Nieuw programma hbo spd bedrijfsadministratie per 1 september 2009Dovnload 122.48 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte122.48 Kb.
Nieuw programma HBO SPD Bedrijfsadministratie

per 1 september 2009
In haar vergadering van 13 november 2008 heeft het bestuur van NGO ENS de volgende besluiten genomen:

 1. Het programma HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuwe stijl wordt per 1 september 2009 ingevoerd.

 2. De bijbehorende overgangsregeling die van toepassing is op SPD kandidaten die op de ingangsdatum bezig zijn met hun studie en die wensen over te stappen naar het programma nieuwe stijl, wordt eveneens per 1 september 2009 ingevoerd. (overgangsregeling 2009).

 3. De aanvullende regeling voor SPD kandidaten die op de ingangsdatum van het nieuwe programma bezig zijn met hun studie en die wensen af te studeren in het programma oude stijl, wordt eveneens per 1 september 2009 ingevoerd. Afstuderen volgens het oude programma is mogelijk tot uiterlijk 1 september 2015. (aanvullende regeling 2009 - 2015).

 4. De regeling waarin opgenomen de afbouw examens vakken in het SPD programma ‘oude stijl’.
 1. HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuw stijl per 1 september 2009

Het programma HBO SPD Bedrijfsadministratie nieuwe stijl bevat de volgende examen-onderdelen:EC’s

Toetsvorm

Propedeuse

1

Inleiding Bedrijfsadministratie (journaalposten)

11

Tentamen

2

Inleiding Bedrijfseconomie

11

Tentamen

3

Inleiding Financiële Rapportage & Analyse

10

Tentamen

4

Inleiding Belastingwetgeving

11

Tentamen

5

Inleiding Bestuurlijke informatievoorziening

10

Tentamen

6

Oriëntatie beroepspraktijk

2

Werkstuk

7

Communicatieve vaardigheden

5

Werkstuk60
Hoofdfase

8

Jaarrekening

14

Tentamen

9

Fiscale Jaarrekening

8

Tentamen

10

Geconsolideerde Jaarrekening

10

Tentamen

11

Cost & management Accounting

10

Tentamen

12

Finance & Riskmanagement

12

Tentamen

13

Algemene Economie

5

Tentamen

14

Organisatie & Management

6

Tentamen

15

Inleiding recht

5

Tentamen

16

Recht

7

Tentamen

17

Accounting Information Systems

14

Tentamen

18

Fiscale aspecten van de onderneming

5

Tentamen

19

Internal auditing

7

Werkstuk

20

Onderzoeksvaardigheden

4

Werkstuk

21

Corporate Governance

3

Tentamen110
Minor Accountancy

22A

Audit & Assurance I (AA)

8

Tentamen

23A

Fiscale advisering (AA)

10

Tentamen

24A

Levensverzekeringswiskunde

2

Tentamen20
Minor Controlling

22C

Management Control

12

Tentamen

23C

Treasury Management

8

Tentamen20
Afstuderen

24

Praktijkopdrachten/Stage

30

Portfolio

25

Afstudeeropdracht

20

Verdediging en portfolio50Totaal programma

240

2. Overstappen naar het nieuwe programma (overgangsregeling 2009)
Kandidaten die op 1 september 2009 bezig zijn met hun studie SPD kunnen behaalde certificaten van de modules van het programma oude stijl inbrengen als vrijstelling in het nieuwe programma volgens het hiernavolgende schema.

Vrijstellingen op grond van genoemde bewijzen zijn geldig tot 1 september 2017.Modules VBA nieuwe stijl

Modules SPD nieuwe stijl

Vrijstelling op grond van

Fase 1

Propedeutische fase

Uit Propedeutische fase (oude stijl)

(Inleiding) Bedrijfseconomie

(Inleiding) Bedrijfseconomie
(Inleiding) Bedrijfsadministratie jp

(Inleiding) Bedrijfsadministratie jp

Inleiding Bedrijfsadministratie

(Inleiding) Belastingwetgeving

(Inleiding) Belastingwetgeving
(Inleiding) Financiële Rapportage en Analyse

(Inleiding) Financiële Rapportage en Analyse

Inleiding Bedrijfsadministratie + inleiding statistiek

Inleiding Bestuurlijke informatievoorziening

Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening
Oriëntatie op de Beroepspraktijk

Oriëntatie op de Beroepspraktijk

Practicum Bedrijfsadministratieve software of werkgeversverklaring

+ Practicum Toegepaste informatie-technologie of werkgeversverklaringCommunicatieve Vaardigheden

Communicatieve Vaardigheden

Practicum Communicatieve en Sociale Vaardigheden

Fase 2

Hoofdfase

Uit Hoofdfase (oude stijl)

Jaarrekening

Jaarrekening

 • voldoende voor BA 1 + EV

 • of voldoende voor BA 2 + EV

 • of certificaat BA + EV

Fiscale Jaarrekening

Fiscale Jaarrekening

 • voldoende voor BA 3

 • of certificaat BA

Cost & Management Accounting

Cost & Management Accounting

 • voldoende voor BE A + FR,

 • of voldoende voor BE A + Bedrijfscalculatie

 • of certificaat BE

 • of certificaat BE1

Finance & Risk Management

Finance & Risk Management

 • voldoende voor BE B

 • of certificaat BE,

 • of certificaat BE1

Fiscale aspecten van de onderneming

Fiscale aspecten van de onderneming

Belastingrecht, afgegeven na jan. 2001
Geconsolideerde Jaarrekening

 • voldoende voor BA 3

 • of certificaat BA
Algemene Economie

 • zie opmerking

 • ETV
Organisatie & Management

 • Marketing & Organisatie

 • of BE2
Inleiding Recht

Bedrijfsrecht
Recht

Bedrijfsrecht afgegeven na jan 2001
Accounting Information Systems

Bestuurlijke Informatievoorziening
Internal Auditing

_
Onderzoeksvaardigheden
Corporate Governance

Bedrijfsrecht

(geldt alleen bij afgeven binnen SPD traject, niet bij doorstroom naar AA)


Praktijkopdrachten/Stage

Practicum BIV + werkgeversverklaring stage
AfstudeeropdrachtMinor AccountancyAudit & Assurance 1 (AA)

_
Fiscale advisering (AA)

_
Levensverzekeringswiskunde (AA)

 • Financiële Rekenkunde

 • of Bedrijfscalculatie

(geldt alleen bij afgeven binnen SPD traject, niet bij doorstroom naar AA)
Minor ControllingManagement Control

_
Treasury Management

_

Opmerkingen • Bij vakken waarbij de benaming hetzelfde is gebleven, blijft een behaald cijfer staan (er is dan geen sprake van vrijstelling). Dit betreft de inleidende vakken uit de propedeuse, de module Algemene economie en tevens de afstudeeropdracht.

 • Inleiding belastingrecht wordt gelijkgesteld aan Inleiding belastingwetgeving.

 • Ter verduidelijking van de doorstroom MBA – VBA – SPD is in het schema tevens een kolom met VBA opgenomen.

Voor kandidaten die overstappen naar het nieuwe programma geldt tevens het volgende:


Vrijstellingen met einddatum

 • Vrijstellingen die reeds eerder zijn verstrekt op grond bewijzen van de standaard vrijstellingenlijst (niet zijnde SPD-certificaten) of uitspraken via de commissie vrijstellingen voor een module SPD oude stijl worden gelijkgesteld aan de genoemde bewijzen en zijn geldig als vrijstelling in het nieuwe programma tot 1 september 2017.

 • Algemeen: Kandidaten die menen vrijstellingen te moeten krijgen op andere gronden dan de overgangsregeling 2009 of de standaard vrijstellingenlijst, kunnen deze aanvragen bij de commissie vrijstellingen.

 • Algemeen: verlenging vrijstelling kan op individuele basis worden aangevraagd bij de commissie vrijstellingen.

Let op

 • In het schema worden alle vrijstellingen op grond van SPD-certificaten genoemd. Oudere vrijstellingen zoals vrijstelling voor BIV opgrond van certificaat BA met AO, een vrijstelling voor Belastingwetgeving op grond van oud certificaat Bedrijfsrecht gelden niet meer binnen het nieuwe programma.

Vrijstellingen binnen het programma nieuwe stijl zonder einddatum (doorstroom) • Vrijstellingen afgegeven voor 1-9-2009 met betrekking tot de inleidende vakken op basis van interne toetsen blijven geldig in het nieuwe programma.

 • Het diploma MBO 4 Administrateur recht geeft op vrijstelling voor de modules:

 • (Inleiding) Bedrijfseconomie

 • (Inleiding) Bedrijfsadministratie jp

 • (Inleiding) Belastingwetgeving

 • Het diploma MBA "oude stijl" geeft vrijstelling voor de inleidende vakken van de propedeutische fase (uitgezonderd inleiding BIV)

 • Een afgerond VBA diploma oude stijl geeft vrijstelling binnen nieuw SPD voor de corresponderende vakken in het schema behalve voor Fiscale aspecten van de onderneming en Fiscale jaarrekening. Dat wil zeggen vrijstelling voor: de gehele propedeuse + Jaarrekening + Cost & management accounting + Finance & riskmanagement.

 • Een afgerond VBA diploma nieuw stijl geeft vrijstelling binnen nieuw SPD voor de corresponderende vakken in het schema.

Let op


 • Vrijstellingen afgegeven voor de inleidende vakken op grond van de voorgaande overgangsregeling (betreft kandidaten die voor 1 januari 2001 examen hebben gedaan in een hoofdvak met ED-nummer lager dan 104.219) gelden niet meer binnen het nieuwe programma.

 • Vrijstelling afgegeven voor de gehele propedeuse op grond van een combinatie van het diploma MBA en een diploma Pd Bestuurlijke informatievoorziening geldt niet meer binnen het nieuwe programma.3. Afstuderen in het oude programma (Aanvullende regeling 2009 –

2015)
Afstuderen in het programma oude stijl is mogelijk tot 1 september 2015. Dit betekent dat er na 31 augustus 2015 geen getuigschriften hbo SPD op grond van het oude programma meer worden afgegeven.
Kandidaten kunnen vanaf 1 september 2009 modules van het programma nieuwe stijl volgen en behaalde certificaten tot 1 september 2015 inbrengen als vrijstelling in het oude programma volgens het hiernavolgende schema.


Modules VBA oude stijl

Modules SPD oude stijl

Vrijstelling op grond van

Fase 1

Propedeutische fase

Uit Propedeutische fase (nieuwe stijl)

(Inleiding) Bedrijfsadministratie

(Inleiding) Bedrijfsadministratie

(Inleiding) Bedrijfsadministratie jp + (Inleiding) FRA of voldoende cijferlijst FRA

(Inleiding) Statistiek

(Inleiding) Statistiek

(Inleiding) FRA of voldoende cijferlijst BS

(Inleiding) Bedrijfseconomie

(Inleiding) Bedrijfseconomie
(Inleiding) Belastingwetgeving

(Inleiding) Belastingwetgeving
Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening

Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening
Practicum Bedrijfsadministratieve software

Practicum Bedrijfsadministratieve software

Oriëntatie op de Beroepspraktijk (of werkgeversverklaring)

Practicum Toegepaste informatietechnologie

Practicum Toegepaste informatietechnologie

Oriëntatie op de Beroepspraktijk (of werkgeversverklaring)

Fase 2

Hoofdfase

Uit Hoofdfase (nieuwe stijl)

Bedrijfsadministratie 1

Bedrijfsadministratie 1

Jaarrekening

Bedrijfsadministratie 2

Bedrijfsadministratie 2

Jaarrekening

 

Bedrijfsadministratie 3

Geconsolideerde Jaarrekening + Fiscale jaarrekening

Bedrijfseconomie A

Bedrijfseconomie A

Cost & Management Accounting

Bedrijfseconomie B

Bedrijfseconomie B

Finance & Riskmanagement

Externe Verslaggeving

Externe Verslaggeving

Jaarrekening + Geconsolideerde Jaarrekening

Financiële Rekenkunde

Financiële Rekenkunde

Cost & Management Accounting

Practicum Communicatieve en Sociale Vaardigheden

Practicum Communicatieve en Sociale Vaardigheden

Communicatieve Vaardigheden
Algemene EconomieBedrijfsrecht

Inleiding Recht + Recht
Bedrijfsstatistiek

Onderzoeksvaardigheden
Belastingrecht

Fiscale jaarrekening + Fiscale aspecten van de onderneming
Bestuurlijke Informatievoorziening

Accounting Information Systems
Marketing en Organisatie

Organisatie & Management
Practicum BIV

Praktijkopdrachten, het BIV gedeelte
Stage

Werkgeversverklaring stage
AfstudeeropdrachtOpmerkingen • Per 1 september 2008 zijn in aansluiting op de wijziging van het examenprogramma MBA de inleidende vakken Inleiding Bedrijfsadministratie en Inleiding Statistiek vervangen door Inleiding Bedrijfsadministratie (journaalposten) en Inleiding Financiele rapportage en analyse. Kandidaten die tussen 1 september 2008 en 1 september 2009 gestart zijn met de opleiding SPD studeren in het SPD-programma “oude stijl” maar hierin zijn al wel de nieuwe inleidende MBA-vakken opgenomen. Deze vakken zijn voor de eenvoud niet opgenomen in het schema. Kandidaten hebben voor deze vakken immers geen aanvullende regeling nodig.

 • Bij vakken waarbij de benaming in het oude en nieuwe programma hetzelfde is, maakt het niet uit in welk programma men studeert, een behaald cijfer wordt opgenomen op de cijferlijst (er is dan geen sprake van vrijstelling). Dit betreft de inleidende vakken uit de propedeuse, de module Algemene economie en tevens de Afstudeeropdracht.

 • Inleiding belastingrecht wordt gelijkgesteld aan Inleiding belastingwetgeving.

 • Ter verduidelijking van de doorstroom MBA – VBA – SPD is in het schema tevens een kolom met VBA opgenomen.

Voor kandidaten die afstuderen in het oude programma geldt tevens het volgende:


Vrijstellingen binnen het programma nieuwe stijl zonder einddatum (doorstroom)

 • Het diploma MBO 4 Administrateur geeft binnen SPD recht op vrijstelling voor de modules:

 • (Inleiding) Bedrijfseconomie

 • (Inleiding) Bedrijfsadministratie jp

 • (Inleiding) BelastingwetgevingLet op


 • Het diploma MBO 4 Administrateur geeft binnen VBA oude stijl geen rechtstreekse vrijstellingen. Kandidaten met een diploma MBO 4 Administrateur kunnen gebruikmaken van de regeling dat twee SPD-certificaten (SPD Bedrijfsadministratie en SPD Bedrijfseconomie) binnen het MBA-deel van het programma vrijstelling geven voor de Inleidende vakken Inleiding Bedrijfsadministratie en Inleiding Bedrijfseconomie. Deze regeling geldt zolang de Associatie oude MBA-diploma’s afgeeft (tot en met 31 december 2011)

Dit is een aanvullende regeling. Voorgaande regelingen en afspraken blijven van kracht. Zie hiervoor het document “Wanneer ben ik geslaagd? Duidelijkheid overgangsregeling, NGO/ENS 1 december 2007”, waarin uitleg wordt gegeven over de beëindiging van de vorige overgangsregeling per 1 januari 2008 en de regels voor afstuderen na 1 januari 2008.


Belangrijke punten daaruit;

 • Algemeen: Kandidaten die menen vrijstellingen te moeten krijgen op andere gronden dan de aanvullende regeling 2009 – 2015 of de standaard vrijstellingenlijst, kunnen deze aanvragen bij de commissie vrijstellingen.

 • Vrijstellingen die reeds eerder verstrekt zijn op grond van de standaard vrijstellingenlijst of uitspraken via de commissie vrijstellingen blijven geldig.

 • Algemeen: verlenging vrijstelling kan op individuele basis worden aangevraagd bij de commissie vrijstellingen.

 • Vrijstellingen afgegeven voor de inleidende vakken voor kandidaten die voor 1 januari 2001 examen hebben gedaan in een hoofdfasevak (ED-nummer lager dan 104.219) blijft geldig.

 • Oudere vrijstellingen zoals vrijstelling voor BIV opgrond van certificaat BA met AO, een vrijstelling voor Belastingwetgeving op grond van oud certificaat Bedrijfsrecht blijven geldig.

 • Compensatiemogelijkheden voor vakken uit de voorgaande regeling (zie document 1 december 2007) blijven geldig.

 • Vrijstelling afgegeven voor de gehele propedeuse op grond van een combinatie van het diploma MBA en een diploma Pd Bestuurlijke informatievoorziening blijft geldig.4. Afbouw examens vakken in het SPD programma ‘oude stijl’
1. Afbouw oude examens BA, BE, EV en Belastingrecht 
In verband met de inbreng van combinaties van certificaten oude stijl in het nieuwe programma en certificaten nieuwe stijl in het oude programma worden de deelexamens Bedrijfsadministratie 1 en 2, Bedrijfseconomie A en B, Externe verslaggeving en Belastingrecht nog enige tijd na september 2009 afgenomen.

Ten aanzien van de afbouw van deze examens is het volgende afgesproken:

 

De laatste mogelijkheid om examen te doen voor de vakken Bedrijfsadministratie 1 en 2, Bedrijfseconomie A en B, Externe Verslaggeving en Belastingrecht is in december 2012.


Deze examens worden als volgt afgebouwd.

Voor de vakken Bedrijfsadministratie 1 en 2 en Bedrijfseconomie A en B zullen in 2009 en 2010 nog vier maal per jaar  examens worden afgenomen.

In 2011 en 2012 nog maar twee maal per jaar.

Voor de vakken Externe Verslaggeving en Belastingrecht  zullen de examens in de betreffende jaren twee maal per jaar worden geboden.


2. Afbouw oude examens overige vakken
Tengevolge van de invoering van het nieuwe programma HBO SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2009 wordt ook de mogelijkheid examens ‘oude stijl ‘ af te leggen voor de overige vakken afgebouwd. Na de reguliere examenronde van oktober 2009, worden er nog twee examenrondes van de vakken oude stijl gehouden: dec. 2009 en juni 2010.

Let op: deze regeling geldt ook voor Bedrijfsadministratie 3.

De laatste mogelijkheid tot het afleggen van examens is dus in juni 2010.


Voorbehoud: bij terugloop van de aantallen kandidaten, kan NGO/ENS besluiten examenrondes te laten vervallen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina