, S., Opvoeden tot Wereldburger, Handboek voor de leerkracht van het secundair onderwijs, vertaling Quix, I., Bakermat, Belgisch Comité voor Unicef, NCOS, 1996
Geschwindt, S., Am I right? or Am I wrong, An introduction to Ethical Decision Making, Trafford, 2006
Havas, K.G., It’s logical!, Rodopi Philosophical Studies, 1999
Higgin, G., Denkprikkels, Filosofie in fragmenten, Nieuwezijds, 2000
Kessels, J., Geluk en wijsheid, Filosoferen voor beginners, Boom, 1995
Kessels, J., Socrates op de Markt, Filosofie in Bedrijf, Boom, 1997
Kienstra, N. en Rijssenbeek, R., Nominaal, Damon, 1999
Kienstra, N. en Rijssenbeek, R., Verbaal, Damon, 1999
Knops, J. (red.), Mijn plaats, Ma place, Filosofische en artistieke reflecties, Réflections philosophyques et artistieke, Mens & Cultuur, 2001
Knops, J. (red.), Unvarnished, Een reflectie op het leven van delinquente jongeren, Mens & Cultuur, 2004
Laar, van de, J., Wijs worden. Budel: Uitgeverij Damon.

Dit is een methode voor VMBO-t/ HAVO, onderbouw (klas 1 t/m 3), vooral gericht op filosofie en burgerschapsvorming/ morele vorming. (2009-2012). Zie meer info: http://www.damon.nl/ww/


Law, S., The Philosophy Files, Virtual Reality, A Smart Pig – What’s it all about?, Dolphin, 2000
Liessmann, K. P., Over het nut en nadeel tot het denken voor het leven, Lemniscaat, 1999
Mikpunt, een educatief project over jongeren en geweld, Jeugd en Vrede i.s.m. Educatief Centrum van de Politie Gent, unit Jeugd Politie Gent, diverse Gentse stadsscholen, CLB’s Gent, de Pedagogische Begeleidingsdienst Gent, e.a., oktober 2000
Nagel, T., Wat betekent het allemaal?, vert. De Lange, B., Amsterdam, Bert Bakker, 1990
Nelson, L., De Socratische Methode, Boom, 1994
Onfray, M., Antihandboek voor de filosofie, Lemniscaat, 2001
Palmer, D., Filosofie voor beginners, Het Spectrum, 1998
Palmer, D., De Grote vragen, Inleiding in de Westerse Filosofie, Het Spectrum, 2001
Philips, Ch., Café Socrates, een frisse kijk op filosofie, Lemniscaat, 2001
Robinson, D., Groves, J., Wat is dat nou….filosofie? Lemniscaat, 1998
Rondhuis, T., Philosophical Talent, Emperical Investigations into philosophical features of adolescents’ discourse, doctoraatsthesis, Utrecht, 2005
Savater, F., De vragen van het leven, Bijleveld, 2004
Savater, F., Het Goede Leven, Ethiek voor mensen van morgen, Bijleveld, 1996
Schwab, H., Wij denken over ethiek, Inleiding, Best, Damon, 1996
Schwab, H., Wij denken over filosofie, Inleiding, Best, Damon, 1996
Schwab, H., Wij denken over filosofie, Inleiding, Docentenhandboek, Damon, 1996
Schwab, H., Wij denken over de mens, Inleiding, Best, Damon, 1996
Schwab, H., Wij denken over kennistheorie, Best, Damon, 1996
Schwab, H., Wij denken over filosofische antropologie, Damon, 2003
Schwab, H., Wij denken over filosofische antropologie, Docentenhandboek, Damon, 2003
Slagter, M. & S., Leren Filosoferen, viaDelta Filosofie, basisboek Praktische Filosofie, ThiemeMeulenhoff, 1998
Slagter, M. & S., Leren Filosoferen, viaDelta Filosofie, Praktische Filosofie, Docentenhandleiding + diskette, ThiemeMeulenhoff, 1999
Slagter, M. & S., Leren Filosoferen, viaDelta Filosofie, basisboek Sociale Filosofie, , 2001
Slagter, M. & S., Leren Filosoferen, viaDelta Filosofie, werkboek Sociale Filosofie,
Slagter, M. & S., Leren Filosoferen, viaDelta Filosofie, basisboek Theorethische Filosofie, Spruyt, Van Mantgem en De Does bv, 2000
Slagter, M. & S., Leren Filosoferen, viaDelta Filosofie, werkboek Theorethische Filosofie, Spruyt, Van Mantgem en De Does bv, 2000
Solomon, R. C., Filosofie, Het plezier van het denken, Lemniscaat, 1999
Stokes, Ph., Filosofie, 100 Essentiële denkers, Atrium, 2003
The Way Home, fotografie en filosofie project met minderjarige anderstalige nieuwkomers in Gent, Kompas, mei 2006
VEFO i.s.m. Canon Cultuurcel departement onderwijs, Dossier Filolo, Filosoferen in de lerarenopleidingen. 2006-2007
Verburgh, H. S., Een beetje filosofie kan hier geen kwaad, Wijgerig perspectief op de geneeskunde, Klement, 2002
Vink, T., Prima Filosofie, Een eerste kennismaking met de filosofie, Damon, 2004
Vink, T., Docentenboek bij Prima Filosofie, Een eerste kennismaking met de filosofie, Damon, 2004
Wouters, P., Een filosofische onderhoudsbeurt, Lemniscaat, 1999

Filosoferen met kinderenBOEKEN
Anthone, R. en Mortier, F., Socrates op de speelplaats, Acco, 1997
Barthels, R. e.a., Kinderen leren filosoferen, Praktijkboek voor leraren, Achiel, 2007
Borms,M. en Poppelmonde, W., Filosoferen met Kinderen; Een screening van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs, december 2000
Bosch, E., The Pleasure of Beholding, The Visitor’s Museum, Actar, 1998
Brenifier, O,: La Pratique de la philosophie à l’école primaire, Sedrap
Campert, R., Fabeltjes vertellen, De Harmonie, 1979
Daniel, M.F., Lafortune, L., Pallascio, R. en Sykes, P., Philosopher sur les Mathématiques et les Siences, Le Loup de Gouttière, 1996
Daniel, M.F., Lafortune, L., Pallascio, R. en Sykes, P., Les Aventures Mathématiques de Mathilde et David, Le Loup de Gouttière, 1996
Daniel, M.F., Lafortune, L., Pallascio, R. en Sykes, P., Rencontre avec le Monde des Sciences, Le Loup de Gouttière, 1996
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen, Licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1993
Fischer, R., Teaching Thinking, Continuum, 2003
Gaarder, J., De Wereld van Sofie, Roman over de geschiedenis van de filosofie, Houtekiet/Fontein, 1996
Gaarder, J., Door een spiegel in raadselen, vertaling Van Der Heijden, E., Houtekiet/Fontein, 1996
Gaarder, J., Hallo, is daar iemand? Querido, 1997
Haynes, J., Children as Philosophers, Routledge Falmer, 1999
Heesen, B. en Van Kammen, D., Verwonderd Stilstaan, Filosoferen met kinderen, werkmateriaal, APS, Utrecht, 2000
Heesen, B., Filosoferen met kinderen op de basisschool: een complexe activiteit, Enschede, Instituut voor Leerplanontwikkeling, 1990.
Labbé, B., Puech, M., Goed en slecht, Philo en Sophia, de kleine filosofen, Het Spectrum, 2003
Labbé, B., Puech, M., Jongens en Meisjes, Philo en Sophia, de kleine filosofen, Het Spectrum, 2003
Labbé, B., Puech, M., Leven en dood, Philo en Sophia, de kleine filosofen, Het Spectrum, 2003
Labbé, B., Puech, M., Wat je weet en wat je niet weet, Philo en Sophia, de kleine filosofen, Het Spectrum, 2003
Lambrecht, B., Wat zit er achter de wolken? leidraad voor filosoferen met kinderen. Wolters Plantyn, april 2008.
Lawman, P. en Weate, J., Filosofie voor Jonge Denkers, Een eerste kennismaking met de eerste Westerse filosofen, Callenbach, 1999
Lewis, L, Rowley, C., Thinking on the Edge, Thinking Activities to develop citizenship and environmental awareness around Morecambe Bay, Living Earth, 2003
Lievers, M., Dat is waar, Een leesboek voor wie denkt dat hij niet denken kan, De Bezige Bij, 2003
Lipman, M., en Sharp, A.M., Growing up with Philosophy, Press. Philadelphia, Temple University Press, 1978
Lipman, M., Philosophy Goes to School, Temple University Press, 1988
Lipman, Thinking in Education, Cambridge University Press, 1991
Lipman, M., Sharp, A.M., Oscanyan, F., Philosophy in the Classroom, Temple University Press, 1980
Martens, E., Kinderen zijn filosofen, filosofen zijn kinderen, Lemmiscaat, november 2000
Martens, E., Spelen met denken. Over Filosoferen met kinderen, Lemmiscaat, november 1999
Matthews, G.B., Dialogues with Children, Cambridge, Harvard University Press 'The Ship', 1984
Matthews, G.B., Socratic Perplexity: And the Nature of Philosophy, Oxford University Press, 2004
Matthews, G.B., Filosofie van de kinderjaren, Rotterdam, Lemniscaat, 1995
Matthews, G.B., Willen planten ook baby's ?, Rotterdam, Lemniscaat, 1994
Matthews, G.B., Philosophy and the Young Child, Cambridge, Harvard University Press, 1980
Parker, M., The quest for the Stone of Wisdom, An Introduction to Philosophy using Creative and Critical Thinking, Student’s Handbook ,Scolastic, 1996
Parker, M., The quest for the Stone of Wisdom, An Introduction to Philosophy using Creative and Critical Thinking, Teacher’s Guide, Scolastic, 1996
Poppelmonde, W., Samen denken, Filosoferen met kinderen en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs, Praktijkgids voor de basisschool, aflevering 57, Kluwer, 2001

Poppelmonde, W. en Wyffels, D., Klassevol filosoferen. Handboek voor leraren, Wolters Plantyn, april 2008


Rondhuis, T., Filosoferen met kinderen, Lemniscaat, Rotterdam, 1994

Bijhorende vier-delige televisieserie van IKON: Ik dacht bij mezelf


Rondhuis, T., Jong en Wijs, Filosoferen met kinderen, Piramide, Amsterdam/Antwerpen, 2001
Rondhuis, T., Philosophical talent (2005)
Sharp, A.M. en Reed, F., Studies in Philosophy for Children, Harry Stottlemeier’s Discovery, 1992
Van Den Berg, J.H., Hoe vertel ik het aan mijn nichtjes en neefjes...?, Damon, 2000

Van der Leeuw, K., Filosoferen is een soort wereldverkenning, Zwijsen, 1991

Verborgen gedachten’ Rapport en analyse van de rondvraag ‘Filosoferen met Kinderen’, schooljaar 2004-2005, Basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel, Filoket


Williams, J.T., Pooh and the Philosophers, Mandarin, 1997


MATERIAAL OM METEEN VAN START TE GAAN
Andersson, A., Liptai, S., Sutton, R.: Talking Pictures, thinking through photographs
Anthone, R. en Moors, S., Van boeken ga je denken, Filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur, Acco, 2002
Brenifier, O., Wat voel ik? Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2005
Brenifier, O., Wat is goed, wat is kwaad? Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2005
Brenifier, O., Waarom leef ik? Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2005
Brenifier, O., Samenleven, Hoe doe je dat, Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2006
Brenifier, O., Wie ben ik?, Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2006
Brenifier, O., Wat is geluk?, Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2009
Brenifier, O., Wat is schoonheid, wat is kunst ?, Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2009
Brenifier, O., Wat is vrijheid?, Filosofie voor Kids, Davidsfonds, 2009
Brenifier, O., Het boek van de grote filosofische tegenstellingen, NBD/Biblion, 2009
Bouwmeester, T., Heesen, B., Van Der Leeuw, K. en Speelman, L., Filosoferen op de basisschool, Enschede, Stichting Leerplanontwikkeling, Lesmap, 1992
Cam, P., Thinking Together. Philosophical Inquiry for the Classroom, Hale & Iremonger, 1995
De Europese Filosofiekrant '100'. rond thema’s taal, kunst, opvoeding, tijd, klonen, geluk, geheimen, vriendschap, http://www.kinderfilosofie.nl
Degenaar, Marjolein (2008). Wijsneuzen; aanzetten tot filosoferen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Primavera Pers.

Dit is een methode die vooral ingaat op filosoferen als vaardigheid, als activiteit.


De Kockere, G., Verplancke, K., Allemaal praatjes!, De Eenhoorn, 1999
De Maeyer, G., Van Mechelen,K., De Kooi, Averbode, 1997, met filosofische gids door R. Anthone
De Swaef, G. en Van Rossem, K. (eindredactie) e.a., Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren Wolters Plantyn, april 2008
De Swaef, G.: Lessuggesties voor dubbeltentoonstelling “Buiten Gebruik”, dubbeltentoonstelling in het Gravensteen en Huis van Allyn te Gent, in opdracht van VZW Gent Cultuurstad, december 2001
De Swaef, G.: Lessuggesties voor de film “Pauline en Paulette” van Lieven Debrauwer, in opdracht van Wisper, met bewerking door Steve Maes, april 2002
De Swaef, G.: Lessuggesties voor theaterstuk: “Ola, Pola, Potloodgat” van Pascale Platel met Pascale Platel en Rani De Vlieghe, Jeugdtheater De Bronks, in opdracht van Kunst in Zicht, maart 2002
De Swaef, G.: Lessuggesties voor theaterstuk “Rover Dronkeman” van Bart

Moeyaert door theatergezelschap Luxemburg (regie:Arlette Van Overvelt, actrices: Chris Lomme en Elke Doom, muziek: Chris Carlier) in opdracht van Kunst In Zicht, december 2000


Fischer, R., Games for Thinking, Nash Pollack Publishing, 1997
Fischer, R., First Poems for Thinking, Nash Pollack Publishing, 2000
Fischer, R., First Stories for Thinking, Nash Pollack Publishing, 1999
Fischer, R., Poems for Thinking, Nash Pollack Publishing, 1997
Fischer, R., Stories for Thinking, Nash Pollack Publishing, 1996
Fischer, R., Values for Thinking, Nash Pollack Publishing, 2001
Freyman, S., Elfers, J.: Wat schilt er met je? CEGO Publishers, 2001

 

Freyman, S., Elfers, J.: De neus van dr. Pompeus


Freyman, S., Elfers, J.: Eén eenzaam zeepaardje.2000
Freyman, S., Elfers, J.: Pat en knoop.
Freyman, S., Elfers, J.: Hond bijt hond.

Geerlings, E., Het oog in de storm; wegwijs in de filosofie. Uitgeverij Boom, 2007.

Dit is een methode voor HAVO/ VWO, vanaf leerjaar 3, waarin aandacht wordt besteed aan zowel filosoferen als vaardigheid, als aan alle belangrijke filosofische vakgebieden.
Goeminne, S., Jagtenberg, Y.: Het hoofd van Marieke, Hillen/Davidsfonds/Infodok
Heesen, B., Kinderen Filosoferen, Damon, 1998
Heesen, B., Kinderen Filosoferen, docentenboek, Damon, 1998
Heesen, B., Klein maar dapper, Damon, 1995
Heesen, B., De vliegende papa’s, Filosoferen met kinderen, Damon, 2000
Heesen, B., Durft Marie in de ton?, Filosoferen met kinderen, Damon, 2002
Hendriks, I. (red), De wereld is een kiezelsteen, een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur, Lemniscaat,2003
Het huis met de twaalf deuren, Werkboeken en handleiding bij televisieserie van de Nederlandse Schooltelevisie, Info: 0031.35.623.62.60
Knops, J. (red.), Peinzen, 49 filosofische vragen van kinderen, Acco, Leuven, 2005
Kosse, Van Wichen, ‘Van chaos naar kosmos; een cursus filosofie voor klas een’ en ‘Mens, mota, manet; een cursus filosofie voor klas twee’, Stedelijk Gymnasium Nijmegen, 2005)

Lambrecht, B., Wat zit er achter de wolken? leidraad voor filosoferen met kinderen. Wolters Plantyn, april 2008


Lievers, ‘Dat is waar..’, 2003); verdiepingskatern, toetsen en opdracht (Bosch, Atlas College Hoorn)
Lipman, M., Deciding what to do, Instruction Manual to accompany 'Nous', Montclair State University, New Jersey, IAPC, 1996
Lipman, M., Elfie, Book one, Book two, Book three, Upper Montclair, IAPC, 1988.
Lipman, M., en Sharp, A.M., Ethical Inquiry, Manuel to Accompany Lisa. Lanham, University Press of America, 1985
Lipman, M., Getting Our Thoughts Together, Manuel to Accompany Elfie. Upper Montclair, IAPC, 1988.
Lipman, M., Harry Stottlemeier’s Discovery, New Yersey, IAPC, 1979
Lipman, M., Kio and Gus, Upper Montclair, IAPC, Montclair State College,1982
Lipman, M., Kio en Jos, Vertaling: Karel Van Der Leeuw. Amsterdam: Centrum voor Kinderfilosofie, 1982
Lipman, M., Lisa, Upper Montclair, IAPC, 1983
Lipman, M., en Sharp, A.M., Looking for Meaning, Instructional Manual to Accompany Pixie, Upper Montclair, IAPC, 1982
Lipman, M., Mark, Upper Montclair, IAPC, 1980
Lipman, M., Nous, Montclair State University, New Jersey, IAPC, 1996
Lipman, M., Nous, Verhaal en handleiding, Vertaling en bewerking: Algoet P., Leuven, Acco, 1999
Lipman, M., Pixie, Upper Montclair, IAPC,.
Lipman, M., Social Inquiry, Instructional Manual to Accompany Mark, Upper Montclair, IAPC, n.d.
Lipman, M., Suki, Upper Montclair, IAPC, 1978
Lipman, M., en Sharp, A.M., Verwondering over de wereld, Handleiding bij Kio en Jos. Nederlandse vertaling en bewerking: Karel Van Der Leeuw. Amsterdam: Centrum voor Kinderfilosofie, 1986.
Lipman, M., en Sharp, A.M., Wondering at the World, Instruction Manual to Accompany 'Kio and Gus', Upper Montclair, IAPC, University Press of America, 1986
Lipman, M., Writing: How and Why, Instructional Manual to Accompany Suki, Upper Montclair, IAPC, 1980
McCall, C., Thinking Adventures, 2006
McCall, C., Teacher’s Guide for Thinking Adventures, 2006
McCall, C, Laura and Paul, Trafford Publishing, 2006
Moeyaert, B. (bewerking), Mijn hart is een pinguïn, een beeldverhaal van Chiharu Sakazaki, Met filosofische gids door Sylvie Moors, Pantalone, 2002
Murris, K., Teaching Philosophy with picture books, Londen, Infonet Publications Ltd, 1992
Pittar, G., Morrell,C., Milly + Molly (reeks 1 en 2 + handleiding + verhaalprenten), Zwijsen-infoboek, 2003
Praten en denken in Pompoen, maandblad voor Kleuters, www.pompoen.com
Tellegen, T., Misschien wisten ze alles (compilatie van verhaaltjes die zich uitstekend lenen om over te filosoferen), Querido, 1995
Van Bodegraven, N., Spelenderwijs Filosoferen met Kinderen, Elsevier, 2000
Van Bodegraven, N., Kinderen en… filosoferend ontdekken, Kwintessens, 2000
Van Bodegraven, N., Kopmels, T., Kriebels in je hersenen, SWP, 2002
Van Bodegraven, N., Kopmels, T., Wortels en Vleugels, Kinderen onderzoeken bestaansvragen, SWP, 2004
Vandendriessche, D. (eindredactie) e.a., Sofia, mijn lief. Een verkenning van de filosofie Wolters Plantyn, april 2008
Van De Laar, J., Wijs worden, Damon,2009-2012

Dit is een methode voor het voortgezet onderwijs, VMBO-t/ HAVO, onderbouw (klas 1 t/m 3), vooral gericht op filosofie en burgerschapsvorming/ morele vorming. Zie meer info: http://www.damon.nl/ww/


Velthuijs, M,: Alle boekjes rond Kikker.
Vink, T., Wegen naar wijsheid; een volledige methode filosofie en levensbeschouwing. Damon, 2007. Dit is een methode voor het voortgezet onderwijs, HAVO/VWO, onderbouw.

ARTIKELS

Decorte, J., Mortier, F., Poppelmonde, W., Van Bendegem, J.P., Vanheeswijck, G., Voor eigentijds filosofieonderwijs, Brussel, 1998


Decorte, J., Mortier, F., Poppelmonde, W., Van Bendegem, P., Vanheeswijck, G., van Rooy, W., Een kans voor filosofieonderwijs, ook in Vlaanderen? In: De Standaard van 13 juni 2000 en de Financieel Economische Tijd van 20 juni 2000

Decorte, J., Mortier, F., Poppelmonde, W., Van Bendegem, P., Vanheeswijck, G., van Rooy, W., Filosofie verrijkt je leven. In: De Morgen van 6 juli 2000

Denoble, P., Kinderen Filosoferen in de “100-krant”, Europese kinderfilosofiekrant voorgesteld, De Zondag, 12 november 2000

De Mets, J., Filosoferen met kinderen en Jongeren, Gesprek met Goedele De Swaef, in Uitdagen en Motiveren, pijlers voor bruggen naar een betere doorstroming in het onderwijs: Koning Boudewijnstichting, 2001


De Morgen, ‘Toen er nog niemand was, hoe is er dan iemand gekomen’?, CTC, 13 november 2000
De Swaef, G., A Decade of European Thought, Oxford, Oktober 2004
De Swaef, G., A decade of European Thought, The first International conference “ Philosophy for Children”, 27-29 januari 2005, Moskou, Rusland
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen en Jongeren als antwoord op de vraag naar reductie van frustratie en geweld, in Agora, tijdschrift Bijzondere Jeugdzorg, juni 2006
De Swaef, G., “Kritische Verwondering, Filosoferen met Kinderen en Jongeren” in Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, jaargang 61, nummer 2, februari 2002
De Swaef, G., Del periódico 100 a TAXI, Aula 110, De Innovación Educativa, Marzo 2002
De Swaef, G., Filosoferen met jongeren in het Voortgezet Onderwijs, PBD, 1998
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen, deel 1, PC INFO 1, 1994-1995
De Swaef, G., Filosoferen met Kinderen, deel 2, PC INFO 2, 1994-1995
De Swaef, G., Waar komen de woorden vandaan? Onderwijskrant, juni 1996
De Swaef, G., Die fles water daar, zie ik die echt? In Goedgevonden, Vormingplus, okt-dec 2007
De Vos, A., Kinderen zijn geboren filosofen, De Gentenaar, 10/11/2000
Klasse nr. 79, Ik praat, dus ik denk, november 1997,
p. 28-29
Klasse nr. 144, Socrates in de Klas, p.44-45 april 2004
Klasse, Lesgeven in BSO, Theorie en Praktijk, mei 2000
Murris, K., Can Children do Philosophy? Journal of Philosophy of Education, 2000
Paelinck, D., André (65 IQ-punten) filosofeert in zijn gespreksgroep, niet gehinderd door Plato of andere Wittgensteinen; Goedele De Swaef (onbekend aantal IQ-punten) begeleidt er een ontroestingsproces van het denken, Echo’s uit de gehandicaptenzorg 2001/1, VIBEG, Leuven
Peeters, S., Filosoferen met Kinderen… is vragen stellen en luisteren naar elkaar, Fit en Gezond, Februari 2001, p.122
Stadsmagazine, Plato voor Pubers, Gent, november 2000
Van Den Brink-Budgen, R., CriticalThinking and Young Offenders, Teaching Thinking, 2001
Van Den Brink-Budgen, R., Juvenile Offenders as Philosophers, Practical Philosophy, 2002
VEFO, Ik zit op school, dus ik ben, De Standaard van 1 juni 2004
VEFO, Kant versus Dewinter. In: De Standaard van 22 november 2004
Wyffels, D., Als je je verstand kwijt bent kun je niet meer dromen. Filosoferen met kinderen in het buitengewoon onderwijs type 1, in: Onderwijskrant, mei 2001, nr. 116, p. 11-14


Televisieprogramma’s
AVS, Kinderen filosoferen op de Harp Gent, regionale televisie-uitzending, 13 november 2000
AVS, Voorstelling 2de editie 100-krant op de Boomgaard Gent, regionale televisie-uitzending, oktober 1996
BBC, Socrates for six years old, 1990.
CANVAS, Filosoferen met Kinderen, Lichtpunt, 5 december 2004
Filobus, handleiding en leerlingenboek bij de televisieserie van Teleac NOT
Hardop Nadenken, een film over filosoferen met kinderen, Initia 2003
Het huis met de twaalf deuren, Werkboeken en handleiding bij televisieserie van de Nederlandse Schooltelevisie, Info: 0031.35.623.62.60
Noorderlicht, Filosoferen met Kinderen, documentaire

Vierdelige televisieserie van IKON: Ik dacht bij mezelf


Video FMK of... Science Press vzw, Jean-Pierre Dubois,2006-2007, 52’
Vitaya, Filosoferen met kinderen, televisienieuwsitem, za 2 december 2000-zo december 2000
Teleac, Denken doorzien, reeks van 22 afleveringen rond diverse filosofische thema’s.

ANDEREBilletjesblootspel; geschikt voor kritiese en andere mensen, spannende, slome, en andere filosofiese vragen om elkaar te plagen en tot denken uit te dagen, Atalanta, Utrecht
Billetjesblootspel; argumenten, filosofie en banale dagelijkse praktijk, Atalanta, Utrecht.
Filosofenkwartet, Lemniscaat
Filosofiescheurkalender, Filosofiemagazine
De Wereld van Sofie, Het bordspel


WEBSITES
www.filosoferen.eu

www.sophia.eu.org

www.kinderfilosofie.nl

www.wijsneus.org

www.pbdgent.be

www.zenopraktischefilosofie.be

www.filobytes.nl

www.kef-net.nl

www.tuinmannen.be

http://home.wanadoo.nl/a.baartman/

http://centrum-filosofie.blogspot.com/

Bibliografie Goedele De Swaef


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina